ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย (อุตสาหกรรม)

18
หุ้น
113.188B
เงินทุนของตลาด
361.146K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.66%
เปลี่ยนแปลง
+2.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
+12.83%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.43%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
39.251.95%0.75ซื้อ4.200K15.110B11.613.32
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
39.251.95%0.75ซื้อ4.200K15.110B11.613.32
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
274.000.37%1.00ซื้อ57.800K29.173B10.3326.43
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
274.000.37%1.00ซื้อ57.800K29.173B10.3326.43
BUI BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY
15.000.67%0.10ซื้อ12.100K449.997M4.073.66
BUI.R BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.000.67%0.10ซื้อ12.100K449.997M4.073.66
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
29.75-0.83%-0.25ขาย5.900K357.000M8.843.37
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.75-0.83%-0.25ขาย5.900K357.000M8.843.37
NKI THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY
44.250.00%0.00ขาย4.200K1.593B9.054.89
NKI.R THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
44.250.00%0.00ขาย4.200K1.593B9.054.89
NSI NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY
81.500.93%0.75แนะนำให้ซื้อ2.800K1.133B9.388.61
NSI.R NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
81.500.93%0.75แนะนำให้ซื้อ2.800K1.133B9.388.61
SMK SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY
28.500.00%0.00ขาย12.900K5.700B34.660.82
SMK.R SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.500.00%0.00ขาย12.900K5.700B34.660.82
TSI THE THAI SETAKIJ INSURANCE
0.34-2.86%-0.01ขาย27.081M646.991M-0.02
TSI.R THE THAI SETAKIJ INSURANCE NON-VOTING
0.34-2.86%-0.01ขาย27.081M646.991M-0.02
TVI THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY
9.25-0.54%-0.05ซื้อ202.000K2.803B7.421.25
TVI.R THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.25-0.54%-0.05ซื้อ202.000K2.803B7.421.25
โหลดเพิ่ม