การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์ (อุตสาหกรรม)

16
หุ้น
27.012B
เงินทุนของตลาด
162.407K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.50%
เปลี่ยนแปลง
+4.92%
ประสิทธิภาพ เดือน
−38.16%
ประสิทธิภาพ ปี
−37.76%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
MONOMONO NEXT PCL
0.83 THB0.00%347.222K0.232.881B THB162.750.01 THB−86.82%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
MONO.RMONO NEXT PCL NON-VOTING
DR
0.83 THB0.00%347.2K0.232.881B THB162.750.01 THB−86.82%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
PTECHPLUS TECH INNOVATION PCL
10.5 THB0.00%1000.072.573B THB−0.01 THB−100.97%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
PTECH.RPLUS TECH INNOVATION PCL NON-VOTING
DR
10.5 THB0.00%1000.072.573B THB−0.01 THB−100.97%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
SFTSHRINKFLEX (THAILAND) PCL
3.98 THB0.00%3.2K0.441.751B THB71.330.06 THB−67.75%1.76%บริการเชิงพาณิชย์
SFT.RSHRINKFLEX (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
3.98 THB0.00%3.2K0.441.751B THB71.330.06 THB−67.75%1.76%บริการเชิงพาณิชย์
SIMATSIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC CO. LTD.
2.06 THB0.00%357.031K0.261.336B THB−0.01 THB−107.81%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
SIMAT.RSIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC CO. LTD. NON-VOTING
DR
2.06 THB0.00%357K0.261.336B THB−0.01 THB−107.81%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
SLPSALEE PRINTING PUBLIC CO LTD
0.39 THB+2.63%6.2K0.06456M THB−0.04 THB−25.08%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
SLP.RSALEE PRINTING PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
0.39 THB+2.63%6.2K0.06456M THB−0.04 THB−25.08%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
SPACKS PACK & PRINT
1.91 THB0.00%31.2K0.09573M THB28.590.07 THB+25.80%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
SPACK.RS PACK & PRINT NON-VOTING
DR
1.91 THB0.00%31.2K0.09573M THB28.640.07 THB+25.61%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
STPSAHATHAI PRINTING & PACKAGING PCL
9.15 THB+1.10%12.9K0.50905M THB12.790.72 THB−51.43%3.87%บริการเชิงพาณิชย์
STP.RSAHATHAI PRINTING & PACKAGING PCL NON-VOTING
DR
9.15 THB+1.10%12.9K0.50บริการเชิงพาณิชย์
TKST.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC CO.LTD
6.95 THB+1.46%196.323K0.923.483B THB12.170.57 THB−60.88%5.55%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
TKS.RT.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC CO.LTD NON-VOTING
DR
6.95 THB+1.46%196.3K0.923.483B THB12.170.57 THB−60.88%5.55%บริการเชิงพาณิชย์