สายการบิน (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
76.648B
เงินทุนของตลาด
16.296M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.58%
เปลี่ยนแปลง
+6.47%
ประสิทธิภาพ เดือน
+101.84%
ประสิทธิภาพ ปี
+64.68%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.72-1.45%-0.04ซื้อ35.165M13.192B-1.34
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.72-1.45%-0.04ซื้อ35.165M13.192B-1.34
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.20-3.17%-0.40ซื้อ6.392M25.132B-1.65
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.20-3.17%-0.40ซื้อ6.392M25.132B-1.65
โหลดเพิ่ม