แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

78
หุ้น
428.713B
เงินทุนของตลาด
18.846M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.72%
เปลี่ยนแปลง
−2.33%
ประสิทธิภาพ เดือน
+67.49%
ประสิทธิภาพ ปี
+50.18%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.450.00%0.00ขาย825.000K4496250.002.725B3.461.58
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.450.00%0.00ขาย825.000K4496250.002.725B3.461.58
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.760.00%0.00ขาย2.195M10449152.002.285B2.821.69
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.760.00%0.00ขาย2.195M10449152.002.285B2.821.69
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.200.61%0.05ขาย84.200K690440.002.078B13.230.62
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.200.61%0.05ขาย84.200K690440.002.078B13.230.62
BEYOND BOUND AND BEYOND PUBLIC COMPANY LIMITED
9.301.09%0.10ขาย246.800K2295240.002.658B7.411.24
BEYOND.R BOUND AND BEYOND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.301.09%0.10ขาย246.800K2295240.002.658B7.411.24
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
1.610.00%0.00ขาย1.357M2184287.001.823B21.180.08
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.610.00%0.00ขาย1.357M2184287.001.823B21.180.08
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.591.72%0.01ขาย5.690M3356923.001.605B26.850.02
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.591.72%0.01ขาย5.690M3356923.001.605B26.850.02
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
3.562.89%0.10ขาย2.000K7120.002.768B
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.562.89%0.10ขาย2.000K7120.002.768B
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.14-2.73%-0.06แนะนำให้ขาย1.479M3165274.002.112B-0.01
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.14-2.73%-0.06แนะนำให้ขาย1.479M3165274.002.112B-0.01
CPANEL CPANEL PUBLIC COMPANY LIMITED
7.503.45%0.25แนะนำให้ซื้อ453.200K3399000.001.087B
CPANEL.R CPANEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.503.45%0.25แนะนำให้ซื้อ453.200K3399000.00
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.560.00%0.00ขาย522.800K1338368.001.270B2.900.88
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.560.00%0.00ขาย522.800K1338368.001.270B2.900.88
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.531.92%0.01ขาย24.259M12857429.002.801B25.120.02
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.531.92%0.01ขาย24.259M12857429.002.801B59.770.01
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
7.652.68%0.20ซื้อ431.000K3297150.006.370B11.000.68
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.652.68%0.20ซื้อ431.000K3297150.006.370B11.000.68
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.372.78%0.01ขาย15.477M5726490.001.943B-0.01
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.372.78%0.01ขาย15.477M5726490.001.943B-0.01
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.49-2.00%-0.01ซื้อ255.335M125113954.0012.744B5.540.09
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.49-2.00%-0.01ซื้อ255.335M125113954.0012.744B5.540.09
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
1.120.90%0.01ขาย1.999M2239216.008.653B12.800.09
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.120.90%0.01ขาย1.999M2239216.008.653B12.800.09
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.52-1.68%-0.06ขาย1.756M6180768.001.371B7.500.48
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.52-1.68%-0.06ขาย1.756M6180768.001.371B7.500.48
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
14.501.40%0.20ขาย1.676M24300550.006.821B5.302.70
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.501.40%0.20ขาย1.676M24300550.006.821B5.302.70
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.240.81%0.01ขาย6.866M8514088.005.695B59.130.02
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.240.81%0.01ขาย6.866M8514088.005.695B59.130.02
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
4.781.27%0.06ขาย322.100K1539638.003.115B4.750.99
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.781.27%0.06ขาย322.100K1539638.003.115B4.750.99
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
2.242.75%0.06ขาย582.500K1304800.001.635B3.770.60
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.242.75%0.06ขาย582.500K1304800.001.635B3.770.60
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.684.69%0.12ขาย1.981M5308008.001.080B25.730.10
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.684.69%0.12ขาย1.981M5308008.001.080B25.730.10
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.550.91%0.05ซื้อ70.300K390165.002.200B15.410.36
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
5.550.91%0.05ซื้อ70.300K390165.002.200B18.900.29
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.881.62%0.03ขาย3.338M6274688.001.177B6.930.28
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.881.62%0.03ขาย3.338M6274688.001.177B6.930.28
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.191.71%0.02ขาย1.519M1807729.001.223B11.820.10
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.191.71%0.02ขาย1.519M1807729.001.223B11.820.10
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
155.00-0.96%-1.50ขาย533.600K82708000.0046.637B11.3313.82
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
155.00-0.96%-1.50ขาย533.600K82708000.0046.637B10.7514.56
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
5.951.71%0.10ขาย77.900K463505.001.702B13.590.43
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.951.71%0.10ขาย77.900K463505.001.702B13.590.43
SK SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.304.00%0.05แนะนำให้ซื้อ3.326M4324190.00575.000M29.900.04
SK.R SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.304.00%0.05แนะนำให้ซื้อ3.326M4324190.0029.900.04
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
6.856.20%0.40ซื้อ2.704M18525825.005.160B10.350.62
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.856.20%0.40ซื้อ2.704M18525825.005.160B10.350.62
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.892.30%0.02ขาย4.053M3606814.00800.400M17.430.05
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.892.30%0.02ขาย4.053M3606814.00800.400M17.400.05
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.262.73%0.06ขาย1.297M2931446.002.527B6.630.33411.00
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.262.73%0.06ขาย1.297M2931446.002.527B6.630.33411.00
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.760.00%0.00ขาย42.800K118128.001.766B8.430.33801.00
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.760.00%0.00ขาย42.800K118128.001.766B8.430.33801.00
STC STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.833.75%0.03ขาย1.795M1489767.00454.400M112.680.01
STC.R STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.833.75%0.03ขาย1.795M1489767.00454.400M112.680.01
STECH SIAM TECHNIC CONCRETE PUBLIC COMPANY
2.441.67%0.04ขาย2.641M6444284.001.740B
STECH.R SIAM TECHNIC CONCRETE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.441.67%0.04ขาย2.641M6444284.00
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
4.30-0.46%-0.02แนะนำให้ขาย112.100K482030.001.296B20.120.21
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.30-0.46%-0.02แนะนำให้ขาย112.100K482030.001.296B20.120.21
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
17.900.56%0.10ขาย7.450M133349630.0028.078B11.411.56
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.900.56%0.10ขาย7.450M133349630.0028.078B11.411.56
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.352.94%0.01ขาย8.957M3135020.001.605B23.290.01
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.352.94%0.01ขาย8.957M3135020.001.605B23.290.01
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.681.20%0.02ขาย6.066M10191384.0031.840B8.060.21
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.681.20%0.02ขาย6.066M10191384.0031.840B8.060.21
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.502.74%0.04ขาย8.258M12387150.0012.295B5.560.26
TSTH.R TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.502.74%0.04ขาย8.258M12387150.0012.295B5.560.26
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.922.62%0.10ขาย5.604M21966112.002.341B12.110.39
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.922.62%0.10ขาย5.604M21966112.002.341B12.110.39
โหลดเพิ่ม