บริษัทไทย companies operating in one industry: องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไทย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
GGCGLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY
2.31 B THB5.25 THB0.00%29.078 K0.3512.400.42 THB+14.03%6.67%การผลิตของผู้ผลิต
GGC.RGLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
2.31 B THB5.25 THB0.00%29 K0.3512.400.42 THB+14.03%6.67%การผลิตของผู้ผลิต
FFTEFIRETRADE ENGINEERING PCL
1.129 B THB1.69 THB−1.17%614.934 K1.519.480.18 THB+45.91%7.60%การผลิตของผู้ผลิต
FFTE.RFIRETRADE ENGINEERING PCL NON-VOTING
DR
1.129 B THB1.69 THB−1.17%614.9 K1.519.480.18 THB+45.79%7.60%การผลิตของผู้ผลิต