บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

40
หุ้น
219.272B
เงินทุนของตลาด
58.034M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.02%
เปลี่ยนแปลง
+6.39%
ประสิทธิภาพ เดือน
+811.24%
ประสิทธิภาพ ปี
+1082.87%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
ADD ADDTECH HUB PUBLIC COMPANY LIMITED
27.25-1.80%-0.50ซื้อ1.044M4.440B
ADD.R ADDTECH HUB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.25-1.80%-0.50ซื้อ1.044M
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
39.753.25%1.25ซื้อ4.504M7.943B14.642.63
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
39.753.25%1.25ซื้อ4.504M7.943B14.642.63
AMR AMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
6.45-0.77%-0.05ขาย2.011M
AMR.R AMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.45-0.77%-0.05ขาย2.011M
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
16.802.44%0.40ซื้อ2.519M6.722B18.520.92
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.802.44%0.40ซื้อ2.519M6.722B18.520.92
B52 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.670.00%0.00ขาย2.956M1.757B-0.03
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.670.00%0.00ขาย2.956M1.757B-0.03
BOL BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
11.702.63%0.30ซื้อ1.516M9.354B45.040.25
BOL.R BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.702.63%0.30ซื้อ1.516M9.354B45.020.25
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
5.300.00%0.00แนะนำให้ซื้อ4.243M710.200M-0.01
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.300.00%0.00แนะนำให้ซื้อ4.243M710.200M-0.01
INET INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
4.140.98%0.04ซื้อ3.812M2.050B18.440.22
INET.R INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.140.98%0.04ซื้อ3.812M2.050B18.440.22
INSET INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED
7.70-1.91%-0.15ขาย12.402M4.836B33.260.24
INSET.R INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.70-1.91%-0.15ขาย12.402M4.836B33.250.24
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
1.993.65%0.07ซื้อ26.547M793.539M26.370.07
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
1.993.65%0.07ซื้อ26.547M793.539M26.340.07
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
4.720.85%0.04ขาย15.617M5.837B26.190.18
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.720.85%0.04ขาย15.617M5.837B26.190.18
JTS JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY
55.00-4.35%-2.50ขาย631.400K40.621B546.060.11
JTS.R JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
55.00-4.35%-2.50ขาย631.400K40.621B546.060.11
MFEC MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
9.15-8.04%-0.80ซื้อ17.424M4.392B17.440.57
MFEC.R MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.15-8.04%-0.80ซื้อ17.424M4.392B17.440.57
MSC METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.700.75%0.05แนะนำให้ซื้อ1.212M2.394B14.380.46
MSC.R METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.700.75%0.05แนะนำให้ซื้อ1.212M2.394B14.380.46
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.05-16.67%-0.01ซื้อ1.319B4.539B
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01ซื้อ1.319B4.539B
PROEN PROEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.40-0.78%-0.05แนะนำให้ขาย1.008M2.038B
PROEN.R PROEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.40-0.78%-0.05แนะนำให้ขาย1.008M
SAMTEL SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.851.48%0.10ซื้อ502.400K4.171B-0.23
SAMTEL.R SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.851.48%0.10ซื้อ502.400K4.171B-0.23
SECURE NFORCE SECURE PUBLIC COMPANY LIMITED
26.00-0.95%-0.25ขาย754.200K2.697B
SECURE.R NFORCE SECURE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.00-0.95%-0.25ขาย754.200K
SKY SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED
11.00-0.90%-0.10แนะนำให้ขาย133.200K6.841B52.310.21
SKY.R SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.00-0.90%-0.10แนะนำให้ขาย133.200K6.841B52.310.21
VCOM VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.901.47%0.10ซื้อ3.162M2.088B23.210.29
VCOM.R VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.901.47%0.10ซื้อ3.162M2.088B23.210.29
โหลดเพิ่ม