การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ (อุตสาหกรรม)

132
หุ้น
1883.858B
เงินทุนของตลาด
5.131M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.35%
เปลี่ยนแปลง
−0.54%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.75%
ประสิทธิภาพ ปี
−12.12%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
AAREEYA PROPERTY PUBLIC CO LTD
4.98 THB0.00%1.6K4.88B THB−0.22 THB−34.21%0.00%การเงิน
A.RAREEYA PROPERTY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
4.98 THB0.00%1.6K4.88B THB−0.22 THB−34.21%0.00%การเงิน
A5ASSET FIVE GROUP PCL
4.70 THB1.29%727.9K5.612B THB30.190.16 THB67.42%0.22%การเงิน
A5.RASSET FIVE GROUP PCL NON-VOTING
DR
4.70 THB1.29%727.9K5.612B THB30.190.16 THB67.42%0.22%การเงิน
AKSAKS CORPORATION PCL
0.01 THB0.00%5.4M936.836M THB−0.00 THB−50.00%0.00%การเงิน
AKS.RAKS CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
0.01 THB0.00%5.4M936.836M THB−0.00 THB−50.00%0.00%การเงิน
ALLALL INSPIRE DEVELOPMENT PCL
0.05 THB−16.67%1.238M93.946M THB−1.71 THB−315.59%0.00%การเงิน
ALL.RALL INSPIRE DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
DR
0.05 THB−16.67%1.238M93.946M THB−1.71 THB−315.69%0.00%การเงิน
AMATAAMATA CORP
25.50 THB0.00%4.71M29.325B THB15.081.69 THB−10.47%2.55%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AMATA.RAMATA CORP NON-VOTING
DR
25.50 THB0.00%4.71M29.325B THB15.081.69 THB−10.47%2.55%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AMATAVAMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
6.20 THB−0.80%35.22K5.844B THB71.680.09 THB−94.74%1.12%การเงิน
AMATAV.RAMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
6.20 THB−0.80%35.2K5.844B THB68.360.09 THB−94.50%1.12%การเงิน
ANANANANDA DEVELOPMENT PCL
0.82 THB2.50%5.167M3.333B THB−0.10 THB68.43%0.00%การเงิน
มีแรงขาย
ANAN.RANANDA DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
DR
0.82 THB2.50%5.167M3.333B THB−0.10 THB68.43%0.00%การเงิน
ARINARINSIRI LAND PCL
4.24 THB0.00%3K2.544B THB−0.07 THB20.11%0.00%การเงิน
ARIN.RARINSIRI LAND PCL NON-VOTING
DR
4.24 THB0.00%3K2.544B THB−0.07 THB20.11%0.00%การเงิน
ASIAASIA HOTEL CO
6.75 THB−2.17%10.6K2.208B THB−0.14 THB76.76%0.00%การเงิน
ASIA.RASIA HOTEL CO NON-VOTING
DR
6.75 THB−2.17%10.6K2.208B THB−0.14 THB76.74%0.00%การเงิน
ASWASSETWISE PCL
8.65 THB−0.57%145.306K7.448B THB6.991.24 THB21.60%6.01%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ASW.RASSETWISE PCL NON-VOTING
DR
8.65 THB−0.57%145.3K7.448B THB6.991.24 THB21.60%6.01%การเงิน
AWCASSET WORLD CORP PCL
3.96 THB0.51%39.976M126.089B THB25.470.16 THB61.81%0.81%การเงิน
มีแรงซื้อ
AWC.RASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING
DR
3.96 THB0.51%39.975M126.089B THB25.470.16 THB61.81%0.81%การเงิน
BLANDBANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.78 THB−1.27%3.115M13.691B THB20.530.04 THB−14.41%3.80%การเงิน
BLAND.RBANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
0.78 THB−1.27%3.115M13.691B THB20.530.04 THB−14.22%3.80%การเงิน
BLESSBLESS ASSET GROUP PCL
0.66 THB−1.49%61K536M THB12.270.05 THB−35.95%0.00%การเงิน
BLESS.RBLESS ASSET GROUP PCL NON-VOTING
DR
0.66 THB−1.49%61K12.270.05 THB−35.95%0.00%การเงิน
BRIBRITANIA PCL
8.45 THB0.00%551.269K7.209B THB5.081.66 THB22.19%9.89%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BRI.RBRITANIA PCL NON-VOTING
DR
8.45 THB0.00%551.2K5.081.66 THB22.19%9.89%การเงิน
BROCKBAAN ROCK GARDEN PCL
1.79 THB−0.56%3.9K1.845B THB3580.000.00 THB−98.46%0.56%การเงิน
BROCK.RBAAN ROCK GARDEN PCL NON-VOTING
DR
1.79 THB−0.56%3.9K1.845B THB3580.000.00 THB−98.46%0.56%การเงิน
CGDCOUNTRY GROUP DEVELOPMENT PCL
0.34 THB0.00%9.346M2.81B THB48.570.01 THB55.56%0.00%การเงิน
CGD.RCOUNTRY GROUP DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
DR
0.34 THB0.00%9.346M2.81B THB47.890.01 THB57.78%0.00%การเงิน
CHEWACHEWATHAI PCL
0.59 THB1.72%437K739.516M THB−0.01 THB−109.84%3.16%การเงิน
CHEWA.RCHEWATHAI PCL NON-VOTING
DR
0.59 THB1.72%437K739.516M THB−0.01 THB−109.84%3.16%การเงิน
CICHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL
0.61 THB1.67%113.605K639.956M THB−0.19 THB−276.37%0.00%การเงิน
CI.RCHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
DR
0.61 THB1.67%113.6K639.956M THB−0.19 THB−276.37%0.00%การเงิน
CMCCHAOPRAYA MAHANAKORN PCL
1.29 THB−1.53%404.354K1.397B THB−0.22 THB−285.41%0.31%การเงิน
CMC.RCHAOPRAYA MAHANAKORN PCL NON-VOTING
DR
1.29 THB−1.53%404.3K1.397B THB−0.22 THB−284.90%0.31%การเงิน
CPNCENTRAL PATTANA PUBLIC CO
65.75 THB0.77%5.018M291.723B THB23.332.82 THB76.82%1.76%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CPN.RCENTRAL PATTANA PUBLIC CO NON-VOTING
DR
65.75 THB0.77%5.018M291.723B THB23.332.82 THB76.82%1.76%การเงิน
DHOUSEDHOUSE PATTANA PCL
0.86 THB−6.52%690.711K772.8M THB−0.03 THB−127.48%0.00%การเงิน
DHOUSE.RDHOUSE PATTANA PCL NON-VOTING
DR
0.86 THB−6.52%690.7K772.8M THB−0.03 THB−127.48%0.00%การเงิน
ESTAREASTERN STAR REAL ESTATE
0.30 THB0.00%494.3K1.507B THB50.000.01 THB33.33%0.00%การเงิน
ESTAR.REASTERN STAR REAL ESTATE NON-VOTING
DR
0.30 THB0.00%494.3K1.507B THB50.000.01 THB33.33%0.00%การเงิน
EVEREVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.19 THB5.56%1.786M873.861M THB−0.07 THB38.32%0.00%การเงิน
EVER.REVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
0.19 THB5.56%1.786M873.861M THB−0.07 THB38.32%0.00%การเงิน
FPTFRASERS PROPERTY (THAILAND) PCL
15.0 THB−0.66%4.676K35.021B THB19.970.75 THB−8.37%2.85%การเงิน
มีแรงซื้อ
FPT.RFRASERS PROPERTY (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
15.0 THB−0.66%4.6K35.021B THB19.970.75 THB−8.37%2.85%การเงิน
GLANDGRAND CANAL LAND PCL
2.00 THB1.52%10012.805B THB22.680.09 THB1.97%0.00%การเงิน
GLAND.RGRAND CANAL LAND PCL NON-VOTING
DR
2.00 THB1.52%10012.805B THB22.650.09 THB2.08%0.00%การเงิน
JJAS ASSET PUBLIC CO LTD
3.08 THB−0.65%294.6K3.493B THB23.820.13 THB−28.56%0.97%การเงิน
J.RJAS ASSET PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
3.08 THB−0.65%294.6K3.493B THB23.820.13 THB−28.56%0.97%การเงิน
JAKJAKPAISAN ESTATE PCL
1.38 THB−0.72%102.3K444.8M THB202.940.01 THB−75.00%0.00%การเงิน
JAK.RJAKPAISAN ESTATE PCL NON-VOTING
DR
1.38 THB−0.72%102.3K444.8M THB202.940.01 THB−75.00%0.00%การเงิน
JCKJCK INTERNATIONAL PCL
0.29 THB0.00%1.204M1.005B THB−0.02 THB71.85%0.00%การเงิน
JCK.RJCK INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
DR
0.29 THB0.00%1.204M1.005B THB−0.02 THB71.81%0.00%การเงิน
KCK.C. PROPERTY PLC.CO LTD
0.10 THB0.00%12.64M437.101M THB−0.03 THB−7.94%0.00%การเงิน
KC.RK.C. PROPERTY PLC.CO LTD NON-VOTING
DR
0.10 THB0.00%12.64M437.101M THB−0.03 THB−7.94%0.00%การเงิน
KUNVILLA KUNALAI PCL
1.80 THB0.56%16.5K1.341B THB22.000.08 THB−65.37%4.43%การเงิน
KUN.RVILLA KUNALAI PCL NON-VOTING
DR
1.80 THB0.56%16.5K1.341B THB22.000.08 THB−65.37%4.43%การเงิน
LALINLALIN PROPERTY PUB
8.60 THB0.00%48.5K7.955B THB7.601.13 THB−24.21%7.03%การเงิน
LALIN.RLALIN PROPERTY PUB NON-VOTING
DR
8.60 THB0.00%48.5K7.955B THB7.601.13 THB−24.20%7.03%การเงิน
LHLAND & HOUSES
8.05 THB0.00%38.699M96.195B THB13.650.59 THB−4.70%6.83%การเงิน
มีแรงซื้อ
LH.RLAND & HOUSES NON-VOTING
DR
8.05 THB0.00%38.692M96.195B THB13.650.59 THB−4.70%6.83%การเงิน
มีแรงซื้อ
LPNLPN DEVELOPMENT PUBLIC CO
4.14 THB0.00%220.243K6.02B THB11.910.35 THB27.23%4.83%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
LPN.RLPN DEVELOPMENT PUBLIC CO NON-VOTING
DR
4.14 THB0.00%220.2K6.02B THB11.910.35 THB27.23%4.83%การเงิน
มีแรงขาย
MDXM D X PUBLIC CO LTD
3.10 THB−1.90%50.5K1.503B THB34.830.09 THB−86.80%0.00%การเงิน
MDX.RM D X PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
3.10 THB−1.90%50.5K1.503B THB34.830.09 THB−86.80%0.00%การเงิน
MJDMAJOR DEVELOPMENT PUB COMPANY LTD
1.38 THB2.22%2.1K1.162B THB−0.40 THB9.51%0.00%การเงิน
MJD.RMAJOR DEVELOPMENT PUB COMPANY LTD NON-VOTING
DR
1.38 THB2.22%2.1K1.162B THB−0.40 THB9.51%0.00%การเงิน
MKM.K.REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
2.56 THB0.00%27.102K2.793B THB13.910.18 THB4.30%การเงิน
MK.RM.K.REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP NON-VOTING
DR
2.56 THB0.00%27.1K2.793B THB13.910.18 THB4.30%การเงิน
NCHN C HOUSING
1.17 THB0.86%459.548K1.445B THB5.400.22 THB−15.38%9.48%การเงิน
NCH.RN C HOUSING NON-VOTING
DR
1.17 THB0.86%459.5K1.445B THB5.400.22 THB−15.41%9.48%การเงิน
NNCLNAVA NAKORN PUBLIC CO LIMITED
2.10 THB−0.94%181.323K4.203B THB16.480.13 THB−21.36%4.72%การเงิน
NNCL.RNAVA NAKORN PUBLIC CO LIMITED NON-VOTING
DR
2.10 THB−0.94%181.3K4.203B THB16.480.13 THB−21.36%4.72%การเงิน
NUSANUSASIRI PUBLIC CO
0.50 THB2.04%3.107M5.704B THB−0.04 THB41.88%0.00%การเงิน
NUSA.RNUSASIRI PUBLIC CO NON-VOTING
DR
0.50 THB2.04%3.107M5.704B THB−0.04 THB41.88%0.00%การเงิน
NVDNIRVANA DEVELOPMENT PCL
1.98 THB1.54%674K3.029B THB15.300.13 THB−50.78%3.08%การเงิน
NVD.RNIRVANA DAII PCL NON-VOTING
DR
1.98 THB1.54%674K3.029B THB15.300.13 THB−50.78%3.08%การเงิน
PEACEPEACE & LIVING PCL
4.04 THB1.00%30.1K2.016B THB6.690.60 THB−20.43%6.25%การเงิน
PEACE.RPEACE & LIVING PCL NON-VOTING
DR
4.04 THB1.00%30.1K2.016B THB6.690.60 THB−20.43%6.25%การเงิน
PFPROPERTY PERFECT CO
0.33 THB0.00%7.603M3.304B THB7.660.04 THB49.65%6.06%การเงิน
PF.RPROPERTY PERFECT CO NON-VOTING
DR
0.33 THB0.00%7.603M3.304B THB7.660.04 THB49.65%6.06%การเงิน
PINPINTHONG INDUSTRIAL PCL
4.06 THB0.00%1.207M4.71B THB8.630.47 THB290.70%3.69%การเงิน
PIN.RPINTHONG INDUSTRIAL PCL NON-VOTING
DR
4.06 THB0.00%1.207M4.71B THBการเงิน
PLATPLATINUM GROUP PCL
3.14 THB0.00%567.3K8.792B THB−0.04 THB77.84%0.00%การเงิน
PLAT.RPLATINUM GROUP PCL NON-VOTING
DR
3.14 THB0.00%567.3K8.792B THB−0.04 THB77.78%0.00%การเงิน
PRECHAPREECHA GROUP CO
1.09 THB2.83%705.5K356.16M THB−0.01 THB92.38%0.00%การเงิน
PRECHA.RPREECHA GROUP CO NON-VOTING
DR
1.09 THB2.83%705.4K356.16M THB−0.01 THB92.28%0.00%การเงิน
PRIPRIMO SERVICE SOLUTIONS PCL
29.75 THB2.59%435.6K9.28B THB29.441.01 THB0.00%การเงิน
PRI.RPRIMO SERVICE SOLUTIONS PCL NON-VOTING
DR
29.75 THB2.59%435.6Kการเงิน
PROUDPROUD REAL ESTATE PCL
2.12 THB−0.93%1.393M1.373B THB3.140.68 THB0.00%การเงิน
PROUD.RPROUD REAL ESTATE PCL NON-VOTING
DR
2.12 THB−0.93%1.393M1.373B THB3.140.68 THB0.00%การเงิน
PSHPRUKSA HLDGS PUBLIC COMPANY LTD
12.8 THB0.79%649.186K27.794B THB8.051.59 THB51.31%7.56%การเงิน
มีแรงขาย
PSH.RPRUKSA HLDGS PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
12.8 THB0.79%649.1K27.794B THB8.051.59 THB51.30%7.56%การเงิน
QHQUALITY HOUSES CO
2.28 THB0.88%7.087M24.215B THB9.550.24 THB37.74%6.64%การเงิน
ปานกลาง
QH.RQUALITY HOUSES CO NON-VOTING
DR
2.28 THB0.88%7.086M24.215B THB9.550.24 THB37.74%6.64%การเงิน
RICHYRICHY PLACE 2002 PCL
0.68 THB1.49%87.8K1.091B THB−0.02 THB−139.29%0.56%การเงิน
RICHY.RRICHY PLACE 2002 PCL NON-VOTING
DR
0.68 THB1.49%87.8K1.091B THB−0.02 THB−139.29%0.56%การเงิน