อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
1940.776B
เงินทุนของตลาด
10.182M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.32%
เปลี่ยนแปลง
−2.51%
ประสิทธิภาพ เดือน
+13.29%
ประสิทธิภาพ ปี
−7.75%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
CPTCPT DRIVES AND POWER PCL
0.61 THB0.00%125.4K0.36549M THB21.940.03 THB0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CPT.RCPT DRIVES AND POWER PCL NON-VOTING
DR
0.61 THB0.00%125.4K0.36549M THB21.940.03 THB0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DELTADELTA ELECTRONICS
77.50 THB−0.32%10.19M0.96969.839B THB54.001.44 THB+35.12%0.51%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
DELTA.RDELTA ELECTRONICS NON-VOTING
DR
77.50 THB−0.32%10.186M0.96969.839B THB54.001.44 THB+35.11%0.51%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์