บริษัทไทย เป็นบริษัทที่ดำเนินงานแค่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว: สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไทย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง BETAGRO PCL ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
การเติบโต EPS dil
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
CPFCHAROEN POKPHAND FOODS
204.442 B THB24.2 THB−0.41%7.547 M0.37−0.27 THB−127.36%3.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
CPF.RCHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING
DR
204.442 B THB24.2 THB−0.41%7.547 M0.37−0.27 THB−127.36%3.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
BBTG.RBETAGRO PCL NON-VOTING
DR
43.533 B THB23.0 THB+2.22%2.421 M2.61−0.98 THB−130.87%1.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BBTGBETAGRO PCL
43.533 B THB23.0 THB+2.22%2.421 M2.61−0.98 THB−130.87%1.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
TFGTHAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LTD
23.127 B THB3.96 THB−0.50%4.303 M0.63−0.18 THB−122.97%0.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
TFG.RTHAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
23.127 B THB3.96 THB−0.50%4.303 M0.63−0.18 THB−122.97%0.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TVOTHAI VEGETABLE OIL CO
19.213 B THB21.4 THB−0.93%526.297 K1.0020.921.02 THB−7.60%3.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
TVO.RTHAI VEGETABLE OIL CO NON-VOTING
DR
19.213 B THB21.4 THB−0.93%526.2 K1.0020.921.02 THB−7.60%3.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KTIS.RKASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORP NON-VOTING
DR
11.58 B THB2.98 THB−0.67%43.2 K3.7327.470.11 THB3.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KTISKASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORP
11.58 B THB2.98 THB−0.67%43.205 K3.7327.470.11 THB3.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KSL.RKHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL NON-VOTING
DR
8.291 B THB1.84 THB−2.13%3.493 M1.4610.330.18 THB−48.67%2.66%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KSLKHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL
8.291 B THB1.84 THB−2.13%3.493 M1.4610.340.18 THB−48.70%2.66%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
UVAN.RUNIVANICH PALM OIL PLC NON-VOTING
DR
7.755 B THB8.25 THB0.00%193.9 K0.7911.440.72 THB−54.55%9.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UVANUNIVANICH PALM OIL PLC
7.755 B THB8.25 THB0.00%194.141 K0.7911.440.72 THB−54.56%9.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPRGPRG CORPORATION PCL
6.206 B THB9.00 THB+0.56%5440.2215.700.57 THB−39.20%6.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPRG.RPRG CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
6.206 B THB9.00 THB+0.56%5000.2015.700.57 THB−39.19%6.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TTFM.RTHAI UNION FEEDMILL PCL NON-VOTING
DR
4.35 B THB8.65 THB−0.57%57.5 K0.5519.740.44 THB+172.17%1.49%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TTFMTHAI UNION FEEDMILL PCL
4.35 B THB8.65 THB−0.57%57.5 K0.5519.740.44 THB+172.17%1.49%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
BBRR.RBURIRAM SUGAR PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
3.589 B THB4.40 THB−0.45%79.1 K0.945.310.83 THB−1.43%4.52%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BBRRBURIRAM SUGAR PUBLIC CO LTD
3.589 B THB4.40 THB−0.45%79.105 K0.945.310.83 THB−1.43%4.52%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KKBS.RKHONBURI SUGAR PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
3 B THB4.88 THB−2.40%960.7 K1.852.901.68 THB−29.32%11.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KKBSKHONBURI SUGAR PUBLIC CO LTD
3 B THB4.88 THB−2.40%960.724 K1.852.901.68 THB−29.32%11.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AAI.RASIAN INSULATORS PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
2.772 B THB3.92 THB−1.01%58.4 K0.7119.930.20 THB+116.87%5.05%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AAIASIAN INSULATORS PUBLIC CO LTD
2.772 B THB3.92 THB−1.01%58.571 K0.7119.930.20 THB+116.87%5.05%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BBR.RBANGKOK RANCH PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
2.282 B THB2.50 THB0.00%279.7 K1.158.160.31 THB−29.16%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BBRBANGKOK RANCH PUBLIC CO LTD
2.282 B THB2.50 THB0.00%279.704 K1.158.160.31 THB−29.16%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LLEELEE FEEDMILL
2.269 B THB2.46 THB0.00%12.401 K0.1620.710.12 THB+367.72%3.66%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LLEE.RLEE FEEDMILL NON-VOTING
DR
2.269 B THB2.46 THB0.00%12.4 K0.1620.710.12 THB+367.72%3.66%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UPOICUNITED PALM OIL INDUSTRY CO
2.074 B THB6.40 THB0.00%5.8 K0.6510.720.60 THB−21.24%4.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UPOIC.RUNITED PALM OIL INDUSTRY CO NON-VOTING
DR
2.074 B THB6.40 THB0.00%5.8 K0.6510.720.60 THB−21.24%4.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPQSPREMIER QUALITY STARCH PCL
2.037 B THB3.02 THB−0.66%349.401 K0.829.750.31 THB+2.86%2.66%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AIE.RAI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
1.566 B THB1.11 THB−6.72%1.456 M1.4418.940.06 THB0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AIEAI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.566 B THB1.11 THB−6.72%1.457 M1.4418.940.06 THB0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TTMILL.RT S FLOUR MILL PCL NON-VOTING
DR
1.531 B THB3.86 THB+0.52%1.4 K0.0370.440.05 THB−83.05%3.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TTMILLT S FLOUR MILL PCL
1.531 B THB3.86 THB+0.52%1.41 K0.0370.440.05 THB−83.05%3.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CCPI.RCHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
DR
1.506 B THB2.32 THB−2.52%188.6 K0.3419.950.12 THB−70.50%4.62%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CCPICHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
1.506 B THB2.32 THB−2.52%188.605 K0.3419.950.12 THB−70.50%4.62%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JJDFJD FOOD PCL
1.44 B THB2.30 THB−4.17%600.8 K0.9728.150.08 THB+171.43%1.67%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JJDF.RJD FOOD PCL NON-VOTING
DR
1.44 B THB2.30 THB−4.17%600.7 K0.9728.150.08 THB+171.43%1.67%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CCFARMCHUWIT FARM (2019) PUBLIC COMPANY L
1.195 B THB1.62 THB−21.36%144.503 M2.1130.170.05 THB+46.72%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
AAPOASIAN PALM OIL PLC
540.6 M THB1.50 THB−5.66%2.269 M0.610.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KKASETTHAI HA PLC
297.46 M THB1.08 THB+0.93%70.87 K0.28−0.26 THB−92.83%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KKASET.RTHAI HA PLC NON-VOTING
DR
297.46 M THB1.08 THB+0.93%70.8 K0.28−0.26 THB−92.83%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPPPMPP PRIME PCL
201.641 M THB0.21 THB0.00%160.38 K0.25−0.09 THB+91.72%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPPM.RPP PRIME PCL NON-VOTING
DR
201.641 M THB0.21 THB0.00%160.3 K0.25−0.09 THB+91.72%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AAPO.RASIAN PALM OIL PLC NON-VOTING
DR
1.50 THB−5.66%2.269 M0.610.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CCFARM.RCHUWIT FARM (2019) PUBLIC COMPANY L NON-VOTING
DR
1.62 THB−21.36%144.502 M2.1130.170.05 THB+46.72%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPQS.RPREMIER QUALITY STARCH PCL NON-VOTING
DR
3.02 THB−0.66%349.4 K0.82อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ