ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ (อุตสาหกรรม)

20
หุ้น
183.231B
เงินทุนของตลาด
4.142M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.34%
เปลี่ยนแปลง
−3.40%
ประสิทธิภาพ เดือน
+110.92%
ประสิทธิภาพ ปี
+88.64%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
APP APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED
3.46-0.57%-0.02ขาย70.700K968.800M24.070.14
APP.R APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.46-0.57%-0.02ขาย70.700K968.800M24.070.14
CPW COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED
4.04-0.98%-0.04ขาย2.125M2.424B33.120.12
CPW.R COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.04-0.98%-0.04ขาย2.125M2.424B33.120.12
ILINK INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
9.20-1.60%-0.15ซื้อ3.807M4.862B22.350.42
ILINK.R INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.20-1.60%-0.15ซื้อ3.807M4.862B22.350.42
JMART JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
41.25-0.60%-0.25ซื้อ7.313M42.242B37.541.17
JMART.R JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.25-0.60%-0.25ซื้อ7.313M42.242B37.541.17
METCO MURAMOTO ELECTRON (THAILAND)
275.002.61%7.00ซื้อ56.700K5.747B8.2032.69
METCO.R MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) NON-VOTING
275.002.61%7.00ซื้อ56.700K5.747B8.2032.69
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
2.862.14%0.06ขาย3.054M1.073B128.440.02
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
2.862.14%0.06ขาย3.054M1.073B128.440.02
SIS SIS DISTRIBUTION (THAILAND)
32.750.00%0.00ซื้อ317.700K11.469B16.192.02
SIS.R SIS DISTRIBUTION (THAILAND) NON-VOTING
32.750.00%0.00ซื้อ317.700K11.469B16.192.02
SVOA SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.082.97%0.06ซื้อ9.127M1.471B12.150.17
SVOA.R SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.082.97%0.06ซื้อ9.127M1.471B12.150.17
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
24.20-0.82%-0.20ขาย1.230M20.506B27.920.87
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.20-0.82%-0.20ขาย1.230M20.506B90.540.27
TPS THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY
2.540.00%0.00ซื้อ1.101M853.440M20.790.12
TPS.R THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.540.00%0.00ซื้อ1.101M853.440M20.790.12
โหลดเพิ่ม