บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

78
หุ้น
450.289B
เงินทุนของตลาด
3.533M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.23%
เปลี่ยนแปลง
+5.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
+22.07%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AQUA AQUA CORPORATION
0.420.00%0.00ขาย2.078M1.929B4.540.09บริการด้านโฆษณา/การตลาด
AQUA.R AQUA CORPORATION NON-VOTING
0.420.00%0.00ขาย2.078M1.929B4.540.09บริการด้านโฆษณา/การตลาด
ARIP ARIP PUBLIC CO LTD
0.390.00%0.00ขาย122.400K181.740M121.880.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ARIP.F ARIP PUBLIC CO LTD FOREIGN
0.900.00%0.00เป็นกลาง0181.740M121.880.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ARIP.R ARIP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
0.390.00%0.00ขาย122.400K181.740M121.880.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BAFS BANGKOK AVIAT FUEL
30.002.56%0.75ซื้อ168.500K18.647B19.411.51บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BAFS.R BANGKOK AVIAT FUEL NON-VOTING
30.002.56%0.75ซื้อ168.500K18.647B19.411.51บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BKD BANGKOK DEC-CON
2.540.00%0.00ขาย41.300K2.734B34.700.07บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BKD.F BANGKOK DEC-CON FOREIGN
1.500.00%0.00ซื้อ02.734B34.700.07บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BKD.R BANGKOK DEC-CON NON-VOTING
2.540.00%0.00ขาย41.300K2.734B34.700.07บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BOL BUSINESS ONLINE
2.800.00%0.00ขาย446.700K2.297B16.770.17บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BOL.F BUSINESS ONLINE FOREIGN
3.800.00%0.00เป็นกลาง0บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BOL.R BUSINESS ONLINE NON-VOTING
2.800.00%0.00ขาย446.700K2.297B16.770.17บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BROOK BROOKER GROUP PUBL
0.440.00%0.00เป็นกลาง1.388M2.483B-0.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BROOK.F BROOKER GROUP PUBL FOREIGN
0.960.00%0.00แนะนำให้ซื้อ01.016B-0.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BROOK.R BROOKER GROUP PUBL NON-VOTING
0.440.00%0.00เป็นกลาง1.388M0-0.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CHAYO CHAYO GROUP PCL
5.801.75%0.10ซื้อ6.614M3.591B30.890.18บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CHAYO.F CHAYO GROUP PCL FOREIGN
2.885.00%0.14เป็นกลาง03.591B30.890.18บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CHAYO.R CHAYO GROUP PCL NON-VOTING
5.801.75%0.10ซื้อ6.614M3.591B30.890.18บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CMO CMO PUBLIC COMPANY
1.15-5.74%-0.07ขาย513.500K311.665M3.210.38บริการด้านโฆษณา/การตลาด
CMO.F CMO PUBLIC COMPANY FOREIGN
4.600.00%0.00เป็นกลาง0311.665M3.210.38บริการด้านโฆษณา/การตลาด
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.15-5.74%-0.07ขาย513.500K311.665M8.310.15บริการด้านโฆษณา/การตลาด
EFORL E FOR L AIM PUBLIC
0.0620.00%0.01แนะนำให้ซื้อ44.925M1.611B-0.01บริการด้านโฆษณา/การตลาด
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC NON-VOTING
0.0620.00%0.01แนะนำให้ซื้อ44.925M1.611B-0.01บริการด้านโฆษณา/การตลาด
EPCO EASTERN PRINTING
3.62-0.55%-0.02เป็นกลาง340.900K3.355B8.430.43การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
EPCO.R EASTERN PRINTING NON-VOTING
3.62-0.55%-0.02เป็นกลาง340.900K3.355B8.430.43การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
FE FAR EAST FAME LINE
200.000.00%0.00ขาย2001.574B16.3412.24บริการด้านโฆษณา/การตลาด
FE.R FAR EAST FAME LINE NON-VOTING
200.000.00%0.00ขาย2001.574B16.3412.24บริการด้านโฆษณา/การตลาด
GSC GLOBAL SERVICE CEN
0.76-2.56%-0.02ขาย238.400K195.000M10.710.07บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
GSC.F GLOBAL SERVICE CEN FOREIGN
2.0017.65%0.300195.000M10.710.07บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
GSC.R GLOBAL SERVICE CEN NON-VOTING
0.76-2.56%-0.02ขาย238.400K195.000M10.710.07บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
HUMAN HUMANICA PUBLIC CO
8.052.55%0.20ซื้อ3.370M5.338B39.810.20บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC CO NON-VOTING
8.052.55%0.20ซื้อ3.370M5.338B39.810.20บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
JMT JMT NETWORK SERVIC
22.801.33%0.30ซื้อ9.583M19.991B32.540.69บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
JMT.F JMT NETWORK SERVIC FOREIGN
2.000.00%0.00ซื้อ019.991B32.540.69บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
JMT.R JMT NETWORK SERVIC NON-VOTING
22.801.33%0.30ซื้อ9.583M19.991B32.540.69บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
K KINGSMEN C.M.T.I.
1.230.82%0.01ซื้อ2.061M292.800M-0.39บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
K.F KINGSMEN C.M.T.I. FOREIGN
5.800.00%0.00ซื้อ0292.800M-0.39บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
K.R KINGSMEN C.M.T.I. NON-VOTING
1.230.82%0.01ซื้อ2.061M292.800M-0.39บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MACO MASTER AD PUBLIC
1.461.39%0.02ซื้อ2.403M6.238B40.680.04บริการด้านโฆษณา/การตลาด
MACO.R MASTER AD PUBLIC NON-VOTING
1.461.39%0.02ซื้อ2.403M6.238B40.680.04บริการด้านโฆษณา/การตลาด
MVP M VISION PCL
1.69-2.87%-0.05แนะนำให้ขาย12.300K348.000M65.910.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MVP.R M VISION PCL NON-VOTING
1.69-2.87%-0.05แนะนำให้ขาย12.300K348.000M65.910.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NETBAY NETBAY PLC
33.50-1.47%-0.50ซื้อ49.000K6.800B38.760.88บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NETBAY.R NETBAY PLC NON-VOTING
33.50-1.47%-0.50ซื้อ49.000K6.800B38.760.88บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NVD NIRVANA DAII PCL
1.932.12%0.04ซื้อ1.500K2.609B14.430.13บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NVD.F NIRVANA DAII PCL FOREIGN
8.000.00%0.00ซื้อ02.609B14.430.13บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NVD.R NIRVANA DAII PCL NON-VOTING
1.932.12%0.04ซื้อ1.500K2.609B14.430.13บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
OTO ONE TO ONE CONTACT
3.120.00%0.00ซื้อ93.800K873.600M25.980.12บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
OTO.R ONE TO ONE CONTACT NON-VOTING
3.120.00%0.00ซื้อ93.800K873.600M25.980.12บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
PICO PICO (THAILAND) PU
4.08-0.49%-0.02ซื้อ3.200K882.710M17.560.23บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PICO.F PICO (THAILAND) PU FOREIGN
6.250.00%0.00เป็นกลาง0บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PICO.R PICO (THAILAND) PU NON-VOTING
4.08-0.49%-0.02ซื้อ3.200K882.710M17.560.23บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PLANB PLAN B MEDIA PCL
7.90-1.25%-0.10ซื้อ3.434M31.061B42.850.19399.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PLANB.R PLAN B MEDIA PCL NON-VOTING
7.90-1.25%-0.10ซื้อ3.434M31.061B42.850.19399.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS
10.300.00%0.00ซื้อ4.400K622.638M10.910.94บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PRAKIT.F PRAKIT HOLDINGS FOREIGN
6.850.00%0.00ซื้อ0344.211M0.94บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS NON-VOTING
10.300.00%0.00ซื้อ4.400K622.638M10.910.94บริการด้านโฆษณา/การตลาด
SLP SALEE PRINTING PCL
0.500.00%0.00ซื้อ119.900K600.000M-0.02การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SLP.R SALEE PRINTING PCL NON-VOTING
0.500.00%0.00ซื้อ119.900K600.000M-0.02การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SPACK S PACK & PRINT
1.100.92%0.01ขาย100330.000M141.030.01การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SPACK.F S PACK & PRINT FOREIGN
3.300.00%0.00ขาย0การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SPACK.R S PACK & PRINT NON-VOTING
1.100.92%0.01ขาย100330.000M141.030.01การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SST SUB SRI THAI PLC
3.78-0.53%-0.02ขาย8001.732B58.370.07บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
SST.R SUB SRI THAI PLC NON-VOTING
3.78-0.53%-0.02ขาย8001.732B58.370.07บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
STI STONEHENGE INTER
4.58-0.43%-0.02ซื้อ12.000K1.233B11.600.40บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
STI.R STONEHENGE INTER NON-VOTING
4.58-0.43%-0.02ซื้อ12.000Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TBSP TBSP PCL
13.90-0.71%-0.10ซื้อ2.900K1.529B12.731.09การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TBSP.R TBSP PCL NON-VOTING
13.90-0.71%-0.10ซื้อ2.900K1.529B12.731.09การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TEAMG TEAM CONSULTING EN
2.24-0.88%-0.02ซื้อ1.007M1.537B15.130.15บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TEAMG.R TEAM CONSULTING EN NON-VOTING
2.24-0.88%-0.02ซื้อ1.007M1.537B15.130.15บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TKS T.K.S.TECHNOLOGIES
6.500.78%0.05ซื้อ435.000K2.981B14.390.45การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TKS.R T.K.S.TECHNOLOGIES NON-VOTING
6.500.78%0.05ซื้อ435.000K2.981B14.390.45การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TMT TMT STEEL PCL
3.98-0.50%-0.02แนะนำให้ขาย22.400K3.483B9.960.40บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TMT.F TMT STEEL PCL FOREIGN
5.950.00%0.00ซื้อ03.483B9.960.40บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TMT.R TMT STEEL PCL NON-VOTING
3.98-0.50%-0.02แนะนำให้ขาย22.400K3.483B9.960.40บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
VGI VGI PCL
9.50-0.52%-0.05ขาย4.288M82.237B65.950.14บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
VGI.R VGI PCL NON-VOTING
9.50-0.52%-0.05ขาย4.288M82.237B66.000.14บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ