การผลิตพลังงานทางเลือก (อุตสาหกรรม)

26
หุ้น
834.857B
เงินทุนของตลาด
53.240M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.05%
เปลี่ยนแปลง
−2.88%
ประสิทธิภาพ เดือน
+52.36%
ประสิทธิภาพ ปี
+26.77%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
ACC ADVANCED CONNECTION CORPORATION
1.07-3.60%-0.04ซื้อ5.271M1.491B-0.04
ACC.R ADVANCED CONNECTION CORPORATION NON-VOTING
1.07-3.60%-0.04ซื้อ5.271M1.491B-0.04
ACE ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
3.84-3.03%-0.12แนะนำให้ขาย169.715M40.297B28.970.14794.00
ACE.R ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.84-3.03%-0.12แนะนำให้ขาย169.715M40.297B28.970.14794.00
BCPG BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
13.700.00%0.00ขาย8.461M37.159B16.350.86
BCPG.R BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.700.00%0.00ขาย8.461M37.159B16.350.86
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
62.75-0.79%-0.50ขาย9.818M235.922B45.321.40
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
62.75-0.79%-0.50ขาย9.818M235.922B45.321.40
EP EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.20-3.88%-0.25ขาย5.734M5.944B5.681.14
EP.R EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.20-3.88%-0.25ขาย5.734M5.944B5.681.14
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
4.820.42%0.02ซื้อ280.307M42.636B11.020.44
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.820.42%0.02ซื้อ280.307M42.636B11.020.44
PRIME PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.98-4.81%-0.10ขาย16.073M8.849B29.590.07
PRIME.R PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.98-4.81%-0.10ขาย16.073M8.849B29.590.07
SOLAR SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
2.12-3.64%-0.08ขาย5.103M1.197B-0.98
SOLAR.R SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.12-3.64%-0.08ขาย5.103M1.197B-0.98
SPCG SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
17.30-0.57%-0.10ขาย1.083M16.947B6.562.65
SPCG.R SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.30-0.57%-0.10ขาย1.083M16.947B6.562.65
SSP SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY
12.30-0.81%-0.10ขาย5.774M12.576B15.870.78
SSP.R SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.30-0.81%-0.10ขาย5.774M12.576B15.870.78
TPCH TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
11.10-3.48%-0.40ขาย1.574M4.614B27.440.42
TPCH.R TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.10-3.48%-0.40ขาย1.574M4.614B27.440.42
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.68-2.90%-0.08แนะนำให้ขาย23.158M5.845B10.490.26
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.68-2.90%-0.08แนะนำให้ขาย23.158M5.845B10.490.26
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.37-5.13%-0.02ขาย95.967M3.951B-0.01
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.37-5.13%-0.02ขาย95.967M3.951B-0.01
โหลดเพิ่ม