การผลิตพลังงานทางเลือก (อุตสาหกรรม)

24
หุ้น
532.021B
เงินทุนของตลาด
5.397M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.90%
เปลี่ยนแปลง
+2.90%
ประสิทธิภาพ เดือน
−45.20%
ประสิทธิภาพ ปี
−44.90%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ACCADVANCED CONNECTION CORP PCL
0.49 THB0.00%1.533M0.54658.097M THB−0.06 THB−148.45%0.00%สาธารณูปโภค
ACC.RADVANCED CONNECTION CORP PCL NON-VOTING
DR
0.49 THB0.00%1.533M0.54658.097M THB−0.06 THB−148.36%0.00%สาธารณูปโภค
ACEABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC CO LTD
1.47 THB−0.68%6.141M0.5714.959B THB13.460.11 THB−23.64%0.00%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
ACE.RABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
1.47 THB−0.68%6.141M0.5714.959B THB13.460.11 THB−23.69%0.00%สาธารณูปโภค
BCPGBCPG PCL
8.70 THB−2.25%1.25M0.6125.308B THB16.210.54 THB−38.96%2.99%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
BCPG.RBCPG PCL NON-VOTING
DR
8.70 THB−2.25%1.249M0.6125.308B THB16.210.54 THB−38.95%2.99%สาธารณูปโภค
EAENERGY ABSOLUTE PUBLIC CO LTD
45.25 THB+1.69%6.331M0.45168.782B THB19.592.31 THB+17.80%0.66%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
EA.RENERGY ABSOLUTE PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
45.25 THB+1.69%6.33M0.45168.782B THB19.592.31 THB+17.80%0.66%สาธารณูปโภค
EPEASTERN POWER GROUP PCL
2.66 THB+2.31%147.5K0.362.48B THB−0.57 THB−152.45%0.00%สาธารณูปโภค
EP.REASTERN POWER GROUP PCL NON-VOTING
DR
2.66 THB+2.31%147.5K0.362.48B THB−0.57 THB−152.44%0.00%สาธารณูปโภค
GTVGREEN TECH VENTURES PCL
0.18 THB+5.88%2.599M0.212.363B THB−0.05 THB−12625.00%0.00%สาธารณูปโภค
GTV.RGREEN TECH VENTURES PCL NON-VOTING
DR
0.18 THB+5.88%2.599M0.212.363B THB−0.05 THB−12625.00%0.00%สาธารณูปโภค
GUNKULGUNKUL ENGINEERING PCL
2.60 THB0.00%8.297M0.2123.095B THB14.810.18 THB−53.18%4.62%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
GUNKUL.RGUNKUL ENGINEERING PCL NON-VOTING
DR
2.60 THB0.00%8.297M0.2123.095B THB14.820.18 THB−53.20%4.62%สาธารณูปโภค
PRIMEPRIME ROAD POWER PUBLIC CO LTD
0.61 THB+1.67%12.724M0.402.595B THB23.830.03 THB+540.00%0.00%สาธารณูปโภค
PRIME.RPRIME ROAD POWER PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.61 THB+1.67%12.724M0.402.595B THB23.830.03 THB+540.00%0.00%สาธารณูปโภค
SOLARSOLARTRON PUBLIC CO LTD
0.67 THB−1.47%318.302K0.04729.127M THB5.500.12 THB0.00%สาธารณูปโภค
SOLAR.RSOLARTRON PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.67 THB−1.47%318.3K0.04729.127M THB5.500.12 THB0.00%สาธารณูปโภค
SPCGSPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
12.2 THB0.00%307.714K0.8912.881B THB6.082.01 THB−5.85%7.38%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
SPCG.RSPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
12.2 THB0.00%307.7K0.8912.881B THB6.082.01 THB−5.85%7.38%สาธารณูปโภค
SSPSERMSANG POWER CORPORATION PCL
7.25 THB0.00%453.247K0.269.96B THB12.280.59 THB−39.82%3.27%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SSP.RSERMSANG POWER CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
7.25 THB0.00%453.2K0.269.96B THB12.280.59 THB−39.82%3.52%สาธารณูปโภค
TGETHACHANG GREEN ENERGY PCL
2.00 THB0.00%1.24M0.234.4B THB17.380.12 THB+24.03%0.13%สาธารณูปโภค
TGE.RTHACHANG GREEN ENERGY PCL NON-VOTING
DR
2.00 THB0.00%1.24M0.2317.380.12 THB+24.03%0.13%สาธารณูปโภค