ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ประเทศไทย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์369.177B THB2.19%−0.88%9.259M484
การสื่อสาร1.783T THB2.83%−0.14%9.694M314
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร263.226B THB4.73%−0.45%3.575M552
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.436T THB0.23%+2.76%771.364K6109
บริการผู้บริโภค938.265B THB0.76%−0.85%5.462M7100
บริการการกระจายสินค้า998.295B THB2.61%−0.36%8.78M4118
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.038T THB0.27%−0.32%2.98M630
แร่พลังงาน4.256T THB5.12%+0.09%24.192M328
การเงิน10.766T THB2.69%−1.62%13.123M13341
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.863T THB1.73%−0.63%18.582M266
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ102.362B THB3.67%+0.82%765.787K318
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม295.917B THB0.99%−1.95%5.101M380
อื่นๆ205.929B THB9.75%+0.19%2.836M125
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน335.82B THB5.26%−0.56%2.6M386
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.614T THB2.85%−0.62%6.267M7156
การผลิตของผู้ผลิต3.218T THB0.94%−4.65%14.508M9147
การค้าปลีก9.54T THB0.53%−3.61%25.755M857
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.668T THB0.03%−1.63%169.658K459
ระบบขนส่ง3.201T THB1.50%−1.64%69.456M569
สาธารณูปโภค2.721T THB2.17%+0.96%11.676M476