บริษัทไทย เป็นบริษัทที่ดำเนินงานแค่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว: บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไทย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PCL NON-VOTING หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง AMR ASIA PCL ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
การเติบโต EPS dil
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
JTSJASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PCL
47.333 B THB67.25 THB+0.37%943.612 K1.11337.090.20 THB0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
JTS.RJASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PCL NON-VOTING
DR
47.333 B THB67.25 THB+0.37%942.8 K1.11337.090.20 THB0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSKYSKY ICT PCL
13.459 B THB19.4 THB−6.73%4.285 M2.6523.450.83 THB+358.85%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSKY.RSKY ICT PCL NON-VOTING
DR
13.459 B THB19.4 THB−6.73%4.285 M2.6523.450.83 THB+358.85%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AAITADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PCL
5.955 B THB4.10 THB−1.44%714.601 K1.3611.420.36 THB+8.89%7.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AAIT.RADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
DR
5.955 B THB4.10 THB−1.44%714.6 K1.3611.420.36 THB+8.89%7.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BE8.RBERYL 8 PLUS PCL NON-VOTING
DR
4.791 B THB18.1 THB0.00%1.313 M0.9022.510.80 THB+12.79%1.27%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BE8BERYL 8 PLUS PCL
4.791 B THB18.1 THB0.00%1.313 M0.9022.510.80 THB+12.79%1.27%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ITELINTERLINK TELECOM PCL
3.522 B THB2.68 THB0.00%9.024 M1.3911.260.24 THB+28.58%2.60%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ITEL.RINTERLINK TELECOM PCL NON-VOTING
DR
3.522 B THB2.68 THB0.00%9.024 M1.3911.270.24 THB+28.53%2.60%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MMSC.RMETRO SYSTEMS CORPN NON-VOTING
DR
3.024 B THB8.40 THB0.00%55 K2.2412.210.69 THB−22.75%5.95%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MMSCMETRO SYSTEMS CORPN
3.024 B THB8.40 THB0.00%55 K2.2412.220.69 THB−22.76%5.95%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSAMTEL.RSAMART TELCOMS NON-VOTING
DR
2.744 B THB4.04 THB−9.01%888 K0.7239.530.10 THB−76.10%1.35%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSAMTELSAMART TELCOMS
2.744 B THB4.04 THB−9.01%888.001 K0.7239.530.10 THB−76.10%1.35%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GGABLEG-ABLE PCL
2.618 B THB3.66 THB−2.14%356.545 K0.7310.610.35 THB−12.32%7.73%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MFECMFEC PUBLIC CO LTD
2.583 B THB5.90 THB+0.85%36.61 K0.3831.640.19 THB−90.06%6.84%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MFEC.RMFEC PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
2.583 B THB5.90 THB+0.85%36.6 K0.3831.640.19 THB−90.06%6.84%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IINET.RINTERNET THAILAND PCL (INET) NON-VOTING
DR
2.24 B THB4.48 THB0.00%157.8 K0.148.660.52 THB+48.84%2.59%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IINETINTERNET THAILAND PCL (INET)
2.24 B THB4.48 THB0.00%157.816 K0.148.660.52 THB+48.84%2.59%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSECURENFORCE SECURE PCL
1.675 B THB16.3 THB0.00%86.602 K0.2917.510.93 THB+21.72%2.76%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SSECURE.RNFORCE SECURE PCL NON-VOTING
DR
1.675 B THB16.3 THB0.00%86.6 K0.2917.510.93 THB+21.72%2.76%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NNATNAT ABSOLUTE TECHNOLOGIES PUBLIC CO
1.62 B THB4.82 THB−2.43%721.735 K1.620.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NNEWS.RNEWS NETWORK CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
1.057 B THB0.01 THB0.00%33.681 M0.52−0.00 THB−411.11%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NNEWSNEWS NETWORK CORPORATION PCL
1.057 B THB0.01 THB0.00%33.681 M0.52−0.00 THB−411.11%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSRSSIRISOFT PUBLIC COMPANY LIMITED
904 M THB5.50 THB−2.65%27.609 K0.4412.950.42 THB2.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
II2I2 ENTERPRISE PCL
848.4 M THB1.98 THB−2.48%472.35 K0.689.100.22 THB4.95%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AADD.RADDTECH HUB PCL NON-VOTING
DR
752 M THB4.60 THB−2.13%26.5 K2.1520.620.22 THB+34.32%6.81%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AADDADDTECH HUB PCL
752 M THB4.60 THB−2.13%26.501 K2.1520.620.22 THB+34.32%6.81%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AAMR.RAMR ASIA PCL NON-VOTING
DR
702.945 M THB1.17 THB−1.68%2.06 M0.59−0.49 THB−143.93%4.20%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AAMRAMR ASIA PCL
702.945 M THB1.17 THB−1.68%2.06 M0.59−0.49 THB−143.93%4.20%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CCOMANCOMANCHE INTERNATIONAL PCL
460.96 M THB3.60 THB+4.65%12.4 K0.66−0.11 THB−4.07%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CCOMAN.RCOMANCHE INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
DR
460.96 M THB3.60 THB+4.65%12.4 K0.66−0.11 THB−4.07%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IITNSINTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL
395.01 M THB1.87 THB−1.06%173.929 K1.676.300.30 THB+20.50%6.56%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IRCP.RINTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
DR
249.016 M THB0.58 THB−1.69%942.4 K0.568.720.07 THB+4.56%4.24%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IRCPINTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
249.016 M THB0.58 THB−1.69%942.4 K0.568.730.07 THB+4.40%4.24%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NNAT.RNAT ABSOLUTE TECHNOLOGIES PUBLIC CO NON-VOTING
DR
4.82 THB−2.43%721.7 K1.620.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IITNS.RINTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL NON-VOTING
DR
1.87 THB−1.06%173.9 K1.676.300.30 THB+20.50%6.56%บริการทางด้านเทคโนโลยี
II2.RI2 ENTERPRISE PCL NON-VOTING
DR
1.98 THB−2.48%472.3 K0.689.100.22 THB4.95%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GGABLE.RG-ABLE PCL NON-VOTING
DR
3.66 THB−2.14%356.5 K0.7310.610.35 THB−12.32%7.73%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSRS.RSIRISOFT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
5.50 THB−2.65%27.6 K0.4412.950.42 THB2.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี