แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

76
หุ้น
492.766B
เงินทุนของตลาด
18.837M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.77%
เปลี่ยนแปลง
−2.63%
ประสิทธิภาพ เดือน
+87.32%
ประสิทธิภาพ ปี
+48.41%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.001.69%0.10ซื้อ1.157M3.000B5.591.06เหล็ก
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.001.69%0.10ซื้อ1.157M3.000B5.591.06เหล็ก
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.001.01%0.04เป็นกลาง1.014M1.920B4.740.84เหล็ก
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.001.01%0.04เป็นกลาง1.014M1.920B4.740.84เหล็ก
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.000.56%0.05ซื้อ273.000K2.294B15.330.58เหล็ก
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.000.56%0.05ซื้อ273.000K2.294B15.330.58เหล็ก
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
1.56-1.27%-0.02ขาย4.626M1.767B19.320.08เหล็ก
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.56-1.27%-0.02ขาย4.626M1.767B19.320.08เหล็ก
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.684.62%0.03ซื้อ90.288M1.882B28.260.02วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.684.62%0.03ซื้อ90.288M1.882B28.260.02วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
3.98-1.00%-0.04ขาย138.900K3.184B-0.48เหล็ก
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.98-1.00%-0.04ขาย138.900K3.184B-0.48เหล็ก
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.66-2.92%-0.08ขาย965.000K2.554B-0.10วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.66-2.92%-0.08ขาย965.000K2.554B-0.10วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.101.94%0.04ซื้อ1.490M1.042B4.100.50เหล็ก
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.101.94%0.04ซื้อ1.490M1.042B4.100.50เหล็ก
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.550.00%0.00ขาย29.393M2.962B29.570.02วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.550.00%0.00ขาย29.393M2.962B916.670.00วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
8.20-1.80%-0.15ซื้อ1.291M7.011B13.050.64วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.20-1.80%-0.15ซื้อ1.291M7.011B13.050.64วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.40-4.76%-0.02ขาย25.775M2.159B-0.02วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.40-4.76%-0.02ขาย25.775M2.159B-0.02วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.34-8.11%-0.03ขาย117.309M8.666B-0.00เหล็ก
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.34-8.11%-0.03ขาย117.309M8.666B-0.00เหล็ก
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
1.08-1.82%-0.02ขาย21.203M8.419B42.970.03เหล็ก
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.08-1.82%-0.02ขาย21.203M8.419B42.970.03เหล็ก
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.58-0.56%-0.02ขาย398.700K1.371B13.600.26เหล็ก
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.58-0.56%-0.02ขาย398.700K1.371B13.610.26เหล็ก
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
14.400.70%0.10ซื้อ1.234M6.869B7.022.04เหล็ก
MCS.F M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
9.152.81%0.251006.869B4.492.04เหล็ก
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.400.70%0.10ซื้อ1.234M6.869B7.022.04เหล็ก
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.34-2.90%-0.04ขาย16.808M5.940B-0.04เหล็ก
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.34-2.90%-0.04ขาย16.808M5.940B-0.04เหล็ก
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.00-1.96%-0.10ขาย1.174M3.300B8.050.63เหล็ก
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.00-1.96%-0.10ขาย1.174M3.300B8.050.63เหล็ก
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.15-2.14%-0.20ขาย1.090M2.068B18.600.50โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.15-2.14%-0.20ขาย1.090M2.068B18.600.50โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
2.64-0.75%-0.02ขาย4.703M1.980B6.840.39เหล็ก
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.64-0.75%-0.02ขาย4.703M1.980B6.840.39เหล็ก
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.02-2.88%-0.06ขาย1.865M852.440M44.640.05เหล็ก
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.02-2.88%-0.06ขาย1.865M852.440M44.640.05เหล็ก
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.25-1.87%-0.10ขาย784.400K2.100B19.300.28วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
5.25-1.87%-0.10ขาย784.400K2.100B35.290.15วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.65-0.60%-0.01ขาย3.404M1.008B4.790.35เหล็ก
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.65-0.60%-0.01ขาย3.404M1.008B4.790.35เหล็ก
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.29-0.77%-0.01ขาย6.093M1.348B-0.02เหล็ก
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.29-0.77%-0.01ขาย6.093M1.348B-0.02เหล็ก
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
177.00-0.84%-1.50ขาย503.600K52.746B13.5813.15วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
177.00-0.84%-1.50ขาย503.600K52.746B13.5813.15วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
6.400.79%0.05ขาย242.600K1.862B9.790.65วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.400.79%0.05ขาย242.600K1.862B9.790.65วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SK SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.42-2.07%-0.03ขาย5.108M653.200M28.880.05วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SK.R SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.42-2.07%-0.03ขาย5.108M28.880.05วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
5.35-3.60%-0.20ขาย2.794M4.280B20.250.27ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.35-3.60%-0.20ขาย2.794M4.280B20.250.27ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.961.05%0.01ซื้อ1.796M883.200M18.270.05วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.961.05%0.01ขาย1.796M883.200M18.270.05วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.68-0.74%-0.02เป็นกลาง6.860M3.072B8.190.33411.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.68-0.74%-0.02เป็นกลาง6.860M3.072B8.190.33411.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.84-0.70%-0.02ขาย84.900K1.818B21.410.13801.00เหล็ก
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.84-0.70%-0.02ขาย84.900K1.818B21.410.13801.00เหล็ก
STC STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.810.00%0.00ขาย1.231M460.080M56.640.01วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
STC.R STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.810.00%0.00ขาย1.231M460.080M56.640.01วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
4.801.27%0.06ขาย66.100K1.440B33.810.14วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.801.27%0.06ขาย66.100K1.440B33.810.14วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
19.90-1.97%-0.40เป็นกลาง19.558M31.391B6.683.04วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TASCO.F TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
19.90-2.93%-0.60ขาย157.900K31.391B6.743.04วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.90-1.97%-0.40เป็นกลาง19.558M31.391B6.683.04วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.35-2.78%-0.01ขาย50.208M1.652B-0.00เหล็ก
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.35-2.78%-0.01ขาย50.208M1.652B-0.00เหล็ก
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.88-1.57%-0.03ขาย28.097M35.748B15.970.12วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.88-1.57%-0.03ขาย28.097M35.748B15.970.12วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.81-4.74%-0.09ขาย77.159M15.243B25.370.07เหล็ก
TSTH.R TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.81-4.74%-0.09ขาย77.159M15.243B25.370.07เหล็ก
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.30-3.64%-0.20ขาย8.472M2.635B20.020.27เหล็ก
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.30-3.64%-0.20ขาย8.472M2.635B20.020.27เหล็ก
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter