บริษัทไทย เป็นบริษัทที่ดำเนินงานแค่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว: การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไทย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น SAHA PATHANA INTER-HLDG CO NON-VOTING หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง K.C. PROPERTY PLC.CO LTD ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
CPN.RCENTRAL PATTANA PUBLIC CO NON-VOTING
DR
245.897 B THB55.00 THB0.00%10.936 M1.6115.433.56 THB+36.46%3.27%การเงิน
CPNCENTRAL PATTANA PUBLIC CO
245.897 B THB55.00 THB0.00%10.937 M1.6115.433.56 THB+36.46%3.27%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AWC.RASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING
DR
110.737 B THB3.54 THB+2.31%78.343 M0.9421.700.16 THB+12.72%1.45%การเงิน
AWCASSET WORLD CORP PCL
110.737 B THB3.54 THB+2.31%78.344 M0.9421.700.16 THB+12.72%1.45%การเงิน
มีแรงซื้อ
LH.RLAND & HOUSES NON-VOTING
DR
71.698 B THB5.90 THB−1.67%58.437 M0.679.580.62 THB−4.87%8.33%การเงิน
มีแรงซื้อ
LHLAND & HOUSES
71.698 B THB5.90 THB−1.67%58.441 M0.679.580.62 THB−4.87%8.33%การเงิน
มีแรงซื้อ
SPISAHA PATHANA INTER-HLDG CO
36.029 B THB63.75 THB+1.19%26.3 K1.1113.964.57 THB−35.73%1.27%การเงิน
SPI.RSAHA PATHANA INTER-HLDG CO NON-VOTING
DR
36.029 B THB63.75 THB+1.19%26.3 K1.1113.964.57 THB−35.73%1.27%การเงิน
FPT.RFRASERS PROPERTY (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
33.861 B THB14.6 THB−0.68%92.1 K4.9919.980.73 THB−16.66%2.74%การเงิน
FPTFRASERS PROPERTY (THAILAND) PCL
33.861 B THB14.6 THB−0.68%92.265 K5.0019.980.73 THB−16.66%2.74%การเงิน
ปานกลาง
SPALI.RSUPALAI PUBLIC CO NON-VOTING
DR
31.646 B THB18.0 THB0.00%1.923 M0.226.372.83 THB−31.67%8.06%การเงิน
SPALISUPALAI PUBLIC CO
31.646 B THB18.0 THB0.00%1.923 M0.226.372.83 THB−31.67%8.06%การเงิน
มีแรงซื้อ
SIRI.RSANSIRI CO NON-VOTING
DR
27.373 B THB1.59 THB0.00%53.17 M0.834.880.33 THB−4.74%12.58%การเงิน
SIRISANSIRI CO
27.373 B THB1.59 THB0.00%53.171 M0.834.880.33 THB−4.71%12.58%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AMATAAMATA CORP
25.415 B THB21.4 THB−3.17%7.124 M0.9613.261.61 THB−18.58%2.94%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AMATA.RAMATA CORP NON-VOTING
DR
25.415 B THB21.4 THB−3.17%7.124 M0.9613.261.61 THB−18.58%2.94%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
QHQUALITY HOUSES CO
20.143 B THB1.88 THB0.00%8.053 M0.328.390.22 THB−0.13%7.98%การเงิน
ปานกลาง
QH.RQUALITY HOUSES CO NON-VOTING
DR
20.143 B THB1.88 THB0.00%8.052 M0.328.390.22 THB−0.13%7.98%การเงิน
PSHPRUKSA HLDGS PUBLIC COMPANY LTD
19.806 B THB9.05 THB0.00%391.387 K0.4012.240.74 THB−43.68%10.61%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
PSH.RPRUKSA HLDGS PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
19.806 B THB9.05 THB0.00%391.2 K0.4012.240.74 THB−43.68%10.61%การเงิน
SCSC ASSET CORPORATION
11.976 B THB2.76 THB−1.43%2.872 M0.545.550.50 THB−22.05%8.57%การเงิน
มีแรงซื้อ
SC.RSC ASSET CORPORATION NON-VOTING
DR
11.976 B THB2.76 THB−1.43%2.872 M0.545.550.50 THB−22.05%8.57%การเงิน
ROJNAROJANA INDUSTRIAL PARK
11.817 B THB5.85 THB0.00%1.972 M0.5413.480.43 THB+72.13%6.84%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ROJNA.RROJANA INDUSTRIAL PARK NON-VOTING
DR
11.817 B THB5.85 THB0.00%1.972 M0.5413.480.43 THB+72.19%6.84%การเงิน
GGLANDGRAND CANAL LAND PCL
10.725 B THB1.65 THB−2.37%1.001 K0.1325.460.06 THB−40.50%1.52%การเงิน
GGLAND.RGRAND CANAL LAND PCL NON-VOTING
DR
10.725 B THB1.65 THB−2.37%1 K0.1325.460.06 THB−40.55%1.52%การเงิน
BLANDBANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
9.359 B THB0.54 THB0.00%8.209 M0.649.780.06 THB+46.42%0.00%การเงิน
BLAND.RBANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
9.359 B THB0.54 THB0.00%8.209 M0.649.780.06 THB+46.42%0.00%การเงิน
SA.RSIAMESE ASSET PCL NON-VOTING
DR
9.248 B THB7.80 THB0.00%101.7 K1.0242.790.18 THB+23.68%0.64%การเงิน
SASIAMESE ASSET PCL
9.248 B THB7.80 THB0.00%101.705 K1.0242.790.18 THB+23.68%0.64%การเงิน
AASW.RASSETWISE PCL NON-VOTING
DR
6.837 B THB7.60 THB0.00%258.3 K1.566.361.19 THB−12.99%3.29%การเงิน
AASWASSETWISE PCL
6.837 B THB7.60 THB0.00%258.393 K1.566.361.19 THB−12.99%3.29%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PPLATPLATINUM GROUP PCL
6.44 B THB2.32 THB+0.87%74.204 K0.3827.390.08 THB0.00%การเงิน
PPLAT.RPLATINUM GROUP PCL NON-VOTING
DR
6.44 B THB2.32 THB+0.87%74.2 K0.3827.390.08 THB0.00%การเงิน
PIN.RPINTHONG INDUSTRIAL PCL NON-VOTING
DR
5.974 B THB5.00 THB−2.91%5.982 M2.10การเงิน
PINPINTHONG INDUSTRIAL PCL
5.974 B THB5.00 THB−2.91%5.982 M2.103.511.42 THB+380.42%11.46%การเงิน
LLALINLALIN PROPERTY PUB
5.966 B THB6.45 THB0.00%47.438 K0.318.430.77 THB−39.91%8.06%การเงิน
LLALIN.RLALIN PROPERTY PUB NON-VOTING
DR
5.966 B THB6.45 THB0.00%47.4 K0.318.430.77 THB−39.91%8.06%การเงิน
AAMATAVAMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.436 B THB5.05 THB−0.98%43.727 K0.9013.300.38 THB−61.30%0.21%การเงิน
AAMATAV.RAMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
5.436 B THB5.05 THB−0.98%43.6 K0.9013.480.37 THB−62.03%0.21%การเงิน
SS.RSINGHA ESTATE PCL NON-VOTING
DR
5.277 B THB0.76 THB−1.30%741 K0.1420.990.04 THB−55.91%1.95%การเงิน
SSSINGHA ESTATE PCL
5.277 B THB0.76 THB−1.30%741.177 K0.1420.990.04 THB−55.91%1.95%การเงิน
AAAREEYA PROPERTY PUBLIC CO LTD
4.9 B THB5.00 THB0.00%5030.50−0.36 THB−1983.24%0.00%การเงิน
AA.RAREEYA PROPERTY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
4.9 B THB5.00 THB0.00%5000.51−0.36 THB−1983.24%0.00%การเงิน
NNUSA.RNUSASIRI PUBLIC CO NON-VOTING
DR
4.773 B THB0.41 THB0.00%12.103 M0.22−0.06 THB−22.66%0.00%การเงิน
NNUSANUSASIRI PUBLIC CO
4.773 B THB0.41 THB0.00%12.103 M0.22−0.06 THB−22.88%0.00%การเงิน
LLPN.RLPN DEVELOPMENT PUBLIC CO NON-VOTING
DR
4.712 B THB3.20 THB−1.23%294.1 K0.3815.980.20 THB−48.52%4.01%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
LLPNLPN DEVELOPMENT PUBLIC CO
4.712 B THB3.20 THB−1.23%294.227 K0.3815.980.20 THB−48.55%4.01%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
BBRIBRITANIA PCL
3.786 B THB4.46 THB+0.45%796.251 K0.453.271.36 THB−19.65%16.17%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
NNNCLNAVA NAKORN PUBLIC CO LIMITED
3.668 B THB1.85 THB0.00%30.901 K0.117.850.24 THB+92.72%5.95%การเงิน
NNNCL.RNAVA NAKORN PUBLIC CO LIMITED NON-VOTING
DR
3.668 B THB1.85 THB0.00%30.9 K0.117.850.24 THB+92.72%5.95%การเงิน
AA5ASSET FIVE GROUP PCL
3.628 B THB2.98 THB−0.67%157.4 K0.106.410.47 THB+318.17%1.67%การเงิน
AA5.RASSET FIVE GROUP PCL NON-VOTING
DR
3.628 B THB2.98 THB−0.67%157.4 K0.106.410.47 THB+318.17%1.67%การเงิน
UVUNIVENTURES PUBLIC CO
3.269 B THB1.71 THB0.00%67.679 K0.26−0.10 THB−120.76%5.26%การเงิน
UV.RUNIVENTURES PUBLIC CO NON-VOTING
DR
3.269 B THB1.71 THB0.00%67.6 K0.26−0.10 THB−120.76%5.26%การเงิน
TTITLE.RRHOM BHO PROPERTY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
3.113 B THB3.88 THB−3.00%193.7 K0.80−0.11 THB−80.59%0.00%การเงิน
TTITLERHOM BHO PROPERTY PUBLIC CO LTD
3.113 B THB3.88 THB−3.00%193.719 K0.80−0.11 THB−80.29%0.00%การเงิน
PPRIPRIMO SERVICE SOLUTIONS PCL
3.008 B THB9.45 THB+0.53%492.019 K0.698.461.12 THB+26.03%15.16%การเงิน
NNVDNIRVANA DEVELOPMENT PCL
2.811 B THB1.87 THB+3.31%1.2 K0.0715.440.12 THB−64.05%1.44%การเงิน
NNVD.RNIRVANA DAII PCL NON-VOTING
DR
2.811 B THB1.87 THB+3.31%1.2 K0.0715.440.12 THB−64.05%1.44%การเงิน
CCGDCOUNTRY GROUP DEVELOPMENT PCL
2.728 B THB0.33 THB0.00%1.81 M0.48113.790.00 THB−88.45%0.00%การเงิน
CCGD.RCOUNTRY GROUP DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
DR
2.728 B THB0.33 THB0.00%1.81 M0.48113.790.00 THB−88.45%0.00%การเงิน
JJAS ASSET PUBLIC CO LTD
2.698 B THB1.62 THB−4.14%176.701 K0.3910.570.15 THB−18.72%1.77%การเงิน
J.RJAS ASSET PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
2.698 B THB1.62 THB−4.14%176.7 K0.3910.570.15 THB−18.72%1.77%การเงิน
ANANANANDA DEVELOPMENT PCL
2.583 B THB0.62 THB0.00%1.159 M0.21−0.22 THB−122.18%0.00%การเงิน
มีแรงขาย
ANAN.RANANDA DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
DR
2.583 B THB0.62 THB0.00%1.159 M0.21−0.22 THB−122.08%0.00%การเงิน
RRMLRAIMON LAND CO
2.388 B THB0.42 THB−2.33%3.69 M0.43−0.24 THB−230.95%0.00%การเงิน
RRML.RRAIMON LAND CO NON-VOTING
DR
2.388 B THB0.42 THB−2.33%3.69 M0.43−0.24 THB−230.95%0.00%การเงิน
AASIAASIA HOTEL CO
2.048 B THB6.35 THB−0.78%7.4 K3.32−0.13 THB+43.85%0.00%การเงิน
AASIA.RASIA HOTEL CO NON-VOTING
DR
2.048 B THB6.35 THB−0.78%7.4 K3.32−0.13 THB+43.85%0.00%การเงิน
PPF.RPROPERTY PERFECT CO NON-VOTING
DR
2.002 B THB0.20 THB0.00%5.048 M0.72−0.02 THB−141.48%6.50%การเงิน
PPFPROPERTY PERFECT CO
2.002 B THB0.20 THB0.00%5.048 M0.72−0.02 THB−141.48%6.50%การเงิน
SSENXSEN X PCL
1.89 B THB0.43 THB−4.44%627.4 K0.8726.380.02 THB1.84%การเงิน
SSENX.RSEN X PCL NON-VOTING
DR
1.89 B THB0.43 THB−4.44%627.4 K0.8726.380.02 THB1.84%การเงิน
MMKM.K.REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
1.855 B THB1.70 THB0.00%9.805 K0.34−1.09 THB−2154.91%6.47%การเงิน
MMK.RM.K.REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP NON-VOTING
DR
1.855 B THB1.70 THB0.00%9.8 K0.34−1.09 THB−2154.91%6.47%การเงิน
BBROCKBAAN ROCK GARDEN PCL
1.548 B THB1.48 THB−1.99%1000.00−0.01 THB−166.42%0.66%การเงิน
BBROCK.RBAAN ROCK GARDEN PCL NON-VOTING
DR
1.548 B THB1.48 THB−1.99%1000.00−0.01 THB−166.42%0.66%การเงิน
MMDX.RM D X PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
1.474 B THB3.06 THB−1.29%159.1 K0.358.540.36 THB+547.92%0.00%การเงิน
MMDXM D X PUBLIC CO LTD
1.474 B THB3.06 THB−1.29%159.1 K0.358.540.36 THB+546.93%0.00%การเงิน
PPEACEPEACE & LIVING PCL
1.441 B THB2.86 THB0.00%23.2 K0.8612.830.22 THB−69.44%5.24%การเงิน
PPEACE.RPEACE & LIVING PCL NON-VOTING
DR
1.441 B THB2.86 THB0.00%23.2 K0.8612.830.22 THB−69.44%5.24%การเงิน
JJCKJCK INTERNATIONAL PCL
1.282 B THB0.36 THB−2.70%9.728 M0.391.300.28 THB0.00%การเงิน
JJCK.RJCK INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
DR
1.282 B THB0.36 THB−2.70%9.728 M0.391.300.28 THB0.00%การเงิน
CMC.RCHAOPRAYA MAHANAKORN PCL NON-VOTING
DR
1.246 B THB1.15 THB+1.77%7.8 K0.04−0.18 THB−146.10%0.31%การเงิน
CMCCHAOPRAYA MAHANAKORN PCL
1.246 B THB1.15 THB+1.77%7.8 K0.04−0.18 THB−146.10%0.32%การเงิน
PPROUD.RPROUD REAL ESTATE PCL NON-VOTING
DR
1.116 B THB1.75 THB+0.57%228.6 K0.2736.920.05 THB−92.49%0.00%การเงิน
PPROUDPROUD REAL ESTATE PCL
1.116 B THB1.75 THB+0.57%228.6 K0.2737.000.05 THB−92.50%0.00%การเงิน
EESTAREASTERN STAR REAL ESTATE
1.105 B THB0.22 THB0.00%331.3 K0.3130.140.01 THB−30.48%0.00%การเงิน
EESTAR.REASTERN STAR REAL ESTATE NON-VOTING
DR
1.105 B THB0.22 THB0.00%331.3 K0.3130.140.01 THB−30.48%0.00%การเงิน
OORNORNSIRIN HOLDING PCL
1.095 B THB0.73 THB0.00%3.254 M0.8012.370.06 THB−76.85%6.85%การเงิน
KKUN.RVILLA KUNALAI PCL NON-VOTING
DR
1.071 B THB1.43 THB0.00%76.6 K0.5722.340.06 THB−39.51%4.52%การเงิน
KKUNVILLA KUNALAI PCL
1.071 B THB1.43 THB0.00%76.794 K0.5722.340.06 THB−39.51%4.52%การเงิน
MMJDMAJOR DEVELOPMENT PUB COMPANY LTD
972.265 M THB1.13 THB0.00%132.011 K0.36−0.37 THB+19.99%0.00%การเงิน
MMJD.RMAJOR DEVELOPMENT PUB COMPANY LTD NON-VOTING
DR
972.265 M THB1.13 THB0.00%132 K0.36−0.37 THB+19.97%0.00%การเงิน
NCH.RN C HOUSING NON-VOTING
DR
958.868 M THB0.77 THB0.00%79.7 K0.2510.320.07 THB−71.27%6.49%การเงิน
NCHN C HOUSING
958.868 M THB0.77 THB0.00%79.702 K0.2510.310.07 THB−71.24%6.49%การเงิน
AAKSAKS CORPORATION PCL
936.836 M THB0.01 THB0.00%500.226 K0.04−0.00 THB0.00%การเงิน
AAKS.RAKS CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
936.836 M THB0.01 THB0.00%500.2 K0.04−0.00 THB0.00%การเงิน
AARINARINSIRI LAND PCL
888 M THB1.29 THB−12.84%119.607 K1.95−0.06 THB+2.11%0.00%การเงิน