การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ (อุตสาหกรรม)

117
หุ้น
1903.038B
เงินทุนของตลาด
51.503M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.02%
เปลี่ยนแปลง
+1.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
+34.20%
ประสิทธิภาพ ปี
+16.66%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.980.00%0.00ซื้อ2.700K4.880B51.500.10
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.980.00%0.00ซื้อ2.700K4.880B51.500.10
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.943.52%0.10ซื้อ4.375M1.907B-0.02
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.943.52%0.10ซื้อ4.375M1.907B-0.02
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
18.00-2.17%-0.40ขาย20.252M21.160B18.620.99
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.00-2.17%-0.40ขาย20.252M21.160B18.620.99
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
7.70-1.91%-0.15ขาย290.500K7.340B213.320.04
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.70-1.91%-0.15ขาย290.500K7.340B212.160.04
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.62-6.36%-0.11แนะนำให้ขาย31.459M5.766B-0.05
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.62-6.36%-0.11แนะนำให้ขาย31.459M5.766B-0.05
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
8.350.60%0.05ซื้อ9.963M26.111B5.321.56
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.350.60%0.05ซื้อ9.963M26.111B5.321.56
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.05-28.57%-0.02ซื้อ4.971B5.973B-0.01
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.05-28.57%-0.02ซื้อ4.971B5.973B-0.01
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.72-1.15%-0.02ขาย5.730M1.044B-0.05
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.72-1.15%-0.02ขาย5.730M1.044B-0.05
ASW ASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.600.00%0.00ขาย1.011M7.363B
ASW.R ASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.600.00%0.00ขาย1.011M
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.540.00%0.00ซื้อ65.657M145.280B-0.06
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.540.00%0.00ซื้อ65.657M145.280B-0.06
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.080.00%0.00ซื้อ16.845M18.741B-0.04
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.080.00%0.00ซื้อ16.845M18.741B-0.04
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.51-3.82%-0.06แนะนำให้ขาย208.000K1.609B32.910.05
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.51-3.82%-0.06แนะนำให้ขาย208.000K1.609B32.910.05
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.53-1.85%-0.01ขาย66.691M4.464B-0.05
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.53-1.85%-0.01ขาย66.691M4.464B-0.05
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.02-2.86%-0.03ซื้อ23.798M1.339B6.450.16
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.02-2.86%-0.03ซื้อ23.798M1.339B6.460.16
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.93-4.12%-0.04ขาย1.491M1.035B-0.23
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.93-4.12%-0.04ขาย1.491M1.035B-0.23
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.42-15.48%-0.26เป็นกลาง79.714M1.728B12.430.14
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.42-15.48%-0.26เป็นกลาง79.714M1.728B12.430.14
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
53.25-1.39%-0.75ซื้อ6.354M241.426B25.152.15
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
53.25-1.39%-0.75ซื้อ6.354M241.426B25.152.15
DHOUSE DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.21-3.20%-0.04ขาย3.099M1.050B543.480.00
DHOUSE.R DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.21-3.20%-0.04ขาย3.099M543.480.00
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.580.00%0.00ขาย11.588M2.913B16.620.03
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.580.00%0.00ขาย11.588M2.913B16.620.03
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.360.00%0.00ขาย20.878M1.399B63.160.01
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.360.00%0.00ขาย20.878M1.399B-0.01
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
11.80-0.84%-0.10ซื้อ36.900K27.599B10.161.17
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.80-0.84%-0.10ซื้อ36.900K27.599B10.161.17
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.240.90%0.02ซื้อ13.000K14.430B26.490.08
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.240.90%0.02ซื้อ13.000K14.430B26.490.08
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.88-5.88%-0.18ขาย12.295M2.843B32.970.09
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.88-5.88%-0.18ขาย12.295M2.843B32.970.09
JAK JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.792.87%0.05แนะนำให้ซื้อ5.186M556.800M62.590.03
JAK.R JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.792.87%0.05แนะนำให้ซื้อ5.186M62.590.03
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.11-0.89%-0.01แนะนำให้ขาย3.585M2.405B-0.06
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.11-0.89%-0.01แนะนำให้ขาย3.585M2.405B-0.06
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.400.00%0.00ซื้อ5.657M1.680B-0.17
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.400.00%0.00ซื้อ5.657M1.680B-0.17
KUN VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.840.71%0.02ขาย1.822M1.936B15.380.18
KUN.R VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.840.71%0.02ขาย1.822M1.936B15.380.18
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
260.002.77%7.00ขาย2001.560B18.7313.51
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
260.002.77%7.00ขาย2001.560B18.7313.51
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.69-0.59%-0.01ขาย249.900K2.239B-0.42
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.69-0.59%-0.01ขาย249.900K2.239B-0.42
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.10-0.55%-0.05ขาย559.900K8.464B6.221.47
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.10-0.55%-0.05ขาย559.900K8.464B6.221.47
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
8.100.00%0.00ซื้อ26.689M96.793B12.070.67
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.100.00%0.00ซื้อ26.689M96.793B12.070.67
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.88-0.81%-0.04แนะนำให้ขาย6.147M7.155B12.130.41
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.88-0.81%-0.04แนะนำให้ขาย6.147M7.155B12.130.41
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
13.600.74%0.10ขาย1.671M16.145B-0.14
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.600.74%0.10ขาย1.671M16.145B-0.14
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.70-10.99%-0.21แนะนำให้ขาย8.166M1.643B-0.09
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.70-10.99%-0.21แนะนำให้ขาย8.166M1.643B-0.09
MK M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT
3.100.00%0.00ซื้อ30.600K3.383B-0.07
MK.R M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT NON-VOTING
3.100.00%0.00ซื้อ30.600K3.383B-0.07
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.440.00%0.00ซื้อ2.551M1.793B10.010.14
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.440.00%0.00ซื้อ2.551M1.793B10.010.14
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.56-1.54%-0.04ขาย4.994M5.142B11.450.23
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.56-1.54%-0.04ขาย4.994M5.142B11.450.23
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.39-2.50%-0.01ขาย17.910M3.056B-0.12
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.39-2.50%-0.01ขาย17.910M3.056B-0.12
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.80-2.97%-0.30ขาย14.875M24.774B8.161.24
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.80-2.97%-0.30ขาย14.875M24.774B8.161.24
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.45-2.17%-0.01ขาย10.107M4.386B-0.13
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.45-2.17%-0.01ขาย10.107M4.386B-0.13
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
3.060.00%0.00ซื้อ917.700K8.568B-0.17
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.060.00%0.00ซื้อ917.700K8.568B-0.17
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.11-1.77%-0.02ขาย485.800K379.680M-0.11
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.11-1.77%-0.02ขาย485.800K379.680M-0.11
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.46-1.33%-0.06ซื้อ1.879M15.650B-0.15
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.46-1.33%-0.06ซื้อ1.879M15.650B-0.05
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
13.00-1.52%-0.20ขาย902.200K28.888B11.721.13
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.00-1.52%-0.20ขาย902.200K28.888B11.721.13
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.200.00%0.00ขาย37.137M23.572B11.400.19
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.200.00%0.00ขาย37.137M23.572B11.400.19
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
6.30-3.08%-0.20ขาย7.460M13.130B9.470.69
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.30-3.08%-0.20ขาย7.460M13.130B9.470.69
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.060.00%0.00ซื้อ8.450M14.119B-0.34
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.060.00%0.00ซื้อ8.450M14.119B-0.34
SA SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
9.95-1.49%-0.15ซื้อ6.389M11.975B20.400.49
SA.R SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.95-1.49%-0.15ซื้อ6.389M
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
3.22-1.23%-0.04ขาย6.759M13.626B6.570.50
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.22-1.23%-0.04ขาย6.759M13.626B6.570.50
SENA SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.880.00%0.00ขาย1.597M5.524B5.000.78
SENA.R SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.880.00%0.00ขาย1.597M5.524B5.000.78
SF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
11.900.00%0.00ซื้อ3.412M25.370B11.451.04
SF.R SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.900.00%0.00ซื้อ3.412M25.370B11.451.04
SHREIT STRATEGIC HOSPITALITY EXTENDABLE FREEHOLD
2.48-0.80%-0.02ขาย500882.092M-1.22
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.21-3.97%-0.05ขาย339.182M18.727B8.880.14
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.21-3.97%-0.05ขาย339.182M18.727B8.880.14
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
20.500.49%0.10ขาย5.381M39.742B7.162.85
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.500.49%0.10ขาย5.381M39.742B7.162.85
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.34-2.90%-0.04แนะนำให้ขาย78.000K349.433M276.000.01
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.34-2.90%-0.04แนะนำให้ขาย78.000K349.433M276.000.01
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.661.53%0.04ซื้อ47.100K1.205B29.500.09
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.661.53%0.04ซื้อ47.100K1.205B29.500.09
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.200.00%0.00ขาย65.400K1.589B-0.16
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.200.00%0.00ขาย65.400K1.589B-0.16
UV UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
4.06-3.79%-0.16ขาย14.982M8.068B8440.000.00
UV.R UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.06-3.79%-0.16ขาย14.982M8.068B8440.000.00
WIN WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
0.99-1.00%-0.01ซื้อ6.685M561.144M49.500.02
WIN.R WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.99-1.00%-0.01ซื้อ6.685M561.144M49.500.02
โหลดเพิ่ม