อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม (อุตสาหกรรม)

16
หุ้น
266.942B
เงินทุนของตลาด
17.317M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.86%
เปลี่ยนแปลง
−4.16%
ประสิทธิภาพ เดือน
+26.53%
ประสิทธิภาพ ปี
+39.16%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
3.141.29%0.04แนะนำให้ซื้อ2.518M2.866B-0.02
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.141.29%0.04แนะนำให้ซื้อ2.518M2.866B-0.02
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.861.05%0.04ซื้อ1.929M3.579B-0.27
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.861.05%0.04ซื้อ1.929M3.579B-0.27
GFPT GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
11.90-2.46%-0.30แนะนำให้ขาย8.813M14.920B14.620.83
GFPT.R GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.90-2.46%-0.30แนะนำให้ขาย8.813M14.920B14.620.83
SORKON S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.35-1.83%-0.10ขาย2.350M1.730B13.650.40
SORKON.R S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.35-1.83%-0.10ขาย2.350M1.730B13.650.40
SSF SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.25-0.60%-0.05ขาย3.200K2.227B11.430.72
SSF.R SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.25-0.60%-0.05ขาย3.200K2.227B11.430.72
TC TROPICAL CANNING (THAILAND)
6.10-0.81%-0.05เป็นกลาง244.200K2.013B8.100.76
TC.R TROPICAL CANNING (THAILAND) NON-VOTING
6.10-0.81%-0.05เป็นกลาง244.200K2.013B8.100.76
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
6.75-3.57%-0.25แนะนำให้ขาย7.812M9.315B66.040.11
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
6.75-3.57%-0.25แนะนำให้ขาย7.812M9.315B66.100.11
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
20.80-0.48%-0.10ขาย21.570M96.820B12.911.62
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.80-0.48%-0.10ขาย21.570M96.820B12.911.62
โหลดเพิ่ม