บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

76
หุ้น
214.284B
เงินทุนของตลาด
25.771M
ปริมาณการซื้อขาย
+3.75%
เปลี่ยนแปลง
+5.84%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.07%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.55%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.140.88%0.01ซื้อ315.200K456.520M13.170.09บริการด้านสิ่งแวดล้อม
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.140.88%0.01ซื้อ315.200K456.520M24.040.05บริการด้านสิ่งแวดล้อม
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.630.00%0.00ขาย101.900K2.602B-0.05วิศวกรรมและก่อสร้าง
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.630.00%0.00ขาย101.900K2.602B-0.05วิศวกรรมและก่อสร้าง
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.502.04%0.01ขาย33.217M1.878B-0.04บริการด้านสิ่งแวดล้อม
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.502.04%0.01ขาย33.217M1.878B-0.04บริการด้านสิ่งแวดล้อม
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1.740.58%0.01ขาย334.500K484.400M7.870.22วิศวกรรมและก่อสร้าง
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.740.58%0.01ขาย334.500K484.400M7.870.22วิศวกรรมและก่อสร้าง
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
16.705.70%0.90ซื้อ29.529M26.195B26.900.59วิศวกรรมและก่อสร้าง
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.705.70%0.90ซื้อ29.529M26.195B26.900.59วิศวกรรมและก่อสร้าง
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.353.05%0.04ซื้อ321.100K1.347B13.910.09วิศวกรรมและก่อสร้าง
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
1.353.05%0.04ซื้อ321.100K1.347B13.910.09วิศวกรรมและก่อสร้าง
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.30-0.60%-0.02ซื้อ263.900K2.425B-0.04วิศวกรรมและก่อสร้าง
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.30-0.60%-0.02ซื้อ263.900K2.425B-0.04วิศวกรรมและก่อสร้าง
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.185.88%0.01แนะนำให้ซื้อ19.850M1.434B154.550.00วิศวกรรมและก่อสร้าง
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.185.88%0.01แนะนำให้ซื้อ19.850M1.434B141.670.00วิศวกรรมและก่อสร้าง
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.28-2.29%-0.03ซื้อ8.012M733.600M16.230.08วิศวกรรมและก่อสร้าง
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.28-2.29%-0.03ซื้อ8.012M733.600M16.230.08วิศวกรรมและก่อสร้าง
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.341.52%0.02ซื้อ2.204M475.200M48.180.03วิศวกรรมและก่อสร้าง
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.341.52%0.02ซื้อ2.204M475.200M80.490.02วิศวกรรมและก่อสร้าง
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.531.92%0.01ซื้อ2.867M583.596M-0.04บริการด้านสิ่งแวดล้อม
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.531.92%0.01ซื้อ2.867M583.596M-0.04บริการด้านสิ่งแวดล้อม
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.205.26%0.01ขาย422.100K291.927M-0.14วิศวกรรมและก่อสร้าง
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.205.26%0.01ขาย422.100K291.927M-0.14วิศวกรรมและก่อสร้าง
IND INDEX INTERNATIONAL GROUP PUBLIC COMPANY
1.751.74%0.03ซื้อ2.316Mวิศวกรรมและก่อสร้าง
IND.R INDEX INTERNATIONAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.751.74%0.03ซื้อ2.316Mวิศวกรรมและก่อสร้าง
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.164.50%0.05แนะนำให้ซื้อ59.080M5.861B-0.11วิศวกรรมและก่อสร้าง
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.164.50%0.05แนะนำให้ซื้อ59.080M5.861B-0.11วิศวกรรมและก่อสร้าง
JR J.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.000.00%0.00ขาย2.085M6.080Bวิศวกรรมและก่อสร้าง
JR.R J.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.000.00%0.00ขาย2.085M6.080Bวิศวกรรมและก่อสร้าง
META META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.37-2.63%-0.01แนะนำให้ขาย4.038M484.553M-0.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
META.R META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.37-2.63%-0.01แนะนำให้ขาย4.038M484.553M-0.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
0.580.00%0.00ขาย31.754M1.500B-0.09วิศวกรรมและก่อสร้าง
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.580.00%0.00ขาย31.754M1.500B-0.09วิศวกรรมและก่อสร้าง
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.720.00%0.00ขาย2.042M980.510M-0.10วิศวกรรมและก่อสร้าง
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.720.00%0.00ขาย2.042M980.510M-0.10วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPP PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.910.00%0.00ขาย46.300K573.000M84.510.02วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPP.R PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.910.00%0.00ขาย46.300K573.000M84.510.02วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPS PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY
0.486.67%0.03ซื้อ481.000K386.935M-0.04วิศวกรรมและก่อสร้าง
PPS.R PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.486.67%0.03ซื้อ481.000K386.935M-0.04วิศวกรรมและก่อสร้าง
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.87-1.14%-0.01แนะนำให้ขาย99.600K564.493M-0.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.87-1.14%-0.01แนะนำให้ขาย99.600K564.493M-0.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.002.56%0.10ซื้อ2.211M2.925B11.810.33วิศวกรรมและก่อสร้าง
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.002.56%0.10ซื้อ2.211M2.925B11.810.33วิศวกรรมและก่อสร้าง
QLT QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.480.90%0.04ซื้อ68.200K437.644M13.750.32วิศวกรรมและก่อสร้าง
QLT.R QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.480.90%0.04ซื้อ68.200K437.644M13.750.32วิศวกรรมและก่อสร้าง
RT RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.021.51%0.03ซื้อ33.533Mวิศวกรรมและก่อสร้าง
RT.R RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.021.51%0.03ซื้อ33.533Mวิศวกรรมและก่อสร้าง
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.5316.79%0.22ซื้อ5.844M393.000M16.190.08วิศวกรรมและก่อสร้าง
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.5316.79%0.22ซื้อ5.844M393.000M16.190.08วิศวกรรมและก่อสร้าง
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.30-0.79%-0.05ขาย859.100K6.391B-0.31วิศวกรรมและก่อสร้าง
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.30-0.79%-0.05ขาย859.100K6.391B-0.31วิศวกรรมและก่อสร้าง
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
4.706.82%0.30ซื้อ17.002M3.255B11.850.37วิศวกรรมและก่อสร้าง
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.706.82%0.30ซื้อ17.002M3.255B11.850.37วิศวกรรมและก่อสร้าง
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
13.500.00%0.00ขาย469.100K4.183B62.910.21วิศวกรรมและก่อสร้าง
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.500.00%0.00ขาย469.100K4.183B62.940.21วิศวกรรมและก่อสร้าง
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
13.507.14%0.90ซื้อ61.348M19.216B15.690.80วิศวกรรมและก่อสร้าง
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
13.507.14%0.90ซื้อ61.348M19.216B15.690.80วิศวกรรมและก่อสร้าง
SYNTEC SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
1.7510.76%0.17ซื้อ62.102M2.528B16.260.10วิศวกรรมและก่อสร้าง
SYNTEC.R SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.7510.76%0.17ซื้อ62.102M2.528B16.260.10วิศวกรรมและก่อสร้าง
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00ขาย2.234M437.936M-0.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00ขาย2.234M437.936M-0.01วิศวกรรมและก่อสร้าง
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
3.460.00%0.00ซื้อ86.700K346.000M24.800.14วิศวกรรมและก่อสร้าง
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
3.460.00%0.00ซื้อ86.700K346.000M24.800.14วิศวกรรมและก่อสร้าง
TPOLY THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.340.00%0.00ขาย623.900K1.340B24.660.09วิศวกรรมและก่อสร้าง
TPOLY.R THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.340.00%0.00ขาย623.900K1.340B24.660.09วิศวกรรมและก่อสร้าง
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.1011.11%0.01ซื้อ9.154M862.843M-0.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.1011.11%0.01ซื้อ9.154M862.843M-0.07วิศวกรรมและก่อสร้าง
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.00-1.64%-0.10ซื้อ3.841M3.758B-0.71วิศวกรรมและก่อสร้าง
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.00-1.64%-0.10ซื้อ3.841M3.758B-0.71วิศวกรรมและก่อสร้าง
UNIQ UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
4.501.81%0.08ขาย6.876M4.778B11.630.38วิศวกรรมและก่อสร้าง
UNIQ.R UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
4.501.81%0.08ขาย6.876M4.778B11.630.38วิศวกรรมและก่อสร้าง
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00แนะนำให้ขาย17.548M526.500M-0.04วิศวกรรมและก่อสร้าง
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00แนะนำให้ขาย17.548M526.500M-0.04วิศวกรรมและก่อสร้าง
WGE WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.42-0.70%-0.01ขาย4.603M858.000Mวิศวกรรมและก่อสร้าง
WGE.R WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.42-0.70%-0.01ขาย4.603Mวิศวกรรมและก่อสร้าง
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ