แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

75
หุ้น
310.416B
เงินทุนของตลาด
4.058M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.89%
เปลี่ยนแปลง
−0.79%
ประสิทธิภาพ เดือน
−16.42%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.40%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.640.76%0.02ซื้อ595.800K1.188B5.530.47เหล็ก
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.640.76%0.02ซื้อ595.800K1.188B5.530.47เหล็ก
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.400.72%0.01ขาย23.500K672.134M5.240.27เหล็ก
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.400.72%0.01ขาย23.500K672.134M5.250.27เหล็ก
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.30-0.68%-0.05ขาย44.200K1.861B8.280.89เหล็ก
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.30-0.68%-0.05ขาย44.200K1.861B8.280.89เหล็ก
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
0.880.00%0.00ซื้อ24.100K986.634M12.170.07เหล็ก
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.880.00%0.00ซื้อ24.100K986.634M20.510.04เหล็ก
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.40-4.76%-0.02ซื้อ46.570M1.107B11.670.04วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.40-4.76%-0.02ซื้อ46.570M1.107B11.670.04วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.08-3.70%-0.08เป็นกลาง536.100K1.664B-0.52เหล็ก
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.08-3.70%-0.08เป็นกลาง536.100K1.664B-0.52เหล็ก
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.39-0.71%-0.01ซื้อ344.500K1.334B215.380.01วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.39-0.71%-0.01ซื้อ344.500K1.334B215.380.01วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.631.61%0.01ซื้อ20.500K312.586M-0.22เหล็ก
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.631.61%0.01ซื้อ20.500K312.586M-0.22เหล็ก
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.300.00%0.00ซื้อ995.800K1.616B14.020.02วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.300.00%0.00ซื้อ995.800K1.616B13.950.02วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
5.65-3.42%-0.20ซื้อ531.400K5.356B10.510.56วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.65-3.42%-0.20ซื้อ531.400K5.356B9.700.60วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.200.00%0.00ซื้อ823.900K1.080B-0.06วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GEL.F GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY FOREIGN
0.14-99.67%-41.86แนะนำให้ขาย18.600K755.703M-0.06วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.200.00%0.00ซื้อ823.900K1.080B-0.06วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.10-9.09%-0.01ขาย2.139M2.549B-0.05เหล็ก
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.10-9.09%-0.01ขาย2.139M2.549B-0.05เหล็ก
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
0.490.00%0.00ซื้อ87.100K3.820B-0.01เหล็ก
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.490.00%0.00ซื้อ87.100K3.820B-0.01เหล็ก
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.44-0.81%-0.02แนะนำให้ขาย1.018M934.520M10.840.23เหล็ก
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.44-0.81%-0.02แนะนำให้ขาย1.018M934.520Mเหล็ก
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
12.90-0.77%-0.10แนะนำให้ซื้อ3.154M6.153B8.211.58เหล็ก
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.90-0.77%-0.10แนะนำให้ซื้อ3.154M6.450B8.211.58เหล็ก
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.67-4.29%-0.03ขาย509.300K2.908Bเหล็ก
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.67-4.29%-0.03ขาย509.300K2.908B14.170.05เหล็ก
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.40-0.83%-0.02ซื้อ12.100K1.584B20.860.12เหล็ก
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.40-0.83%-0.02ซื้อ12.100K1.584B20.860.12เหล็ก
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.80-1.69%-0.10ขาย289.100K1.311B28.850.20โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.80-1.69%-0.10ขาย289.100K1.311B-0.03โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
0.760.00%0.00ขาย416.600K570.000M-0.30เหล็ก
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.760.00%0.00ขาย416.600K570.000M-0.30เหล็ก
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.830.00%0.00ขาย129.100K350.260M57.640.01เหล็ก
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.830.00%0.00ขาย129.100K350.260M57.640.01เหล็ก
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
4.82-0.41%-0.02ขาย6001.928B10.660.45วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
4.82-0.41%-0.02ขาย6001.928B10.660.45วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.35-4.26%-0.06ขาย654.000K859.093M-0.56เหล็ก
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.35-4.26%-0.06ขาย654.000Kเหล็ก
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.41-2.38%-0.01ขาย231.700K428.503M-0.16เหล็ก
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.41-2.38%-0.01ขาย231.700K428.501M-0.16เหล็ก
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
134.00-2.19%-3.00ซื้อ213.600K39.932B14.199.66วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
134.00-2.19%-3.00ซื้อ213.600K39.932Bวัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
5.70-1.72%-0.10ซื้อ322.900K1.710B7.270.80วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.70-1.72%-0.10ซื้อ322.900K1.710B7.270.80วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.042.00%0.04ซื้อ93.500K1.632B18.400.11ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.042.00%0.04ซื้อ93.500K1.632B18.400.11ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.10-2.65%-0.03ซื้อ3.314M506.000M9.620.12วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.10-2.65%-0.03ซื้อ3.314Mวัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.10-1.87%-0.04ขาย1.921M2.397B248.840.01237.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.10-1.87%-0.04ขาย1.921M2.397B248.840.01237.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
SSI SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES
0.0433.33%0.01ขาย131.234M444.520M-0.16เหล็ก
SSI.R SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES NON-VOTING
0.0433.33%0.01ขาย131.234M444.520M-0.16เหล็ก
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.021.00%0.02ซื้อ54.900K1.293B10.370.19880.00เหล็ก
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.021.00%0.02ซื้อ54.900K1.293B10.780.19880.00เหล็ก
STC STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.71-2.74%-0.02ซื้อ6.005Mวัสดุสำหรับการก่อสร้าง
STC.R STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.71-2.74%-0.02ซื้อ6.005Mวัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
3.36-0.59%-0.02ซื้อ23.700K1.008B124.720.03วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.36-0.59%-0.02ซื้อ23.700K1.008B124.720.03วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
25.75-1.90%-0.50ซื้อ6.423M40.619B25.531.03วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.75-1.90%-0.50ซื้อ6.423M40.602B13.251.98วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.070.00%0.00ขาย322.600K330.362M-0.04เหล็ก
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.070.00%0.00ขาย322.600K330.362M-0.04เหล็ก
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.19-0.83%-0.01แนะนำให้ขาย9.097M22.825B18.150.07วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.19-0.83%-0.01แนะนำให้ขาย9.097M22.620B18.150.07วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.34-2.86%-0.01แนะนำให้ขาย516.000K2.863B61.400.01เหล็ก
TSTH.R TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.34-2.86%-0.01แนะนำให้ขาย516.000K-0.02เหล็ก
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.49-0.67%-0.01ซื้อ77.400K774.800M23.850.06เหล็ก
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.49-0.67%-0.01ซื้อ77.400K774.800M23.850.06เหล็ก
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ