องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
6.816B
เงินทุนของตลาด
17.414K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.84%
เปลี่ยนแปลง
+2.76%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.61%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
FTEFIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.44THB0.70%0.01THB
มีแรงซื้อ
9.831K14.157K943.8MTHB19.940.07THB
FTE.RFIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
1.44THB0.70%0.01THB
มีแรงซื้อ
9.8K14.112K943.8MTHB19.920.07THB
GCGlobal Connections Public Company
5.65THB0.89%0.05THB
มีแรงซื้อ
20.343K114.938K2.464BTHB14.180.39THB
GC.RGLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
5.65THB0.89%0.05THB
มีแรงซื้อ
20.3K114.695K2.464BTHB14.180.39THB