บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

68
หุ้น
242.280B
เงินทุนของตลาด
1.893M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.19%
เปลี่ยนแปลง
+2.27%
ประสิทธิภาพ เดือน
−25.54%
ประสิทธิภาพ ปี
+4.14%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.08-0.92%-0.01แนะนำให้ขาย30.000K440.360M10.340.11บริการด้านสิ่งแวดล้อม
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.08-0.92%-0.01แนะนำให้ขาย30.000K440.360M10.340.11บริการด้านสิ่งแวดล้อม
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.953.17%0.06ซื้อ1.552M3.023B-0.03วิศวกรรมและก่อสร้าง
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.953.17%0.06ซื้อ1.552M3.023B-0.03วิศวกรรมและก่อสร้าง
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.46-2.13%-0.01ขาย12.659M1.801B361.540.00บริการด้านสิ่งแวดล้อม
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.46-2.13%-0.01ขาย12.659M1.801B391.670.00บริการด้านสิ่งแวดล้อม
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2.525.00%0.12ซื้อ923.400K672.000M8.520.28วิศวกรรมและก่อสร้าง
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.525.00%0.12ซื้อ923.400K672.000M8.520.28วิศวกรรมและก่อสร้าง
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
21.002.94%0.60ซื้อ10.318M34.556B18.291.12วิศวกรรมและก่อสร้าง
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.002.94%0.60ซื้อ10.318M34.556B18.291.12วิศวกรรมและก่อสร้าง
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.15-0.86%-0.01ขาย81.200K1.192B-0.22วิศวกรรมและก่อสร้าง
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
1.15-0.86%-0.01ขาย81.200K1.192B-0.29วิศวกรรมและก่อสร้าง
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
2.48-0.80%-0.02ขาย1.084M1.826B91.580.03วิศวกรรมและก่อสร้าง
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.48-0.80%-0.02ขาย1.084M1.826B91.580.03วิศวกรรมและก่อสร้าง
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00แนะนำให้ขาย835.600K1.012B3.290.04วิศวกรรมและก่อสร้าง
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00แนะนำให้ขาย835.600K1.012B3.290.04วิศวกรรมและก่อสร้าง
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
0.75-2.60%-0.02ขาย87.900K431.200M15.070.05วิศวกรรมและก่อสร้าง
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
0.75-2.60%-0.02ขาย87.900Kวิศวกรรมและก่อสร้าง
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.331.53%0.02ขาย74.800K471.600M10.970.12วิศวกรรมและก่อสร้าง
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.331.53%0.02ขาย74.800K471.600M10.970.12วิศวกรรมและก่อสร้าง
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.500.00%0.00ขาย589.400K561.150M-0.02บริการด้านสิ่งแวดล้อม
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.500.00%0.00ขาย589.400K561.150M-0.02บริการด้านสิ่งแวดล้อม
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.303.45%0.01ซื้อ157.700K273.169M-0.46วิศวกรรมและก่อสร้าง
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.303.45%0.01ซื้อ157.700K273.169M-0.46วิศวกรรมและก่อสร้าง
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.481.37%0.02ขาย11.363M7.709B-0.06วิศวกรรมและก่อสร้าง
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.481.37%0.02ขาย11.363M7.709B-0.02วิศวกรรมและก่อสร้าง
META META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.300.78%0.01ขาย338.200K1.645B138.710.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
META.R META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.300.78%0.01ขาย338.200K1.645B138.710.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
0.450.00%0.00ขาย4.919M1.163B-0.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.450.00%0.00ขาย4.919M1.163B-0.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.892.30%0.02ขาย1.187M1.185B7.120.12วิศวกรรมและก่อสร้าง
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.892.30%0.02ขาย1.187M1.185B7.120.12วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPP PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.221.83%0.04ซื้อ470.000K654.000M6.950.31วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPP.R PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.221.83%0.04ซื้อ470.000K654.000M14.700.15วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPS PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY
0.39-2.50%-0.01แนะนำให้ขาย269.800K343.942M125.000.00วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPS.R PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.39-2.50%-0.01แนะนำให้ขาย269.800K343.942M125.000.00วิศวกรรมและก่อสร้าง
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.200.00%0.00ขาย5.700K769.763M-0.11วิศวกรรมและก่อสร้าง
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.200.00%0.00ขาย5.700K769.763M-0.20วิศวกรรมและก่อสร้าง
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
5.051.00%0.05ซื้อ1.165M3.749B15.240.33วิศวกรรมและก่อสร้าง
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.051.00%0.05ซื้อ1.165M3.749B15.240.33วิศวกรรมและก่อสร้าง
QLT QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.980.40%0.02ซื้อ24.800K488.900M12.620.39วิศวกรรมและก่อสร้าง
QLT.R QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.980.40%0.02ซื้อ24.800K488.900M12.620.39วิศวกรรมและก่อสร้าง
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.80-3.61%-0.03แนะนำให้ขาย123.000K249.000M18.200.05วิศวกรรมและก่อสร้าง
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.80-3.61%-0.03แนะนำให้ขาย123.000K249.000M18.200.05วิศวกรรมและก่อสร้าง
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
7.950.63%0.05ซื้อ4.465M7.951B-0.45วิศวกรรมและก่อสร้าง
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.950.63%0.05ซื้อ4.465M7.951B-0.45วิศวกรรมและก่อสร้าง
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
6.151.65%0.10ขาย2.499M4.475B10.140.60วิศวกรรมและก่อสร้าง
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.151.65%0.10ขาย2.499M4.475B10.140.60วิศวกรรมและก่อสร้าง
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
7.805.41%0.40ซื้อ588.700K2.293B-0.15วิศวกรรมและก่อสร้าง
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.805.41%0.40ซื้อ588.700K2.293B-0.22วิศวกรรมและก่อสร้าง
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
16.502.48%0.40ซื้อ26.894M24.554B16.141.00วิศวกรรมและก่อสร้าง
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
16.502.48%0.40ซื้อ26.894M24.554B16.141.00วิศวกรรมและก่อสร้าง
SYNTEC SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
1.930.52%0.01ขาย1.166M3.072B7.720.25วิศวกรรมและก่อสร้าง
SYNTEC.R SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.930.52%0.01ขาย1.166M3.072B7.720.25วิศวกรรมและก่อสร้าง
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01ซื้อ15.300K404.596M7.550.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01ซื้อ15.300K404.596M7.690.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
3.701.09%0.04ซื้อ6.600K366.000M-0.64วิศวกรรมและก่อสร้าง
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
3.701.09%0.04ซื้อ6.600K366.000M-0.64วิศวกรรมและก่อสร้าง
TPOLY THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.400.00%0.00ขาย56.900K1.375B13.170.18วิศวกรรมและก่อสร้าง
TPOLY.R THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.400.00%0.00ขาย56.900K1.375B13.170.18วิศวกรรมและก่อสร้าง
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.11-8.33%-0.01ขาย1.381M1.150B-0.29วิศวกรรมและก่อสร้าง
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.11-8.33%-0.01ขาย1.381M1.150B-0.29วิศวกรรมและก่อสร้าง
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.701.65%0.06ขาย405.400K2.242B-2.51วิศวกรรมและก่อสร้าง
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.701.65%0.06ขาย405.400K2.242B-2.03วิศวกรรมและก่อสร้าง
UNIQ UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
7.251.40%0.10ขาย478.600K7.729B9.860.72วิศวกรรมและก่อสร้าง
UNIQ.R UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
7.251.40%0.10ขาย478.600K7.729B9.860.72วิศวกรรมและก่อสร้าง
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00ขาย741.700K263.250M-0.06วิศวกรรมและก่อสร้าง
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00ขาย741.700K263.250M-0.06วิศวกรรมและก่อสร้าง
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ