การผลิตเบ็ดเตล็ด (อุตสาหกรรม)

24
หุ้น
147.037B
เงินทุนของตลาด
13.722M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.74%
เปลี่ยนแปลง
−9.96%
ประสิทธิภาพ เดือน
−37.58%
ประสิทธิภาพ ปี
−27.05%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.803.45%0.06ซื้อ131.000K235800.001.025B15.410.11
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.803.45%0.06ซื้อ131.000K235800.001.025B15.410.11
CPR CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
9.809.50%0.85ซื้อ39.906M391079123.401.990B27.060.37
CPR.R CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.809.50%0.85ซื้อ39.906M391074880.001.990B27.060.37
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.100.83%0.05ขาย1.087M6633249.809.471B5.571.16
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.100.83%0.05ขาย1.087M6632530.009.471B5.571.16
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.540.00%0.00ขาย14.900K52746.001.045B16.370.21
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.540.00%0.00ขาย14.900K52746.001.045B16.380.21
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.280.79%0.01ขาย574.900K735872.003.414B18.080.07
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.280.79%0.01ขาย574.900K735872.003.414B18.100.07
STGT SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
17.301.76%0.30ขาย9.292M160745545.0047.816B3.255.14
STGT.R SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.301.76%0.30ขาย9.291M160729110.0047.816B3.255.14
TNPC THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.084.05%0.12ซื้อ7.535M23208776.361.029B11.920.25
TNPC.R THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.084.05%0.12ซื้อ7.535M23208108.001.029B11.920.25
TNR THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY
9.102.82%0.25ซื้อ6.705K61015.502.700B-1.55
TNR.R THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY NON-VOTING
9.102.82%0.25ซื้อ6.700K60970.002.700B-1.55
TRUBB THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY
2.560.79%0.02ขาย1.328M3398656.002.094B3.240.79
TRUBB.R THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.560.79%0.02ขาย1.328M3398656.002.094B3.240.79
TRV T.R.V. RUBBER PRODUCTS PUBLIC COMPANY
2.581.57%0.04ขาย71.800K185244.00546.000M171.00
TRV.R T.R.V. RUBBER PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.581.57%0.04ขาย71.800K185244.00171.00
UP UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
21.00-0.47%-0.10มีแรงขายรุนแรง50010500.00525.000M68.200.31
UP.R UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.00-0.47%-0.10มีแรงขายรุนแรง50010500.00525.000M68.170.31
WFX WORLD FLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
7.25-0.68%-0.05ขาย79.300K574925.003.319B7.710.93
WFX.R WORLD FLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.25-0.68%-0.05ขาย79.300K574925.007.710.93
โหลดเพิ่ม