แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

81
หุ้น
367.709B
เงินทุนของตลาด
5.528M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.36%
เปลี่ยนแปลง
+12.00%
ประสิทธิภาพ เดือน
+15.66%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.12%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.28-0.93%-0.04ซื้อ167.000K1.944B6.080.71เหล็ก
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.28-0.93%-0.04ซื้อ167.000K1.944B6.080.71เหล็ก
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.260.00%0.00ซื้อ6.900K1.085B14.580.15เหล็ก
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.260.00%0.00ซื้อ6.900K1.085B14.590.15เหล็ก
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.35-1.34%-0.10ขาย22.300K1.899B10.810.69เหล็ก
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.35-1.34%-0.10ขาย22.300K1.899B10.810.69เหล็ก
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
0.951.06%0.01ขาย186.600K1.065B15.360.06เหล็ก
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.951.06%0.01ขาย186.600K1.065B15.380.06เหล็ก
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.46-4.17%-0.02ซื้อ17.322M1.356B14.160.03วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.46-4.17%-0.02ซื้อ17.322M1.356B14.160.03วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
4.000.00%0.00ซื้อ46.800K3.200B-0.48เหล็ก
CHOW.F CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY FOREIGN
3.000.00%0.00เป็นกลาง03.200B-0.48เหล็ก
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.000.00%0.00ซื้อ46.800K3.200B-0.48เหล็ก
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.5818.80%0.25ซื้อ6.640M1.277B-0.03วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.5818.80%0.25ซื้อ6.640M1.277B-0.03วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.727.46%0.05แนะนำให้ซื้อ586.200K337.395M-0.03เหล็ก
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.727.46%0.05แนะนำให้ซื้อ586.200K337.395M-0.03เหล็ก
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.343.03%0.01แนะนำให้ซื้อ3.134M1.831B22.450.01วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.343.03%0.01แนะนำให้ซื้อ3.134M1.831B22.300.01วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
6.050.83%0.05แนะนำให้ซื้อ204.200K5.735B10.170.59วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.050.83%0.05แนะนำให้ซื้อ204.200K5.735B10.170.59วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.264.00%0.01ซื้อ2.204M1.403B-0.05วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.264.00%0.01ซื้อ2.204M1.403B-0.05วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.200.00%0.00ซื้อ540.200K5.097B-0.05เหล็ก
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.200.00%0.00ซื้อ540.200K5.097B-0.05เหล็ก
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
0.480.00%0.00ซื้อ3.369M3.820B-0.01เหล็ก
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.480.00%0.00ซื้อ3.369M3.820B-0.01เหล็ก
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.600.78%0.02ซื้อ273.600K988.140M16.690.15เหล็ก
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.600.78%0.02ซื้อ273.600K988.140M16.690.15เหล็ก
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
14.100.71%0.10ซื้อ1.800M6.311B7.031.99เหล็ก
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.100.71%0.10ซื้อ1.800M6.311B7.031.99เหล็ก
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.92-1.08%-0.01ซื้อ212.200K4.037B28.530.03เหล็ก
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.92-1.08%-0.01ซื้อ212.200K4.037B28.530.03เหล็ก
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.661.10%0.04ซื้อ18.500K2.402B15.260.24เหล็ก
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.661.10%0.04ซื้อ18.500K2.402B15.260.24เหล็ก
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.100.00%0.00ขาย45.200K1.831B15.480.52โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.100.00%0.00ขาย45.200K1.831B15.480.52โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
1.380.73%0.01ซื้อ1.665M1.042B-0.10เหล็ก
PERM.F PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY FOREIGN
5.000.00%0.00ซื้อ03.038Bเหล็ก
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.380.73%0.01ซื้อ1.665M1.042B-0.10เหล็ก
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.942.17%0.02ซื้อ404.900K392.460M-0.02เหล็ก
PPM.F PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
1.530.00%0.00ซื้อ0392.460M-0.02เหล็ก
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.942.17%0.02ซื้อ404.900K392.460M-0.02เหล็ก
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
4.740.00%0.00ซื้อ3001.864B14.060.34วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
4.740.00%0.00ซื้อ3001.864B14.050.34วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.170.00%0.00ขาย62.000K712.157M-0.17เหล็ก
RWI.F RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY FOREIGN
1.600.00%0.00เป็นกลาง0เหล็ก
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.170.00%0.00ขาย62.000K712.157M-0.17เหล็ก
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.470.00%0.00ซื้อ63.000K501.662M-0.12เหล็ก
SAM.F SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY FOREIGN
10.000.00%0.00เป็นกลาง0501.662M-0.12เหล็ก
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.470.00%0.00ซื้อ63.000K501.662M-0.12เหล็ก
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
146.50-0.34%-0.50ซื้อ99.900K44.253B13.5710.83วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
146.50-0.34%-0.50ซื้อ99.900K44.253B13.5710.83วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
6.200.00%0.00ซื้อ48.500K1.845B7.810.79วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.200.00%0.00ซื้อ48.500K1.845B7.810.79วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SK SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.95-2.06%-0.02ซื้อ3.427M455.400Mวัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SK.R SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.95-2.06%-0.02ซื้อ3.427M455.400Mวัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.261.80%0.04ซื้อ1.233M1.824B12.620.18ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.261.80%0.04ซื้อ1.233M1.824B12.620.18ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.03-0.96%-0.01ขาย49.100K473.800M9.380.11วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SMART.F SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
1.900.00%0.00เป็นกลาง0วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.03-0.96%-0.01ขาย49.100K473.800M9.380.11วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.00-1.96%-0.04ซื้อ4.753M2.408B8.140.25237.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.00-1.96%-0.04ซื้อ4.753M2.408B8.140.25237.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.300.00%0.00ซื้อ3.600K1.472B19.300.12880.00เหล็ก
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.300.00%0.00ซื้อ3.600K1.472B19.300.12880.00เหล็ก
STC STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.671.52%0.01ขาย719.500K380.560M17.930.04วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
STC.R STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.671.52%0.01ขาย719.500K380.560M17.930.04วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
3.961.02%0.04ซื้อ4.900K1.188B127.270.03วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.961.02%0.04ซื้อ4.900K1.188B127.270.03วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
21.30-0.47%-0.10ซื้อ15.695M33.757B9.822.18วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.30-0.47%-0.10ซื้อ15.695M33.757B9.822.18วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.138.33%0.01แนะนำให้ซื้อ5.566M566.335M-0.03เหล็ก
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.138.33%0.01แนะนำให้ซื้อ5.566M566.335M-0.03เหล็ก
THL.R TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.460.00%0.00แนะนำให้ขาย0720.480.01โลหะมีค่า
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.800.56%0.01ซื้อ8.322M34.022B17.030.11วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.800.56%0.01ซื้อ8.322M34.022B17.030.11วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.630.00%0.00ซื้อ7.919M5.811B16.360.04เหล็ก
TSTH.R TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.630.00%0.00ซื้อ7.919M5.811B16.360.04เหล็ก
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.461.17%0.04ซื้อ5.539M1.700B21.090.16เหล็ก
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.461.17%0.04ซื้อ5.539M1.700B21.090.16เหล็ก
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ