แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

68
หุ้น
233.628B
เงินทุนของตลาด
10.805M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.37%
เปลี่ยนแปลง
−18.10%
ประสิทธิภาพ เดือน
−30.22%
ประสิทธิภาพ ปี
−28.22%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.680.00%0.00ขาย15.600K755.998M5.670.30เหล็ก
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.680.00%0.00ขาย15.600K737.998M5.670.30เหล็ก
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.08-1.82%-0.02ขาย10.100K528.106M3.620.30เหล็ก
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.08-1.82%-0.02ขาย10.100K528.106M3.620.30เหล็ก
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
6.408.47%0.50ขาย157.500K1.504B7.300.81เหล็ก
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.408.47%0.50ขาย157.500K1.504B7.300.81เหล็ก
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.72-1.37%-0.01ขาย10.100K826.725M17.020.04เหล็ก
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.195.56%0.01ขาย377.800K498.245M8.290.02วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.195.56%0.01ขาย377.800K498.245M8.290.02วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.603.45%0.02ขาย714.100K464.000M-0.27เหล็ก
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.99-1.98%-0.02ขาย123.300K969.600M1122.220.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.99-1.98%-0.02ขาย123.300K969.600M1122.220.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.520.00%0.00ขาย14.400K258.008M-0.26เหล็ก
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.520.00%0.00ขาย14.400K258.008M-0.26เหล็ก
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.254.17%0.01ขาย1.576M1.293B9.760.02วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.254.17%0.01ขาย1.576M1.293B9.760.02วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
4.960.81%0.04ขาย304.300K4.664B8.160.60วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.960.81%0.04ขาย304.300K4.664B8.300.59วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.090.00%0.00ขาย5.495M485.809M-0.05วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.090.00%0.00ขาย5.495M485.809M-0.03วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00ขาย10.558M1.529B-0.06เหล็ก
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00ขาย10.558M1.529B-0.06เหล็ก
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
0.43-2.27%-0.01เป็นกลาง26.000K3.430B-0.00เหล็ก
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.43-2.27%-0.01เป็นกลาง26.000K3.430B-0.00เหล็ก
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.950.00%0.00ขาย169.000K746.850M8.510.23เหล็ก
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.950.00%0.00ขาย169.000K754.510M7.240.27เหล็ก
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
7.15-0.69%-0.05ขาย1.369M3.434B5.611.28เหล็ก
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.15-0.69%-0.05ขาย1.369M3.600B5.611.28เหล็ก
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.550.00%0.00ขาย12.200K2.387B-0.01เหล็ก
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.550.00%0.00ขาย12.200K-0.01เหล็ก
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.730.58%0.01ขาย90.900K1.135B15.870.11เหล็ก
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.94-1.50%-0.06ขาย77.500K904.000M-0.03โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.94-1.50%-0.06ขาย77.500K904.000M-0.03โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
0.560.00%0.00ขาย52.200K420.000M-0.17เหล็ก
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.560.00%0.00ขาย52.200K420.000M-0.17เหล็ก
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.46-4.17%-0.02ขาย45.100K185.680M20.430.02เหล็ก
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.46-4.17%-0.02ขาย45.100K185.680M20.510.02เหล็ก
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
4.48-6.67%-0.32ขาย13.100K1.920B10.690.45วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
4.48-6.67%-0.32ขาย13.100K1.920B10.690.45วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.08-1.82%-0.02ซื้อ3.500K700.001M-0.44เหล็ก
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.21-8.70%-0.02ขาย215.600K240.380M-0.18เหล็ก
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.21-8.70%-0.02ขาย215.600K240.379M-0.18เหล็ก
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
113.50-1.73%-2.00ขาย144.200K34.419B10.9010.59วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
113.50-1.73%-2.00ขาย144.200K34.866Bวัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
4.561.79%0.08ขาย197.600K1.344B5.510.81วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.561.79%0.08ขาย197.600K1.344B5.510.81วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
1.542.67%0.04ขาย14.100K1.200B19.870.08ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.542.67%0.04ขาย14.100K1.200B19.870.08ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.790.00%0.00ขาย9.600K363.400M8.210.10วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.790.00%0.00ขาย9.600Kวัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.194.39%0.05ซื้อ3.308M1.301B2850.000.00237.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.194.39%0.05ซื้อ3.308M1.301B2850.000.00237.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
1.851.09%0.02ขาย403.500K1.171B9.870.19880.00เหล็ก
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.851.09%0.02ขาย403.500K1.171B9.870.19880.00เหล็ก
STC STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.500.00%0.00ขาย111.100Kวัสดุสำหรับการก่อสร้าง
STC.R STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.500.00%0.00ขาย111.100Kวัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
1.13-5.83%-0.07ขาย67.600K360.000M50.210.02วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.13-5.83%-0.07ขาย67.600K360.000M50.210.02วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
16.90-0.59%-0.10ขาย3.998M26.810B8.581.98วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.90-0.59%-0.10ขาย3.998M26.805B8.581.98วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01ซื้อ1.867M188.778M-0.04เหล็ก
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01ซื้อ1.867M188.778M-0.04เหล็ก
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.130.89%0.01ขาย51.947M21.482B15.430.07วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.130.89%0.01ขาย51.947M21.482B15.430.07วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.254.17%0.01ขาย264.000K2.105B-0.02เหล็ก
TSTH.R TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.254.17%0.01ขาย264.000K-0.03เหล็ก
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.91-1.09%-0.01ซื้อ121.400K483.600M13.570.07เหล็ก
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.91-1.09%-0.01ซื้อ121.400K478.400M13.570.07เหล็ก
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ