บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

68
หุ้น
222.990B
เงินทุนของตลาด
13.532M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.27%
เปลี่ยนแปลง
−1.22%
ประสิทธิภาพ เดือน
−36.14%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.40%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.96-1.03%-0.01ขาย5.200K387.840M25.330.04บริการด้านสิ่งแวดล้อม
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.96-1.03%-0.01ขาย5.200K387.840M25.330.04บริการด้านสิ่งแวดล้อม
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.86-2.11%-0.04ขาย1.551M2.970B19.870.10วิศวกรรมและก่อสร้าง
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.86-2.11%-0.04ขาย1.551M2.970B19.870.10วิศวกรรมและก่อสร้าง
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.65-8.45%-0.06แนะนำให้ซื้อ216.159M2.491B-0.01บริการด้านสิ่งแวดล้อม
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.65-8.45%-0.06แนะนำให้ซื้อ216.159M2.491B-0.01บริการด้านสิ่งแวดล้อม
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1.54-1.91%-0.03ขาย1.133M431.200M5.760.27วิศวกรรมและก่อสร้าง
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.54-1.91%-0.03ขาย1.133M431.200M5.760.27วิศวกรรมและก่อสร้าง
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
19.800.51%0.10ซื้อ6.643M33.539B25.470.77วิศวกรรมและก่อสร้าง
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.800.51%0.10ซื้อ6.643M33.539B25.470.77วิศวกรรมและก่อสร้าง
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.25-1.57%-0.02ขาย94.500K1.285B17.120.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
1.25-1.57%-0.02ขาย94.500K1.285B17.090.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.30-3.51%-0.12ซื้อ725.300K2.410B384.270.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.30-3.51%-0.12ซื้อ725.300K2.410B384.270.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.150.00%0.00ขาย682.800K1.265B-0.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.150.00%0.00ขาย682.800K1.265B-0.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.15-2.54%-0.03ซื้อ2.571M644.000M31.980.04วิศวกรรมและก่อสร้าง
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.15-2.54%-0.03ซื้อ2.571Mวิศวกรรมและก่อสร้าง
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.040.00%0.00ซื้อ234.400K374.400M26.070.04วิศวกรรมและก่อสร้าง
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.040.00%0.00ซื้อ234.400K374.400M26.070.04วิศวกรรมและก่อสร้าง
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.540.00%0.00ซื้อ3.010M606.042M-0.03บริการด้านสิ่งแวดล้อม
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.540.00%0.00ซื้อ3.010M606.042M-0.03บริการด้านสิ่งแวดล้อม
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.147.69%0.01ขาย224.900K109.896M-0.31วิศวกรรมและก่อสร้าง
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.147.69%0.01ขาย224.900K109.896M-0.31วิศวกรรมและก่อสร้าง
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.170.00%0.00แนะนำให้ขาย10.536M6.177B-0.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.170.00%0.00แนะนำให้ขาย10.536M6.177Bวิศวกรรมและก่อสร้าง
META META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.41-2.38%-0.01แนะนำให้ขาย2.233M522.807M-0.09วิศวกรรมและก่อสร้าง
META.R META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.41-2.38%-0.01แนะนำให้ขาย2.233M522.807M-0.09วิศวกรรมและก่อสร้าง
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
0.653.17%0.02ซื้อ40.183M1.681B-0.18วิศวกรรมและก่อสร้าง
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.653.17%0.02ซื้อ40.183M1.681B-0.18วิศวกรรมและก่อสร้าง
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.840.00%0.00ซื้อ5.890M1.144B13.380.06วิศวกรรมและก่อสร้าง
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.840.00%0.00ซื้อ5.890M1.144B13.380.06วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPP PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.060.00%0.00ซื้อ13.900K618.000M7.790.26วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPP.R PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.060.00%0.00ซื้อ13.900K618.000M6.570.31วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPS PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY
0.440.00%0.00ขาย705.700K378.336M51.160.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPS.R PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.440.00%0.00ขาย705.700K378.336M51.160.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.97-2.02%-0.02ซื้อ15.900K622.225M-0.12วิศวกรรมและก่อสร้าง
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.97-2.02%-0.02ซื้อ15.900K622.225M-0.12วิศวกรรมและก่อสร้าง
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.987.33%0.34ซื้อ21.144M3.734B11.510.40วิศวกรรมและก่อสร้าง
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.987.33%0.34ซื้อ21.144M3.734B12.530.37วิศวกรรมและก่อสร้าง
QLT QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.160.48%0.02ซื้อ4.700K410.045M7.260.57วิศวกรรมและก่อสร้าง
QLT.R QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.160.48%0.02ซื้อ4.700K410.045M7.260.57วิศวกรรมและก่อสร้าง
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.08-2.70%-0.03ซื้อ185.400K324.000M17.240.06วิศวกรรมและก่อสร้าง
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.08-2.70%-0.03ซื้อ185.400K324.000M17.240.06วิศวกรรมและก่อสร้าง
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
5.40-0.92%-0.05ขาย1.342M5.435B20.790.26วิศวกรรมและก่อสร้าง
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.40-0.92%-0.05ขาย1.342M5.435B12.880.42วิศวกรรมและก่อสร้าง
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
6.352.42%0.15ซื้อ15.277M4.697B11.950.52วิศวกรรมและก่อสร้าง
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.352.42%0.15ซื้อ15.277M4.697B11.950.52วิศวกรรมและก่อสร้าง
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
7.20-2.04%-0.15ขาย79.800K2.231B-0.02วิศวกรรมและก่อสร้าง
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.20-2.04%-0.15ขาย79.800K2.231Bวิศวกรรมและก่อสร้าง
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
15.40-1.28%-0.20ขาย12.109M23.487B17.630.89วิศวกรรมและก่อสร้าง
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
15.40-1.28%-0.20ขาย12.109M23.487B17.630.89วิศวกรรมและก่อสร้าง
SYNTEC SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
1.653.77%0.06ซื้อ49.222M2.640B8.110.20วิศวกรรมและก่อสร้าง
SYNTEC.R SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.653.77%0.06ซื้อ49.222M2.640B8.630.18วิศวกรรมและก่อสร้าง
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.02-33.33%-0.01แนะนำให้ขาย107.500K202.298M-0.02วิศวกรรมและก่อสร้าง
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.02-33.33%-0.01แนะนำให้ขาย107.500K202.298M-0.02วิศวกรรมและก่อสร้าง
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
3.122.63%0.08ซื้อ300.700K312.000M27.860.11วิศวกรรมและก่อสร้าง
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
3.122.63%0.08ซื้อ300.700K312.000M27.860.11วิศวกรรมและก่อสร้าง
TPOLY THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.85-2.63%-0.05ซื้อ3.852M1.060B13.630.14วิศวกรรมและก่อสร้าง
TPOLY.R THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.85-2.63%-0.05ซื้อ3.852M1.060B13.640.14วิศวกรรมและก่อสร้าง
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.150.00%0.00ซื้อ7.336M1.438B-0.02วิศวกรรมและก่อสร้าง
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.150.00%0.00ซื้อ7.336M1.438B-0.03วิศวกรรมและก่อสร้าง
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.140.00%0.00ขาย1.186M1.934B-0.41วิศวกรรมและก่อสร้าง
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.140.00%0.00ขาย1.186M1.934Bวิศวกรรมและก่อสร้าง
UNIQ UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
5.300.00%0.00ขาย531.500K5.729B8.110.65วิศวกรรมและก่อสร้าง
UNIQ.R UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
5.300.00%0.00ขาย531.500K5.729B7.850.68วิศวกรรมและก่อสร้าง
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.04-20.00%-0.01ซื้อ6.471M526.500M-0.05วิศวกรรมและก่อสร้าง
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.04-20.00%-0.01ซื้อ6.471M526.500Mวิศวกรรมและก่อสร้าง
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ