สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

54
หุ้น
293.071B
เงินทุนของตลาด
4.729M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.24%
เปลี่ยนแปลง
−4.44%
ประสิทธิภาพ เดือน
+9.14%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.04%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
3K-BATTHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY PCL
50.00 THB−0.99%2003.92B THB81.410.61 THB−75.12%0.50%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3K-BAT.RTHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
DR
50.00 THB−0.99%2003.92B THB81.410.61 THB−75.12%0.50%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AHAAPICO HITECH PUBLIC CO LTD
33.75 THB−0.74%381.671K11.976B THB6.045.59 THB68.74%4.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AH.RAAPICO HITECH PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
33.75 THB−0.74%381.6K11.976B THB6.045.59 THB68.74%4.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
APAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LTD
11.8 THB0.00%15.465M37.122B THB6.321.87 THB29.37%5.51%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AP.RAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
11.8 THB0.00%15.464M37.122B THB6.321.87 THB29.37%5.51%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AURAAURORA DESIGN PCL
17.7 THB1.72%1.525M23.612B THB20.920.85 THB0.45%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AURA.RAURORA DESIGN PCL NON-VOTING
DR
17.7 THB1.72%1.525M20.920.85 THB0.45%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BIGBIG CAMERA CORP
0.56 THB−1.75%345.7K1.976B THB18.920.03 THB3.57%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BIG.RBIG CAMERA CORP NON-VOTING
DR
0.56 THB−1.75%345.7K1.976B THB18.920.03 THB3.57%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BKDBANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LTD
1.77 THB0.00%38.2K1.905B THB21.270.08 THB−31.52%3.39%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BKD.RBANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
1.77 THB0.00%38.2K1.905B THB21.300.08 THB−31.60%3.39%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
COTTOSCG CERAMICS PUBLIC COMP LTD
2.12 THB0.00%345.903K12.641B THB−0.03 THB−128.84%1.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
COTTO.RSCG CERAMICS PUBLIC COMP LTD NON-VOTING
DR
2.12 THB0.00%345.9K12.641B THB−0.03 THB−128.84%1.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CRDCHIANGMAI RIMDOI PCL
0.63 THB1.61%25.009K315M THB−0.03 THB−7.45%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CRD.RCHIANGMAI RIMDOI PCL NON-VOTING
DR
0.63 THB1.61%25K315M THB−0.03 THB−7.45%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ECFEAST COAST FURNITECH PUBLIC CO LTD
1.24 THB0.00%5.974M1.19B THB−0.10 THB−326.40%0.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ECF.REAST COAST FURNITECH PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
1.24 THB0.00%5.974M1.19B THB−0.10 THB−326.40%0.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FANCYFANCYWOOD INDUSTRIES
0.55 THB5.77%96.1K338.25M THB−0.07 THB25.22%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FANCY.RFANCYWOOD INDUSTRIES NON-VOTING
DR
0.55 THB5.77%96.1K338.25M THB−0.07 THB25.14%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GYTGOODYEAR(THAILAND)
197.0 THB0.00%8001.458B THB11.8016.69 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GYT.RGOODYEAR(THAILAND) NON-VOTING
DR
197.0 THB0.00%8001.458B THB11.8016.69 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HFTHWA FONG RUBBER(THAILAND)
4.34 THB0.46%36.1K2.858B THB11.660.37 THB−41.55%8.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HFT.RHWA FONG RUBBER(THAILAND) NON-VOTING
DR
4.34 THB0.46%36.1K2.858B THB11.660.37 THB−41.55%8.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HPTHOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.68 THB−1.45%2.308M450.214M THB16.500.04 THB−21.52%5.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HPT.RHOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
0.68 THB−1.45%2.308M450.214M THB16.500.04 THB−21.52%5.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
IRCINOUE RUBBER
13.4 THB0.00%8.006K2.471B THB18.610.72 THB29.17%2.17%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
IRC.RINOUE RUBBER NON-VOTING
DR
13.4 THB0.00%8K2.471B THB18.610.72 THB29.17%2.17%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MODERNMODERN FORM GROUP
2.84 THB0.71%72.8K2.13B THB31.280.09 THB191.96%2.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MODERN.RMODERN FORM GROUP NON-VOTING
DR
2.84 THB0.71%72.8K2.13B THB31.280.09 THB191.96%2.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MTWMAKE TO WIN HOLDING PCL
2.52 THB2.44%9.785M1.698B THB37.670.07 THB182.28%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MTW.RMAKE TO WIN HOLDING PCL NON-VOTING
DR
2.52 THB2.44%9.785Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NEPNEP REALTY & INDUSTRY CO
0.20 THB−4.76%532.9K465.076M THB−0.02 THB23.65%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NEP.RNEP REALTY & INDUSTRY CO NON-VOTING
DR
0.20 THB−4.76%532.9K465.076M THB−0.02 THB23.65%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NOBLENOBLE DEVELOPMENT
4.08 THB0.49%493.5K5.587B THB8.460.48 THB427.35%6.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NOBLE.RNOBLE DEVELOPMENT NON-VOTING
DR
4.08 THB0.49%493.5K5.587B THB8.460.48 THB426.78%6.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ORIORIGIN PROPERTY
9.95 THB0.00%2.623M24.419B THB6.871.45 THB4.14%7.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ORI.RORIGIN PROPERTY NON-VOTING
DR
9.95 THB0.00%2.623M24.419B THB6.871.45 THB4.14%7.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PDJPRANDA JEWELRY
2.10 THB−1.87%350.727K1.245B THB125.000.02 THB−95.26%4.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PDJ.RPRANDA JEWELRY NON-VOTING
DR
2.10 THB−1.87%350.6K1.245B THB125.000.02 THB−95.26%4.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PREBPRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.80 THB0.00%14.5K2.099B THB8.490.80 THB−26.14%7.35%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PREB.RPRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
6.80 THB0.00%14.5K2.099B THB8.490.80 THB−26.14%7.35%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PRINPRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.00 THB4.17%23.607K3.66B THB11.160.27 THB−18.25%3.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PRIN.RPRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
DR
3.00 THB4.17%23.6K3.66B THB11.160.27 THB−18.25%3.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SAMCOSAMMAKORN CO
1.28 THB0.00%21.107K821.505M THB7.730.17 THB181.46%7.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SAMCO.RSAMMAKORN CO NON-VOTING
DR
1.28 THB0.00%21.1K821.505M THB7.730.17 THB181.46%7.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SAWANGSAWANG EXPORT CO
14.0 THB0.00%100336M THB−0.56 THB57.12%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SAWANG.RSAWANG EXPORT CO NON-VOTING
DR
14.0 THB0.00%100336M THB−0.56 THB57.12%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SENASENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LTD
2.74 THB−0.72%902.689K3.941B THB8.300.33 THB−67.06%7.49%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SENA.RSENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
2.74 THB−0.72%902.4K3.941B THB8.300.33 THB−67.07%7.49%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SUCSAHA-UNION
31.25 THB1.63%4K9.375B THB8.383.73 THB45.32%4.80%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SUC.RSAHA-UNION NON-VOTING
DR
31.25 THB1.63%4K9.375B THB8.383.73 THB45.32%4.80%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TCMCTCM CORP PUBLIC CO LTD
1.55 THB−1.27%2.694M1.183B THB11.420.14 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TCMC.RTCM CORP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
1.55 THB−1.27%2.694M1.183B THB11.420.14 THB0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร