เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ (อุตสาหกรรม)

6
หุ้น
22.118B
เงินทุนของตลาด
935.219K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.72%
เปลี่ยนแปลง
−7.27%
ประสิทธิภาพ เดือน
−3.22%
ประสิทธิภาพ ปี
−18.81%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AURAAURORA DESIGN PCL
14.5 THB+0.69%1.055M0.5119.21B THB23.570.62 THB0.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
AURA.RAURORA DESIGN PCL NON-VOTING
DR
14.5 THB+0.69%1.054M0.5123.570.62 THB0.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PDJPRANDA JEWELRY
1.87 THB0.00%192.7K0.571.109B THB−0.10 THB−128.84%5.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PDJ.RPRANDA JEWELRY NON-VOTING
DR
1.87 THB0.00%192.7K0.571.109B THB−0.10 THB−128.84%5.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SAWANGSAWANG EXPORT CO
14.4 THB+3.60%1000.91345.6M THB−0.43 THB+67.81%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SAWANG.RSAWANG EXPORT CO NON-VOTING
DR
14.4 THB+3.60%1000.91345.6M THB−0.43 THB+67.81%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร