สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร (อุตสาหกรรม)

44
หุ้น
652.474B
เงินทุนของตลาด
5.758M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.76%
เปลี่ยนแปลง
−4.85%
ประสิทธิภาพ เดือน
−21.95%
ประสิทธิภาพ ปี
−19.07%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
AIASIAN INSULATORS PUBLIC CO LTD
4.80 THB0.42%18.5K3.36B THB57.690.08 THB−85.43%6.28%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AI.RASIAN INSULATORS PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
4.80 THB0.42%18.4K3.36B THB57.620.08 THB−85.42%6.28%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AIEAI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.58 THB0.00%1.174M2.04B THB−0.14 THB−150.46%15.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AIE.RAI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
1.58 THB0.00%1.174M2.04B THB−0.14 THB−150.48%15.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BRBANGKOK RANCH PUBLIC CO LTD
2.56 THB0.00%149.3K2.355B THB5.590.46 THB314.48%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BR.RBANGKOK RANCH PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
2.56 THB0.00%149.3K2.355B THB5.590.46 THB314.57%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BRRBURIRAM SUGAR PUBLIC CO LTD
5.25 THB0.00%119.812K4.304B THB10.240.51 THB−32.81%3.81%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BRR.RBURIRAM SUGAR PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
5.25 THB0.00%119.8K4.304B THB10.240.51 THB−32.81%3.81%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BTGBETAGRO PCL
22.7 THB1.34%634.475K44.8B THB10.932.08 THB4.46%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
BTG.RBETAGRO PCL NON-VOTING
DR
22.7 THB1.34%634.3K44.8B THB10.932.08 THB4.46%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CPFCHAROEN POKPHAND FOODS
20.5 THB1.99%5.41M170.789B THB59.250.35 THB−63.14%3.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
CPF.RCHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING
DR
20.5 THB1.99%5.409M170.789B THB59.250.35 THB−63.14%3.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
CPICHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
2.82 THB2.17%61.31K1.784B THB8.850.32 THB−42.42%7.61%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CPI.RCHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
DR
2.82 THB2.17%61.3K1.784B THB8.850.32 THB−42.41%7.61%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JDFJD FOOD PCL
2.34 THB0.86%476.101K1.38B THB109.860.02 THB−72.48%0.86%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JDF.RJD FOOD PCL NON-VOTING
DR
2.34 THB0.86%476.1K1.38B THB109.860.02 THB−72.48%0.86%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KASETTHAI HA PLC
1.42 THB−1.39%48.1K397.54M THB−0.17 THB22.31%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KASET.RTHAI HA PLC NON-VOTING
DR
1.42 THB−1.39%48.1K397.54M THB−0.17 THB22.35%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KBSKHONBURI SUGAR PUBLIC CO LTD
5.75 THB1.77%276.836K3.39B THB2.402.39 THB8.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KBS.RKHONBURI SUGAR PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
5.75 THB1.77%276.8K3.39B THB2.402.39 THB8.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KSLKHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL
2.86 THB1.42%1.529M12.349B THB14.900.19 THB−40.18%3.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
KSL.RKHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL NON-VOTING
DR
2.86 THB1.42%1.529M12.349B THB14.900.19 THB−40.18%3.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KTISKASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORP
3.86 THB−2.53%34.4K15.131B THB44.780.09 THB−21.78%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KTIS.RKASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORP NON-VOTING
DR
3.86 THB−2.53%34.4K15.131B THB44.780.09 THB−21.78%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LEELEE FEEDMILL
2.30 THB0.00%50.8K2.121B THB61.330.04 THB−65.47%1.30%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LEE.RLEE FEEDMILL NON-VOTING
DR
2.30 THB0.00%50.8K2.121B THB61.330.04 THB−65.47%1.30%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPPMPP PRIME PCL
0.07 THB0.00%1.686M702.653M THB−0.05 THB17.37%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPPM.RPP PRIME PCL NON-VOTING
DR
0.07 THB0.00%1.686M702.653M THB−0.05 THB17.37%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PQSPREMIER QUALITY STARCH PCL
2.98 THB1.36%220.603K1.97B THB15.200.20 THB5.10%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PQS.RPREMIER QUALITY STARCH PCL NON-VOTING
DR
2.98 THB1.36%220.6Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PRGPRG CORPORATION PCL
10.8 THB0.00%4.8K6.851B THB21.530.50 THB−48.24%2.78%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PRG.RPRG CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
10.8 THB0.00%4.8K6.851B THB21.530.50 THB−48.24%2.78%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TFGTHAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LTD
3.72 THB1.09%636.59K21.033B THB6.260.59 THB117.94%8.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
TFG.RTHAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
3.72 THB1.09%636.4K21.033B THB6.260.59 THB117.94%8.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TFMTHAI UNION FEEDMILL PCL
7.45 THB0.00%1.4K3.725B THB39.420.19 THB−40.64%1.74%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
TFM.RTHAI UNION FEEDMILL PCL NON-VOTING
DR
7.45 THB0.00%1.4K3.725B THB39.420.19 THB−40.64%1.74%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TMILLT S FLOUR MILL PCL
3.98 THB0.51%12.7K1.579B THB14.040.28 THB35.65%5.30%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TMILL.RT S FLOUR MILL PCL NON-VOTING
DR
3.98 THB0.51%12.7K1.579B THB14.040.28 THB35.58%5.30%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TVOTHAI VEGETABLE OIL CO
21.7 THB0.46%421.48K19.124B THB126.240.17 THB−92.30%4.68%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
TVO.RTHAI VEGETABLE OIL CO NON-VOTING
DR
21.7 THB0.46%421K19.124B THB126.240.17 THB−92.30%4.68%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UPOICUNITED PALM OIL INDUSTRY CO
6.20 THB−0.80%5.3K2.042B THB11.500.54 THB−57.90%7.20%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UPOIC.RUNITED PALM OIL INDUSTRY CO NON-VOTING
DR
6.20 THB−0.80%5.3K2.042B THB11.500.54 THB−57.90%7.20%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UVANUNIVANICH PALM OIL PLC
8.25 THB0.61%234.529K7.755B THB6.181.34 THB21.57%12.20%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UVAN.RUNIVANICH PALM OIL PLC NON-VOTING
DR
8.25 THB0.61%234.3K7.755B THB6.181.34 THB21.57%12.20%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ