อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5235.073B1.12-0.16%895.281Kบริการเชิงพาณิชย์57
313.270B1.470.60%168.837Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1599.751B1.81-0.35%402.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2510.419B1.850.43%757.683Kระบบขนส่ง10
2378.953B2.61-0.38%1.524Mระบบขนส่ง3
122.175B0.901.24%643.737Kสาธารณูปโภค2
317.084B2.76-0.11%1.163Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1586.118B1.72-0.48%235.945Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
8495.971B1.11-0.17%343.430Kการค้าปลีก35
17838.151B2.560.11%442.183Kการผลิตของผู้ผลิต89
7449.821B3.56-1.53%793.105Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9361.840B2.350.44%820.388Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3267.873B1.490.37%246.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1453.208B0.07-0.26%326.624Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1531.705B2.340.95%556.215Kบริการผู้บริโภค11
4257.202B2.770.28%359.706Kการผลิตของผู้ผลิต57
74.846B2.880.77%8.300Kบริการผู้บริโภค1
116.540B1.26-0.29%68.853Kบริการผู้บริโภค2
1253.772B0.46-1.96%1.404Mการค้าปลีก13
910.362B1.87-0.73%372.677Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4035.039B3.57-0.06%2.118Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
14641.338B2.470.58%1.181Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ84
31.079B0.51-1.11%943.368Kแร่พลังงาน2
2302.448B1.89-0.25%1.025Mบริการเชิงพาณิชย์31
86.971B0.710.32%294.578Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
524.888B1.75-0.27%108.802Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
119.539B2.480.60%347.914Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1882.736B1.893.62%185.454Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
281.430B1.67-0.54%105.913Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1514.439B1.650.47%204.865Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
756.360B1.78-0.43%214.656Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2478.875B1.73-0.99%518.844Kการค้าปลีก16
2481.610B0.760.07%639.102Kการค้าปลีก12
4186.189B1.13-1.11%152.437Kการค้าปลีก20
7624.086B3.01-0.43%1.438Mสาธารณูปโภค17
9675.412B1.73-0.47%984.457Kการผลิตของผู้ผลิต55
11075.123B1.520.11%1.535Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
35325.822B2.530.39%1.072Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
8153.215B1.823.52%1.704Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1328.334B2.490.19%417.915Kบริการการกระจายสินค้า33
2667.731B1.84-0.44%1.832Mการค้าปลีก17
23398.744B1.40-0.05%3.799Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
15913.527B2.730.73%713.287Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
364.860B2.410.30%62.331Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8345.656B2.96-0.26%1.732Mการเงิน41
580.289B3.99-0.76%1.158Mการเงิน5
155.615B1.59-1.46%164.400Kบริการเชิงพาณิชย์7
985.456B1.72-0.23%25.536Kบริการการกระจายสินค้า40
9944.760B1.84-0.91%961.297Kการค้าปลีก47
74.214B0.65-1.82%64.847Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2903.387B1.41-0.71%502.551Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9577.592B1.40-0.29%287.244Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
102.047B2.68-2.50%87.850Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
3958.119B2.23-0.59%744.250Kสาธารณูปโภค16
302.031B2.93-0.18%51.977Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
514.211B2.17-0.07%102.050Kการค้าปลีก10
1480.805B2.70-0.56%298.140Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
123.247B0.62-0.90%66.743Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
714.009B1.39-0.55%116.359Kบริการผู้บริโภค16
13805.348B1.29-0.54%987.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9347.909B2.16-1.12%1.152Mการผลิตของผู้ผลิต10
29042.790B1.770.03%417.303Kการผลิตของผู้ผลิต192
7889.699B2.07-0.49%394.531Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
15412.933B1.36-0.83%615.520Kบริการทางด้านเทคโนโลยี185
124.373B2.271.79%16.509Kการเงิน8
916.919B5.34-0.67%864.802Kแร่พลังงาน2
1196.875B1.11-1.02%1.520Mการค้าปลีก15
13052.734B1.02-0.10%4.178Mบริการทางด้านเทคโนโลยี91
8192.190B4.01-0.39%4.321Mการเงิน40
181.071B2.370.51%76.606Kการเงิน8
405.348B2.85-0.15%718อื่นๆ255
9356.389B3.95-0.14%3.051Mการเงิน6
32300.519B4.31-0.29%20.117Mการเงิน11
17086.190B4.390.30%4.065Mการสื่อสาร2
2081.973B1.914.02%476.189Kระบบขนส่ง36
3.916B2.721.23%6.900Kบริการผู้บริโภค1
2110.447B1.76-1.19%392.275Kบริการการกระจายสินค้า18
13247.495B0.87-0.72%1.485Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
464.821B2.43-1.60%131.222Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5086.124B2.180.86%912.118Kการผลิตของผู้ผลิต70
55.545B2.32-0.69%180.726Kอื่นๆ3
7397.956B1.49-0.61%340.313Kบริการเชิงพาณิชย์159
2964.155B1.87-0.05%484.584Kการผลิตของผู้ผลิต40
58203.857B3.02-0.75%2.213Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7318.488B0.530.19%437.025Kบริการผู้บริโภค35
30.453B0.12-0.90%15.319Kการเงิน2
986.111B2.07-0.42%146.762Kการผลิตของผู้ผลิต21
1810.592B2.38-1.16%2.676Mแร่พลังงาน3
3412.764B4.320.92%4.487Mแร่พลังงาน8
185.726B1.76-0.73%98.403Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4357.075B1.26-0.08%2.368Mบริการผู้บริโภค67
344.831B2.11-0.33%100.092Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1370.542B2.211.60%1.027Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1509.424B1.470.40%128.184Kระบบขนส่ง17
7271.450B1.03-0.56%377.239Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
1957.430B1.85-1.14%393.265Kบริการเชิงพาณิชย์38
611.557B1.28-0.70%348.532Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
22408.067B3.850.66%1.176Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
28578.752B1.39-0.56%1.495Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
5.503B0.00-5.00%379.900Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
6008.827B3.54-0.75%1.061Mการเงิน3
136.035B0.99-0.01%139.068Kบริการผู้บริโภค14
18.792B0.93-1.41%6.096Kบริการผู้บริโภค2
1316.701B1.860.22%1.304Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26766.872B1.120.71%391.001Kระบบขนส่ง27
20429.003B2.360.20%1.803Mการเงิน120
16604.814B3.55-0.07%8.324Kการเงิน70
13027.822B1.43-1.10%1.147Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
14202.674B3.40-0.68%1.517Mการเงิน80
5410.468B0.92-0.35%223.746Kบริการผู้บริโภค99
2908.069B0.982.03%7.515Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1106.848B1.12-1.07%181.742Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2101.750B4.10-0.30%930.400Kการเงิน1
3889.617B1.22-0.37%160.509Kการค้าปลีก63
9462.247B1.070.96%11.654Mการสื่อสาร20
7840.786B1.562.58%1.197Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
303.702B2.031.57%64.105Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2437.529B2.37-0.22%2.327Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
4434.490B6.16-0.08%3.915Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1013.849B1.710.40%292.926Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1469.272B1.79-0.04%133.190Kระบบขนส่ง25
7324.752B2.91-0.02%2.399Mการผลิตของผู้ผลิต44
20.601B1.482.87%78.016Kสาธารณูปโภค3
39541.532B3.99-0.03%1.700Mบริการการกระจายสินค้า169
17497.760B3.740.33%4.080Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ