อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

145
หุ้น
2946.136B
เงินทุนของตลาด
11.996M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.09%
เปลี่ยนแปลง
+2.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
−27.71%
ประสิทธิภาพ ปี
−17.13%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.492.08%0.01ซื้อ25.900K126.000M-0.05เคมีพิเศษเฉพาะ
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.492.08%0.01ซื้อ25.900K126.000M-0.05เคมีพิเศษเฉพาะ
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
0.400.00%0.00ซื้อ150.000K234.000M72.220.01เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.400.00%0.00ซื้อ150.000K234.000M72.220.01เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
AFC ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.75-4.17%-0.25แนะนำให้ขาย700273.446M-0.96สิ่งทอ
AFC.R ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.75-4.17%-0.25แนะนำให้ขาย700273.446M-0.96สิ่งทอ
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.230.00%0.00ขาย2.281M1.256B-0.03เคมีพิเศษเฉพาะ
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.230.00%0.00ขาย2.281M1.256B-0.03เคมีพิเศษเฉพาะ
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
7.80-0.64%-0.05ขาย180.200K3.136B13.280.59บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.80-0.64%-0.05ขาย180.200K3.136B13.280.59บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
128.001.99%2.50ขาย1.100K5.422B10.1912.32บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
128.001.99%2.50ขาย1.100K5.422B10.1912.32บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.700.00%0.00ซื้อ282.000K632.456M21.710.03สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.700.00%0.00ซื้อ282.000K632.456M21.710.03สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
37.00-5.73%-2.25แนะนำให้ขาย6.200K11.250B7.784.82เคมีพิเศษเฉพาะ
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.00-5.73%-2.25แนะนำให้ขาย6.200K11.250B7.784.82เคมีพิเศษเฉพาะ
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
9.250.00%0.00ซื้อ271.100K6.250B12.220.74บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.250.00%0.00ซื้อ271.100K6.250B12.220.74บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
41.750.60%0.25ซื้อ1.750M162.279B22.301.82บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.750.60%0.25ซื้อ1.750M162.279B22.301.82บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
2.340.86%0.02ขาย4.600K1.852B-0.63สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.340.86%0.02ขาย4.600K1.852B-0.63สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
24.80-2.75%-0.70ขาย35.637M146.833B10.792.39สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.80-2.75%-0.70ขาย35.637M146.833B10.792.39สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPI CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
1.240.81%0.01ขาย200752.976M8.350.14สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPI.R CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
1.240.81%0.01ขาย200752.976M8.350.14สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.900.00%0.00ซื้อ8.400K365.071M-0.37สิ่งทอ
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.900.00%0.00ซื้อ8.400K365.071M-0.37สิ่งทอ
CSC CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
45.00-0.55%-0.25เป็นกลาง11.400K2.336B6.706.64บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
CSC.R CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.00-0.55%-0.25เป็นกลาง11.400K2.301B6.696.64บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
CWT CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY
1.611.26%0.02ขาย56.300K1.014B9.630.17สิ่งทอ
CWT.R CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.611.26%0.02ขาย56.300K1.014B9.620.17สิ่งทอ
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.681.49%0.01ซื้อ600.000K710.041M-0.18เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.681.49%0.01ซื้อ600.000K710.041M-0.18เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
EASON EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.91-1.09%-0.01ขาย1.700K521.424M-0.04เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
EASON.R EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.91-1.09%-0.01ขาย1.700K521.424M-0.04เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.52-1.89%-0.01ซื้อ490.700K1.418B15.090.03เคมีพิเศษเฉพาะ
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.52-1.89%-0.01ซื้อ490.700K1.418B16.040.03เคมีพิเศษเฉพาะ
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
4.000.00%0.00เป็นกลาง1.066M11.200B12.880.31เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.000.00%0.00เป็นกลาง1.066M11.200B12.720.31เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
7.35-2.00%-0.15ขาย697.800K7.575B80.520.09เคมีพิเศษเฉพาะ
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.35-2.00%-0.15ขาย697.800K7.575B80.520.09เคมีพิเศษเฉพาะ
GLOCON GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.420.00%0.00ขาย175.200K797.601M-0.03บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.420.00%0.00ขาย175.200K797.601Mบรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
25.002.04%0.50ซื้อ11.037M135.872B31.790.76เคมีพิเศษเฉพาะ
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.002.04%0.50ซื้อ11.037M135.872Bเคมีพิเศษเฉพาะ
KASET THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.160.00%0.00ซื้อ606.600K311.360M-0.11สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KASET.R THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.160.00%0.00ซื้อ606.600K311.360M-0.04สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
2.983.47%0.10ซื้อ49.800K1.548B8.610.30สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.983.47%0.10ซื้อ49.800K1.548B8.610.30สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.882.73%0.05ซื้อ6.063M7.321B7.780.21สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.882.73%0.05ซื้อ6.063M7.321B8.910.19สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
LEE LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.962.62%0.05ขาย3001.761B11.770.16สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
LEE.R LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.962.62%0.05ขาย3001.761B18.090.11สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
2.66-0.75%-0.02แนะนำให้ขาย230.300K518.116M10.170.27บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.66-0.75%-0.02แนะนำให้ขาย230.300K518.116M10.170.27บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.33-1.48%-0.02ซื้อ9.900K492.000M6.880.18เคมีพิเศษเฉพาะ
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.33-1.48%-0.02ซื้อ9.900K492.000M6.880.18เคมีพิเศษเฉพาะ
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.446.67%0.09ขาย1.400K1.545B-0.03เคมีทางการเกษตร
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.446.67%0.09ขาย1.400K1.545B-0.03เคมีทางการเกษตร
OGC OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
25.753.00%0.75ซื้อ1.000K549.265M29.410.85บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
OGC.R OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.753.00%0.75ซื้อ1.000K549.265M29.410.85บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
PATO PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
8.20-11.35%-1.05ขาย47.000K1.146B13.210.61เคมีทางการเกษตร
PATO.R PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.20-11.35%-1.05ขาย47.000K1.146B13.210.61เคมีทางการเกษตร
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
1.011.00%0.01ซื้อ85.200K551.117M8.700.11บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.011.00%0.01ซื้อ85.200K551.117M8.700.11บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
6.100.00%0.00ขาย12.600K617.320M14.000.44เคมีทางการเกษตร
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.100.00%0.00ขาย12.600K617.320M14.000.44เคมีทางการเกษตร
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.380.00%0.00ขาย10.700K254.584M-2.19สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.380.00%0.00ขาย10.700K254.579M-2.19สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PRG PATUM RICE MILL AND GRANARY
12.100.00%0.00ซื้อ9007.080B20.050.59สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PRG.R PATUM RICE MILL AND GRANARY NON-VOTING
12.100.00%0.00ซื้อ9007.080B20.050.59สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
11.200.00%0.00ซื้อ103.700K9.990B4.062.74เคมีพิเศษเฉพาะ
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.200.00%0.00ซื้อ103.700K9.990B3.832.90เคมีพิเศษเฉพาะ
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
34.750.00%0.00ซื้อ13.855M160.394B13.802.59เคมีพิเศษเฉพาะ
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.750.00%0.00ซื้อ13.855M160.394B13.802.59เคมีพิเศษเฉพาะ
SALEE SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.741.37%0.01ขาย1001.125B-0.02เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SALEE.R SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.741.37%0.01ขาย1001.125B-0.02เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
322.000.62%2.00ซื้อ589.500K394.800B12.3326.68เคมีพิเศษเฉพาะ
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
329.003.79%12.00ขาย600394.800B11.8826.68เคมีพิเศษเฉพาะ
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
322.000.62%2.00ซื้อ589.500K394.800B12.3326.68เคมีพิเศษเฉพาะ
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.710.00%0.00ขาย374.300K495.898M5.780.30เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.710.00%0.00ขาย374.300K495.898M5.780.30เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
5.450.93%0.05ซื้อ521.600K2.214Bบรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.450.93%0.05ซื้อ521.600K2.214Bบรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
5.350.94%0.05ซื้อ7.200K2.785B7.420.70บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
5.350.94%0.05ซื้อ7.200K2.785B7.420.70บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
13.50-3.57%-0.50ซื้อ1004.830B15.760.89เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.50-3.57%-0.50ซื้อ1004.830B15.760.89เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
11.10-0.89%-0.10ซื้อ4.988M17.357B-0.10เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.10-0.89%-0.10ซื้อ4.988M17.357B-0.10เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SWC SHERWOOD CORPORATION (THAILAND)
4.180.00%0.00ซื้อ38.500K1.270B9.990.56เคมีพิเศษเฉพาะ
SWC.R SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING
4.180.00%0.00ซื้อ38.500K1.270B9.990.56เคมีพิเศษเฉพาะ
TAE THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.420.83%0.02ขาย693.500K2.360B4.600.51เคมีพิเศษเฉพาะ
TAE.R THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.420.83%0.02ขาย693.500K2.360B4.600.51เคมีพิเศษเฉพาะ
TCCC THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
18.000.00%0.00ขาย10010.408B11.291.58เคมีทางการเกษตร
TCCC.R THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.000.00%0.00ขาย10010.408B11.281.58เคมีทางการเกษตร
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.26-1.81%-0.06เป็นกลาง1.599M18.281B12.580.26สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.26-1.81%-0.06เป็นกลาง1.599M18.281B12.580.26สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.030.00%0.00ขาย2.300K61.425M-0.09เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.030.00%0.00ขาย2.300K61.425M-0.07เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
20.903.47%0.70ซื้อ5.400K1.584B6.483.06บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.903.47%0.70ซื้อ5.400K1.584B6.483.06บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TIPCO TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.352.88%0.15ซื้อ265.100K2.326B11.200.43สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TIPCO.R TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.352.88%0.15ซื้อ265.100K2.326Bสินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TMD THAI METAL DRUM MANUFACTURING
22.502.27%0.50ซื้อ1003.375B10.242.20บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TMD.R THAI METAL DRUM MANUFACTURING NON-VOTING
22.502.27%0.50ซื้อ1003.375B10.242.20บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TMILL T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.44-0.81%-0.02ขาย21.200K996.660M9.840.25สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TMILL.R T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.44-0.81%-0.02ขาย21.200K996.660M9.840.25สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
TNPC THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.607.14%0.04ซื้อ600178.930M-0.27สิ่งทอ
TNPC.R THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.607.14%0.04ซื้อ600178.930M-0.27สิ่งทอ
TOA TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
33.00-1.49%-0.50ซื้อ445.900K66.450B30.731.07เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TOA.R TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.00-1.49%-0.50ซื้อ445.900K66.450B30.731.07เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
160.000.00%0.00ขาย200960.000M8.4518.93บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
160.000.00%0.00ขาย200960.000M8.4518.93บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.601.82%0.10ซื้อ1.400K680.400M20.590.27เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TPA.R THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.601.82%0.10ซื้อ1.400K680.400M20.590.27เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
9.005.88%0.50ซื้อ5002.776B15.000.57บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.005.88%0.50ซื้อ5002.776B15.000.57บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.30-3.36%-0.08ขาย65.600K958.824M-0.08บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.30-3.36%-0.08ขาย65.600K958.824M-0.08บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPCORP TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED
10.200.00%0.00ขาย2.300K1.123B15.060.69สิ่งทอ
TPCORP.R TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.200.00%0.00ขาย2.300K1.123B15.060.69สิ่งทอ
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
1.133.67%0.04ซื้อ375.200K283.500M8.510.12บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
1.133.67%0.04ซื้อ375.200K283.500M8.510.12บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
14.90-0.67%-0.10ซื้อ900562.500M15.560.96บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.90-0.67%-0.10ซื้อ900562.500Mบรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
TR THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED
22.800.44%0.10ขาย5004.596B-1.35สิ่งทอ
TR.R THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.800.44%0.10ขาย5004.596B-1.35สิ่งทอ
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
40.000.00%0.00ขาย1.500K2.314Bสิ่งทอ
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.000.00%0.00ขาย1.500Kสิ่งทอ
UBIS UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED
4.980.40%0.02ขาย2.300K1.140B10.690.47บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
UBIS.R UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.980.40%0.02ขาย2.300K1.140B10.690.47บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
UPF UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED
29.003.57%1.00ขาย800210.000M201.290.14สิ่งทอ
UPF.R UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.003.57%1.00ขาย800210.000M201.290.14สิ่งทอ
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.520.80%0.02ขาย15.900K810.125M-0.01สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.520.80%0.02ขาย15.900K810.125M-0.01สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
UT UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
15.007.14%1.00ซื้อ100675.000M8.421.66สิ่งทอ
UT.R UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.007.14%1.00ซื้อ100675.000M8.421.66สิ่งทอ
UTP UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
8.453.05%0.25ซื้อ241.800K5.135B5.951.33เยื่อกระดาษและกระดาษ
UTP.R UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.453.05%0.25ซื้อ241.800K5.135B5.951.33เยื่อกระดาษและกระดาษ
UVAN UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY
3.780.53%0.02ขาย27.600K3.478B16.040.23สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
UVAN.R UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.780.53%0.02ขาย27.600K3.478B16.040.23สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
VNT VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
20.300.50%0.10ขาย307.000K24.059B6.623.07เคมีพิเศษเฉพาะ
VNT.R VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.300.50%0.10ขาย307.000K24.059B6.623.07เคมีพิเศษเฉพาะ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ