สายการบิน (อุตสาหกรรม)

7
หุ้น
605.483B
เงินทุนของตลาด
1.502M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.49%
เปลี่ยนแปลง
+4.89%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.64%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.76%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AAVASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LTD
1.91 THB0.00%18.916M0.7422.142B THB24.030.08 THB0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
AAV.RASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
DR
1.91 THB0.00%18.915M0.7422.142B THB24.030.08 THB0.00%ระบบขนส่ง
BABANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO LTD
14.2 THB0.00%1.016M0.2429.252B THB8.271.72 THB3.52%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
BA.RBANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO LTD NON-VOTING
DR
14.2 THB0.00%1.016M0.2429.252B THB8.271.72 THB3.52%ระบบขนส่ง
SIA19YUANTA SECURITIES CO.LTD
DR
17.0 THB+1.80%12.365K0.61501.331B THBระบบขนส่ง
SINOSINO LOGISTICS CORPORATION PCL
1.31 THB0.00%4.678M0.141.362B THB0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
SINO.RSINO LOGISTICS CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
1.31 THB0.00%4.678M0.140.00%ระบบขนส่ง