บริษัทไทย engaged in one sector: แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน

บรรดา บริษัทไทย ที่ดำเนินงานในหมวดธุรกิจเดียวกัน แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน พร้อมด้วยราคา การเปลี่ยนแปลง และสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณได้รับรายละเอียดมากที่สุด รายชื่อประกอบด้วยหุ้นสำหรับทุกกลยุทธ์: ยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงเช่น SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY หุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดเช่น THAI GERMAN PRODUCTS และอื่นๆ ช่วยให้คัดกรองรายชื่อและตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างสะดวก
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
SCCCSIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY
41.422 B THB139.0 THB−1.07%58.429 K1.0015.449.00 THB+44.46%5.04%
ปานกลาง
SCCC.RSIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
41.422 B THB139.0 THB−1.07%58.2 K1.0015.449.00 THB+44.46%5.04%
TPIPLT.P.I.POLENE
26.203 B THB1.37 THB+0.74%3.421 M1.258.060.17 THB−54.07%7.30%
มีแรงซื้อรุนแรง
TPIPL.RT.P.I.POLENE NON-VOTING
DR
26.203 B THB1.37 THB+0.74%3.421 M1.258.060.17 THB−54.07%7.30%
TASCO.RTIPCO ASPHALT NON-VOTING
DR
25.412 B THB16.1 THB0.00%2.327 M0.6611.021.46 THB−2.57%7.76%
TASCOTIPCO ASPHALT
25.412 B THB16.1 THB0.00%2.328 M0.6611.021.46 THB−2.58%7.76%
มีแรงซื้อ
DDRTDIAMOND BUILDING PRODUCTS PCL
6.798 B THB7.95 THB0.00%70.581 K0.4710.660.75 THB+1.90%6.54%
DDRT.RDIAMOND BUILDING PRODUCTS PCL NON-VOTING
DR
6.798 B THB7.95 THB0.00%70.4 K0.4710.660.75 THB+1.90%6.54%
TSTHTATA STEEL(THAILAND) PUBLIC COMPANY
6.316 B THB0.75 THB+1.35%909.8 K0.601071.430.00 THB−99.28%4.00%
TSTH.RTATA STEEL(THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
6.316 B THB0.75 THB+1.35%909.8 K0.601250.000.00 THB−99.39%4.00%
QQ-CONQUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
6.12 B THB15.3 THB−1.29%530.722 K0.468.001.91 THB+148.54%6.54%
QQ-CON.RQUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
DR
6.12 B THB15.3 THB−1.29%530.6 K0.468.001.91 THB+148.53%6.54%
GJSG J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.607 B THB0.22 THB−4.35%2.471 M1.97−0.02 THB+84.31%0.00%
GJS.RG J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
5.607 B THB0.22 THB−4.35%2.471 M1.97−0.02 THB+84.32%0.00%
IINOXPOSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LTD
3.82 B THB0.49 THB0.00%273.5 K0.17−0.01 THB−135.61%4.96%
IINOX.RPOSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
3.82 B THB0.49 THB0.00%273.5 K0.17−0.01 THB−135.61%4.96%
SSKNS.KIJCHAI ENTERPRISE PCL
3.6 B THB4.50 THB−0.88%14.751 K0.188.480.53 THB−37.76%4.67%
SSKN.RS.KIJCHAI ENTERPRISE PCL NON-VOTING
DR
3.6 B THB4.50 THB−0.88%14.7 K0.188.480.53 THB−37.76%4.67%
MMCS.RM.C.S.STEEL NON-VOTING
DR
3.363 B THB7.05 THB+3.68%1.133 M2.1020.430.35 THB+37.33%4.54%
MMCSM.C.S.STEEL
3.363 B THB7.05 THB+3.68%1.133 M2.1020.430.35 THB+37.33%4.54%
CCHOWCHOW STEEL INDUSTRIES PUB CO
2.304 B THB2.88 THB−1.37%1.338 M0.415.640.51 THB−60.00%0.00%
CCHOW.RCHOW STEEL INDUSTRIES PUB CO NON-VOTING
DR
2.304 B THB2.88 THB−1.37%1.338 M0.415.640.51 THB−60.00%0.00%
DDCONDCON PRODUCTS PCL
2.155 B THB0.40 THB−2.44%3.845 M0.6410.640.04 THB+49.80%5.00%
DDCON.RDCON PRODUCTS PCL NON-VOTING
DR
2.155 B THB0.40 THB−2.44%3.845 M0.6410.640.04 THB+49.80%5.00%
ZIGAZIGA INNOVATION PCL
2.006 B THB2.72 THB−0.73%5.405 M1.1847.550.06 THB0.00%
ZIGA.RZIGA INNOVATION PCL NON-VOTING
DR
2.006 B THB2.72 THB−0.73%5.405 M1.1847.550.06 THB0.00%
SSSSCSIAM STEEL SERVICE CENTRE
1.933 B THB3.02 THB−0.66%248.2 K2.377.260.42 THB+21.95%6.13%
SSSSC.RSIAM STEEL SERVICE CENTRE NON-VOTING
DR
1.933 B THB3.02 THB−0.66%248.2 K2.377.260.42 THB+21.91%6.13%
CCMAN.RCHEMEMAN PCL NON-VOTING
DR
1.901 B THB1.98 THB0.00%138.5 K0.7213.960.14 THB−10.31%3.59%
CCMANCHEMEMAN PCL
1.901 B THB1.98 THB0.00%138.5 K0.7213.960.14 THB−10.31%3.54%
CCEN.RCAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO. NON-VOTING
DR
1.788 B THB2.40 THB+4.35%46.5 K0.75−0.27 THB+25.90%0.00%
CCENCAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO.
1.788 B THB2.40 THB+4.35%46.503 K0.75−0.27 THB+25.90%0.00%
SSCPSOUTHERN CONCRETE PILE CO
1.681 B THB6.15 THB0.00%234.8 K1.6311.850.52 THB+90.46%5.69%
SSCP.RSOUTHERN CONCRETE PILE CO NON-VOTING
DR
1.681 B THB6.15 THB0.00%234.8 K1.6311.850.52 THB+90.46%5.69%
22S2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.672 B THB3.04 THB−0.65%7.677 K0.1610.440.29 THB7.24%
22S.R2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
1.672 B THB3.04 THB−0.65%7.6 K0.1610.440.29 THB7.24%
AARROW.RARROW SYNDICATE PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
1.657 B THB6.45 THB0.00%14.7 K1.0316.300.40 THB+9.74%5.43%
AARROWARROW SYNDICATE PUBLIC CO LTD
1.657 B THB6.45 THB0.00%14.7 K1.0316.300.40 THB+9.71%5.43%
GGEL.RGENERAL ENGINEERING NON-VOTING
DR
1.636 B THB0.19 THB+5.56%2.828 M0.65−0.06 THB−199.08%0.00%
GGELGENERAL ENGINEERING
1.636 B THB0.19 THB+5.56%2.828 M0.65−0.06 THB−199.08%0.00%
AAMC.RASIA METAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
1.584 B THB3.30 THB0.00%138.7 K0.403.800.87 THB5.76%
AAMCASIA METAL PUBLIC CO LTD
1.584 B THB3.30 THB0.00%138.702 K0.403.800.87 THB5.76%
LLHK.RLOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LTD. NON-VOTING
DR
1.555 B THB4.06 THB0.00%47.2 K0.5019.070.21 THB−37.97%5.67%
LLHKLOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LTD.
1.555 B THB4.06 THB0.00%47.201 K0.5019.070.21 THB−37.97%5.67%
PPAP.RPACIFIC PIPE PUBLIC CO LIMITED NON-VOTING
DR
1.531 B THB2.32 THB0.00%22.2 K0.35−0.09 THB+83.23%0.00%
PPAPPACIFIC PIPE PUBLIC CO LIMITED
1.531 B THB2.32 THB0.00%22.281 K0.35−0.09 THB+83.23%0.00%
TYCN.RTYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI) NON-VOTING
DR
1.504 B THB2.52 THB+0.80%1000.0111.040.23 THB−15.95%0.00%
TYCNTYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI)
1.504 B THB2.52 THB+0.80%1000.0111.040.23 THB−15.95%0.00%
YONGYONG CONCRETE PCL
1.387 B THB2.04 THB+0.99%171.5 K0.3510.910.19 THB−56.49%3.92%
TTHE.RSTEEL PCL NON-VOTING
DR
1.367 B THB1.24 THB+2.48%3 K0.10−0.09 THB+47.48%8.06%
TTHESTEEL PCL
1.367 B THB1.24 THB+2.48%3 K0.10−0.09 THB+47.48%16.13%
SSMART.RSMART CONCRETE PCL NON-VOTING
DR
1.094 B THB1.05 THB0.00%3.979 M0.7110.260.10 THB+173.53%3.48%
SSMARTSMART CONCRETE PCL
1.094 B THB1.05 THB0.00%3.979 M0.7110.260.10 THB+173.53%3.48%
CCCP.RCHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC CO NON-VOTING
DR
1.024 B THB0.37 THB0.00%1.519 M1.158.850.04 THB+349.46%0.00%
CCCPCHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC CO
1.024 B THB0.37 THB0.00%1.519 M1.158.850.04 THB+344.68%0.00%
MMILL.RMILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
1.019 B THB0.20 THB0.00%1.716 M0.21−0.16 THB−603.19%0.00%
MMILLMILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LTD
1.019 B THB0.20 THB0.00%1.716 M0.21−0.16 THB−603.19%0.00%
SSTECH.RSIAM TECHNIC CONCRETE PCL NON-VOTING
DR
1.015 B THB1.40 THB−2.10%86.7 K0.28
SSTECHSIAM TECHNIC CONCRETE PCL
1.015 B THB1.40 THB−2.10%86.701 K0.287.970.18 THB+26.68%1.86%
PPPM.RPORN PROM METAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
979.04 M THB2.32 THB+0.87%192 K0.345.900.39 THB+2132.95%1.08%
PPPMPORN PROM METAL PUBLIC CO LTD
979.04 M THB2.32 THB+0.87%192 K0.345.900.39 THB+2132.95%1.08%
CCPANEL.RCPANEL PCL NON-VOTING
DR
954.595 M THB5.85 THB+1.74%152.2 K1.9716.300.36 THB−12.23%2.91%
CCPANELCPANEL PCL
954.595 M THB5.85 THB+1.74%152.234 K1.9716.300.36 THB−12.23%2.91%
SSUTHA.RGOLDEN LIME PCL NON-VOTING
DR
949.47 M THB2.62 THB−3.68%9.1 K0.3818.540.14 THB−52.07%0.00%
SSUTHAGOLDEN LIME PCL
949.47 M THB2.62 THB−3.68%9.1 K0.3818.540.14 THB−52.07%0.00%
BSBM.RBANGSAPHAN BARMILL PCL NON-VOTING
DR
863.305 M THB0.77 THB+2.67%930.2 K1.52−0.04 THB−4009.09%0.00%
BSBMBANGSAPHAN BARMILL PCL
863.305 M THB0.77 THB+2.67%930.2 K1.52−0.04 THB−4000.00%0.00%
PPERM.RPERMSIN STEEL WORKS PCL NON-VOTING
DR
679.818 M THB0.90 THB−1.10%1.086 M0.64−0.48 THB+18.99%0.00%
PPERMPERMSIN STEEL WORKS PCL
679.818 M THB0.90 THB−1.10%1.086 M0.64−0.48 THB+19.01%0.00%
CCITYCITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
666 M THB2.22 THB−0.89%65.5 K2.70−0.08 THB−76.71%0.00%
CCITY.RCITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
666 M THB2.22 THB−0.89%65.5 K2.70−0.08 THB−76.71%0.00%
TTGPRO.RTHAI GERMAN PRODUCTS NON-VOTING
DR
613.529 M THB0.13 THB+8.33%176.6 K0.04−0.06 THB−1254.00%0.00%
TTGPROTHAI GERMAN PRODUCTS
613.529 M THB0.13 THB+8.33%176.601 K0.04−0.06 THB−1254.00%0.00%
RRWIRAYONG WIRE INDUSTRIES PCL
503.402 M THB0.55 THB0.00%305 K0.74−0.12 THB+49.88%0.00%
RRWI.RRAYONG WIRE INDUSTRIES PCL NON-VOTING
DR
503.402 M THB0.55 THB0.00%305 K0.74−0.12 THB+49.92%0.00%
CCSPCSP STEEL CENTER PUBLIC CO LTD
481.284 M THB0.97 THB+1.04%34.5 K0.07−0.18 THB+4.34%0.00%
CCSP.RCSP STEEL CENTER PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
481.284 M THB0.97 THB+1.04%34.5 K0.07−0.18 THB+4.34%0.00%
SSAMSAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC CO
428.501 M THB0.41 THB−2.38%253.1 K0.15−0.09 THB+42.59%0.00%
SSAM.RSAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC CO NON-VOTING
DR
428.501 M THB0.41 THB−2.38%253.1 K0.15−0.09 THB+42.59%0.00%
SKSIRAKORN PCL
372.6 M THB0.81 THB0.00%2.62 M0.808.690.09 THB+354.63%0.00%
SK.RSIRAKORN PCL NON-VOTING
DR
372.6 M THB0.81 THB0.00%2.62 M0.808.690.09 THB+354.63%0.00%
SSTC.RSTC CONCRETE PRODUCT PUB CO LTD NON-VOTING
DR
352.16 M THB0.62 THB−3.13%165.7 K0.7636.690.02 THB+634.78%4.03%
SSTCSTC CONCRETE PRODUCT PUB CO LTD
352.16 M THB0.62 THB−3.13%165.7 K0.7636.690.02 THB+634.78%4.03%
SSAFS.A.F. SPECIAL STEEL PCL
222 M THB0.74 THB−1.33%484.647 K1.02172.090.00 THB−87.09%1.35%
YONG.RYONG CONCRETE PCL NON-VOTING
DR
2.04 THB+0.99%171.5 K0.3510.910.19 THB−56.49%3.92%
SSAF.RS.A.F. SPECIAL STEEL PCL NON-VOTING
DR
0.74 THB−1.33%484.6 K1.02172.090.00 THB−87.09%1.35%