ค้าปลีกอาหาร (อุตสาหกรรม)

8
หุ้น
1478.451B
เงินทุนของตลาด
68.164M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.44%
เปลี่ยนแปลง
−6.46%
ประสิทธิภาพ เดือน
−22.33%
ประสิทธิภาพ ปี
−27.36%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
CPALLCP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
53.25 THB+2.40%27.55M0.78467.121B THB30.541.74 THB−1.63%1.44%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
CPALL.RCP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
53.25 THB+2.40%27.544M0.78467.121B THB30.541.74 THB−1.63%1.44%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
CPAXTCP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED
26.50 THB−1.85%14.674M1.35285.669B THB35.810.74 THB−60.00%1.89%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
CPAXT.RCP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
26.50 THB−1.85%14.671M1.35285.669B THB35.810.74 THB−60.00%1.89%การค้าปลีก
SCMSUCCESSMORE BEING PCL
3.60 THB−0.55%134.908K1.662.172B THB22.330.16 THB−52.87%5.80%การค้าปลีก
SCM.RSUCCESSMORE BEING PCL NON-VOTING
DR
3.60 THB−0.55%134.9K1.662.172B THB22.330.16 THB−52.87%5.80%การค้าปลีก
TNPTHANAPIRIYA PLC
2.88 THB−1.37%137.109K0.382.336B THB15.390.19 THB−6.73%2.91%การค้าปลีก
TNP.RTHANAPIRIYA PLC NON-VOTING
DR
2.88 THB−1.37%137.1K0.382.336B THB15.390.19 THB−6.68%2.91%การค้าปลีก