ร้านค้าส่วนลด (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
3.400B
เงินทุนของตลาด
3.700K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.59%
เปลี่ยนแปลง
+1.18%
ประสิทธิภาพ เดือน
−15.35%
ประสิทธิภาพ ปี
−10.47%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
FNFN FACTORY OUTLET PCL
1.71 THB+0.59%3.701K0.561.7B THB−0.11 THB−54.69%0.00%การค้าปลีก
FN.RFN FACTORY OUTLET PCL NON-VOTING
DR
1.71 THB+0.59%3.7K0.561.7B THB−0.11 THB−54.83%0.00%การค้าปลีก