ตลาดหลังการขายของยานยนต์ (อุตสาหกรรม)

8
หุ้น
20.543B
เงินทุนของตลาด
70.336K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.81%
เปลี่ยนแปลง
+5.84%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.06%
ประสิทธิภาพ ปี
−19.41%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
3K-BATTHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY PCL
46.25 THB+1.09%2000.993.587B THB−0.52 THB−118.21%0.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3K-BAT.RTHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
DR
46.25 THB+1.09%1000.503.587B THB−0.52 THB−118.21%0.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GYTGOODYEAR(THAILAND)
185.0 THB+0.54%4010.471.369B THB8.6721.33 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GYT.RGOODYEAR(THAILAND) NON-VOTING
DR
185.0 THB+0.54%4000.471.369B THB8.6721.33 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HFTHWA FONG RUBBER(THAILAND)
4.32 THB0.00%246.301K2.902.844B THB15.550.28 THB−62.56%8.80%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HFT.RHWA FONG RUBBER(THAILAND) NON-VOTING
DR
4.32 THB0.00%246.3K2.902.844B THB15.550.28 THB−62.56%8.80%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
IRCINOUE RUBBER
13.6 THB+1.49%8.414K1.002.471B THB16.360.83 THB+45.31%2.17%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
IRC.RINOUE RUBBER NON-VOTING
DR
13.6 THB+1.49%8.4K1.002.471B THB16.360.83 THB+45.31%2.17%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร