โทรคมนาคมพิเศษ (อุตสาหกรรม)

6
หุ้น
37.294B
เงินทุนของตลาด
3.096M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.25%
เปลี่ยนแปลง
−1.22%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.27%
ประสิทธิภาพ ปี
−7.96%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ICNINFORMATION & COMMUNICATION NETWORK
2.76 THB0.00%442.205K0.451.739B THB8.920.31 THB+64.19%9.06%การสื่อสาร
ICN.RINFORMATION & COMMUNICATION NETWORK NON-VOTING
DR
2.76 THB0.00%442.2K0.451.739B THB8.920.31 THB+64.19%9.06%การสื่อสาร
SYMCSYMPHONY COMMUNICATION PCL
8.30 THB+5.06%494.329K0.963.426B THB13.700.61 THB+76.80%1.18%การสื่อสาร
SYMC.RSYMPHONY COMMUNICATION PCL NON-VOTING
DR
8.30 THB+5.06%494.3K0.963.426B THB13.700.61 THB+76.80%1.18%การสื่อสาร
THCOMTHAICOM PUBLIC COMPANY LTD
12.1 THB−1.63%4.099M0.7813.482B THB59.930.20 THB−45.84%4.07%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
THCOM.RTHAICOM PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
12.1 THB−1.63%4.099M0.7813.482B THB59.960.20 THB−45.85%4.07%การสื่อสาร