สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง (อุตสาหกรรม)

56
หุ้น
979.054B
เงินทุนของตลาด
10.479M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.54%
เปลี่ยนแปลง
−9.72%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.22%
ประสิทธิภาพ ปี
−19.17%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
AEONTSAEON THANA SINSA(THAILAND)
161.0 THB−0.31%56.331K40.375B THB12.1313.27 THB−5.71%3.41%การเงิน
ปานกลาง
AEONTS.RAEON THANA SINSA(THAILAND) NON-VOTING
DR
161.0 THB−0.31%56.2K40.375B THB12.1313.27 THB−5.71%3.41%การเงิน
ปานกลาง
AFAIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LTD
1.22 THB0.00%445.6K1.952B THB44.850.03 THB−9.63%2.62%การเงิน
AF.RAIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
1.22 THB0.00%445.6K1.952B THB44.690.03 THB−9.30%2.62%การเงิน
AMANAHAMANAH LEASING PCL
2.44 THB−2.40%589.349K2.59B THB10.920.22 THB−23.57%8.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
AMANAH.RAMANAH LEASING PCL NON-VOTING
DR
2.44 THB−2.40%589.3K2.59B THB10.920.22 THB−23.57%8.00%การเงิน
ASAPSYNERGETIC AUTO PERFORMANCE PCL
2.20 THB−0.90%73.3K1.612B THB14.320.15 THB0.00%การเงิน
ASAP.RSYNERGETIC AUTO PERFORMANCE PCL NON-VOTING
DR
2.20 THB−0.90%73.3K1.612B THB14.320.15 THB0.00%การเงิน
ASKASIA SERMKIJ LEASING PCL
21.8 THB−5.63%2.808M12.193B THB7.462.92 THB12.71%6.23%การเงิน
มีแรงซื้อ
ASK.RASIA SERMKIJ LEASING PCL NON-VOTING
DR
21.8 THB−5.63%2.808M12.193B THB7.462.92 THB12.71%6.23%การเงิน
BYDBEYOND SECURITIES PCL
6.70 THB−2.90%11.102M29.161B THB−0.18 THB−168.65%0.00%การเงิน
BYD.RBEYOND SECURITIES PCL NON-VOTING
DR
6.70 THB−2.90%11.101M29.161B THB−0.18 THB−168.65%0.00%การเงิน
CRANECHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.04 THB−3.70%2.313M818.843M THB−0.13 THB56.61%0.00%การเงิน
CRANE.RCHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
1.04 THB−3.70%2.312M818.843M THB−0.13 THB56.59%0.00%การเงิน
ECLEASTERN COMMERCIAL LEASING
1.56 THB−4.29%2.662M1.807B THB11.560.13 THB−28.21%4.91%การเงิน
ECL.REASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
DR
1.56 THB−4.29%2.662M1.807B THB11.560.13 THB−28.21%4.91%การเงิน
GCAPG CAPITAL PUBLIC CO LTD
0.75 THB−3.85%2.443M245.218M THB−0.21 THB−128.26%12.82%การเงิน
GCAP.RG CAPITAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.75 THB−3.85%2.443M245.218M THB−0.21 THB−128.26%12.82%การเงิน
HENGHENG LEASING AND CAPITAL PCL
2.38 THB−1.65%3.377M9.22B THB18.640.13 THB21.39%2.75%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
HENG.RHENG LEASING AND CAPITAL PCL NON-VOTING
DR
2.38 THB−1.65%3.377M9.22B THB18.640.13 THB21.39%2.75%การเงิน
IFSIFS CAPITAL (THAILAND) PCL
2.84 THB−0.70%200K1.411B THB8.850.32 THB−1.74%5.71%การเงิน
IFS.RIFS CAPITAL (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
2.84 THB−0.70%200K1.411B THB8.850.32 THB−1.74%5.71%การเงิน
KCARKRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE PCL
8.35 THB0.60%11.805K2.075B THB9.680.86 THB−8.51%6.75%การเงิน
KCAR.RKRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE PCL NON-VOTING
DR
8.35 THB0.60%11.8K2.075B THB9.680.86 THB−8.51%6.75%การเงิน
KTCKRUNGTHAI CARD PUBLIC CO LIMITED
43.50 THB−2.25%4.075M114.736B THB15.762.76 THB14.66%2.58%การเงิน
มีแรงซื้อ
KTC.RKRUNGTHAI CARD PUBLIC CO LIMITED NON-VOTING
DR
43.50 THB−2.25%4.074M114.736B THB15.762.76 THB14.66%2.58%การเงิน
LITLEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.18 THB−1.67%477.63K531.479M THB−0.23 THB58.61%0.00%การเงิน
LIT.RLEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
1.18 THB−1.67%477.6K531.479M THB−0.23 THB58.61%0.00%การเงิน
MBKMBK PUBLIC COMPANY LIMITED
17.6 THB−3.30%4.294M25.402B THB23.710.74 THB4.40%การเงิน
MBK.RMBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
17.6 THB−3.30%4.294M25.402B THB23.710.74 THB4.40%การเงิน
MICROMICRO LEASING PCL
2.86 THB−3.38%120.904K2.768B THB−0.00 THB−100.06%1.22%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
MICRO.RMICRO LEASING PCL NON-VOTING
DR
2.86 THB−3.38%120.9K2.768B THB−0.00 THB−100.06%1.22%การเงิน
MIDAMIDA ASSETS PCL
0.48 THB0.00%261.4K1.202B THB17.780.03 THB0.00%การเงิน
MIDA.RMIDA ASSETS PCL NON-VOTING
DR
0.48 THB0.00%261.4K1.202B THB17.780.03 THB0.00%การเงิน
MLMIDA LEASING PUBLIC CO LIMITED
0.98 THB0.00%230K1.044B THB18.850.05 THB−40.91%0.00%การเงิน
ML.RMIDA LEASING PUBLIC CO LIMITED NON-VOTING
DR
0.98 THB0.00%230K1.044B THB18.850.05 THB−40.98%0.00%การเงิน
MTCMUANGTHAI CAPITAL PCL
35.75 THB−4.03%15.499M78.97B THB16.452.17 THB−8.90%2.55%การเงิน
ปานกลาง
MTC.RMUANGTHAI CAPITAL PCL NON-VOTING
DR
35.75 THB−4.03%15.498M78.97B THB16.452.17 THB−8.90%2.55%การเงิน
NCAPNEXT CAPITAL PCL
3.18 THB−4.22%8.773M4.482B THB15.880.20 THB−7.74%0.00%การเงิน
NCAP.RNEXT CAPITAL PCL NON-VOTING
DR
3.18 THB−4.22%8.773M4.482B THB15.880.20 THB−7.74%0.00%การเงิน
PLPHATRA LEASING PUBLIC CO
2.38 THB−1.65%13.1K1.444B THB12.860.19 THB−9.35%4.55%การเงิน
PL.RPHATRA LEASING PUBLIC CO NON-VOTING
DR
2.38 THB−1.65%13.1K1.444B THB12.860.19 THB−9.40%4.55%การเงิน
SAKSAKSIAM LEASING PCL
4.78 THB−2.05%794.814K10.228B THB13.610.35 THB7.73%2.81%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SAK.RSAKSIAM LEASING PCL NON-VOTING
DR
4.78 THB−2.05%794.7K10.228B THB13.610.35 THB7.73%2.81%การเงิน
SAWADSRISAWAD CORPORATION PCL
43.25 THB−2.26%11.378M60.762B THB12.523.46 THB9.52%4.07%การเงิน
ปานกลาง
SAWAD.RSRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
43.25 THB−2.26%11.377M60.762B THB12.513.46 THB9.53%4.07%การเงิน
SGCSG CAPITAL PCL
1.76 THB−6.38%26.638M6.148B THB−0.59 THB5.85%การเงิน
SGC.RSG CAPITAL PCL NON-VOTING
DR
1.76 THB−6.38%26.638M−0.59 THB5.85%การเงิน
SQSAHAKOL EQUIPMENT PCL
1.15 THB−0.86%1.659M1.332B THB11.050.10 THB−65.38%9.48%การเงิน
SQ.RSAHAKOL EQUIPMENT PCL NON-VOTING
DR
1.15 THB−0.86%1.659M1.332B THB11.050.10 THB−65.38%9.48%การเงิน
THANIRATCHTHANI LEASING PCL
3.02 THB−1.31%12.344M17.329B THB10.180.30 THB−6.73%5.56%การเงิน
ปานกลาง
THANI.RRATCHTHANI LEASING PCL NON-VOTING
DR
3.02 THB−1.31%12.343M17.329B THB10.180.30 THB−6.73%5.56%การเงิน
TIDLORNGERN TID LOR PCL
20.7 THB−2.36%31.702M59.562B THB15.811.31 THB1.57%1.22%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TIDLOR.RNGERN TID LOR PCL NON-VOTING
DR
20.7 THB−2.36%31.699M59.562B THB15.811.31 THB1.56%1.22%การเงิน
TKTHITIKORN PCL
6.20 THB−3.13%557.4K3.2B THB17.240.36 THB−64.64%6.56%การเงิน
TK.RTHITIKORN PCL NON-VOTING
DR
6.20 THB−3.13%557.4K3.2B THB17.240.36 THB−64.64%6.56%การเงิน