บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

80
หุ้น
290.039B
เงินทุนของตลาด
3.574M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.57%
เปลี่ยนแปลง
+1.91%
ประสิทธิภาพ เดือน
−27.30%
ประสิทธิภาพ ปี
−29.67%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AKPAKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LTD
1.08 THB0.00%7.206K0.02436.32M THB72.480.01 THB−83.03%2.31%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AKP.RAKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
1.08 THB0.00%7.2K0.02436.32M THB72.480.01 THB−83.03%2.31%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALTALT TELECOM PCL
1.66 THB0.00%25.1K0.221.879B THB−0.10 THB−149.63%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALT.RALT TELECOM PCL NON-VOTING
DR
1.66 THB0.00%25.1K0.221.879B THB−0.10 THB−149.88%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
APCSASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LTD
3.88 THB+7.78%94.7K3.062.376B THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
APCS.RASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
3.88 THB+7.78%94.7K3.062.376B THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BJCHIBJC HEAVY INDUSTRIES PCL
1.09 THB−0.91%757.325K0.621.756B THB10.91%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BJCHI.RBJC HEAVY INDUSTRIES PCL NON-VOTING
DR
1.09 THB−0.91%757.3K0.621.756B THB10.91%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BWGBETTER WORLD GREEN PUBLIC CO. LTD.
0.56 THB0.00%12.339M0.972.549B THB−0.05 THB−39.23%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BWG.RBETTER WORLD GREEN PUBLIC CO. LTD. NON-VOTING
DR
0.56 THB0.00%12.339M0.972.549B THB−0.05 THB−38.95%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CAZCAZ (THAILAND) PCL
3.38 THB0.00%53.2K0.57993.719M THB5.100.66 THB−11.33%5.92%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CAZ.RCAZ (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
3.38 THB0.00%53.2K0.57993.719M THB5.100.66 THB−11.33%5.92%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CIVILCIVIL ENGINEERING PCL
2.12 THB+1.92%124.417K0.591.456B THB11.450.19 THB+429.14%0.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
CIVIL.RCIVIL ENGINEERING PCL NON-VOTING
DR
2.12 THB+1.92%124.4K0.5911.450.19 THB+429.14%0.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CKCH KARNCHANG PUBLIC LIMITED CO
21.1 THB+1.93%480.62K0.3134.318B THB24.410.86 THB+30.65%1.21%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
CK.RCH KARNCHANG PUBLIC LIMITED CO NON-VOTING
DR
21.1 THB+1.93%480.4K0.3134.318B THB24.410.86 THB+30.65%1.21%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CNTCHRISTIANI & NIELSEN(THAI)PUBL CO
1.05 THB+0.96%31.687K0.111.069B THB−0.21 THB−115.18%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CNT.RCHRISTIANI & NIELSEN(THAI)PUBL CO NON-VOTING
DR
1.05 THB+0.96%31.6K0.111.069B THB−0.21 THB−115.18%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DEMCODEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
2.54 THB−1.55%33.609K0.691.884B THB126.370.02 THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DEMCO.RDEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
2.54 THB−1.55%33.6K0.691.884B THB126.370.02 THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EMCEMC PUBLIC COMPANY LTD
0.08 THB0.00%152.2K0.07674.7M THB−0.04 THB−57.60%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EMC.REMC PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
0.08 THB0.00%152.2K0.07674.7M THB−0.04 THB−57.60%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FLOYDFLOYD PCL
1.16 THB+1.75%2.8K0.03456M THB14.650.08 THB+288.24%0.49%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FLOYD.RFLOYD PCL NON-VOTING
DR
1.16 THB+1.75%2.8K0.03456M THB14.650.08 THB+288.24%0.49%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GENCOGENERAL ENVIRONMENT CONSERVATION
0.52 THB+1.96%413.7K1.14572.372M THB−0.03 THB−92.75%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GENCO.RGENERAL ENVIRONMENT CONSERVATION NON-VOTING
DR
0.52 THB+1.96%413.7K1.14572.372M THB−0.03 THB−92.75%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HYDROHYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.35 THB+6.06%79.329K0.44102.935M THB−0.21 THB+18.31%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HYDRO.RHYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
0.35 THB+6.06%79.3K0.44102.935M THB−0.21 THB+18.28%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
INDINDEX INTERNATIONAL GROUP PCL
0.90 THB0.00%257.7K0.25315M THB−0.01 THB−103.47%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IND.RINDEX INTERNATIONAL GROUP PCL NON-VOTING
DR
0.90 THB0.00%257.7K0.25−0.01 THB−103.47%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ITDITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC
1.12 THB−1.75%5.968M0.846.019B THB−0.22 THB+53.63%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ITD.RITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC NON-VOTING
DR
1.12 THB−1.75%5.968M0.846.019B THB−0.22 THB+53.63%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
JRJ.R.W. UTILITY PCL
5.15 THB−0.96%126.4K1.073.952B THB37.020.14 THB−38.94%1.73%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
JR.RJ.R.W. UTILITY PCL NON-VOTING
DR
5.15 THB−0.96%126.4K1.073.952B THB37.020.14 THB−38.94%1.73%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KKINGSMEN C.M.T.I. PCL
0.96 THB−4.00%144.6K1.14479.534M THB66.210.01 THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
K.RKINGSMEN C.M.T.I. PCL NON-VOTING
DR
0.96 THB−4.00%144.6K1.14479.534M THB66.210.01 THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NWRNAWARAT PATANAKARN PUBLIC CO
0.44 THB0.00%934.9K0.911.138B THB−0.32 THB−3162.24%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NWR.RNAWARAT PATANAKARN PUBLIC CO NON-VOTING
DR
0.44 THB0.00%934.9K0.911.138B THB−0.32 THB−3194.85%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PLEPOWER LINE ENGINEERING PCL
0.46 THB0.00%282.22K0.74626.436M THB10.480.04 THB+314.15%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PLE.RPOWER LINE ENGINEERING PCL NON-VOTING
DR
0.46 THB0.00%282.2K0.74626.436M THB10.480.04 THB+314.15%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PPPPREMIER PRODUCTS PUBLIC CO LTD
1.85 THB0.00%2.3K0.28555M THB−0.36 THB−350.56%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PPP.RPREMIER PRODUCTS PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
1.85 THB0.00%2.3K0.28555M THB−0.36 THB−350.69%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PPSPROJECT PLANNING S
0.39 THB+2.63%180.7K0.12326.745M THB−0.00 THB−109.93%2.63%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PPS.RPROJECT PLANNING S NON-VOTING
DR
0.39 THB+2.63%180.7K0.12326.745M THB−0.00 THB−109.93%2.63%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PROSPROSPER ENGINEERING PCL
0.83 THB−4.60%50.109K0.33469.8M THB−0.45 THB−150.19%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PROS.RPROSPER ENGINEERING PCL NON-VOTING
DR
0.83 THB−4.60%50.1K0.33469.8M THB−0.45 THB−150.19%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PSGPSG CORPORATION PCL
0.69 THB0.00%5.529M0.2844.845B THB73.400.01 THB+27.03%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PSG.RPSG CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
0.69 THB0.00%5.529M0.2844.845B THB73.400.01 THB+27.03%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PTCPREMIER TANK CORPORATION PCL
1.74 THB−2.79%104.7K0.23733.9M THB9.240.19 THB−13.15%4.58%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PTC.RPREMIER TANK CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
1.74 THB−2.79%104.7K0.23บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PYLONPYLON PCL
2.50 THB0.00%107.7K0.561.875B THB23.540.11 THB−40.54%6.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
PYLON.RPYLON PCL NON-VOTING
DR
2.50 THB0.00%107.7K0.561.875B THB23.540.11 THB−40.54%6.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
QLTQUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
2.96 THB−0.67%253K0.06293.734M THB−1.53 THB−467.92%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
QLT.RQUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
2.96 THB−0.67%253K0.06293.734M THB−1.53 THB−467.92%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RTRIGHT TUNNELLING PCL
0.80 THB−1.23%1.209M0.41891M THB−0.18 THB−139.92%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RT.RRIGHT TUNNELLING PCL NON-VOTING
DR
0.80 THB−1.23%1.209M0.41891M THB−0.18 THB−139.92%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAAMSAAM DEVELOPMENT PCL
7.80 THB+2.63%621K1.922.28B THB103.860.08 THB−68.14%0.79%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAAM.RSAAM DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
DR
7.80 THB+2.63%621K1.922.28B THB103.860.08 THB−68.14%0.79%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SEAFCOSEAFCO PUBLIC CO L
2.70 THB0.00%200.815K0.861.997B THB13.930.19 THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SEAFCO.RSEAFCO PUBLIC CO L NON-VOTING
DR
2.70 THB0.00%200.8K0.861.997B THB13.940.19 THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SRICHASRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC CO
5.00 THB0.00%155.34K2.721.549B THB14.150.35 THB4.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SRICHA.RSRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC CO NON-VOTING
DR
5.00 THB0.00%155.3K2.721.549B THB14.150.35 THB4.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
STECSINO THAI ENGINEERING & CONS CO
8.85 THB0.00%3.14M0.7013.497B THB17.570.50 THB−16.40%3.39%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
STEC.RSINO THAI ENGINEERING & CONS CO NON-VOTING
DR
8.85 THB0.00%3.14M0.7013.497B THB17.570.50 THB−16.40%3.39%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
STOWERSKY TOWER PCL
0.17 THB0.00%2.73M0.43628.533M THB−0.02 THB+63.33%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
STOWER.RSKY TOWER PCL NON-VOTING
DR
0.17 THB0.00%2.73M0.43628.533M THB−0.02 THB+63.11%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SYNTECSYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC CO.LTD
1.56 THB0.00%610.3K2.632.468B THB−0.03 THB+75.05%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SYNTEC.RSYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC CO.LTD NON-VOTING
DR
1.56 THB0.00%610.3K2.632.468B THB−0.03 THB+75.05%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TEKATEKA CONSTRUCTION PCL
2.64 THB−1.49%54.801K0.85804M THB7.310.36 THB7.46%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TEKA.RTEKA CONSTRUCTION PCL NON-VOTING
DR
2.64 THB−1.49%54.8K0.857.310.36 THB7.46%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TPOLYTHAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LTD
0.65 THB−4.41%736.915K4.88389.476M THB−0.87 THB−136.16%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TPOLY.RTHAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
0.65 THB−4.41%736.9K4.88389.476M THB−0.87 THB−136.07%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRCTRC CONSTRUCTION PUBLIC CO LTD
0.40 THB+4.17%30.785M2.064.122B THB−0.02 THB−132.32%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRC.RTRC CONSTRUCTION PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.40 THB+4.17%30.785M2.064.122B THB−0.02 THB−133.33%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TTCLTTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.66 THB−1.61%2.223M5.292.292B THB4.990.73 THB−26.95%2.69%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TTCL.RTTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.66 THB−1.61%2.223M5.292.292B THB4.990.73 THB−26.96%2.69%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
UNIQUNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
2.90 THB0.00%323.131K2.423.135B THB36.340.08 THB+121.67%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
UNIQ.RUNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
DR
2.90 THB0.00%323.1K2.423.135B THB36.340.08 THB+121.67%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
WGEWELL GRADED ENGINEERING PCL
0.79 THB+1.28%10.31K0.34468M THB0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
WGE.RWELL GRADED ENGINEERING PCL NON-VOTING
DR
0.79 THB+1.28%10.3K0.33468M THBบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม