อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5248.939B1.12-0.30%415.350Kบริการเชิงพาณิชย์57
315.988B1.46-0.22%201.990Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
—%วัสดุพื้นฐาน
1601.922B1.80-0.32%175.952Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2560.202B1.81-0.50%521.850Kระบบขนส่ง10
2392.043B2.600.27%551.918Kระบบขนส่ง3
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%ในทางอุตสาหกรรม
122.425B0.90-2.24%225.606Kสาธารณูปโภค2
321.184B2.720.35%1.076Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
—%วัสดุพื้นฐาน
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1584.042B1.72-0.66%206.699Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
8504.179B1.110.16%215.499Kการค้าปลีก35
18054.084B2.560.34%267.186Kการผลิตของผู้ผลิต90
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7453.130B3.56-0.22%308.845Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
—%ไฟแนนซ์
9393.292B2.340.76%509.027Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3249.277B1.500.58%146.899Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1450.186B0.07-0.92%284.811Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
—%ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1500.504B2.391.36%328.216Kบริการผู้บริโภค11
3703.822B2.630.10%185.753Kการผลิตของผู้ผลิต56
—%ในทางอุตสาหกรรม
73.200B2.95-1.01%4.600Kบริการผู้บริโภค1
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
116.689B1.26-0.80%49.855Kบริการผู้บริโภค2
1274.285B0.46-3.39%988.235Kการค้าปลีก13
922.690B1.851.65%195.214Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4047.433B3.560.05%1.367Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
14662.611B2.47-0.35%928.283Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ84
—%ไฟแนนซ์
—%พลังงาน
30.920B0.511.28%484.974Kแร่พลังงาน2
2307.272B1.89-0.28%475.882Kบริการเชิงพาณิชย์31
—%ไฟแนนซ์
—%วัสดุพื้นฐาน
—%เทคโนโลยี
86.932B0.710.54%438.764Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
—%เทคโนโลยี
523.460B1.76-0.43%70.396Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
119.244B2.49-1.62%181.460Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
—%ในทางอุตสาหกรรม
1899.410B1.873.01%158.557Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
—%วัสดุพื้นฐาน
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
—%ไฟแนนซ์
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
283.446B1.65-0.37%60.347Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1526.512B1.64-0.45%108.154Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
750.806B1.80-1.03%256.314Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2479.712B1.730.59%395.169Kการค้าปลีก16
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2447.961B0.77-0.62%637.991Kการค้าปลีก12
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
—%ไฟแนนซ์
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
4185.071B1.13-0.48%89.917Kการค้าปลีก20
7611.411B2.990.71%1.092Mสาธารณูปโภค16
—%ในทางอุตสาหกรรม
10267.658B1.74-0.85%554.823Kการผลิตของผู้ผลิต56
11123.988B1.51-0.64%840.139Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
34898.313B2.52-0.40%635.918Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
—%เทคโนโลยี
8129.735B1.830.29%509.370Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1313.766B2.52-0.54%320.444Kบริการการกระจายสินค้า33
2661.063B1.840.13%481.268Kการค้าปลีก17
23296.203B1.410.15%2.238Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
—%ในทางอุตสาหกรรม
16023.054B2.710.14%382.346Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
365.326B2.41-1.32%43.923Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
—%ในทางอุตสาหกรรม
8327.877B2.960.34%1.049Mการเงิน41
—%ไฟแนนซ์
587.551B3.94-1.27%1.055Mการเงิน5
156.919B1.58-0.75%221.058Kบริการเชิงพาณิชย์7
984.936B1.73-0.13%17.853Kบริการการกระจายสินค้า40
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
9924.166B1.840.10%734.573Kการค้าปลีก47
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
74.037B0.660.23%33.256Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2903.087B1.41-0.23%406.638Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9646.600B1.39-0.56%236.442Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
102.544B2.67-1.72%30.129Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4001.758B2.200.92%549.437Kสาธารณูปโภค16
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%ไฟแนนซ์
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
303.537B2.91-0.48%40.217Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
513.974B2.17-0.12%69.388Kการค้าปลีก10
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1491.728B2.68-0.71%183.361Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
123.206B0.62-0.92%43.635Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
712.058B1.39-0.17%133.518Kบริการผู้บริโภค16
13809.102B1.29-1.09%621.813Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
—%เทคโนโลยี
9333.700B2.17-1.44%891.843Kการผลิตของผู้ผลิต10
—%ในทางอุตสาหกรรม
26660.700B1.69-0.78%208.797Kการผลิตของผู้ผลิต190
7910.620B2.07-0.58%213.706Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
15180.497B1.38-0.40%354.209Kบริการทางด้านเทคโนโลยี185
125.284B2.26-0.67%14.146Kการเงิน8
933.492B5.25-0.85%566.813Kแร่พลังงาน2
1201.393B1.11-0.05%1.111Mการค้าปลีก15
—%เทคโนโลยี
13050.651B1.020.08%3.763Mบริการทางด้านเทคโนโลยี90
—%ไฟแนนซ์
8165.524B4.02-0.35%2.412Mการเงิน40
—%ไฟแนนซ์
182.409B2.35-0.55%40.540Kการเงิน8
405.958B2.85-0.15%863อื่นๆ254
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9426.466B3.920.02%1.710Mการเงิน6
32347.974B4.31-0.66%15.909Mการเงิน11
17151.750B4.380.07%2.321Mการสื่อสาร2
—%ในทางอุตสาหกรรม
2094.854B1.903.86%297.800Kระบบขนส่ง36
3.928B2.710.78%30.300Kบริการผู้บริโภค1
2133.409B1.75-0.62%274.975Kบริการการกระจายสินค้า18
—%ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
13236.749B0.88-0.54%592.205Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
466.117B2.42-1.31%123.569Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5097.349B2.170.44%337.072Kการผลิตของผู้ผลิต70
55.214B2.34-0.92%226.944Kอื่นๆ3
7350.347B1.50-0.75%172.353Kบริการเชิงพาณิชย์158
2976.622B1.86-0.51%352.965Kการผลิตของผู้ผลิต40
58788.140B2.99-0.42%1.394Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7350.738B0.53-0.55%348.477Kบริการผู้บริโภค35
30.498B0.12-1.67%22.535Kการเงิน2
—%สาธารณูปโภค
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
—%วัสดุพื้นฐาน
—%เทคโนโลยี
987.970B2.07-0.28%90.847Kการผลิตของผู้ผลิต21
1818.223B2.37-0.37%1.381Mแร่พลังงาน3
—%พลังงาน
3430.023B4.301.00%2.436Mแร่พลังงาน8
—%พลังงาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ