บริษัทไทย companies operating in one industry: ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไทย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง TURNKEY COMMUNICATION SERVICES PCL NON-VOTING ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
JMARTJAYMART GROUP HOLDINGS PC
19.532 B THB13.7 THB+2.24%10.721 M1.13−0.31 THB−125.13%8.28%บริการการกระจายสินค้า
JMART.RJAYMART GROUP HOLDINGS PC NON-VOTING
DR
19.532 B THB13.7 THB+2.24%10.721 M1.13−0.31 THB−125.13%8.28%บริการการกระจายสินค้า
SYNEXSYNNEX (THAILAND)
10.084 B THB11.9 THB0.00%575.092 K0.5219.640.61 THB−37.10%3.03%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
SYNEX.RSYNNEX (THAILAND) NON-VOTING
DR
10.084 B THB11.9 THB0.00%574.9 K0.5219.640.61 THB−37.10%3.03%บริการการกระจายสินค้า
SISSIS DISTRIBUTION (THAILAND) PCL
8.843 B THB25.50 THB+0.99%502.642 K0.6913.831.84 THB−6.23%4.16%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
SIS.RSIS DISTRIBUTION (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
8.843 B THB25.50 THB+0.99%502.6 K0.6913.831.84 THB−6.23%4.16%บริการการกระจายสินค้า
MMETCOMURAMOTO ELECTRON(THAILAND)
4.639 B THB222 THB0.00%4.243 K2.2313.2816.72 THB−42.26%4.50%บริการการกระจายสินค้า
MMETCO.RMURAMOTO ELECTRON(THAILAND) NON-VOTING
DR
4.639 B THB222 THB0.00%4.2 K2.2313.2816.72 THB−42.26%4.50%บริการการกระจายสินค้า
TTKCTURNKEY COMMUNICATION SERVICES PCL
3.93 B THB13.7 THB+4.58%179.1 K0.2717.190.80 THB−3.26%4.58%บริการการกระจายสินค้า
ILINKINTERLINK COMMUNICATION PUBLIC CO
3.435 B THB6.70 THB+3.08%696.093 K0.406.850.98 THB+38.62%3.08%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
ILINK.RINTERLINK COMMUNICATION PUBLIC CO NON-VOTING
DR
3.435 B THB6.70 THB+3.08%696 K0.406.850.98 THB+38.62%3.08%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
PPT.RPREMIER TECHNOLOGY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
2.257 B THB8.00 THB+0.63%123.1 K0.558.940.90 THB+56.14%8.18%บริการการกระจายสินค้า
PPTPREMIER TECHNOLOGY PUBLIC CO LTD
2.257 B THB8.00 THB+0.63%123.266 K0.558.940.90 THB+56.14%8.18%บริการการกระจายสินค้า
TTPS.RTHE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC CO. NON-VOTING
DR
1.848 B THB4.62 THB+4.05%716.8 K0.2014.860.31 THB+40.19%2.25%บริการการกระจายสินค้า
TTPSTHE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC CO.
1.848 B THB4.62 THB+4.05%716.8 K0.2014.860.31 THB+40.23%2.25%บริการการกระจายสินค้า
CPWCOPPERWIRED PCL
1.332 B THB2.26 THB+1.80%353.6 K0.6910.490.22 THB+43.98%6.31%บริการการกระจายสินค้า
CPW.RCOPPERWIRED PCL NON-VOTING
DR
1.332 B THB2.26 THB+1.80%353.6 K0.6910.490.22 THB+43.98%6.31%บริการการกระจายสินค้า
SVOASVOA
1.315 B THB1.87 THB+0.54%307.962 K1.1016.190.12 THB−19.79%2.28%บริการการกระจายสินค้า
SVOA.RSVOA NON-VOTING
DR
1.315 B THB1.87 THB+0.54%307.9 K1.1016.190.12 THB−19.79%2.28%บริการการกระจายสินค้า
SPVIS P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
1.152 B THB2.94 THB+2.08%173.714 K0.7111.740.25 THB−20.83%5.03%บริการการกระจายสินค้า
SPVI.RS P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
1.152 B THB2.94 THB+2.08%173.7 K0.7111.740.25 THB−20.83%5.03%บริการการกระจายสินค้า
VCOM.RVINTCOM TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
DR
1.001 B THB3.32 THB+1.84%72.5 K1.1411.540.29 THB−21.04%9.20%บริการการกระจายสินค้า
VCOMVINTCOM TECHNOLOGY PCL
1.001 B THB3.32 THB+1.84%72.507 K1.1411.540.29 THB−21.04%9.20%บริการการกระจายสินค้า
AAPP.RAPPLICAD PCL NON-VOTING
DR
694.4 M THB2.52 THB+1.61%74.2 K0.2113.910.18 THB+9.16%5.65%บริการการกระจายสินค้า
AAPPAPPLICAD PCL
694.4 M THB2.52 THB+1.61%74.205 K0.2113.910.18 THB+9.16%5.65%บริการการกระจายสินค้า
PPLANET.RPLANET COMMUNICATIONS ASIA PCL NON-VOTING
DR
229.157 M THB0.61 THB0.00%233.1 K0.77−0.44 THB−509.66%0.00%บริการการกระจายสินค้า
PPLANETPLANET COMMUNICATIONS ASIA PCL
229.157 M THB0.61 THB0.00%233.1 K0.77−0.44 THB−508.82%0.00%บริการการกระจายสินค้า
TTKC.RTURNKEY COMMUNICATION SERVICES PCL NON-VOTING
DR
13.7 THB+4.58%179.1 K0.27บริการการกระจายสินค้า