ถ่านหิน (อุตสาหกรรม)

6
หุ้น
131.091B
เงินทุนของตลาด
151.854M
ปริมาณการซื้อขาย
−3.09%
เปลี่ยนแปลง
−7.61%
ประสิทธิภาพ เดือน
−45.43%
ประสิทธิภาพ ปี
−46.82%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BANPUBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
6.75 THB−3.57%174.282M1.9657.066B THB9.560.71 THB−86.62%14.81%แร่พลังงาน
ปานกลาง
BANPU.RBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
6.75 THB−3.57%174.272M1.9657.066B THB9.560.71 THB−86.63%14.81%แร่พลังงาน
LANNALANNA RESOURCES
14.8 THB−0.67%1.048M2.487.77B THB3.634.07 THB−25.02%17.91%แร่พลังงาน
LANNA.RLANNA RESOURCES NON-VOTING
DR
14.8 THB−0.67%1.048M2.487.77B THB3.634.07 THB−25.02%17.91%แร่พลังงาน
UMSUNIQUE MINING SERVICE PUBLIC CO.LTD
0.62 THB+8.77%8.8K0.24710.024M THB−0.07 THB−442.03%0.00%แร่พลังงาน
UMS.RUNIQUE MINING SERVICE PUBLIC CO.LTD NON-VOTING
DR
0.62 THB+8.77%8.8K0.24710.024M THB−0.07 THB−441.30%0.00%แร่พลังงาน