อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

154
หุ้น
8628.566B
เงินทุนของตลาด
13.940M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.30%
เปลี่ยนแปลง
+0.90%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.89%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.28%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.306.56%0.08ซื้อ2.202M366.000M19.650.06เคมีพิเศษเฉพาะ
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.306.56%0.08ซื้อ2.202M366.000M19.650.06เคมีพิเศษเฉพาะ
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
2.120.95%0.02ซื้อ7.845M1.386B16.250.13เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.120.95%0.02ซื้อ7.845M1.386B19.870.11เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
AFC ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED
10.30-4.63%-0.50ซื้อ16.600K492.202M71.570.15สิ่งทอ
AFC.R ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.30-4.63%-0.50ซื้อ16.600K492.202M71.570.15สิ่งทอ
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.46-1.35%-0.02ขาย15.388M7.744B16.590.09เคมีพิเศษเฉพาะ
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.46-1.35%-0.02ขาย15.388M7.744B15.860.09เคมีพิเศษเฉพาะ
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
19.900.51%0.10ขาย2.008M8.712B11.611.71บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.900.51%0.10ขาย2.008M8.712B362.640.05บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
180.000.28%0.50ซื้อ5007.754B13.0713.73บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
180.000.28%0.50ซื้อ5007.754B13.0713.73บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
4.520.00%0.00ซื้อ5.496M4.202B14.060.32สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.520.00%0.00ซื้อ5.496M4.202B14.060.32สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
44.000.00%0.00ขาย425.800K13.200B12.743.45เคมีพิเศษเฉพาะ
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
44.000.00%0.00ขาย425.800K13.200B12.743.45เคมีพิเศษเฉพาะ
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.300.00%0.00ซื้อ1.736M7.153B13.300.77บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.300.00%0.00ซื้อ1.736M7.153B13.300.77บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
36.500.69%0.25แนะนำให้ซื้อ2.723M145.249B38.900.93บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
36.500.69%0.25แนะนำให้ซื้อ2.723M145.249B38.900.93บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
7.30-3.31%-0.25ขาย1.662M6.131B37.980.20สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.30-3.31%-0.25ขาย1.662M6.131B37.980.20สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
27.250.93%0.25ขาย48.431M227.158B8.483.22สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.250.93%0.25ขาย48.431M227.158B8.483.22สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPI CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
3.10-1.90%-0.06ขาย849.800K1.999B7.660.41สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPI.R CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
3.10-1.90%-0.06ขาย849.800K1.999B7.660.41สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.10-0.94%-0.02ซื้อ1.088M932.470M17.390.12สิ่งทอ
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.10-0.94%-0.02ซื้อ1.088M932.470M17.390.12สิ่งทอ
CSC CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
52.50-0.94%-0.50ขาย5.600K2.876B12.104.38บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
CSC.R CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
52.50-0.94%-0.50ขาย5.600K2.876B12.104.38บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
CWT CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY
4.284.39%0.18แนะนำให้ซื้อ22.171M2.583B16.320.25สิ่งทอ
CWT.R CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.284.39%0.18แนะนำให้ซื้อ22.171M2.583B16.320.25สิ่งทอ
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.25-3.85%-0.01ขาย34.914M419.932M-0.13เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.25-3.85%-0.01ขาย34.914M419.932M-0.13เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
EASON EASON & CO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.91-1.04%-0.02ซื้อ1.322M1.094B-0.29เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
EASON.R EASON & CO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.91-1.04%-0.02ซื้อ1.322M1.094B-0.29เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.910.00%0.00ซื้อ85.948M2.530B54.170.02เคมีพิเศษเฉพาะ
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.910.00%0.00ซื้อ85.948M2.530B54.170.02เคมีพิเศษเฉพาะ
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
11.100.91%0.10ขาย20.633M30.800B25.270.44เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
EPG.F EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY FOREIGN
11.30-5.83%-0.70238.100K27.570.44เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.100.91%0.10ขาย20.633M30.800B25.270.44เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
10.500.00%0.00ขาย282.700K10.749B25.850.41เคมีพิเศษเฉพาะ
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.500.00%0.00ขาย282.700K10.749B25.850.41เคมีพิเศษเฉพาะ
GLOCON GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.120.00%0.00ซื้อ10.158M2.127B-0.03บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.120.00%0.00ซื้อ10.158M2.127B-0.03บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
42.25-0.59%-0.25ขาย19.460M238.618B33.601.26เคมีพิเศษเฉพาะ
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.25-0.59%-0.25ขาย19.460M238.618B33.601.26เคมีพิเศษเฉพาะ
KASET THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.730.00%0.00ขาย387.400K480.940M-0.17สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KASET.R THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.730.00%0.00ขาย387.400K480.940M-0.17สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
4.72-3.67%-0.18ขาย949.500K2.940B-0.78สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.72-3.67%-0.18ขาย949.500K2.940B-0.78สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
4.04-6.05%-0.26ขาย36.099M18.964B26.980.16สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.04-6.05%-0.26ขาย36.099M18.964B26.980.16สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
LEE LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.840.00%0.00แนะนำให้ซื้อ1.281M2.619B13.630.21สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
LEE.R LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.840.00%0.00แนะนำให้ซื้อ1.281M2.619B13.630.21สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
6.350.00%0.00ขาย776.400K1.219B9.120.70บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.350.00%0.00ขาย776.400K1.219B9.120.70บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.86-4.46%-0.18ซื้อ2.424M1.616B16.210.25เคมีพิเศษเฉพาะ
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.86-4.46%-0.18ซื้อ2.424M1.616B16.210.25เคมีพิเศษเฉพาะ
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
4.040.00%0.00ขาย2.000K4.395B294.890.01เคมีทางการเกษตร
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.040.00%0.00ขาย2.000K4.395B294.890.01เคมีทางการเกษตร
OGC OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
25.502.00%0.50เป็นกลาง3.900K533.268M-8.30บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
OGC.R OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.502.00%0.50เป็นกลาง3.900K533.268M-8.30บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
PATO PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
11.40-0.87%-0.10ซื้อ77.500K1.637B16.150.71เคมีทางการเกษตร
PATO.R PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.40-0.87%-0.10ซื้อ77.500K1.637B16.150.71เคมีทางการเกษตร
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
5.10-4.67%-0.25ซื้อ10.256M3.071B24.860.22บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.10-4.67%-0.25ซื้อ10.256M3.071B24.860.22บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
11.200.00%0.00ซื้อ50.500K1.133B13.050.86เคมีทางการเกษตร
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.200.00%0.00ซื้อ50.500K1.133B13.050.86เคมีทางการเกษตร
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.48-4.00%-0.02ซื้อ10.612M1.032B-0.25สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.48-4.00%-0.02ซื้อ10.612M1.032B-0.25สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PRG PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
11.50-0.86%-0.10ขาย8.500K6.960B14.810.78สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PRG.R PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.50-0.86%-0.10ขาย8.500K6.960B14.810.78สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
27.50-0.90%-0.25ขาย712.500K24.975B8.413.30เคมีพิเศษเฉพาะ
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.50-0.90%-0.25ขาย712.500K24.975B8.413.30เคมีพิเศษเฉพาะ
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
41.500.00%0.00ซื้อ26.194M1185.364B16.522.51เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
41.251.23%0.50แนะนำให้ซื้อ1001185.364B16.222.51เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.500.00%0.00ซื้อ26.194M1185.364B16.522.51เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
60.50-1.22%-0.75ขาย21.505M274.801B14.714.16เคมีพิเศษเฉพาะ
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
61.75-7.49%-5.00ซื้อ2.100K274.801B16.034.16เคมีพิเศษเฉพาะ
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
60.50-1.22%-0.75ขาย21.505M274.801B14.714.16เคมีพิเศษเฉพาะ
SALEE SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.28-1.54%-0.02ซื้อ2.393M1.977B317.070.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SALEE.R SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.28-1.54%-0.02ซื้อ2.393M1.977B317.070.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
426.00-0.47%-2.00ขาย1.335M513.600B12.2035.07เคมีพิเศษเฉพาะ
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
424.00-0.47%-2.00ซื้อ38.900K513.600B12.1535.07เคมีพิเศษเฉพาะ
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
426.00-0.47%-2.00ขาย1.335M513.600B12.2035.07เคมีพิเศษเฉพาะ
SCGP SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
56.000.45%0.25ซื้อ8.327M239.330B35.661.56เยื่อกระดาษและกระดาษ
SCGP.R SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
56.000.45%0.25ซื้อ8.327M239.330B35.661.56เยื่อกระดาษและกระดาษ
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.62-1.63%-0.06แนะนำให้ซื้อ2.334M1.582B16.330.23เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.62-1.63%-0.06แนะนำให้ซื้อ2.334M1.582B17.720.21เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
5.75-1.71%-0.10แนะนำให้ขาย2.372M4.797B32.770.18บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.75-1.71%-0.10แนะนำให้ขาย2.372M4.797B32.770.18บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
11.10-0.89%-0.10ซื้อ481.600K5.998B10.221.10บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
11.10-0.89%-0.10ซื้อ481.600K5.998B10.221.10บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
17.20-0.58%-0.10ขาย4005.968B13.471.28เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.20-0.58%-0.10ขาย4005.968B13.471.28เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
40.50-4.14%-1.75ขาย32.176M64.896B4.439.53เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.50-4.14%-1.75ขาย32.176M64.896B4.439.53เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SWC SHERWOOD CORPORATION (THAILAND)
5.750.00%0.00ซื้อ35.700K1.763B31.590.24เคมีพิเศษเฉพาะ
SWC.R SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING
5.750.00%0.00ซื้อ35.700K1.763B31.580.24เคมีพิเศษเฉพาะ
TAE THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.68-0.74%-0.02ซื้อ2.117M2.700B62.070.04เคมีพิเศษเฉพาะ
TAE.R THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.68-0.74%-0.02ซื้อ2.117M2.700B62.070.04เคมีพิเศษเฉพาะ
TCCC THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
35.500.71%0.25ซื้อ19.300K20.611B12.112.91เคมีทางการเกษตร
TCCC.R THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.500.71%0.25ซื้อ19.300K20.611B12.112.91เคมีทางการเกษตร
TCOAT THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
28.75-0.86%-0.25ซื้อ5.500K304.500M24.681.18บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TCOAT.R THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.75-0.86%-0.25ซื้อ5.500K304.500M24.681.18บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.780.42%0.02ขาย3.869M26.692B11.270.42สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.780.42%0.02ขาย3.869M26.692B11.270.42สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.280.00%0.00ซื้อ11.060M4.013B-0.06เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.280.00%0.00ซื้อ11.060M4.013B-0.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
32.75-1.50%-0.50ขาย43.500K2.992B8.353.98บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.75-1.50%-0.50ขาย43.500K2.992B8.353.98บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TIPCO TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.104.12%0.40แนะนำให้ซื้อ13.535M4.681B5.731.69สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TIPCO.R TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.104.12%0.40แนะนำให้ซื้อ13.535M4.681B5.731.69สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TMD THAI METAL DRUM MANUFACTURING
24.100.00%0.00ซื้อ17.300K3.615B11.032.18บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TMD.R THAI METAL DRUM MANUFACTURING NON-VOTING
24.100.00%0.00ซื้อ17.300K3.615B11.032.18บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TMILL T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.80-1.04%-0.04ซื้อ1.236M1.531B14.050.27สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TMILL.R T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.80-1.04%-0.04ซื้อ1.236M1.531B14.050.27สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TNPC THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.811.12%0.02ซื้อ59.900K571.935M6.370.28สิ่งทอ
TNPC.R THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.811.12%0.02ซื้อ59.900K571.935M6.370.28สิ่งทอ
TOA TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
35.00-1.41%-0.50ขาย2.371M72.029B31.591.12เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TOA.R TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.00-1.41%-0.50ขาย2.371M72.029B31.591.12เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
6.900.00%0.00แนะนำให้ซื้อ74.900K838.350M15.210.45เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TPA.R THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.900.00%0.00แนะนำให้ซื้อ74.900K838.350M15.210.45เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
17.60-1.12%-0.20ซื้อ289.800K5.813B27.560.65บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.60-1.12%-0.20ซื้อ289.800K5.813B27.560.65บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
5.70-2.56%-0.15ขาย397.600K2.439B14.920.39บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.70-2.56%-0.15ขาย397.600K2.439B14.920.39บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPCS TPCS PUBLIC COMPANY LIMITED
13.600.74%0.10ซื้อ1001.458B18.950.71สิ่งทอ
TPCS.R TPCS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.600.74%0.10ซื้อ1001.458B18.950.71สิ่งทอ
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
2.32-1.69%-0.04ซื้อ1.023M637.200M18.420.13บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
2.32-1.69%-0.04ซื้อ1.023M637.200M18.420.13บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
23.700.00%0.00ซื้อ1.800K888.750M43.570.54บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.700.00%0.00ซื้อ1.800K888.750M43.570.54บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TR THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED
32.001.59%0.50แนะนำให้ซื้อ14.000K6.350B53.280.59สิ่งทอ
TR.R THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.001.59%0.50แนะนำให้ซื้อ14.000K6.350B53.280.59สิ่งทอ
TTI THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY
22.00-4.35%-1.00ซื้อ2001.100B-1.64สิ่งทอ
TTI.R THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.00-4.35%-1.00ซื้อ2001.100B-1.64สิ่งทอ
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
51.252.50%1.25แนะนำให้ซื้อ6002.892B-9.81สิ่งทอ
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
51.252.50%1.25แนะนำให้ซื้อ6002.892B-9.81สิ่งทอ
UBIS UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.95-0.71%-0.05ซื้อ211.000K1.596B14.890.47บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
UBIS.R UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.95-0.71%-0.05ซื้อ211.000K1.596B14.880.47บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
UPF UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED
68.250.74%0.50ซื้อ2.600K508.125M7.309.28สิ่งทอ
UPF.R UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
68.250.74%0.50ซื้อ2.600K508.125M7.309.28สิ่งทอ
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
6.05-1.63%-0.10ซื้อ27.700K1.993B13.320.46สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.05-1.63%-0.10ซื้อ27.700K1.993B13.320.46สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
UT UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
16.70-1.76%-0.30ซื้อ1.000K751.500M-1.08สิ่งทอ
UT.R UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.70-1.76%-0.30ซื้อ1.000K751.500M-1.08สิ่งทอ
UTP UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
21.20-0.93%-0.20ขาย1.697M13.910B13.981.53เยื่อกระดาษและกระดาษ
UTP.R UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.20-0.93%-0.20ขาย1.697M13.910B13.981.53เยื่อกระดาษและกระดาษ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter