อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

156
หุ้น
2593.564B
เงินทุนของตลาด
3.983M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.64%
เปลี่ยนแปลง
+1.41%
ประสิทธิภาพ เดือน
−23.31%
ประสิทธิภาพ ปี
−24.08%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ABMASIA BIOMASS PCL
1.52 THB−1.30%348K1.77608.018M THB−0.14 THB−257.47%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ABM.RASIA BIOMASS PCL NON-VOTING
DR
1.52 THB−1.30%348K1.77608.018M THB−0.14 THB−257.47%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ADBAPPLIED DB PCL
0.94 THB−1.05%40.025K0.26682.44M THB−0.07 THB−691.30%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ADB.RAPPLIED DB PCL NON-VOTING
DR
0.94 THB−1.05%40K0.26682.44M THB−0.07 THB−691.30%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AFCASIA FIBER CO
4.92 THB−0.40%1.705K0.61224.225M THB−1.54 THB−442.91%2.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AFC.RASIA FIBER CO NON-VOTING
DR
4.92 THB−0.40%1.7K0.61224.225M THB−1.54 THB−442.91%2.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AIASIAN INSULATORS PUBLIC CO LTD
4.26 THB−0.93%24.811K0.382.982B THB27.360.16 THB−56.12%7.04%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AI.RASIAN INSULATORS PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
4.26 THB−0.93%24.6K0.382.982B THB27.360.16 THB−56.12%7.04%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AIEAI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.26 THB+1.61%198.352K0.391.658B THB−0.04 THB−131.32%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AIE.RAI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
1.26 THB+1.61%198.3K0.391.658B THB−0.04 THB−131.29%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AJA.J. PLAST PCL
6.45 THB+0.78%1.606K0.042.838B THB−1.25 THB−230.77%9.77%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AJ.RA.J. PLAST PCL NON-VOTING
DR
6.45 THB+0.78%1.6K0.042.838B THB−1.25 THB−230.79%9.77%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALUCONALUCON PUBLIC CO
178.5 THB+2.00%2010.287.711B THB14.6212.21 THB−22.19%5.60%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALUCON.RALUCON PUBLIC CO NON-VOTING
DR
178.5 THB+2.00%2000.287.711B THB14.6212.21 THB−22.19%5.60%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BBGIBBGI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.04 THB0.00%111.445K0.445.842B THB−0.04 THB−125.76%6.19%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BBGI.RBBGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
4.04 THB0.00%111.4K0.44อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BCTBIRLA CARBON (THAILAND) PCL
54.75 THB0.00%6000.1416.425B THB5.829.40 THB−49.19%2.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BCT.RBIRLA CARBON (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
54.75 THB0.00%6000.1416.425B THB5.829.40 THB−49.19%2.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BGCBG CONTAINER GLASS PLC
8.10 THB+0.62%62.633K0.315.625B THB18.250.44 THB−39.39%3.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BGC.RBG CONTAINER GLASS PLC NON-VOTING
DR
8.10 THB+0.62%62.3K0.305.625B THB18.250.44 THB−39.40%3.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BJCBERLI JUCKER PCL
25.75 THB0.00%3.361M0.68103.177B THB21.561.19 THB+0.45%3.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
BJC.RBERLI JUCKER PCL NON-VOTING
DR
25.75 THB0.00%3.361M0.68103.177B THB21.561.19 THB+0.45%3.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BRBANGKOK RANCH PUBLIC CO LTD
2.54 THB−0.78%130.7K0.322.319B THB6.780.37 THB+27.60%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BR.RBANGKOK RANCH PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
2.54 THB−0.78%130.7K0.322.319B THB6.780.37 THB+27.60%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BRRBURIRAM SUGAR PUBLIC CO LTD
4.86 THB−0.82%387.701K1.913.947B THB14.170.34 THB−70.41%4.12%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BRR.RBURIRAM SUGAR PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
4.86 THB−0.82%387.7K1.913.947B THB14.170.34 THB−70.41%4.12%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BTGBETAGRO PCL
23.4 THB−1.27%1.257M0.5445.279B THB44.960.52 THB4.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
BTG.RBETAGRO PCL NON-VOTING
DR
23.4 THB−1.27%1.257M0.5445.279B THB44.960.52 THB4.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CPFCHAROEN POKPHAND FOODS
19.3 THB+1.05%7.279M0.60162.376B THB−0.53 THB−123.49%3.89%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
CPF.RCHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING
DR
19.3 THB+1.05%7.278M0.60162.376B THB−0.53 THB−123.49%3.89%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
CPICHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
2.70 THB0.00%136.009K0.931.708B THB9.040.30 THB−43.51%7.78%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CPI.RCHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
DR
2.70 THB0.00%136K0.931.708B THB9.040.30 THB−43.51%7.78%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CPLCPL GROUP PCL
1.39 THB−0.71%75.2K0.08611.384M THB−0.25 THB−336.27%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CPL.RCPL GROUP PCL NON-VOTING
DR
1.39 THB−0.71%75.2K0.08611.384M THB−0.25 THB−336.27%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CSCCROWN SEAL CO
44.00 THB−2.76%9.1K10.092.408B THB11.723.76 THB−15.98%5.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CSC.RCROWN SEAL CO NON-VOTING
DR
44.00 THB−2.76%9.1K10.112.408B THB11.723.76 THB−15.98%5.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CWTCHAI WATANA TANNERY GROUP
1.50 THB+1.35%221.2K2.65945.155M THB−0.03 THB−107.39%3.57%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CWT.RCHAI WATANA TANNERY GROUP NON-VOTING
DR
1.50 THB+1.35%221.2K2.65945.155M THB−0.03 THB−107.42%3.57%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DIMETDIMET (SIAM) PCL
0.25 THB−7.41%1.42M0.23609.531M THB−0.04 THB+44.41%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DIMET.RDIMET (SIAM) PCL NON-VOTING
DR
0.25 THB−7.41%1.42M0.23609.531M THB−0.04 THB+44.41%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DPAINTDELTA PAINT PCL
3.34 THB−0.60%81.114K0.45768.2M THB4.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DPAINT.RDELTA PAINT PCL NON-VOTING
DR
3.34 THB−0.60%81.1K0.45768.2M THB4.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EASONEASON & CO PCL
1.32 THB0.00%536.9K0.20748.13M THB6.310.21 THB+362.03%7.58%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EASON.REASON & CO PCL NON-VOTING
DR
1.32 THB0.00%536.9K0.20748.13M THB6.300.21 THB+362.25%7.58%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EEETERNAL ENERGY PCL
0.29 THB0.00%492.929K0.491.612B THB−0.14 THB−888.73%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EE.RETERNAL ENERGY PCL NON-VOTING
DR
0.29 THB0.00%492.8K0.491.612B THB−0.14 THB−881.12%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EPGEASTERN POLYMER GROUP PCL
7.20 THB+0.70%1.664M0.6820.16B THB16.830.43 THB−11.32%3.61%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
EPG.REASTERN POLYMER GROUP PCL NON-VOTING
DR
7.20 THB+0.70%1.664M0.6820.16B THB16.830.43 THB−11.32%3.61%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GGCGLOBAL GREEN CHEMICALS PCL
9.10 THB+1.68%4.4K0.099.315B THB−0.24 THB−127.04%3.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
GGC.RGLOBAL GREEN CHEMICALS PCL NON-VOTING
DR
9.10 THB+1.68%4.4K0.099.315B THB−0.24 THB−127.04%3.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GLOCONGLOBAL CONSUMER PCL
0.43 THB0.00%1.699M0.221.323B THB−0.18 THB−125.29%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GLOCON.RGLOBAL CONSUMER PCL NON-VOTING
DR
0.43 THB0.00%1.699M0.221.323B THB−0.18 THB−125.29%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IVLINDORAMA VENTURES PCL
25.25 THB+1.00%12.496M0.79141.767B THB−1.89 THB−122.40%4.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
IVL.RINDORAMA VENTURES PCL NON-VOTING
DR
25.25 THB+1.00%12.495M0.79141.767B THB−1.89 THB−122.40%4.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
JDFJD FOOD PCL
2.18 THB+0.93%144.405K0.821.308B THB56.620.04 THB−34.08%0.92%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JDF.RJD FOOD PCL NON-VOTING
DR
2.18 THB+0.93%144.4K0.821.308B THB56.620.04 THB−34.08%0.92%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KASETTHAI HA PLC
1.32 THB−2.94%44.905K0.63366.96M THB−0.17 THB+19.82%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KASET.RTHAI HA PLC NON-VOTING
DR
1.32 THB−2.94%44.9K0.63366.96M THB−0.17 THB+19.82%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KBSKHONBURI SUGAR PUBLIC CO LTD
5.55 THB−2.63%599.224K2.573.33B THB3.151.76 THB+120.77%9.01%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KBS.RKHONBURI SUGAR PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
5.55 THB−2.63%599.2K2.573.33B THB3.151.76 THB+120.77%9.01%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KSLKHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL
2.68 THB−1.47%785.649K0.1011.819B THB13.970.19 THB−40.18%3.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
KSL.RKHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL NON-VOTING
DR
2.68 THB−1.47%785.5K0.1011.819B THB13.970.19 THB−40.18%3.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KTISKASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORP
3.80 THB0.00%21.277K1.2414.668B THB7.560.50 THB0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KTIS.RKASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORP NON-VOTING
DR
3.80 THB0.00%21.2K1.2314.668B THB7.560.50 THB0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LEELEE FEEDMILL
2.22 THB0.00%208.403K6.522.047B THB29.640.07 THB−6.96%1.35%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LEE.RLEE FEEDMILL NON-VOTING
DR
2.22 THB0.00%208.4K6.522.047B THB29.600.08 THB−6.83%1.35%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MBAXMULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
3.16 THB+0.64%28.226K0.76617.205M THB−0.32 THB−139.03%15.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MBAX.RMULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.16 THB+0.64%28.2K0.76617.205M THB−0.32 THB−139.03%15.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OGCOCEAN GLASS CO
24.5 THB+0.82%1000.21522.603M THB19.201.28 THB+20.58%2.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OGC.ROCEAN GLASS CO NON-VOTING
DR
24.5 THB+0.82%1000.21522.603M THB19.201.28 THB+20.58%2.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PATOPATO CHEMICAL INDUSTRY
9.40 THB0.00%25.105K3.911.338B THB29.850.31 THB−42.46%4.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PATO.RPATO CHEMICAL INDUSTRY NON-VOTING
DR
9.40 THB0.00%25.1K3.911.338B THB29.850.31 THB−42.46%4.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PJWPANJAWATTANA PLASTIC PCL
3.80 THB−0.52%784.423K3.992.291B THB18.780.20 THB+8.76%1.38%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PJW.RPANJAWATTANA PLASTIC PCL NON-VOTING
DR
3.80 THB−0.52%784.3K3.992.291B THB18.780.20 THB+8.76%1.38%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PMTAPM THORESEN ASIA HOLDINGS PCL
8.80 THB0.00%3K1.05890.56M THB49.470.18 THB−85.13%3.41%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PMTA.RPM THORESEN ASIA HOLDINGS PCL NON-VOTING
DR
8.80 THB0.00%3K1.05890.56M THB49.470.18 THB−85.13%3.41%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
POLYPOLYNET PCL
8.90 THB+1.14%807.5K118.034.005B THB23.830.37 THB1.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
POLY.RPOLYNET PCL NON-VOTING
DR
8.90 THB+1.14%807.5K118.0623.830.37 THB1.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPPMPP PRIME PCL
0.05 THB−16.67%6.082M0.78501.895M THB−0.02 THB+75.20%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPPM.RPP PRIME PCL NON-VOTING
DR
0.05 THB−16.67%6.082M0.78501.895M THB−0.02 THB+75.20%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PQSPREMIER QUALITY STARCH PCL
2.50 THB−0.79%163.4K1.301.675B THB12.120.21 THB6.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PQS.RPREMIER QUALITY STARCH PCL NON-VOTING
DR
2.50 THB−0.79%163.4K1.30อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PRGPRG CORPORATION PCL
10.4 THB0.00%6.1K1.526.537B THB12.620.82 THB−14.33%5.77%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PRG.RPRG CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
10.4 THB0.00%6.1K1.536.537B THB12.620.82 THB−14.32%5.77%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PSPP.S.P. SPECIALTIES PUBLIC COMPANY L
3.88 THB+0.52%13.768M0.743.88B THB0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PSP.RP.S.P. SPECIALTIES PUBLIC COMPANY L NON-VOTING
DR
3.88 THB+0.52%13.768M0.740.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PTLPOLYPLEX THAILAND
11.0 THB+0.92%178.42K0.569.9B THB118.280.09 THB−97.99%2.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PTL.RPOLYPLEX THAILAND NON-VOTING
DR
11.0 THB+0.92%178.4K0.569.9B THB118.280.09 THB−97.99%2.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCCSIAM CEMENT CO
294 THB+2.08%1.668M1.07352.8B THB12.9722.67 THB−7.87%1.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SCC.RSIAM CEMENT CO NON-VOTING
DR
294 THB+2.08%1.667M1.07352.8B THB12.9722.67 THB−7.87%1.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SCGPSCG PACKAGING PCL
38.75 THB−0.64%5.684M0.74166.351B THB37.141.04 THB−40.02%1.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SCGP.RSCG PACKAGING PCL NON-VOTING
DR
38.75 THB−0.64%5.683M0.74166.351B THB37.141.04 THB−40.02%1.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SELICSELIC CORP PCL
2.18 THB0.00%4.669K0.041.332B THB25.860.08 THB−4.53%0.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SELIC.RSELIC CORP PCL NON-VOTING
DR
2.18 THB0.00%4.6K0.041.332B THB25.890.08 THB−4.75%0.98%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SFLEXSTARFLEX PCL
3.46 THB−0.57%3.416M1.102.837B THB16.000.22 THB+250.00%2.17%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
SFLEX.RSTARFLEX PCL NON-VOTING
DR
3.46 THB−0.57%3.416M1.102.837B THB16.000.22 THB+250.00%2.17%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SMPCSAHAMITR PRESSURE CONTAINER CO
10.6 THB−0.93%73.978K0.975.676B THB15.150.70 THB−62.31%5.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SMPC.RSAHAMITR PRESSURE CONTAINER CO NON-VOTING
DR
10.6 THB−0.93%73.9K0.975.676B THB15.150.70 THB−62.31%5.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SPGSIAM PAN GROUP
16.4 THB+0.61%7001.875.658B THB19.910.82 THB−25.34%4.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SPG.RSIAM PAN GROUP NON-VOTING
DR
16.4 THB+0.61%7001.895.658B THB19.910.82 THB−25.34%4.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ