แร่พลังงาน (ภาค)

28
หุ้น
4190.628B
เงินทุนของตลาด
24.293M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.53%
เปลี่ยนแปลง
+2.03%
ประสิทธิภาพ เดือน
−2.08%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.48%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BANPUBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
6.75 THB−3.57%174.282M1.9657.066B THB9.560.71 THB−86.62%14.81%แร่พลังงาน
ปานกลาง
BANPU.RBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
6.75 THB−3.57%174.272M1.9657.066B THB9.560.71 THB−86.63%14.81%แร่พลังงาน
BCPBANGCHAK CORPORATION PCL
42.50 THB−0.58%2.815M0.7256.894B THB4.1210.32 THB+4.89%3.53%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BCP.RBANGCHAK CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
42.50 THB−0.58%2.814M0.7256.894B THB4.1210.32 THB+4.89%3.53%แร่พลังงาน
BSRCBANGCHAK SRIRACHA PCL
8.30 THB−1.78%1.109M0.7228.725B THB11.190.74 THB−78.29%9.64%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
BSRC.RBANGCHAK SRIRACHA PCL NON-VOTING
DR
8.30 THB−1.78%1.109M0.7228.725B THB11.190.74 THB−78.29%9.64%แร่พลังงาน
IRPCIRPC PUBLIC CO LTD
1.98 THB−0.50%20.914M0.7940.413B THB−0.33 THB−233.65%3.54%แร่พลังงาน
ปานกลาง
IRPC.RIRPC PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
1.98 THB−0.50%20.914M0.7940.413B THB−0.33 THB−233.70%3.54%แร่พลังงาน
ปานกลาง
LANNALANNA RESOURCES
14.8 THB−0.67%1.048M2.487.77B THB3.634.07 THB−25.02%17.91%แร่พลังงาน
LANNA.RLANNA RESOURCES NON-VOTING
DR
14.8 THB−0.67%1.048M2.487.77B THB3.634.07 THB−25.02%17.91%แร่พลังงาน
PTTPTT PUBLIC COMPANY
35.75 THB+0.70%27.909M0.521.021T THB10.513.40 THB−3.86%4.20%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PTT.RPTT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
35.75 THB+0.70%27.906M0.521.021T THB10.513.40 THB−3.86%4.20%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PTTEPPTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC
142.0 THB+1.07%17.126M1.30563.738B THB7.8018.21 THB+9.19%6.51%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PTTEP.RPTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC NON-VOTING
DR
142.0 THB+1.07%17.124M1.30563.738B THB7.8018.21 THB+9.19%6.51%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PTTGCPTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD
38.75 THB0.00%6.509M0.80174.718B THB−1.12 THB−11.32%2.58%แร่พลังงาน
ปานกลาง
PTTGC.RPTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
38.75 THB0.00%6.509M0.80174.718B THB−1.12 THB−11.32%2.58%แร่พลังงาน
ปานกลาง
RPCRPCG PUBLIC CO LTD
0.63 THB+1.61%521.2K0.52821.938M THB11.010.06 THB0.00%แร่พลังงาน
RPC.RRPCG PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.63 THB+1.61%521.2K0.52821.938M THB11.010.06 THB0.00%แร่พลังงาน
SPRCSTAR PETROLEUM REFINING PLC
7.90 THB0.00%6.503M0.5034.254B THB9.460.83 THB−60.95%14.05%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
SPRC.RSTAR PETROLEUM REFINING PLC NON-VOTING
DR
7.90 THB0.00%6.503M0.5034.254B THB9.460.83 THB−60.95%14.05%แร่พลังงาน
TOPTHAI OIL PUBLIC CO LIMITED
51.00 THB+0.99%3.793M0.58104.041B THB6.847.45 THB−59.52%4.61%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
TOP.RTHAI OIL PUBLIC CO LIMITED NON-VOTING
DR
51.00 THB+0.99%3.793M0.58104.041B THB6.847.45 THB−59.52%4.61%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
UBEUBON BIO ETHANOL PCL
0.77 THB0.00%1.624M0.623.014B THB80.210.01 THB−87.32%5.19%แร่พลังงาน
UBE.RUBON BIO ETHANOL PCL NON-VOTING
DR
0.77 THB0.00%1.624M0.623.014B THB80.210.01 THB−87.32%5.19%แร่พลังงาน
UMSUNIQUE MINING SERVICE PUBLIC CO.LTD
0.62 THB+8.77%8.8K0.24710.024M THB−0.07 THB−442.03%0.00%แร่พลังงาน
UMS.RUNIQUE MINING SERVICE PUBLIC CO.LTD NON-VOTING
DR
0.62 THB+8.77%8.8K0.24710.024M THB−0.07 THB−441.30%0.00%แร่พลังงาน
WPWP ENERGY PUBLIC COMPANY LTD
3.90 THB−0.51%38.014K1.782.022B THB20.280.19 THB−25.90%6.41%แร่พลังงาน
WP.RWP ENERGY PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
3.90 THB−0.51%37.9K1.782.022B THB20.280.19 THB−25.87%6.41%แร่พลังงาน