บริษัทไทย companies operating in one industry: Electrical Products

The list below has บริษัทไทย that operate under the same industry, Electrical Products. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AKREKARAT ENGINEERING
0.93 THB+2.20%3.252M0.941.339B THB7.090.13 THB+57.38%6.59%การผลิตของผู้ผลิต
AKR.REKARAT ENGINEERING NON-VOTING
DR
0.93 THB+2.20%3.252M0.941.339B THB7.090.13 THB+57.38%6.59%การผลิตของผู้ผลิต
ASEFAASEFA PUBLIC CO LTD
3.98 THB+2.05%119.337K0.622.128B THB12.640.31 THB+66.26%4.62%การผลิตของผู้ผลิต
ASEFA.RASEFA PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
3.98 THB+2.05%119.3K0.622.128B THB12.640.31 THB+66.26%4.62%การผลิตของผู้ผลิต
BYDCOM80BYD COMPANY LIMITED
DR
0.90 THB+3.45%13.182M1.292.591T THB18.440.05 THB+171.11%0.56%การผลิตของผู้ผลิต
CTWCHAROONG THAI WIRE & CABLE CO
4.54 THB+1.34%2.1K0.181.783B THB−0.35 THB−662.87%1.12%การผลิตของผู้ผลิต
CTW.RCHAROONG THAI WIRE & CABLE CO NON-VOTING
DR
4.54 THB+1.34%2.1K0.181.783B THB−0.35 THB−661.95%1.12%การผลิตของผู้ผลิต
KJLKIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PCL
7.80 THB+0.65%212.3K0.701.798B THB11.870.66 THB+15.81%6.00%การผลิตของผู้ผลิต
KJL.RKIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PCL NON-VOTING
DR
7.80 THB+0.65%212.3K0.70การผลิตของผู้ผลิต
KUMWELKUMWELL CORPORATION PCL
1.75 THB−1.13%40K0.54761.1M THB13.020.13 THB+2.44%3.95%การผลิตของผู้ผลิต
KUMWEL.RKUMWELL CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
1.75 THB−1.13%40K0.54761.1M THB13.020.13 THB+2.44%3.95%การผลิตของผู้ผลิต
L&ELIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC CO
1.22 THB−0.81%9.81K0.44605.209M THB−0.05 THB−176.68%4.96%การผลิตของผู้ผลิต
L&E.RLIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC CO NON-VOTING
DR
1.22 THB−0.81%9.8K0.44605.209M THB−0.05 THB−176.53%4.96%การผลิตของผู้ผลิต
PIMOPIONEER MOTOR PUBLIC CO LTD
1.48 THB−1.99%894.939K0.891.009B THB16.170.09 THB−45.18%3.44%การผลิตของผู้ผลิต
PIMO.RPIONEER MOTOR PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
1.48 THB−1.99%894.9K0.891.009B THB16.190.09 THB−45.24%3.44%การผลิตของผู้ผลิต
QTCQTC ENERGY PUBLIC CO LTD
4.10 THB−0.49%48.8K0.651.405B THB20.910.20 THB+322.63%4.85%การผลิตของผู้ผลิต
QTC.RQTC ENERGY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
4.10 THB−0.49%48.8K0.651.405B THB20.910.20 THB+322.63%4.85%การผลิตของผู้ผลิต
SCISCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.83 THB−9.78%8.126M0.24690M THB−0.19 THB+8.33%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SCI.RSCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
0.83 THB−9.78%8.126M0.24690M THB−0.19 THB+8.33%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
TMITEERA-MONGKOL INDUSTRY PCL
1.11 THB0.00%592.408K2.00745.299M THB29.680.04 THB−16.89%1.35%การผลิตของผู้ผลิต
TMI.RTEERA-MONGKOL INDUSTRY PCL NON-VOTING
DR
1.11 THB0.00%592.4K2.00745.299M THB29.680.04 THB−16.89%1.35%การผลิตของผู้ผลิต
TRTTIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.60 THB+0.78%147K1.13794.661M THB17.940.14 THB0.00%การผลิตของผู้ผลิต
TRT.RTIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
2.60 THB+0.78%147K1.13794.661M THB17.930.14 THB0.00%การผลิตของผู้ผลิต
YUASAYUASA BATTERY(THAILAND)
11.3 THB0.00%2.301K0.091.216B THB9.891.14 THB+12.44%3.06%การผลิตของผู้ผลิต
YUASA.RYUASA BATTERY(THAILAND) NON-VOTING
DR
11.3 THB0.00%2.3K0.091.216B THB9.891.14 THB+12.44%3.06%การผลิตของผู้ผลิต