การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล (อุตสาหกรรม)

46
หุ้น
1719.779B
เงินทุนของตลาด
3.278M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.36%
เปลี่ยนแปลง
−5.06%
ประสิทธิภาพ เดือน
−7.69%
ประสิทธิภาพ ปี
−8.12%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AHCAIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD
18.0 THB+1.69%2.4K0.242.653B THB15.121.19 THB−40.17%6.67%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
AHC.RAIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
18.0 THB+1.69%2.4K0.242.653B THB15.121.19 THB−40.17%6.67%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BCHBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO
21.2 THB−0.47%23.8K0.0053.117B THB42.350.50 THB−76.22%2.35%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BCH.RBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO NON-VOTING
DR
21.2 THB−0.47%23.8K0.0053.117B THB42.350.50 THB−76.22%2.35%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BDMSBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
25.75 THB0.00%1.35M0.03409.219B THB30.230.85 THB+11.61%2.52%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
BDMS.RBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
DR
25.75 THB0.00%1.35M0.03409.219B THB30.230.85 THB+11.61%2.52%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BHBUMRUNGRAD HOSPITAL CO
222 THB+0.45%27.4K0.01175.636B THB28.197.88 THB+70.60%1.67%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BH.RBUMRUNGRAD HOSPITAL CO NON-VOTING
DR
222 THB+0.45%27.4K0.01175.636B THB28.197.88 THB+70.60%1.67%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
CHGCHULARAT HOSPITAL
2.88 THB0.00%163.8K0.0131.68B THB29.970.10 THB−75.45%3.30%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
CHG.RCHULARAT HOSPITAL NON-VOTING
DR
2.88 THB0.00%163.8K0.0131.68B THB29.970.10 THB−75.45%3.30%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
CMRCHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PCL
2.00 THB0.00%7000.008.046B THB57.470.03 THB−75.75%3.30%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
CMR.RCHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PCL NON-VOTING
DR
2.00 THB0.00%7000.008.046B THB57.470.03 THB−75.75%3.30%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
EKHEKACHAI MEDICAL CARE PCL
7.30 THB−0.68%809.939K1.074.669B THB9.460.77 THB4.28%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
EKH.REKACHAI MEDICAL CARE PCL NON-VOTING
DR
7.30 THB−0.68%809.7K1.074.669B THB9.460.77 THB4.28%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
IMHINTERMEDICAL CARE&LAB HOSPITAL PCL
7.80 THB−1.27%10.412K1.101.672B THB−0.03 THB−101.56%1.79%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
IMH.RINTERMEDICAL CARE&LAB HOSPITAL PCL NON-VOTING
DR
7.80 THB−1.27%10.4K1.101.672B THB−0.03 THB−101.56%1.79%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
LPHLADPRAO GENERAL HOSPITAL PCL
4.84 THB0.00%5000.013.63B THB35.990.13 THB−70.99%3.31%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
LPH.RLADPRAO GENERAL HOSPITAL PCL NON-VOTING
DR
4.84 THB0.00%5000.013.63B THB35.990.13 THB−70.99%3.31%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
M-CHAIMAHACHAI HOSPITAL
54.25 THB−1.36%1K0.038.8B THB36.571.48 THB−55.02%1.45%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
M-CHAI.RMAHACHAI HOSPITAL NON-VOTING
DR
54.25 THB−1.36%1K0.038.8B THB36.571.48 THB−55.02%1.45%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
NEWWATTANA KARNPAET
109.0 THB−5.22%7004.591.09B THB17.926.08 THB−33.56%3.67%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
NEW.RWATTANA KARNPAET NON-VOTING
DR
109.0 THB−5.22%7004.671.09B THB17.926.08 THB−33.56%3.67%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
NTVNONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC CO
36.50 THB0.00%7000.025.84B THB14.792.47 THB+48.84%3.10%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
NTV.RNONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC CO NON-VOTING
DR
36.50 THB0.00%7000.025.84B THB14.792.47 THB+48.84%3.10%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
PHGPATRANGSIT HEALTHCARE GROUP PCL
12.2 THB0.00%5000.003.66B THB20.270.60 THB−48.71%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
PHG.RPATRANGSIT HEALTHCARE GROUP PCL NON-VOTING
DR
12.2 THB0.00%5000.0020.270.60 THB−48.71%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
PR9PRARAM 9 HOSPITAL PCL
15.3 THB−1.29%22.2K0.0112.188B THB23.650.65 THB−6.64%1.87%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PR9.RPRARAM 9 HOSPITAL PCL NON-VOTING
DR
15.3 THB−1.29%22.2K0.0112.188B THB23.650.65 THB−6.64%1.87%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
PRINCPRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD
4.20 THB−0.47%7000.0016.072B THB−0.18 THB−221.52%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
PRINC.RPRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
4.20 THB−0.47%7000.0016.072B THB−0.18 THB−221.52%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
RJHRAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD
27.00 THB−1.82%15.8K0.158.25B THB22.771.19 THB−72.19%4.36%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
RJH.RRAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
27.00 THB−1.82%15.8K0.158.25B THB22.771.19 THB−72.19%4.36%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
RPHRATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL
6.35 THB−0.78%39.5K0.133.494B THB24.800.26 THB−73.07%4.06%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
RPH.RRATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL NON-VOTING
DR
6.35 THB−0.78%39.5K0.133.494B THB24.800.26 THB−73.06%4.06%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SKRSIKARIN PUBLIC CO
10.4 THB0.00%1.5K0.0121.422B THB25.380.41 THB−50.24%1.63%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SKR.RSIKARIN PUBLIC CO NON-VOTING
DR
10.4 THB0.00%1.5K0.0121.422B THB25.380.41 THB−50.25%1.63%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
THGTHONBURI HEALTHCARE GROUP PCL
62.75 THB+0.80%1K0.0052.426B THB59.901.05 THB−55.65%1.45%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขายรุนแรง
THG.RTHONBURI HEALTHCARE GROUP PCL NON-VOTING
DR
62.75 THB+0.80%1K0.0052.426B THB59.901.05 THB−55.65%1.45%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
TNHTHAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC
35.75 THB+0.70%4000.006.39B THB18.361.95 THB−17.58%1.69%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
TNH.RTHAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC NON-VOTING
DR
35.75 THB+0.70%4000.006.39B THB18.361.95 THB−17.58%1.69%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
VIBHAVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO
1.80 THB+0.56%11.9K0.0024.301B THB29.270.06 THB−51.99%3.07%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
VIBHA.RVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING
DR
1.80 THB+0.56%11.9K0.0024.301B THB29.270.06 THB−51.99%3.07%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
VIHSRIVICHAI VEJVIVAT PUBLIC CO LTD
7.35 THB−0.68%14K0.084.223B THB16.920.43 THB−64.31%6.08%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
VIH.RSRIVICHAI VEJVIVAT PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
7.35 THB−0.68%14K0.084.223B THB16.920.43 THB−64.31%6.08%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
WPHWATTANAPAT HOSPITAL TRANG PCL
5.55 THB+2.78%1000.003.24B THB79.290.07 THB−86.60%2.04%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
WPH.RWATTANAPAT HOSPITAL TRANG PCL NON-VOTING
DR
5.55 THB+2.78%1000.003.24B THB79.290.07 THB−86.60%2.04%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ