ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ประเทศไทย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
618.115B0.88-2.27%12.879M370
1771.073B1.972.21%45.533M314
247.013B1.97-1.66%9.648M552
1193.458B1.24-1.15%8.370M6100
1159.038B0.30-1.15%13.613M7100
1448.198B1.36-0.92%10.998M4107
2393.410B0.781.10%3.075M628
4331.686B5.08-1.32%48.879M326
8394.082B1.20-0.95%31.280M13339
2155.248B1.48-0.27%16.973M254
113.729B1.28-0.47%1.949M214
478.776B0.21-0.02%27.399M384
388.117B3.29-0.80%6.220M130
402.178B2.24-0.66%6.553M382
3736.483B1.00-0.67%10.449M7150
385.706B4.33-0.42%11.366M9134
3143.188B0.74-0.77%20.538M858
280.495B0.91-2.11%3.463M442
3247.300B0.73-0.75%32.196M560
3654.130B0.19-0.68%14.160M468
โหลดเพิ่ม