สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

55
หุ้น
136.223B
เงินทุนของตลาด
1.934M
ปริมาณการซื้อขาย
+8.17%
เปลี่ยนแปลง
+14.87%
ประสิทธิภาพ เดือน
−21.04%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
            
ACC ADVANCED CONNECTION CORPORATION
0.611.67%0.01ขาย37.800K805.836M-0.06อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ACC.R ADVANCED CONNECTION CORPORATION NON-VOTING
0.611.67%0.01ขาย37.800K805.836M-0.06อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
BAT-3K HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND)
235.001.29%3.00แนะนำให้ซื้อ1.800K4.640B37.436.20ตลาดหลังการขายของยานยนต์
BAT-3K.R HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND) NON-VOTING
235.001.29%3.00แนะนำให้ซื้อ1.800K4.640B37.436.20ตลาดหลังการขายของยานยนต์
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.577.55%0.04ซื้อ38.957M1.835B22.410.02ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.577.55%0.04ซื้อ38.957M1.835B22.410.02ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
COTTO SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.220.00%0.00ซื้อ2.104M7.215B44.160.03ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
COTTO.R SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.220.00%0.00ซื้อ2.104M7.215B44.160.03ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
CRD CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.50-1.96%-0.01ซื้อ57.200K255.000M-0.16สร้างบ้าน
CRD.R CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.50-1.96%-0.01ซื้อ57.200K255.000M-0.16สร้างบ้าน
ECF EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY
1.163.57%0.04ซื้อ3.355M1.084B21.940.05ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
ECF.R EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.163.57%0.04ซื้อ3.355M1.084B21.980.05ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.540.00%0.00ซื้อ64.200K332.100M-0.12ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
FANCY.R FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.540.00%0.00ซื้อ64.200K332.100M-0.12ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.76-1.30%-0.01ซื้อ75.500K605.339M55.640.0146.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.76-1.30%-0.01ซื้อ75.500K605.339M55.640.0146.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
GYT GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY
214.00-0.47%-1.00เป็นกลาง1001.591B-4.73ตลาดหลังการขายของยานยนต์
GYT.R GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
214.00-0.47%-1.00เป็นกลาง1001.591B-11.86ตลาดหลังการขายของยานยนต์
HFT HWA FONG RUBBER (THAILAND)
3.280.00%0.00ซื้อ1.279M2.199B6.070.55ตลาดหลังการขายของยานยนต์
HFT.R HWA FONG RUBBER (THAILAND) NON-VOTING
3.280.00%0.00ซื้อ1.279M2.199B8.820.38ตลาดหลังการขายของยานยนต์
HPT HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.650.00%0.00ซื้อ10.300K359.124M27.540.02ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
HPT.R HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.650.00%0.00ซื้อ10.300K359.124M27.540.02ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
IRC INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY
13.700.74%0.10ซื้อ7002.605B13.171.021587.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
IRC.F INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY FOREIGN
10.80384.30%8.57แนะนำให้ซื้อ1.000K2.084B10.541.021587.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
IRC.R INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.700.74%0.10ซื้อ7002.605B17.340.781587.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
MODERN MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.481.64%0.04ซื้อ211.300K1.800B13.440.18ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
MODERN.R MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.481.64%0.04ซื้อ211.300K1.800B13.440.18ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
NEP NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.15-6.25%-0.01ซื้อ900348.807M-0.02สร้างบ้าน
NEP.R NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.15-6.25%-0.01ซื้อ900348.807M-0.02สร้างบ้าน
NOBLE NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
12.10-0.82%-0.10ขาย1.353M5.478B2.524.76สร้างบ้าน
NOBLE.R NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.10-0.82%-0.10ขาย1.353M5.478B2.524.76สร้างบ้าน
PDJ PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.030.98%0.01ซื้อ572.800K486.710M-0.44เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
PDJ.R PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.030.98%0.01ซื้อ572.800K458.805M-0.44เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
PREB PRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.900.73%0.05ซื้อ201.000K2.084B9.790.69สร้างบ้าน
PREB.R PRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.900.73%0.05ซื้อ201.000K2.084B9.790.69สร้างบ้าน
PRIN PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.554.73%0.07ซื้อ237.400K1.769B15.990.09สร้างบ้าน
PRIN.R PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.554.73%0.07ซื้อ237.400K1.769B15.990.09สร้างบ้าน
PT PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
4.500.90%0.04ซื้อ291.600K1.255Bอิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
PT.R PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.500.90%0.04ซื้อ291.600K1.255Bอิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
SAMCO SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.260.00%0.00ขาย2.004M808.669M24.510.05สร้างบ้าน
SAMCO.R SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.260.00%0.00ขาย2.004M808.669M10.260.12สร้างบ้าน
SAWANG SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
9.600.52%0.05ซื้อ100242.400M-0.77เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
SAWANG.R SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.600.52%0.05ซื้อ100242.400M-0.77เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
SENA SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.700.00%0.00ซื้อ2.272M3.730B3.890.67สร้างบ้าน
SENA.R SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.700.00%0.00ซื้อ2.272M3.730B3.890.67สร้างบ้าน
STANLY THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY
169.502.73%4.50ซื้อ58.200K11.954B5.9826.07ตลาดหลังการขายของยานยนต์
STANLY.R THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
169.502.73%4.50ซื้อ58.200K11.954B5.9826.07ตลาดหลังการขายของยานยนต์
STAR STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY
2.72-0.73%-0.02ซื้อ41.500K758.548M-0.40ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
STAR.R STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.72-0.73%-0.02ซื้อ41.500K758.548M-0.40ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
SUC SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED
37.503.45%1.25ซื้อ35.200K10.875B12.602.88ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
SUC.R SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.503.45%1.25ซื้อ35.200K10.875B12.602.88ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
TCMC TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.12-1.75%-0.02ซื้อ5.699M824.257M-0.07ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
TCMC.R TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.12-1.75%-0.02ซื้อ5.699M824.257M-0.07ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
TSR THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.06-1.90%-0.04ซื้อ58.300K1.143B10.040.21อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
TSR.R THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.06-1.90%-0.04ซื้อ58.300K1.143B10.040.21อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ