อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

151
หุ้น
3695.951B
เงินทุนของตลาด
16.526M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.74%
เปลี่ยนแปลง
+8.74%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.36%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.24%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
            
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.781.30%0.01ขาย220.300K231.000M26.550.03เคมีพิเศษเฉพาะ
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.781.30%0.01ขาย220.300K231.000M26.550.03เคมีพิเศษเฉพาะ
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
0.768.57%0.06ซื้อ605.100K420.000M10.970.06เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.768.57%0.06ซื้อ605.100K420.000M10.970.06เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
AFC ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.30-0.79%-0.05ซื้อ3.500K289.397M-0.79สิ่งทอ
AFC.R ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.30-0.79%-0.05ซื้อ3.500K289.397M-0.96สิ่งทอ
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.591.72%0.01ซื้อ10.169M3.035B156.760.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.591.72%0.01ซื้อ10.169M3.035B156.760.00เคมีพิเศษเฉพาะ
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
15.409.22%1.30ซื้อ9.531M5.632B23.850.59บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.409.22%1.30ซื้อ9.531M5.632B23.850.59บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
141.500.35%0.50ขาย5006.113B9.4914.85บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
141.500.35%0.50ขาย5006.113B9.4914.85บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.971.55%0.03ซื้อ3.561M1.859B18.440.11สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.971.55%0.03ซื้อ3.561M1.859B18.420.11สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
39.750.00%0.00ซื้อ17.800K11.925B4.987.98เคมีพิเศษเฉพาะ
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
39.750.00%0.00ซื้อ17.800K11.925B4.987.98เคมีพิเศษเฉพาะ
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.802.86%0.30ขาย1.245M7.292B14.290.73บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.802.86%0.30ขาย1.245M7.292B14.290.73บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
40.001.27%0.50ขาย3.996M158.272B22.441.76บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
40.001.27%0.50ขาย3.996M158.272B22.441.76บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
2.980.68%0.02ขาย101.300K2.404B-0.68สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.980.68%0.02ขาย101.300K2.404B-0.68สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
32.001.59%0.50แนะนำให้ซื้อ47.833M179.621B12.072.61สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPF.F CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY FOREIGN
32.000.00%0.00ซื้อ5.600K182.472B12.262.61สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.001.59%0.50แนะนำให้ซื้อ47.833M179.621B13.202.39สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPI CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
1.250.00%0.00ขาย15.200K790.941M23.150.05สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPI.R CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
1.250.00%0.00ขาย15.200K790.941M8.770.14สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.830.00%0.00ขาย9.500K365.071M-0.30สิ่งทอ
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.830.00%0.00ขาย9.500K365.071M-0.30สิ่งทอ
CSC CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
45.751.67%0.75แนะนำให้ขาย13.600K2.376B6.996.44บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
CSC.R CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.751.67%0.75แนะนำให้ขาย13.600K2.340B6.996.44บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
CWT CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY
2.34-0.85%-0.02แนะนำให้ซื้อ6.600M1.487B17.590.13สิ่งทอ
CWT.R CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.34-0.85%-0.02แนะนำให้ซื้อ6.600M1.487B17.590.13สิ่งทอ
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.382.70%0.01ขาย2.172M398.053M-0.18เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.382.70%0.01ขาย2.172M398.053M-0.18เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
EASON EASON & CO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.20-1.64%-0.02ขาย83.800K691.453M-0.04เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
EASON.R EASON & CO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.20-1.64%-0.02ขาย83.800K691.453M-0.04เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.47-2.08%-0.01แนะนำให้ขาย1.572M1.334B32.650.01เคมีพิเศษเฉพาะ
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.47-2.08%-0.01แนะนำให้ขาย1.572M1.334B14.200.03เคมีพิเศษเฉพาะ
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
4.922.07%0.10ซื้อ13.026M13.496B13.460.36เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.922.07%0.10ซื้อ13.026M13.496Bเชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
9.301.64%0.15ซื้อ2.027M9.367B30.160.30เคมีพิเศษเฉพาะ
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.301.64%0.15ซื้อ2.027M9.367B99.560.09เคมีพิเศษเฉพาะ
GLOCON GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.740.00%0.00ซื้อ2.169M1.405B-0.02บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.740.00%0.00ซื้อ2.169M1.405B-0.02บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
28.501.79%0.50ซื้อ23.156M157.207B129.630.22เคมีพิเศษเฉพาะ
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.501.79%0.50ซื้อ23.156M157.207Bเคมีพิเศษเฉพาะ
KASET THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.430.70%0.01ขาย115.300K394.760M-0.11สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KASET.R THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.430.70%0.01ขาย115.300K394.760Mสินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.361.82%0.06ซื้อ82.800K1.980B-0.07สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.361.82%0.06ซื้อ82.800K1.980B-0.07สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.080.00%0.00ซื้อ1.866M9.173B-0.01สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.080.00%0.00ซื้อ1.866M9.173B11.160.19สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
LEE LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.241.82%0.04ซื้อ258.000K2.029B11.660.19สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
LEE.R LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.241.82%0.04ซื้อ258.000K2.029B11.660.19สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
4.420.00%0.00ซื้อ441.500K848.176M12.230.36บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.420.00%0.00ซื้อ441.500K848.176M12.230.36บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.791.13%0.02ซื้อ58.700K708.000M9.220.19เคมีพิเศษเฉพาะ
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.791.13%0.02ซื้อ58.700K708.000M9.220.19เคมีพิเศษเฉพาะ
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.661.22%0.02ขาย5.900K1.784B-0.05เคมีทางการเกษตร
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.661.22%0.02ขาย5.900K1.784B-0.05เคมีทางการเกษตร
OGC OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
24.60-2.57%-0.65ขาย100524.735M-2.50บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
OGC.R OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.60-2.57%-0.65ขาย100524.735M-2.50บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
PATO PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
9.150.00%0.00ซื้อ4.100K1.303B18.720.49เคมีทางการเกษตร
PATO.R PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.150.00%0.00ซื้อ4.100K1.303B18.720.49เคมีทางการเกษตร
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
1.310.77%0.01ซื้อ294.000K746.304M11.980.11บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.310.77%0.01ซื้อ294.000K746.304M11.980.11บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
8.754.79%0.40ซื้อ4.300K845.020M9.380.89เคมีทางการเกษตร
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.754.79%0.40ซื้อ4.300K845.020M9.380.89เคมีทางการเกษตร
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.392.63%0.01ขาย849.500K261.465M-2.11สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.392.63%0.01ขาย849.500K261.460M-2.11สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PRG PATUM RICE MILL AND GRANARY
11.200.00%0.00ขาย6.200K6.720B18.380.61สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PRG.R PATUM RICE MILL AND GRANARY NON-VOTING
11.200.00%0.00ขาย6.200K6.720B18.380.61สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
17.201.78%0.30ซื้อ11.338M15.210B8.442.00เคมีพิเศษเฉพาะ
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.201.78%0.30ซื้อ11.338M15.210B8.442.00เคมีพิเศษเฉพาะ
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
48.502.11%1.00ซื้อ27.095M213.111B-0.80เคมีพิเศษเฉพาะ
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
48.502.11%1.00ซื้อ27.095M213.111B18.332.59เคมีพิเศษเฉพาะ
SALEE SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.67-1.47%-0.01ขาย43.000K1.034B-0.01เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SALEE.R SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.67-1.47%-0.01ขาย43.000K1.034B-0.02เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
390.004.84%18.00แนะนำให้ซื้อ7.964M446.400B16.3422.77เคมีพิเศษเฉพาะ
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
388.006.89%25.00ซื้อ1.700K435.600B15.9422.77เคมีพิเศษเฉพาะ
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
390.004.84%18.00แนะนำให้ซื้อ7.964M446.400B13.9426.68เคมีพิเศษเฉพาะ
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.261.80%0.04ซื้อ504.600K643.798M7.630.29เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.261.80%0.04ซื้อ504.600K643.798M7.630.29เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
13.200.00%0.00แนะนำให้ซื้อ2.872M5.412Bบรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.200.00%0.00แนะนำให้ซื้อ2.872M5.412Bบรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
8.601.18%0.10ซื้อ440.900K4.552B10.430.82บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
8.601.18%0.10ซื้อ440.900K4.552B12.130.70บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
13.000.78%0.10ขาย5.000K4.450B13.020.99เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.000.78%0.10ขาย5.000K4.450B13.020.99เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
28.00-4.27%-1.25ซื้อ153.790M44.928B33.700.87เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
STA.F SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY FOREIGN
29.00-0.85%-0.25ซื้อ8.000K44.928B33.700.87เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.00-4.27%-1.25ซื้อ153.790M44.928B33.700.87เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SWC SHERWOOD CORPORATION (THAILAND)
4.002.56%0.10ขาย59.300K1.196B13.150.45เคมีพิเศษเฉพาะ
SWC.R SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING
4.002.56%0.10ขาย59.300K1.196B13.150.45เคมีพิเศษเฉพาะ
TAE THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.760.73%0.02ซื้อ1.449M2.740B6.590.42เคมีพิเศษเฉพาะ
TAE.R THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.760.73%0.02ซื้อ1.449M2.740B6.590.42เคมีพิเศษเฉพาะ
TCCC THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
20.000.50%0.10ขาย8.200K11.636B12.331.61เคมีทางการเกษตร
TCCC.R THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.000.50%0.10ขาย8.200K11.636B12.331.61เคมีทางการเกษตร
TCOAT THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
22.500.90%0.20ขาย100236.250M28.480.78บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TCOAT.R THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.500.90%0.20ขาย100236.250Mบรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.86-2.02%-0.10ซื้อ19.462M27.814B14.810.33สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.86-2.02%-0.10ซื้อ19.462M27.814B14.810.33สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01ซื้อ366.100K81.900M-0.12เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01ซื้อ366.100K81.900Mเชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
22.900.88%0.20ซื้อ2.800K1.816B6.663.41บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.900.88%0.20ซื้อ2.800K1.816B6.663.41บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TIPCO TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
7.150.70%0.05แนะนำให้ซื้อ1.311M3.426B-0.38สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TIPCO.R TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.150.70%0.05แนะนำให้ซื้อ1.311M3.426Bสินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TMD THAI METAL DRUM MANUFACTURING
21.600.93%0.20ซื้อ1003.210B9.942.15บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TMD.R THAI METAL DRUM MANUFACTURING NON-VOTING
21.600.93%0.20ซื้อ1003.210B9.942.15บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TMILL T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.061.32%0.04ซื้อ500.800K1.204B10.030.30สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TMILL.R T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.061.32%0.04ซื้อ500.800K1.204B10.030.30สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TNPC THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.785.41%0.04ซื้อ16.800K236.443M-0.43สิ่งทอ
TNPC.R THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.785.41%0.04ซื้อ16.800K236.443M-0.43สิ่งทอ
TOA TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
38.502.67%1.00แนะนำให้ซื้อ4.306M76.088B39.010.96เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TOA.R TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
38.502.67%1.00แนะนำให้ซื้อ4.306M76.088B39.010.96เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
197.5014.83%25.50ซื้อ7001.185B7.8222.01บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
197.5014.83%25.50ซื้อ7001.185B7.8222.01บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.450.93%0.05ซื้อ3.500K656.100M13.180.41เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TPA.R THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.450.93%0.05ซื้อ3.500K656.100M13.180.41เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
12.300.00%0.00แนะนำให้ซื้อ18.000K4.017B21.390.57บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.300.00%0.00แนะนำให้ซื้อ18.000K4.017B21.390.57บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.582.29%0.08ซื้อ72.200K1.459B-0.03บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.582.29%0.08ซื้อ72.200K1.459B-0.03บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPCORP TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.25-0.54%-0.05ขาย1.600K1.004B-0.13สิ่งทอ
TPCORP.R TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.25-0.54%-0.05ขาย1.600K1.004B-0.13สิ่งทอ
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
1.211.68%0.02ซื้อ284.300K321.300M11.140.11บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
1.211.68%0.02ซื้อ284.300K321.300M11.140.11บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
15.000.00%0.00ขาย6.000K562.500M67.080.22บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.000.00%0.00ขาย6.000K562.500Mบรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TR THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED
26.500.95%0.25ซื้อ4.000K5.292B28.270.93สิ่งทอ
TR.R THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.500.95%0.25ซื้อ4.000K5.292B28.270.93สิ่งทอ
TTI THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY
20.000.00%0.00ขาย4001.000B-4.94สิ่งทอ
TTI.R THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.000.00%0.00ขาย4001.000B-4.94สิ่งทอ
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
53.250.00%0.00ซื้อ1.400K3.080B13.453.96สิ่งทอ
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
53.250.00%0.00ซื้อ1.400Kสิ่งทอ
UBIS UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED
4.720.85%0.04ขาย8.000K1.067B10.280.46บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
UBIS.R UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.720.85%0.04ขาย8.000K1.067B10.280.46บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
UPF UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED
40.250.62%0.25ขาย300301.875M47.490.84สิ่งทอ
UPF.R UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
40.250.62%0.25ขาย300301.875M47.490.84สิ่งทอ
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.140.64%0.02ขาย1.400K1.011B56.320.06สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.140.64%0.02ขาย1.400K1.011B-0.01สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
UT UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
15.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ600675.000M9.451.59สิ่งทอ
UT.R UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ600675.000M9.451.59สิ่งทอ
UTP UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
11.301.80%0.20ซื้อ3.306M7.215B7.431.49เยื่อกระดาษและกระดาษ
UTP.R UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.301.80%0.20ซื้อ3.306M7.215B8.361.33เยื่อกระดาษและกระดาษ
UVAN UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY
4.300.94%0.04ซื้อ176.500K4.004B16.930.25สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
UVAN.R UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.300.94%0.04ซื้อ176.500K4.004B16.930.25สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
VNT VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
22.300.00%0.00ซื้อ474.000K26.430B6.833.26เคมีพิเศษเฉพาะ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ