อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม (อุตสาหกรรม)

18
หุ้น
329.245B
เงินทุนของตลาด
6.689M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.08%
เปลี่ยนแปลง
+6.27%
ประสิทธิภาพ เดือน
−23.37%
ประสิทธิภาพ ปี
−20.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
CFRESHSEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.73 THB−1.70%665.607K0.711.632B THB26.210.07 THB−78.69%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CFRESH.RSEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
1.73 THB−1.70%665.6K0.711.632B THB26.250.07 THB−78.72%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CHCHIN HUAY PCL
2.40 THB0.00%62.701K0.261.92B THB40.680.06 THB2.50%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CH.RCHIN HUAY PCL NON-VOTING
DR
2.40 THB0.00%62.7K0.26สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GFPTGFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
10.6 THB−1.85%2.291M1.5613.541B THB9.371.13 THB−13.92%1.85%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
GFPT.RGFPT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
10.6 THB−1.85%2.291M1.5613.541B THB9.371.13 THB−13.92%1.85%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ITCI-TAIL CORPORATION PCL
20.9 THB0.00%3.602M0.4662.7B THB28.690.73 THB2.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ITC.RI-TAIL CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
20.9 THB0.00%3.602M0.4662.7B THB28.690.73 THB2.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KCGKCG CORPORATION PCL
8.70 THB+1.16%2.603M0.634.687B THB14.660.59 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
KCG.RKCG CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
8.70 THB+1.16%2.603M0.6314.660.59 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SSFSURAPON FOODS PUBLIC CO
7.75 THB0.00%2000.102.092B THB20.380.38 THB−21.69%6.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SSF.RSURAPON FOODS PUBLIC CO NON-VOTING
DR
7.75 THB0.00%2000.102.092B THB20.380.38 THB−21.69%6.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TCTROPICAL CANNING(THAILAND)CO
5.90 THB0.00%76.3K0.421.947B THB30.320.19 THB−86.15%8.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TC.RTROPICAL CANNING(THAILAND)CO NON-VOTING
DR
5.90 THB0.00%76.3K0.421.947B THB30.320.19 THB−86.15%8.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TKNTAOKAENOI FOOD & MARKETING PCL
9.15 THB−0.54%5.018M0.5812.696B THB18.120.51 THB+75.14%4.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TKN.RTAOKAENOI FOOD & MARKETING PCL NON-VOTING
DR
9.15 THB−0.54%5.018M0.5812.696B THB18.120.51 THB+75.14%4.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TUTHAI UNION GROUP
14.8 THB+0.68%11.591M0.7566.711B THB16.190.91 THB−44.05%5.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TU.RTHAI UNION GROUP NON-VOTING
DR
14.8 THB+0.68%11.589M0.7566.711B THB16.190.91 THB−44.05%5.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร