ห้างสรรพสินค้า (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
455.341B
เงินทุนของตลาด
6.031M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.99%
เปลี่ยนแปลง
+4.05%
ประสิทธิภาพ เดือน
−10.98%
ประสิทธิภาพ ปี
−17.20%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
CRCCENTRAL RETAIL COR
38.50 THB+1.99%6.031M0.90227.67B THB28.351.36 THB+31.34%1.27%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
CRC.RCENTRAL RETAIL COR NON-VOTING
DR
38.50 THB+1.99%6.031M0.90227.67B THB28.351.36 THB+31.35%1.27%การค้าปลีก