บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

71
หุ้น
459.882B
เงินทุนของตลาด
17.527M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.11%
เปลี่ยนแปลง
+6.73%
ประสิทธิภาพ เดือน
+36.86%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.78%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.420.00%0.00ขาย62.415M1.929B2.670.16บริการด้านโฆษณา/การตลาด
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.420.00%0.00ขาย62.415M1.929B2.670.16บริการด้านโฆษณา/การตลาด
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.6825.93%0.14ซื้อ10.259M251.640M70.130.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.6825.93%0.14ซื้อ10.259M251.640M71.050.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
10.10-0.98%-0.10ขาย3.490M5.610B23.700.43บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.10-0.98%-0.10ขาย3.490M5.610B23.700.43บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BKD BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
1.761.15%0.02ขาย406.200K1.873B-0.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BKD.R BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.761.15%0.02ขาย406.200K1.873B-0.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BOL BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.10-0.55%-0.05ซื้อ1.199M7.508B42.070.22บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BOL.R BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.10-0.55%-0.05ซื้อ1.199M7.508B42.050.22บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.492.08%0.01ซื้อ5.068M2.865B4.160.12บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.492.08%0.01ซื้อ5.068M2.865B4.160.12บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
11.000.00%0.00ซื้อ4.755M7.762B56.580.20บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.000.00%0.00ซื้อ4.755M7.762B56.580.20บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0620.00%0.01ซื้อ17.183M1.611B-0.02บริการด้านโฆษณา/การตลาด
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0620.00%0.01ซื้อ17.183M1.611B-0.02บริการด้านโฆษณา/การตลาด
FE FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY
185.000.00%0.00ขาย1001.456B17.5110.56บริการด้านโฆษณา/การตลาด
FE.R FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY NON-VOTING
185.000.00%0.00ขาย1001.456B17.5110.56บริการด้านโฆษณา/การตลาด
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
1.16-1.69%-0.02เป็นกลาง78.500K295.000Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.16-1.69%-0.02เป็นกลาง78.500K295.000Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
10.602.91%0.30ซื้อ1.511M7.004Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.602.91%0.30ซื้อ1.511M7.004B43.240.24บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
IIG I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
23.50-4.08%-1.00ขาย767.400K2.450B36.190.68บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
IIG.R I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.50-4.08%-1.00ขาย767.400K2.450B36.190.68บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
43.00-2.27%-1.00ซื้อ8.397M39.094B43.941.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
43.00-2.27%-1.00ซื้อ8.397M39.094B43.941.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
0.750.00%0.00ขาย194.800K269.999M-0.24บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.750.00%0.00ขาย194.800K269.999M-0.24บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
KISS ROJUKISS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
13.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ3.617M7.800Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
KISS.R ROJUKISS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ3.617Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MACO MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED
0.64-1.54%-0.01ขาย2.497M3.518B-0.11455.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
MACO.R MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.64-1.54%-0.01ขาย2.497M3.518B-0.11455.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
MONO MONO NEXT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.364.42%0.10ซื้อ8.561M7.845B-0.19การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
MONO.R MONO NEXT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.364.42%0.10ซื้อ8.561M7.845B-0.26การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.322.33%0.03ซื้อ1.631M258.000M-0.06บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.322.33%0.03ซื้อ1.631M258.000M-0.06บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
28.2511.88%3.00ซื้อ14.118M5.050B32.280.78บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.2511.88%3.00ซื้อ14.118M5.050B32.280.78บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
2.700.00%0.00แนะนำให้ซื้อ172.000K3.728B-0.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.700.00%0.00แนะนำให้ซื้อ172.000K3.728B-0.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
6.75-4.26%-0.30ซื้อ4.391M1.974B-0.17บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.75-4.26%-0.30ซื้อ4.391M1.974B3357.140.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.320.61%0.02ขาย12.900K710.473M-0.28บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.320.61%0.02ขาย12.900K710.473M-0.28บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
7.25-0.68%-0.05ซื้อ17.322M28.343B127.180.06บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PLANB.F PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
7.3031.53%1.75เป็นกลาง1.200K28.343B96.690.06บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.25-0.68%-0.05ซื้อ17.322M28.343B127.180.06บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.20-0.61%-0.05ซื้อ91.000K495.692M18.100.46บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.20-0.61%-0.05ซื้อ91.000K495.692M18.100.46บริการด้านโฆษณา/การตลาด
SFT SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.900.82%0.04ซื้อ1.434M2.138B27.350.18การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SFT.R SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.900.82%0.04ซื้อ1.434M2.138B27.350.18การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SLP SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.571.79%0.01ซื้อ51.300K672.000M-0.02การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.571.79%0.01ซื้อ51.300K672.000M-0.03การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SO SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED
10.600.00%0.00ขาย251.200Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
SO.R SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.600.00%0.00ขาย251.200Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.600.00%0.00ขาย423.300K780.000M11.870.22การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.600.00%0.00ขาย423.300K780.000M11.870.22การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
STI STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
8.100.00%0.00ซื้อ4.340M2.171B14.340.56บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
STI.R STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.100.00%0.00ซื้อ4.340M2.171B16.030.51บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TBSP TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED
12.100.00%0.00ขาย1001.331B-0.04การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TBSP.R TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.100.00%0.00ขาย1001.331B-0.04การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
2.08-0.95%-0.02ขาย679.400K1.428B10.740.20บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING
2.08-0.95%-0.02ขาย679.400K1.428B10.740.20บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TKS T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
8.355.03%0.40ซื้อ33.601M3.675B17.130.46การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TKS.R T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.355.03%0.40ซื้อ33.601M3.675B17.130.46การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TMT TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
7.700.00%0.00ซื้อ506.200K6.705B12.47บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TMT.R TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.700.00%0.00ซื้อ506.200K6.705B12.47บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.20-1.64%-0.02ขาย27.944M793.467M26.290.05บริการด้านโฆษณา/การตลาด
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.20-1.64%-0.02ขาย27.944M793.467M26.290.05บริการด้านโฆษณา/การตลาด
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
7.000.00%0.00ซื้อ43.682M60.278Bบริการด้านโฆษณา/การตลาด
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.000.00%0.00ซื้อ43.682M60.278Bบริการด้านโฆษณา/การตลาด
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ