ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ (อุตสาหกรรม)

24
หุ้น
197.644B
เงินทุนของตลาด
2.784M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.41%
เปลี่ยนแปลง
−4.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
−29.32%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.66%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
APPAPPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED
3.34THB−1.76%−0.06THB
มีแรงซื้อ
752.35K2.513M952MTHB20.520.17THB
APP.RAPPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.34THB−1.76%−0.06THB
มีแรงซื้อ
752.3K2.513M952MTHB20.520.17THB
CPWCOPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED
3.96THB−0.50%−0.02THB
มีแรงขายรุนแรง
233.301K923.872K2.388BTHB24.180.16THB
CPW.RCOPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.96THB−0.50%−0.02THB
มีแรงขายรุนแรง
233.3K923.868K2.388BTHB24.180.16THB
ILINKINTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
7.45THB1.36%0.10THB
มีแรงซื้อ
1.899M14.151M3.884BTHB10.530.70THB
ILINK.RINTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
7.45THB1.36%0.10THB
มีแรงซื้อ
1.899M14.151M3.884BTHB10.530.70THB
JMARTJAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
37.25THB−0.67%−0.25THB
มีแรงขาย
4.467M166.402M53.034BTHB16.162.46THB
JMART.RJAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
37.25THB−0.67%−0.25THB
มีแรงขาย
4.466M166.37M53.034BTHB16.162.46THB
METCOMURAMOTO ELECTRON (THAILAND)
294THB−0.68%−2THB
มีแรงซื้อ
20.899K6.144M6.186BTHB8.7833.72THB
METCO.RMURAMOTO ELECTRON (THAILAND) NON-VOTING
DR
294THB−0.68%−2THB
มีแรงซื้อ
20.7K6.086M6.186BTHB8.7833.72THB
PLANETPLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.63THB0.00%0.00THB
มีแรงซื้อ
1.014M1.652M612.337MTHB98.190.02THB
PLANET.RPLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
DR
1.63THB0.00%0.00THB
มีแรงซื้อ
1.014M1.652M612.337MTHB97.600.02THB
PTPREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
6.85THB−0.72%−0.05THB
มีแรงซื้อ
234.485K1.606M1.959BTHB14.240.48THB
PT.RPREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
6.85THB−0.72%−0.05THB
มีแรงซื้อ
234.3K1.605M1.959BTHB14.240.48THB
SISSIS DISTRIBUTION (THAILAND)
27.00THB−0.92%−0.25THB
มีแรงขาย
136.417K3.683M9.543BTHB12.502.18THB
SIS.RSIS DISTRIBUTION (THAILAND) NON-VOTING
DR
27.00THB−0.92%−0.25THB
มีแรงขาย
136.4K3.683M9.543BTHB12.502.18THB
SVOASVOA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.60THB0.00%0.00THB
มีแรงซื้อ
971.61K2.526M1.838BTHB15.760.17THB
SVOA.RSVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
2.60THB0.00%0.00THB
มีแรงซื้อ
971.6K2.526M1.838BTHB15.770.16THB
SYNEXSYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
16.6THB0.61%0.1THB
มีแรงขาย
1.229M20.406M13.981BTHB15.541.06THB861
SYNEX.RSYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
16.6THB0.61%0.1THB
มีแรงขาย
1.229M20.403M13.981BTHB15.541.06THB861
TKCTURNKEY COMMUNICATION SERVICES PUBLIC COMPANY
22.0THB−0.45%−0.1THB
ปานกลาง
2.151M47.312M6.63BTHB37.720.59THB
TKC.RTURNKEY COMMUNICATION SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
22.0THB−0.45%−0.1THB
ปานกลาง
2.151M47.311M
TPSTHE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY
3.36THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
891.5K2.995M1.129BTHB15.640.21THB113
TPS.RTHE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
DR
3.36THB0.00%0.00THB
มีแรงขาย
891.5K2.995M1.129BTHB15.640.21THB113