บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

74
หุ้น
244.837B
เงินทุนของตลาด
16.368M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.83%
เปลี่ยนแปลง
−7.04%
ประสิทธิภาพ เดือน
+32.52%
ประสิทธิภาพ ปี
+36.01%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.933.76%0.07เป็นกลาง6.042M751.440M13.400.14บริการด้านสิ่งแวดล้อม
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.933.76%0.07เป็นกลาง6.042M751.440M13.400.14บริการด้านสิ่งแวดล้อม
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.811.69%0.03ขาย1.016M2.842B-0.13วิศวกรรมและก่อสร้าง
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.811.69%0.03ขาย1.016M2.842B-0.13วิศวกรรมและก่อสร้าง
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.653.17%0.02ขาย64.803M2.414B-0.05บริการด้านสิ่งแวดล้อม
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.653.17%0.02ขาย64.803M2.414B-0.05บริการด้านสิ่งแวดล้อม
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2.346.36%0.14ขาย347.000K646.799M10.550.21วิศวกรรมและก่อสร้าง
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.346.36%0.14ขาย347.000K646.799M10.550.21วิศวกรรมและก่อสร้าง
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
19.002.15%0.40แนะนำให้ซื้อ11.689M30.837B33.230.56วิศวกรรมและก่อสร้าง
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.002.15%0.40แนะนำให้ซื้อ11.689M30.837B33.230.56วิศวกรรมและก่อสร้าง
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.731.76%0.03ขาย296.900K1.747B24.290.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
1.731.76%0.03ขาย296.900K1.747B24.290.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
4.981.63%0.08แนะนำให้ซื้อ20.575M3.579B48.660.10วิศวกรรมและก่อสร้าง
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.981.63%0.08แนะนำให้ซื้อ20.575M3.579B48.660.10วิศวกรรมและก่อสร้าง
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.270.00%0.00ขาย7.980M2.277B27.550.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.270.00%0.00ขาย7.980M2.277B27.840.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
2.068.99%0.17ขาย5.307M1.058B18.680.10วิศวกรรมและก่อสร้าง
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
2.068.99%0.17ขาย5.307M1.058B18.680.10วิศวกรรมและก่อสร้าง
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.682.44%0.04ขาย867.300K590.400M32.280.05วิศวกรรมและก่อสร้าง
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.682.44%0.04ขาย867.300K590.400M32.280.05วิศวกรรมและก่อสร้าง
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.902.27%0.02ขาย3.043M987.622M-0.04บริการด้านสิ่งแวดล้อม
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.902.27%0.02ขาย3.043M987.622M-0.04บริการด้านสิ่งแวดล้อม
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.343.03%0.01ขาย1.177M507.030M-0.05วิศวกรรมและก่อสร้าง
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.343.03%0.01ขาย1.177M507.030M-0.05วิศวกรรมและก่อสร้าง
IND INDEX INTERNATIONAL GROUP PUBLIC COMPANY
1.712.40%0.04ขาย478.700Kวิศวกรรมและก่อสร้าง
IND.R INDEX INTERNATIONAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.712.40%0.04ขาย478.700Kวิศวกรรมและก่อสร้าง
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.160.93%0.02ขาย37.031M11.299B-0.10วิศวกรรมและก่อสร้าง
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.160.93%0.02ขาย37.031M11.299B-0.10วิศวกรรมและก่อสร้าง
JR J.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.654.79%0.35ซื้อ1.703M5.548Bวิศวกรรมและก่อสร้าง
JR.R J.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.654.79%0.35ซื้อ1.703Mวิศวกรรมและก่อสร้าง
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
1.00-0.99%-0.01ขาย28.039M2.611B-0.08วิศวกรรมและก่อสร้าง
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.00-0.99%-0.01ขาย28.039M2.611B-0.11วิศวกรรมและก่อสร้าง
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.811.25%0.01ขาย945.700K1.089B-0.25วิศวกรรมและก่อสร้าง
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.811.25%0.01ขาย945.700K1.089B-0.25วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPP PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.081.96%0.04ขาย78.300K612.000M-0.06วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPP.R PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.081.96%0.04ขาย78.300K612.000M-0.06วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPS PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY
0.567.69%0.04ขาย4.043M447.125M-0.03วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPS.R PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.567.69%0.04ขาย4.043M447.125M-0.03วิศวกรรมและก่อสร้าง
PROS PROSPER ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.882.13%0.06ขาย788.500Kวิศวกรรมและก่อสร้าง
PROS.R PROSPER ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.882.13%0.06ขาย788.500Kวิศวกรรมและก่อสร้าง
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.99-1.00%-0.01ขาย109.700K641.469Mวิศวกรรมและก่อสร้าง
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.99-1.00%-0.01ขาย109.700K641.469Mวิศวกรรมและก่อสร้าง
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.120.98%0.04ขาย500.200K3.059B31.100.13วิศวกรรมและก่อสร้าง
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.120.98%0.04ขาย500.200K3.059B31.120.13วิศวกรรมและก่อสร้าง
QLT QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.342.36%0.10ซื้อ28.800K417.930M19.010.22วิศวกรรมและก่อสร้าง
QLT.R QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.342.36%0.10ซื้อ28.800K417.930M19.010.22วิศวกรรมและก่อสร้าง
RT RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.283.64%0.08ขาย2.732M2.420B11.080.20วิศวกรรมและก่อสร้าง
RT.R RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.283.64%0.08ขาย2.732M11.080.20วิศวกรรมและก่อสร้าง
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.951.71%0.10ขาย980.300K1.755B67.400.09วิศวกรรมและก่อสร้าง
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.951.71%0.10ขาย980.300K1.755B67.400.09วิศวกรรมและก่อสร้าง
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
4.421.38%0.06ขาย966.100K3.225B38.410.11วิศวกรรมและก่อสร้าง
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.421.38%0.06ขาย966.100K3.225B38.410.11วิศวกรรมและก่อสร้าง
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
20.101.01%0.20ซื้อ369.900K6.167B25.320.79วิศวกรรมและก่อสร้าง
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.101.01%0.20ซื้อ369.900K6.167B25.320.79วิศวกรรมและก่อสร้าง
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
12.702.42%0.30ขาย4.897M18.911B17.490.71วิศวกรรมและก่อสร้าง
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
12.702.42%0.30ขาย4.897M18.911B17.490.71วิศวกรรมและก่อสร้าง
STOWER SKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00ขาย410.947M1.580B-0.02วิศวกรรมและก่อสร้าง
STOWER.R SKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00ขาย410.947M1.580B-0.02วิศวกรรมและก่อสร้าง
SYNTEC SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
1.872.19%0.04ขาย2.419M2.928B13.880.13วิศวกรรมและก่อสร้าง
SYNTEC.R SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.872.19%0.04ขาย2.419M2.928B13.880.13วิศวกรรมและก่อสร้าง
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00ขาย102.880M656.906M-0.00วิศวกรรมและก่อสร้าง
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00ขาย102.880M656.906M-0.00วิศวกรรมและก่อสร้าง
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
2.8610.00%0.26แนะนำให้ซื้อ5.880M628.577M32.700.08วิศวกรรมและก่อสร้าง
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
2.8610.00%0.26แนะนำให้ซื้อ5.880M628.577M32.700.08วิศวกรรมและก่อสร้าง
TPOLY THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.870.00%0.00ขาย263.300K1.071B-0.04วิศวกรรมและก่อสร้าง
TPOLY.R THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.870.00%0.00ขาย263.300K1.071B-0.04วิศวกรรมและก่อสร้าง
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00ขาย2.397M1.150B-0.06วิศวกรรมและก่อสร้าง
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00ขาย2.397M1.150B-0.06วิศวกรรมและก่อสร้าง
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.823.80%0.14ขาย1.533M2.267B-0.19วิศวกรรมและก่อสร้าง
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.823.80%0.14ขาย1.533M2.267B-0.19วิศวกรรมและก่อสร้าง
UNIQ UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
6.40-1.54%-0.10ขาย2.444M7.027B99.850.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
UNIQ.R UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
6.40-1.54%-0.10ขาย2.444M7.027B99.850.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
WGE WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.705.59%0.09ขาย1.825M966.000M83.850.02วิศวกรรมและก่อสร้าง
WGE.R WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.705.59%0.09ขาย1.825Mวิศวกรรมและก่อสร้าง
โหลดเพิ่ม