บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ (อุตสาหกรรม)

10
หุ้น
83.894B
เงินทุนของตลาด
562.956K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.06%
เปลี่ยนแปลง
−0.66%
ประสิทธิภาพ เดือน
+40.72%
ประสิทธิภาพ ปี
+39.92%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
CHOCHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.94 THB−9.35%2.345M1.13330.207M THB−3.74 THB+38.10%0.00%บริการผู้บริโภค
CHO.RCHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
1.94 THB−9.35%2.345M1.14330.207M THB−3.74 THB+38.10%0.00%บริการผู้บริโภค
JPARKJENKONGKLAI PCL
5.80 THB+2.65%8.582M0.64บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
JPARK.RJENKONGKLAI PCL NON-VOTING
DR
5.80 THB+2.65%8.582M0.64บริการผู้บริโภค
SISBSISB PCL
31.25 THB−0.79%553.001K0.5229.375B THB51.410.61 THB+113.56%0.51%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SISB.RSISB PCL NON-VOTING
DR
31.25 THB−0.79%553K0.5229.375B THB51.410.61 THB+113.56%0.51%บริการผู้บริโภค
SPASIAM WELLNESS GROUP PUBLIC CO LTD
11.7 THB−1.68%636.255K0.5010.003B THB48.630.24 THB0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SPA.RSIAM WELLNESS GROUP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
11.7 THB−1.68%636.2K0.5010.003B THB48.630.24 THB0.00%บริการผู้บริโภค
TRUTHAI RUNG UNION CAR PUBLIC
3.36 THB−0.59%103.21K0.782.238B THB9.910.34 THB−31.85%9.47%บริการผู้บริโภค
TRU.RTHAI RUNG UNION CAR PUBLIC NON-VOTING
DR
3.36 THB−0.59%103.2K0.782.238B THB9.910.34 THB−31.85%9.47%บริการผู้บริโภค