อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
เครื่องจักรอุตสาหกรรม85.938 T JPY1.44%−2.76%5.433 Mการผลิตของผู้ผลิต218
ยานพาหนะใช้มอเตอร์68.23 T JPY2.61%−0.82%19.518 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
ธนาคารรายใหญ่49.714 T JPY3.06%−2.17%28.944 Mการเงิน26
ยารายใหญ่46.532 T JPY2.18%−0.49%3.637 Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์33.487 T JPY0.95%−2.92%3.22 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์56
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง26.496 T JPY2.93%−0.67%5.621 Mบริการการกระจายสินค้า134
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์25.534 T JPY1.08%−1.22%3.008 Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ44
เคมีพิเศษเฉพาะ23.687 T JPY1.47%−1.02%4.589 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์23.374 T JPY2.27%+1.97%4.472 Mการเงิน116
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต23.186 T JPY0.57%+0.81%7.853 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี75
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ21.166 T JPY1.45%−0.32%1.585 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี202
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย19.349 T JPY3.68%−0.60%5.827 Mการสื่อสาร8
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์18.88 T JPY0.69%−1.55%5.389 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
เครื่องใช้ไฟฟ้า18.796 T JPY1.84%−1.57%3.126 Mการผลิตของผู้ผลิต52
ธนาคารในภูมิภาค18.29 T JPY2.77%−0.07%3.599 Mการเงิน52
โทรคมนาคมพิเศษ17.089 T JPY0.40%−4.30%13.226 Mการสื่อสาร11
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์16.542 T JPY2.91%−1.01%5.048 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM16.088 T JPY2.90%−0.82%3.907 Mการผลิตของผู้ผลิต89
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์15.044 T JPY4.56%+1.02%7.864 Kการเงิน64
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า15.011 T JPY1.10%−4.33%3.652 Mการค้าปลีก35
โทรคมนาคมรายใหญ่14.021 T JPY3.21%−0.42%241.755 Mการสื่อสาร4
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ13.913 T JPY1.40%−1.40%3.287 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป13.747 T JPY1.39%+1.76%709.321 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี263
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม13.051 T JPY1.59%+0.36%1.392 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร61
วิศวกรรมและก่อสร้าง12.914 T JPY3.08%+0.44%757.646 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม156
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร12.695 T JPY2.53%−1.50%2.832 Mบริการการกระจายสินค้า28
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย12.557 T JPY2.59%−4.40%9.265 Mการเงิน4
ค้าปลีกอาหาร12.466 T JPY1.68%−1.41%10.998 Mการค้าปลีก49
ประกันชีวิต/สุขภาพ12.442 T JPY2.86%−2.17%6.185 Mการเงิน5
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด12.025 T JPY1.70%+1.22%1.902 Mบริการเชิงพาณิชย์192
เซมิคอนดักเตอร์11.76 T JPY1.23%−3.72%8.78 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
เหล็ก11.649 T JPY4.02%−0.78%2.308 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน33
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง11.475 T JPY3.04%+0.12%1.528 Mการเงิน41
การดูแลครัวเรือน/บุคคล11.408 T JPY1.58%+0.65%1.345 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
ภาพยนต์/บันเทิง10.398 T JPY0.62%+0.75%4.788 Mบริการผู้บริโภค30
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม10.045 T JPY2.98%−0.77%3.506 Mการผลิตของผู้ผลิต37
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์9.358 T JPY1.40%−1.80%2.344 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
ชุดประกันภัยรวม9.143 T JPY3.69%−3.81%5.72 Mการเงิน4
การขนส่งอื่นๆ8.932 T JPY1.34%+0.56%1.247 Mระบบขนส่ง27
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า8.895 T JPY1.96%+0.17%4.527 Mสาธารณูปโภค17
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์8.74 T JPY2.78%−0.48%4.066 Mการเงิน35
สร้างบ้าน8.501 T JPY3.44%+1.64%1.895 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร45
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์8.456 T JPY1.81%−2.68%5.091 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
ยาสูบ7.756 T JPY4.44%−1.55%5.055 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
รถไฟ7.732 T JPY1.87%+0.18%1.757 Mระบบขนส่ง10
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์7.608 T JPY3.23%−2.61%3.064 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
ยานอวกาศและการป้องกัน7.514 T JPY1.35%−0.03%57.129 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
ร้านอาหาร7.014 T JPY0.79%+1.13%542.44 Kบริการผู้บริโภค97
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม6.909 T JPY2.28%−0.07%1.369 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร6.867 T JPY2.90%−0.70%3.058 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
การขนส่งทางทะเล6.331 T JPY3.51%−2.24%6.734 Mระบบขนส่ง20
ตลาดหลังการขายของยานยนต์6.127 T JPY3.37%−1.02%1.713 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ5.711 T JPY1.57%+1.90%778.961 Kการค้าปลีก62
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์5.434 T JPY2.50%+0.04%1.85 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า5.213 T JPY2.41%−0.80%4.922 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
เสื้อผ้า/รองเท้า5.211 T JPY1.66%+0.73%2.462 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร40
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต4.968 T JPY1.26%+0.26%13.062 Mการค้าปลีก29
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน4.633 T JPY2.98%−1.09%8.337 Mแร่พลังงาน6
เครือข่ายร้านยา4.07 T JPY1.90%+1.71%689.91 Kการค้าปลีก19
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ3.929 T JPY2.55%−0.57%823.79 Kสาธารณูปโภค12
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ3.819 T JPY3.07%+0.54%1.451 Mระบบขนส่ง31
ห้างสรรพสินค้า3.697 T JPY1.56%−1.95%2.462 Mการค้าปลีก14
บริการน้ำมันแบบครบวงจร3.423 T JPY3.19%−1.23%4.612 Mแร่พลังงาน2
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม3.372 T JPY2.57%+0.66%640.271 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
วัสดุก่อสร้าง3.281 T JPY2.91%−0.08%800.55 Kการผลิตของผู้ผลิต30
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์3.237 T JPY1.32%−0.57%869.858 Kบริการเชิงพาณิชย์32
การผลิตโลหะ2.954 T JPY2.24%−0.30%945.534 Kการผลิตของผู้ผลิต46
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์2.684 T JPY2.83%+0.11%126.868 Kบริการการกระจายสินค้า43
บริการด้านบุคลากร2.64 T JPY3.02%+2.32%2.459 Mบริการเชิงพาณิชย์49
สายการบิน2.629 T JPY2.31%+0.63%1.943 Mระบบขนส่ง5
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์2.629 T JPY2.29%+0.37%316.315 Kบริการการกระจายสินค้า21
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ2.455 T JPY2.07%−1.17%1.133 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
การออกอากาศกระจายเสียง2.437 T JPY1.88%+0.37%316.624 Kบริการผู้บริโภค10
สิ่งทอ2.387 T JPY2.32%−0.79%2.772 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์2.339 T JPY1.99%−0.25%470.179 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
บริการด้านโฆษณา/การตลาด2.251 T JPY2.73%+0.82%882.631 Kบริการเชิงพาณิชย์56
การผลิตเบ็ดเตล็ด1.814 T JPY2.09%+0.66%215.257 Kการผลิตของผู้ผลิต24
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ1.725 T JPY1.74%+1.81%538.791 Kบริการผู้บริโภค56
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ1.622 T JPY3.34%+0.16%2.178 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ1.615 T JPY1.20%+1.05%700.139 Kบริการผู้บริโภค17
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์1.572 T JPY2.40%+1.24%1.616 Mการค้าปลีก17
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย1.435 T JPY3.75%+0.48%679.85 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
กลุ่มบริษัททางการเงิน1.417 T JPY3.52%−0.93%1.621 Mการเงิน5
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง1.363 T JPY2.51%−0.90%269.801 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
เครื่องมือ & ชิ้นส่วน1.336 T JPY1.28%+0.37%882.272 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์1.302 T JPY1.40%+1.05%472.888 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม1.252 T JPY2.83%−1.20%708.699 Kการผลิตของผู้ผลิต11
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา1.147 T JPY2.40%+0.45%618.598 Kการผลิตของผู้ผลิต14
การผลิตพลังงานทางเลือก1.144 T JPY1.88%+0.53%4.934 Mสาธารณูปโภค6
การบรรทุก1.14 T JPY3.11%+0.90%218.878 Kระบบขนส่ง19
บริการประมวลผลข้อมูล1.129 T JPY0.99%+4.46%356.071 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
เยื่อกระดาษและกระดาษ976.793 B JPY2.38%+0.19%384.984 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน893.16 B JPY2.33%+0.33%154.833 Kการค้าปลีก11
ผู้จัดการด้านการลงทุน794.109 B JPY1.54%+2.36%811.266 Kการเงิน18
ไบโอเทคโนโลยี673.892 B JPY0.02%+2.81%1.14 Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
อุปกรณ์โทรคมนาคม596.555 B JPY1.87%−0.76%375.837 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
บริการทางการแพทย์/พยาบาล580.681 B JPY2.29%+2.54%347.427 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
บริการด้านสิ่งแวดล้อม499.456 B JPY1.57%+0.29%229.082 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร476.882 B JPY1.11%+1.43%569.154 Kบริการผู้บริโภค15
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ459.149 B JPY2.14%+0.33%67.839 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11