การผลิตเบ็ดเตล็ด (อุตสาหกรรม)

26
หุ้น
84.325B
เงินทุนของตลาด
3.202M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.31%
เปลี่ยนแปลง
+0.67%
ประสิทธิภาพ เดือน
−33.73%
ประสิทธิภาพ ปี
−29.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
COLORSALEE COLOUR PCL
1.45 THB0.00%599853.999M THB22.170.07 THB−20.63%5.52%การผลิตของผู้ผลิต
COLOR.RSALEE COLOUR PCL NON-VOTING
DR
1.45 THB0.00%500853.999M THB22.170.07 THB−20.53%5.52%การผลิตของผู้ผลิต
NERNORTH EAST RUBBERS PCL
4.70 THB0.43%2.991M8.648B THB5.210.90 THB−14.28%7.69%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
NER.RNORTH EAST RUBBERS PCL NON-VOTING
DR
4.70 THB0.43%2.991M8.648B THB5.210.90 THB−14.28%7.69%การผลิตของผู้ผลิต
PDGPRODIGY PCL
2.68 THB−1.47%98.86K807.84M THB45.040.06 THB−65.45%2.21%การผลิตของผู้ผลิต
PDG.RPRODIGY PCL NON-VOTING
DR
2.68 THB−1.47%98.8K807.84M THB45.040.06 THB−65.45%2.21%การผลิตของผู้ผลิต
SALEESALEE INDUSTRY PUBLIC CO.LTD
0.79 THB−2.47%110.9K1.232B THB15.080.05 THB55.03%8.64%การผลิตของผู้ผลิต
SALEE.RSALEE INDUSTRY PUBLIC CO.LTD NON-VOTING
DR
0.79 THB−2.47%110.9K1.232B THB15.080.05 THB55.03%8.64%การผลิตของผู้ผลิต
SITHAISRITHAI SUPERWARE
1.19 THB0.00%1.261M3.225B THB9.240.13 THB34.45%5.04%การผลิตของผู้ผลิต
SITHAI.RSRITHAI SUPERWARE NON-VOTING
DR
1.19 THB0.00%1.261M3.225B THB9.240.13 THB34.45%5.04%การผลิตของผู้ผลิต
STGTSRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL
6.75 THB0.75%5.333M19.197B THB147.700.05 THB−98.37%11.19%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
STGT.RSRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NON-VOTING
DR
6.75 THB0.75%5.332M19.197B THB147.700.05 THB−98.37%11.19%การผลิตของผู้ผลิต
TEGHTHAI EASTERN GROUP HOLDINGS PCL
3.06 THB1.32%562.9K3.262B THB7.810.39 THB8.61%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
TEGH.RTHAI EASTERN GROUP HOLDINGS PCL NON-VOTING
DR
3.06 THB1.32%562.9K7.810.39 THB8.61%การผลิตของผู้ผลิต
TNPCTHAI NAM PLASTICS CO
1.52 THB0.00%174.713K518.043M THB−0.12 THB−173.15%1.32%การผลิตของผู้ผลิต
TNPC.RTHAI NAM PLASTICS CO NON-VOTING
DR
1.52 THB0.00%174.7K518.043M THB−0.12 THB−173.15%1.32%การผลิตของผู้ผลิต
TNRTHAI NIPPON RUBBER INDUSTRY PCL
8.55 THB0.00%2.8K2.565B THB14.310.60 THB5.85%การผลิตของผู้ผลิต
TNR.RTHAI NIPPON RUBBER INDUSTRY PCL NON-VOTING
DR
8.55 THB0.00%2.8K2.565B THB14.310.60 THB5.85%การผลิตของผู้ผลิต
TRUBBTHAI RUBBER LATEX GROUP PCL
1.31 THB0.00%1.206M1.071B THB−0.22 THB−128.03%9.16%การผลิตของผู้ผลิต
TRUBB.RTHAI RUBBER LATEX GROUP PCL NON-VOTING
DR
1.31 THB0.00%1.206M1.071B THB−0.22 THB−128.03%9.16%การผลิตของผู้ผลิต
TRVT.R.V. RUBBER PRODUCTS PCL
3.72 THB−1.59%61K793.8M THB17.240.22 THB18.96%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
TRV.RT.R.V. RUBBER PRODUCTS PCL NON-VOTING
DR
3.72 THB−1.59%61K793.8M THB17.240.22 THB18.96%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
UPUNION PLASTIC
17.3 THB−3.89%900432.5M THB14.421.20 THB67.45%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
UP.RUNION PLASTIC NON-VOTING
DR
17.3 THB−3.89%900432.5M THB14.421.20 THB67.45%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
WFXWORLD FLEX PCL
2.56 THB0.00%94.613K1.188B THB−0.14 THB−114.48%8.20%การผลิตของผู้ผลิต
WFX.RWORLD FLEX PCL NON-VOTING
DR
2.56 THB0.00%94.6K1.188B THB−0.14 THB−114.48%8.20%การผลิตของผู้ผลิต