บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

68
หุ้น
445.573B
เงินทุนของตลาด
13.956M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.26%
เปลี่ยนแปลง
+4.34%
ประสิทธิภาพ เดือน
+51.82%
ประสิทธิภาพ ปี
+20.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.442.33%0.01แนะนำให้ซื้อ41.664M1.975B14.730.03บริการด้านโฆษณา/การตลาด
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.442.33%0.01แนะนำให้ซื้อ41.664M1.975B14.730.03บริการด้านโฆษณา/การตลาด
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.748.82%0.06แนะนำให้ซื้อ17.315M316.880M89.470.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.748.82%0.06แนะนำให้ซื้อ17.315M316.880M89.470.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
10.100.00%0.00ขาย2.529M5.665B22.670.45บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.100.00%0.00ขาย2.529M5.665B22.670.45บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BKD BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
2.361.72%0.04แนะนำให้ซื้อ547.700K2.497B-0.06บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BKD.R BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.361.72%0.04แนะนำให้ซื้อ547.700K2.497B-0.06บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BOL BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.30-0.53%-0.05ขาย567.400K7.754B40.150.23บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BOL.R BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.30-0.53%-0.05ขาย567.400K7.754B40.130.23บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.671.52%0.01ซื้อ102.568M5.653B8.320.08บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.671.52%0.01ซื้อ102.568M5.653B8.320.08บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
14.70-2.00%-0.30ขาย10.839M12.389B67.170.24บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.70-2.00%-0.30ขาย10.839M12.389B67.170.24บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.138.33%0.01ซื้อ150.850M4.189B30.000.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.138.33%0.01ซื้อ150.850M4.189B30.000.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
1.681.82%0.03ซื้อ84.100K415.000M-0.06บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.681.82%0.03ซื้อ84.100K415.000M-0.06บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
9.20-0.54%-0.05ขาย1.138M6.426Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.20-0.54%-0.05ขาย1.138M6.426B41.330.22บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
IIG I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
27.25-3.54%-1.00ซื้อ1.236M2.750B44.240.64บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
IIG.R I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.25-3.54%-1.00ซื้อ1.236M44.240.64บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
43.251.17%0.50ซื้อ6.110M38.650B37.701.20บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
43.251.17%0.50ซื้อ6.110M38.650B37.701.20บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.5212.59%0.17ซื้อ12.514M489.599M-0.23บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.5212.59%0.17ซื้อ12.514M489.599M-0.23บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
KISS ROJUKISS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
13.400.00%0.00ขาย7.497M7.920Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
KISS.R ROJUKISS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.400.00%0.00ขาย7.497Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MACO MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED
0.740.00%0.00ซื้อ11.287M4.059B-0.18บริการด้านโฆษณา/การตลาด
MACO.R MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.740.00%0.00ซื้อ11.287M4.059B-0.01บริการด้านโฆษณา/การตลาด
MONO MONO NEXT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.96-1.01%-0.02แนะนำให้ขาย6.473M6.873B-0.07การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
MONO.R MONO NEXT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.96-1.01%-0.02แนะนำให้ขาย6.473M6.873B-0.07การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.00-2.91%-0.15ซื้อ2.391M1.030B-0.21บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.00-2.91%-0.15ซื้อ2.391M1.030B-0.21บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
25.750.00%0.00ขาย146.300K5.200B32.440.79บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.750.00%0.00ขาย146.300K5.200B32.440.79บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
2.741.48%0.04ซื้อ286.000K3.838B-0.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.741.48%0.04ซื้อ286.000K3.838B-0.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
5.550.91%0.05ขาย658.200K1.540B-0.12บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.550.91%0.05ขาย658.200K1.540B-0.12บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.20-1.84%-0.06แนะนำให้ขาย22.900K684.637M-0.18บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.20-1.84%-0.06แนะนำให้ขาย22.900K684.637M-0.18บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
6.60-0.75%-0.05ซื้อ15.287M25.819B275.930.02บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.60-0.75%-0.05ซื้อ15.287M25.819B275.930.02บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
9.500.53%0.05ซื้อ100556.142M20.730.46บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.500.53%0.05ซื้อ100556.142M20.740.46บริการด้านโฆษณา/การตลาด
SFT SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
6.551.55%0.10แนะนำให้ซื้อ1.053M2.838B31.900.20การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SFT.R SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.551.55%0.10แนะนำให้ซื้อ1.053M31.900.20การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SLP SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.762.70%0.02ซื้อ2.055M912.000M-0.02การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.762.70%0.02ซื้อ2.055M912.000M-0.02การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SO SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED
11.00-2.65%-0.30ซื้อ1.162M4.390B34.75บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
SO.R SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.00-2.65%-0.30ซื้อ1.162M34.75บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.840.00%0.00ขาย623.500K864.000M10.040.28การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.840.00%0.00ขาย623.500K864.000M10.040.28การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
STI STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.901.28%0.10ขาย1.554M2.184B12.720.61บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
STI.R STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.901.28%0.10ขาย1.554M2.184B12.720.61บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TBSP TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED
12.500.00%0.00ซื้อ5001.386B114.030.11การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TBSP.R TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.500.00%0.00ซื้อ5001.386B114.030.11การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
2.380.85%0.02ซื้อ2.267M1.618B13.820.17บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING
2.380.85%0.02ซื้อ2.267M1.618B13.820.17บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TKS T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
9.90-0.50%-0.05ขาย3.650M4.668B15.780.63การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TKS.R T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.90-0.50%-0.05ขาย3.650M4.668B15.780.63การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TMT TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.10-1.94%-0.20ขาย1.934M9.491B10.71บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TMT.R TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.10-1.94%-0.20ขาย1.934M9.491B10.71บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.07-0.93%-0.01แนะนำให้ขาย2.805M721.925M58.700.02บริการด้านโฆษณา/การตลาด
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.07-0.93%-0.01แนะนำให้ขาย2.805M721.925M58.700.02บริการด้านโฆษณา/การตลาด
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
6.25-0.79%-0.05แนะนำให้ขาย20.104M55.973B55.360.11บริการด้านโฆษณา/การตลาด
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.25-0.79%-0.05แนะนำให้ขาย20.104M55.973B55.360.11บริการด้านโฆษณา/การตลาด
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter