การดูแลครัวเรือน/บุคคล (อุตสาหกรรม)

10
หุ้น
31.892B
เงินทุนของตลาด
706.248K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.08%
เปลี่ยนแปลง
+0.76%
ประสิทธิภาพ เดือน
+19.97%
ประสิทธิภาพ ปี
+18.36%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
APCOASIAN PHYTOCEUTICALS PCL
5.15 THB+0.98%66.901K0.613.06B THB26.670.19 THB+53.86%3.04%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
APCO.RASIAN PHYTOCEUTICALS PCL NON-VOTING
DR
5.15 THB+0.98%66.9K0.613.06B THB26.670.19 THB+53.86%3.04%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BLCBANGKOK LAB AND COSMETIC PCL
4.40 THB+0.92%8.293M1.232.616B THB19.280.23 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BLC.RBANGKOK LAB AND COSMETIC PCL NON-VOTING
DR
4.40 THB+0.92%8.293M1.2319.280.23 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DDDDO DAY DREAM PCL
9.80 THB0.00%3000.013.115B THB131.020.07 THB−83.46%3.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
DDD.RDO DAY DREAM PCL NON-VOTING
DR
9.80 THB0.00%3000.013.115B THB131.020.07 THB−83.46%3.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PRAPATPEERAPAT TECHNOLOGY PCL
1.40 THB+1.45%377.822K0.45516.12M THB11.170.13 THB+580.98%2.90%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PRAPAT.RPEERAPAT TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
DR
1.40 THB+1.45%377.8K0.45516.12M THB11.170.13 THB+580.98%2.90%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
S&JS & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
52.75 THB−0.47%1.796K1.467.946B THB11.174.72 THB+46.77%3.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
S&J.RS & J INTERNATIONAL ENTERPRISES NON-VOTING
DR
52.75 THB−0.47%1.6K1.317.946B THB11.174.72 THB+46.77%3.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร