การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ (อุตสาหกรรม)

121
หุ้น
1545.887B
เงินทุนของตลาด
12.708M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.19%
เปลี่ยนแปลง
−4.59%
ประสิทธิภาพ เดือน
−29.63%
ประสิทธิภาพ ปี
−21.96%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
          
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.980.00%0.00ซื้อ5.100K4.880B-0.30
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.980.00%0.00ซื้อ5.100K4.880B-0.30
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.72-4.62%-0.18ซื้อ19.125M2.083B4.130.94
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.72-4.62%-0.18ซื้อ19.125M2.083B4.130.94
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
13.80-0.72%-0.10ขาย8.947M14.725B8.791.58
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.80-0.72%-0.10ขาย8.947M14.725B8.791.58
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.20-5.45%-0.30ขาย43.700K4.862B41.600.13
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.20-5.45%-0.30ขาย43.700K4.862B41.600.13
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.54-0.65%-0.01ขาย2.170M5.133B24.220.06
ANAN.F ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY FOREIGN
1.545.48%0.08ขาย40.000K5.133B22.810.06
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.54-0.65%-0.01ขาย2.170M5.133B24.220.06
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.350.00%0.00ซื้อ8.479M19.977B7.660.83
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.350.00%0.00ซื้อ8.479M19.977B6.510.98
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.090.00%0.00ซื้อ174.400K359.982M-0.09
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.090.00%0.00ซื้อ174.400K
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.01-50.00%-0.01ขาย4.501M853.248M-0.00
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01ขาย4.501M853.248M-0.00
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.060.95%0.01แนะนำให้ซื้อ1.071M636.000M-0.04
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.060.95%0.01แนะนำให้ซื้อ1.071M636.000M-0.04
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.92-1.01%-0.04แนะนำให้ขาย22.051M125.440B134.690.03
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.92-1.01%-0.04แนะนำให้ขาย22.051M
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.020.00%0.00ขาย5.144M17.712B14.430.07
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.020.00%0.00ขาย5.144M17.712B14.430.07
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.54-6.10%-0.10ซื้อ106.600K1.579B94.800.02
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.54-6.10%-0.10ซื้อ106.600K1.579B94.800.02
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.600.00%0.00ขาย139.000K4.960B-0.13
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.600.00%0.00ขาย139.000K4.960B-0.13
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.432.38%0.01ซื้อ1.151M548.263M-0.07
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.432.38%0.01ซื้อ1.151M
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.724.35%0.03ขาย78.200K767.945M3.060.23
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.724.35%0.03ขาย78.200K767.945M3.060.23
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
0.74-1.33%-0.01ขาย293.200K740.000M-0.00
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.74-1.33%-0.01ขาย293.200K740.000M-0.00
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
46.25-2.63%-1.25ขาย4.872M207.570B15.733.02
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.25-2.63%-1.25ขาย4.872M207.570B15.733.02
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.32-3.03%-0.01ขาย188.300K1.607B330.000.00
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.32-3.03%-0.01ขาย188.300K1.607B330.000.00
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.210.00%0.00ขาย2.421M815.804M-0.02
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.210.00%0.00ขาย2.421M815.804M2.520.08
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
11.001.85%0.20ขาย267.200K25.512B5.971.81
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.001.85%0.20ขาย267.200K25.512B7.731.40
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.24-2.61%-0.06ขาย20.200K14.560B10.450.22
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.24-2.61%-0.06ขาย20.200K14.560B10.450.22
GOLD GOLD
7.25-0.68%-0.05แนะนำให้ขาย95.400K16.847B9.680.75
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
7.25-0.68%-0.05แนะนำให้ขาย95.400K16.847B8.100.90
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.030.98%0.01ซื้อ5.166M817.621M31.970.03
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.030.98%0.01ซื้อ5.166M
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.690.00%0.00ขาย2.913M1.481B-0.24
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.690.00%0.00ขาย2.913M1.481B-0.24
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.240.00%0.00ซื้อ565.600K1.008B-0.06
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.240.00%0.00ซื้อ565.600K1.008B-0.06
KUN VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.880.00%0.00แนะนำให้ขาย214.200K
KUN.R VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.880.00%0.00แนะนำให้ขาย214.200K
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
285.001.79%5.00ซื้อ1001.710B16.1717.31
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
285.001.79%5.00ซื้อ1001.710B16.4317.04
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.77-3.75%-0.03ขาย305.000K1.014B-0.22
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.77-3.75%-0.03ขาย305.000K1.014B-0.22
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.620.00%0.00ซื้อ434.100K4.274B4.830.96
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.620.00%0.00ซื้อ434.100K4.274B4.83
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
7.45-1.32%-0.10ขาย19.752M89.025B9.450.80
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.45-1.32%-0.10ขาย19.752M89.025B9.450.80
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.100.99%0.05ซื้อ28.363M7.416B6.680.76
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.100.99%0.05ซื้อ28.363M7.416B5.850.86
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
11.800.00%0.00ขาย1.102M14.112B5.941.99
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.800.00%0.00ขาย1.102M5.941.99
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
2.54-1.55%-0.04ซื้อ93.100K1.208B-0.01
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.54-1.55%-0.04ซื้อ93.100K1.208B-0.01
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.510.67%0.01ขาย763.600K1.299B3.500.43
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.510.67%0.01ขาย763.600K1.299B3.500.43
MK M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT
2.90-0.68%-0.02ซื้อ159.200K3.165B-0.01
MK.R M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT NON-VOTING
2.90-0.68%-0.02ซื้อ159.200K3.165B
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.70-6.67%-0.05ซื้อ38.000K871.696M-0.00
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.70-6.67%-0.05ซื้อ38.000K871.696M42.860.02
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.080.97%0.02ซื้อ2.553M4.260B14.500.14
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.080.97%0.02ซื้อ2.553M4.260B14.500.14
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.320.00%0.00แนะนำให้ขาย1.437M2.445B-0.11
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.320.00%0.00แนะนำให้ขาย1.437M2.445B-0.11
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.100.00%0.00ซื้อ4.722M17.415B6.001.18
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.100.00%0.00ซื้อ4.722M17.415B6.001.18
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.400.00%0.00ขาย20.437M3.814B7.100.06
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.400.00%0.00ขาย20.437M3.814B7.120.06
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
2.500.00%0.00ขาย642.600K7.000B12.960.19554.00
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.500.00%0.00ขาย642.600K7.000B12.960.19554.00
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.891.14%0.01ขาย7.900K299.040M-0.07
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.891.14%0.01ขาย7.900K299.040M-0.07
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.90-1.36%-0.04ขาย463.100K10.041B-0.07
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.90-1.36%-0.04ขาย463.100K
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
11.400.88%0.10ขาย364.100K24.949B5.382.10
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.400.88%0.10ขาย364.100K5.382.10
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.160.00%0.00ขาย12.789M23.143B9.270.23
QH.F QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.160.93%0.02ขาย1.049M23.143B9.190.23
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.160.00%0.00ขาย12.789M23.143B8.110.27
RICHY RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
0.700.00%0.00ขาย105.900K835.961M8.640.08
RICHY.R RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.700.00%0.00ขาย105.900K835.961M8.640.08
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.680.00%0.00ขาย1.204M2.837B-0.04
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.680.00%0.00ขาย1.204M2.837B
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
4.32-0.92%-0.04ขาย251.500K8.728B14.240.31
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.32-0.92%-0.04ขาย251.500K8.728B14.240.31
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.610.00%0.00ซื้อ1.521M11.034B9.400.17
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.610.00%0.00ซื้อ1.521M11.034B9.400.17
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.32-0.85%-0.02ซื้อ5.070M9.697B4.860.48
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.32-0.85%-0.02ซื้อ5.070M9.697B4.86
SF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.403.77%0.16ซื้อ7.529M9.380B4.390.97
SF.R SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.403.77%0.16ซื้อ7.529M9.380B4.450.95
SHREIT STRATEGIC HOSPITALITY EXTENDABLE FREEHOLD
3.720.00%0.00ขาย2.100K1.313B-0.46
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.73-1.35%-0.01ขาย23.329M10.324B5.110.14
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.73-1.35%-0.01ขาย23.329M10.324B5.110.14
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
16.801.20%0.20ซื้อ1.873M33.699B7.672.16
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.801.20%0.20ซื้อ1.873M36.004B
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.85-1.16%-0.01แนะนำให้ขาย5.200K215.230M-0.28
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.85-1.16%-0.01แนะนำให้ขาย5.200K215.230M-0.28
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.60-0.62%-0.01ขาย900736.000M9.020.18
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.60-0.62%-0.01ขาย900736.000M9.020.18
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.800.00%0.00ขาย115.300K1.299B10.660.17
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.800.00%0.00ขาย115.300K
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.451.40%0.02ขาย4.333M8.140B16.920.08
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.451.40%0.02ขาย4.333M8.140B16.900.08
UV UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.98-0.67%-0.02ขาย459.900K5.698B4.740.63
UV.R UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.98-0.67%-0.02ขาย459.900K5.698B
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.36-3.45%-0.12ซื้อ79.653M50.221B17.570.20106.00
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.36-3.45%-0.12ซื้อ79.653M50.221B17.570.20
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ