บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

62
หุ้น
226.250B
เงินทุนของตลาด
5.080M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.69%
เปลี่ยนแปลง
−18.99%
ประสิทธิภาพ เดือน
−29.43%
ประสิทธิภาพ ปี
−35.58%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.310.00%0.00ขาย12.509M1.424B2.550.12บริการด้านโฆษณา/การตลาด
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.310.00%0.00ขาย12.509M1.424B2.550.12บริการด้านโฆษณา/การตลาด
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.273.85%0.01ขาย124.900K125.820M92.860.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.273.85%0.01ขาย124.900K125.820M92.860.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.220.00%0.00แนะนำให้ขาย5.456M2.321B9.910.43บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.220.00%0.00แนะนำให้ขาย5.456M2.321B9.910.43บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BKD BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
1.990.00%0.00ขาย4.200K2.142B25.000.08บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BKD.R BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.990.00%0.00ขาย4.200K2.142B25.000.08บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BOL BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.580.78%0.02ขาย184.900K2.117B14.600.18บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BOL.R BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.580.78%0.02ขาย184.900K2.117B14.600.18บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.35-2.78%-0.01แนะนำให้ขาย2.531M1.975B2.800.13บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.35-2.78%-0.01แนะนำให้ขาย2.531M0-0.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.641.68%0.06ขาย5.013M2.293B19.910.18บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.641.68%0.06ขาย5.013M2.293B19.910.18บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00ขาย2.291M966.507M-0.01บริการด้านโฆษณา/การตลาด
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00ขาย2.291M966.507M-0.01บริการด้านโฆษณา/การตลาด
FE FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY
202.000.00%0.00ขาย2001.590B16.5712.19บริการด้านโฆษณา/การตลาด
FE.R FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY NON-VOTING
202.000.00%0.00ขาย2001.590B16.5712.19บริการด้านโฆษณา/การตลาด
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
0.447.32%0.03ขาย136.700K110.000M7.480.05บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.447.32%0.03ขาย136.700K110.000M7.480.05บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
5.601.82%0.10ขาย498.700K3.808B25.450.22บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.601.82%0.10ขาย498.700K3.808B25.450.22บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
13.105.65%0.70แนะนำให้ขาย17.936M11.639B16.160.77บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.105.65%0.70แนะนำให้ขาย17.936M11.639B16.160.77บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
0.650.00%0.00ขาย1.200K156.000M-0.63บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.650.00%0.00ขาย1.200K156.000M-0.63บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MACO MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED
0.514.08%0.02ขาย4.118M2.760B13.390.04บริการด้านโฆษณา/การตลาด
MACO.R MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.514.08%0.02ขาย4.118M2.760B13.390.04บริการด้านโฆษณา/การตลาด
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.512.72%0.04ซื้อ15.352M5.241B-0.18การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.512.72%0.04ซื้อ15.352M5.241B-0.18การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.19-0.83%-0.01ขาย155.600K238.000M7.950.15บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.19-0.83%-0.01ขาย155.600K238.000M7.950.15บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
27.250.00%0.00ขาย143.400K5.450B30.430.90บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.250.00%0.00ขาย143.400K5.450B30.430.90บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
1.112.78%0.03ขาย193.300K1.532B52.430.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.112.78%0.03ขาย193.300K1.532B52.430.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
2.54-0.78%-0.02ขาย21.400K711.200M21.710.12บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.54-0.78%-0.02ขาย21.400K711.200M21.710.12บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.18-3.05%-0.10ขาย800684.638M22.330.15บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.18-3.05%-0.10ขาย800684.638M14.050.23บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.905.84%0.16ขาย70.439M11.259B14.040.20บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.905.84%0.16ขาย70.439M11.259B14.040.20บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
9.000.56%0.05ขาย49.000K544.053M10.070.89บริการด้านโฆษณา/การตลาด
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.000.56%0.05ขาย49.000K544.053M10.070.89บริการด้านโฆษณา/การตลาด
SLP SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.352.94%0.01แนะนำให้ขาย53.300K420.000M-0.04การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.352.94%0.01แนะนำให้ขาย53.300K420.000M-0.04การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.97-3.96%-0.04ขาย73.900K291.000M34.120.03การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.97-3.96%-0.04ขาย73.900K291.000M34.120.03การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
STI STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.504.17%0.18ซื้อ47.700K1.206B13.540.32บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
STI.R STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.504.17%0.18ซื้อ47.700Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TBSP TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED
12.903.20%0.40ขาย6001.419B10.381.20การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TBSP.R TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.903.20%0.40ขาย6001.419B11.451.09การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
1.764.76%0.08ขาย937.900K1.197B9.880.17บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING
1.764.76%0.08ขาย937.900K1.197B9.880.17บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TKS T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
3.701.09%0.04ขาย595.900K1.710B4.190.87การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TKS.R T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.701.09%0.04ขาย595.900K1.710B4.190.87การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
TMT TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.440.00%0.00ขาย94.500K2.995B9.780.35บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TMT.R TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.440.00%0.00ขาย94.500K2.995B9.780.35บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.490.00%0.00ขาย12.400K318.688M26.920.02บริการด้านโฆษณา/การตลาด
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.490.00%0.00ขาย12.400K318.688M26.920.02บริการด้านโฆษณา/การตลาด
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
5.350.00%0.00ขาย13.460M46.070B34.520.16บริการด้านโฆษณา/การตลาด
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.350.00%0.00ขาย13.460M46.070B34.520.16บริการด้านโฆษณา/การตลาด
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ