บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

72
หุ้น
579.075B
เงินทุนของตลาด
20.607M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.04%
เปลี่ยนแปลง
+10.59%
ประสิทธิภาพ เดือน
+65.02%
ประสิทธิภาพ ปี
+54.41%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
           
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.541.89%0.01ซื้อ44.943M24269274.003.165B-0.05
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.541.89%0.01ซื้อ44.943M24269274.003.165B-0.05
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.951.06%0.01ซื้อ9.302M8836425.00438.040M74.600.01
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.951.06%0.01ซื้อ9.302M8836425.00438.040M74.600.01
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
9.651.05%0.10ขาย3.301M31852720.005.253B21.890.44
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.651.05%0.10ขาย3.301M31852720.005.253B21.890.44
BBIK BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
54.501.40%0.75แนะนำให้ซื้อ1.964M107059800.005.375B89.00
BBIK.R BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
54.501.40%0.75แนะนำให้ซื้อ1.964M107059800.0089.00
BKD BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
2.181.87%0.04ขาย12.000K26160.002.303B-0.06
BKD.R BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.181.87%0.04ขาย12.000K26160.002.303B-0.06
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.933.33%0.03แนะนำให้ซื้อ265.560M246970521.007.405B15.620.11
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.933.33%0.03แนะนำให้ซื้อ265.560M246970521.007.405B11.350.08
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
12.40-1.59%-0.20ขาย3.299M40912560.0012.016B56.630.25
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.40-1.59%-0.20ขาย3.299M40912560.0012.016B56.630.25
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.220.00%0.00ขาย185.090M40719866.008.795B10.530.02
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.220.00%0.00ขาย185.090M40719866.008.795B10.530.02
FE FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY
185.00-1.60%-3.00ขาย10018500.001.480B20.299.26
FE.R FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY NON-VOTING
185.00-1.60%-3.00ขาย10018500.001.480B20.299.26
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
4.240.00%0.00ซื้อ3.152M13364056.001.060B-0.06
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.240.00%0.00ซื้อ3.152M13364056.001.060B-0.06
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
10.30-0.96%-0.10ขาย312.700K3220810.007.072B41.110.25
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.30-0.96%-0.10ขาย312.700K3220810.007.072B41.120.25
IIG I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
42.500.59%0.25ซื้อ275.700K11717250.004.225B51.370.82
IIG.R I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.500.59%0.25ซื้อ275.700K11717250.0051.370.82
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
59.00-0.42%-0.25ซื้อ10.561M623104900.0081.013B52.121.18
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
59.00-0.42%-0.25ซื้อ10.561M623104900.0081.013B52.121.18
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.781.71%0.03ซื้อ6.355M11311366.00629.999M-0.13
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.781.71%0.03ซื้อ6.355M11311366.00629.999M-0.13
KISS ROJUKISS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
10.700.94%0.10ขาย2.072M22173610.006.360B50.380.21
KISS.R ROJUKISS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.700.94%0.10ขาย2.072M22173610.0050.380.21
MACO MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED
0.851.19%0.01ซื้อ53.075M45114090.006.819B-0.07
MACO.R MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.851.19%0.01ซื้อ53.075M45114090.006.819B-0.07
MONO MONO NEXT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.43-1.38%-0.02แนะนำให้ขาย14.020M20048028.005.033B-0.01
MONO.R MONO NEXT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.43-1.38%-0.02แนะนำให้ขาย14.020M20048028.005.033B-0.01
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.70-0.54%-0.02ขาย143.700K531690.00904.144M162.450.07
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.70-0.54%-0.02ขาย143.700K531690.00904.144M162.450.07
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
24.000.84%0.20ขาย312.100K7490400.004.760B28.890.82
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.000.84%0.20ขาย312.100K7490400.004.760B28.890.82
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
2.760.00%0.00ซื้อ259.500K716220.003.810B-0.12
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.760.00%0.00ซื้อ259.500K716220.003.810B-0.12
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
12.10-3.20%-0.40ซื้อ8.162M98763830.007.000B198.410.06
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.10-3.20%-0.40ซื้อ8.162M98763830.007.000B198.730.06
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
4.48-5.08%-0.24ซื้อ100448.001.016B-0.18
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.48-5.08%-0.24ซื้อ100448.001.016B-0.18
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
6.60-0.75%-0.05ขาย7.090M46790700.0027.885B500.000.01
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.60-0.75%-0.05ขาย7.090M46790700.0027.885B500.000.01
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
9.453.28%0.30แนะนำให้ซื้อ2001890.00553.120M34.990.26
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.453.28%0.30แนะนำให้ซื้อ2001890.00553.120M34.990.26
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.350.00%0.00ขาย656.700K4170045.006.391B-0.38
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.350.00%0.00ขาย656.700K4170045.006.391B-0.38
SFT SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
6.651.53%0.10ขาย290.400K1931160.002.882B23.980.27
SFT.R SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.651.53%0.10ขาย290.400K1931160.0023.980.27
SLP SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.051.94%0.02ซื้อ1.342M1409520.001.236B-0.02
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.051.94%0.02ซื้อ1.342M1409520.001.236B-0.02
SO SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED
13.300.00%0.00ซื้อ266.800K3548440.004.948B29.97
SO.R SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.300.00%0.00ซื้อ266.800K3548440.0029.97
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.76-0.72%-0.02ซื้อ113.200K312432.00834.000M12.310.23
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.76-0.72%-0.02ซื้อ113.200K312432.00834.000M9.830.28
STI STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.950.63%0.05ซื้อ87.700K697215.002.117B15.010.53
STI.R STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.950.63%0.05ซื้อ87.700K697215.002.117B15.010.53
TBSP TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED
22.00-3.51%-0.80ซื้อ1.400K30800.002.508B-2.63
TBSP.R TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.00-3.51%-0.80ซื้อ1.400K30800.002.508B-2.63
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
3.142.61%0.08ซื้อ27.868M87505520.002.081B21.890.14
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING
3.142.61%0.08ซื้อ27.868M87505520.002.081B21.900.14
TKS T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
13.201.54%0.20ซื้อ9.106M120201840.006.009B5.242.48
TKS.R T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.201.54%0.20ซื้อ9.106M120201840.006.009B5.242.48
TMT TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.10-0.98%-0.10ขาย196.500K1984650.008.882B5.761.77
TMT.R TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.10-0.98%-0.10ขาย196.500K1984650.008.882B5.761.77
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.950.00%0.00ขาย658.100K625195.00617.864M-0.19
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.950.00%0.00ขาย658.100K625195.00617.864M-0.19
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
6.800.00%0.00ขาย7.183M48844400.0058.556B54.570.12
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.800.00%0.00ขาย7.183M48844400.0058.556B54.620.12
โหลดเพิ่ม