ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย (อุตสาหกรรม)

16
หุ้น
84.607B
เงินทุนของตลาด
7.647K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.08%
เปลี่ยนแปลง
+0.81%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.64%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.56%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BKIBANGKOK INSURANCE PUBLIC CO
305 THB0.00%9.103K0.6932.473B THB7.9638.30 THB5.33%การเงิน
BKI.RBANGKOK INSURANCE PUBLIC CO NON-VOTING
DR
305 THB0.00%9.1K0.6932.473B THB7.9638.30 THB5.33%การเงิน
BUIBANGKOK UNION INSURANCE
19.0 THB−0.52%4.91K0.79630.296M THB3.765.05 THB2.38%การเงิน
BUI.RBANGKOK UNION INSURANCE NON-VOTING
DR
19.0 THB−0.52%4.9K0.79630.296M THB3.765.05 THB2.38%การเงิน
CHARANCHARAN INSURANCE PUBLIC CO
23.3 THB0.00%1000.02279.6M THB4.225.52 THB+847.02%8.58%การเงิน
CHARAN.RCHARAN INSURANCE PUBLIC CO NON-VOTING
DR
23.3 THB0.00%1000.02279.6M THB4.225.52 THB+846.85%8.58%การเงิน
INSUREINDARA INSURANCE PUBLIC CO
110.0 THB0.00%1K2.381.1B THB10.2810.70 THB−85.84%0.00%การเงิน
INSURE.RINDARA INSURANCE PUBLIC CO NON-VOTING
DR
110.0 THB0.00%1K2.381.1B THB10.2810.70 THB−85.84%0.00%การเงิน
MTIMUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY
109.5 THB+0.46%2.921K0.466.431B THB9.8511.12 THB−21.90%5.67%การเงิน
MTI.RMUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
109.5 THB+0.46%2.9K0.466.431B THB9.8511.12 THB−21.90%5.67%การเงิน
NKINAVAKIJ INSURANCE
27.75 THB+0.91%3000.041.047B THB7.903.51 THB+194.95%3.44%การเงิน
NKI.RNAVAKIJ INSURANCE NON-VOTING
DR
27.75 THB+0.91%3000.041.047B THB7.903.51 THB+194.95%3.54%การเงิน
TSITHAI SETAKIJ INSURANCE CO
0.18 THB0.00%13.69K0.21342.524M THB−0.03 THB−137.69%0.00%การเงิน
TSI.RTHAI SETAKIJ INSURANCE CO NON-VOTING
DR
0.18 THB0.00%13.6K0.20342.524M THB−0.03 THB−137.69%0.00%การเงิน
TVHTHAIVIVAT HOLDINGS PCL
7.50 THB0.00%149.9K3.32การเงิน
TVH.RTHAIVIVAT HOLDINGS PCL NON-VOTING
DR
7.50 THB0.00%149.9K3.32การเงิน