สร้างบ้าน (อุตสาหกรรม)

18
หุ้น
141.374B
เงินทุนของตลาด
3.642M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.28%
เปลี่ยนแปลง
−3.20%
ประสิทธิภาพ เดือน
−10.39%
ประสิทธิภาพ ปี
−18.65%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
APAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LTD
10.7 THB0.00%6.232M0.5733.661B THB5.731.87 THB+2.76%6.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AP.RAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
10.7 THB0.00%6.231M0.5733.661B THB5.731.87 THB+2.76%6.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CRDCHIANGMAI RIMDOI PCL
0.45 THB−4.26%317.7K3.07225M THB−0.05 THB−82.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CRD.RCHIANGMAI RIMDOI PCL NON-VOTING
DR
0.45 THB−4.26%317.7K3.07225M THB−0.05 THB−81.40%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NEPNEP REALTY & INDUSTRY CO
0.21 THB+5.00%7040.00488.33M THB−0.01 THB+60.45%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NEP.RNEP REALTY & INDUSTRY CO NON-VOTING
DR
0.21 THB+5.00%7000.00488.33M THB−0.01 THB+60.45%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NOBLENOBLE DEVELOPMENT
3.88 THB−0.51%215.384K0.435.313B THB5.020.77 THB+837.26%7.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NOBLE.RNOBLE DEVELOPMENT NON-VOTING
DR
3.88 THB−0.51%215K0.435.313B THB5.020.77 THB+837.14%7.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ORIORIGIN PROPERTY
8.65 THB−0.57%2.134M0.8321.228B THB5.731.51 THB+4.36%8.44%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ORI.RORIGIN PROPERTY NON-VOTING
DR
8.65 THB−0.57%2.134M0.8321.228B THB5.731.51 THB+4.36%8.44%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PREBPRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.20 THB−1.59%15.04K0.711.914B THB9.810.63 THB−52.76%8.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PREB.RPRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
6.20 THB−1.59%14.9K0.701.914B THB9.810.63 THB−52.76%8.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PRINPRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.90 THB0.00%5000.003.538B THB11.410.25 THB−21.60%3.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PRIN.RPRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
2.90 THB0.00%5000.003.538B THB11.410.25 THB−21.62%3.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SAMCOSAMMAKORN CO
1.18 THB0.00%40.222K0.70757.325M THB7.220.16 THB+232.11%8.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SAMCO.RSAMMAKORN CO NON-VOTING
DR
1.18 THB0.00%40.2K0.70757.325M THB7.220.16 THB+232.11%8.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SENASENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LTD
2.34 THB−0.85%247.434K0.493.365B THB7.120.33 THB−64.71%8.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SENA.RSENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
2.34 THB−0.85%247.4K0.493.365B THB7.120.33 THB−64.71%8.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร