บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อุตสาหกรรม)

28
หุ้น
163.592B
เงินทุนของตลาด
13.022M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.35%
เปลี่ยนแปลง
−0.79%
ประสิทธิภาพ เดือน
+1078.62%
ประสิทธิภาพ ปี
+1412.94%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
ADD ADDTECH HUB PUBLIC COMPANY LIMITED
24.800.40%0.10ขาย174.100K3.968B
ADD.R ADDTECH HUB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.800.40%0.10ขาย174.100K
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
38.753.33%1.25ซื้อ5.114M7.995B14.262.63
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
38.753.33%1.25ซื้อ5.114M7.995B14.262.63
AMR AMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
6.35-0.78%-0.05ขาย3.808M
AMR.R AMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.35-0.78%-0.05ขาย3.808M
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
6.20-1.59%-0.10ซื้อ19.004M830.800M-0.01
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.20-1.59%-0.10ซื้อ19.004M830.800M-0.01
INET INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
4.060.00%0.00ขาย903.900K2.030B18.260.22
INET.R INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.060.00%0.00ขาย903.900K2.030B18.260.22
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
1.87-3.61%-0.07ขาย20.727M772.874M26.650.07
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
1.87-3.61%-0.07ขาย20.727M772.874M26.610.07
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
4.92-0.40%-0.02ซื้อ17.494M6.136B27.640.18
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.92-0.40%-0.02ซื้อ17.494M6.136B27.640.18
JTS JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY
56.254.17%2.25แนะนำให้ซื้อ709.700K39.738B512.820.11
JTS.R JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
56.254.17%2.25แนะนำให้ซื้อ709.700K39.738B512.820.11
MFEC MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
9.501.06%0.10ซื้อ6.501M4.194B16.480.57
MFEC.R MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.501.06%0.10ซื้อ6.501M4.194B16.480.57
MSC METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.350.00%0.00ซื้อ271.800K2.286B13.740.46
MSC.R METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.350.00%0.00ซื้อ271.800K2.286B13.740.46
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.05-16.67%-0.01ซื้อ216.938M3.783B
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01ซื้อ216.938M3.783B
SAMTEL SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.50-0.76%-0.05ขาย982.200K4.017B-0.23
SAMTEL.R SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.50-0.76%-0.05ขาย982.200K4.017B-0.23
SECURE NFORCE SECURE PUBLIC COMPANY LIMITED
26.75-1.83%-0.50ขาย119.000K2.748B
SECURE.R NFORCE SECURE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.75-1.83%-0.50ขาย119.000K
SKY SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED
10.80-1.82%-0.20แนะนำให้ขาย321.300K6.656B51.840.21
SKY.R SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.80-1.82%-0.20แนะนำให้ขาย321.300K6.656B51.840.21
โหลดเพิ่ม