อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2687.120B0.580.21%2.190Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ11
3015.384B1.68-0.11%701.646Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร67
200.897B1.99-0.99%140.265Kในทางอุตสาหกรรม4
308.851B1.49-1.06%93.721Kวัสดุพื้นฐาน11
2566.576B1.851.30%664.996Kในทางอุตสาหกรรม13
2374.428B2.62-0.57%866.231Kในทางอุตสาหกรรม3
498.051B0.921.96%200.211Kในทางอุตสาหกรรม3
391.024B3.37-0.62%869.893Kวัสดุพื้นฐาน7
1818.941B2.310.19%323.047Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร56
9330.007B1.04-0.83%370.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร37
946.158B1.530.01%91.691Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
62454.947B3.07-0.89%2.330Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
473.045B2.540.60%215.754Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
20098.584B2.850.34%486.173Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร116
46610.585B4.06-0.57%11.589Mไฟแนนซ์91
1845.136B0.543.41%945.096Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ29
9158.571B2.251.71%684.820Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
1596.599B2.451.78%497.652Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
7508.347B1.420.65%395.501Kในทางอุตสาหกรรม120
1064.184B1.79-0.45%79.874Kในทางอุตสาหกรรม25
1078.099B2.77-0.06%211.385Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
85.195B3.361.60%1.131Kไฟแนนซ์6
54.297B3.53-0.03%320.419Kพลังงาน4
1912.444B2.040.34%937.042Kในทางอุตสาหกรรม23
10390.293B3.251.15%6.712Kไฟแนนซ์35
12347.459B2.21-0.71%498.125Kวัสดุพื้นฐาน114
1092.400B2.06-0.43%503.925Kเทคโนโลยี28
2954.151B2.001.57%1.027Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
789.510B2.14-0.03%152.654Kเทคโนโลยี24
14403.010B2.60-0.92%780.676Kในทางอุตสาหกรรม173
1278.583B2.230.34%200.620Kวัสดุพื้นฐาน40
4036.479B2.660.85%594.743Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร61
4605.304B3.120.26%1.737Mไฟแนนซ์18
534.481B1.291.34%260.132Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
2842.064B2.950.76%304.408Kไฟแนนซ์13
5500.223B1.350.76%1.005Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร42
1365.321B0.780.07%1.228Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
273.502B1.560.12%406.623Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
14742.017B2.37-3.23%2.133Mวัสดุพื้นฐาน17
520.386B4.21-1.70%2.427Mไฟแนนซ์1
3250.997B3.691.22%11.456Kไฟแนนซ์12
34802.633B4.160.40%1.287Mในทางอุตสาหกรรม17
5533.689B1.140.77%208.793Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร26
7454.538B2.96-0.28%1.721Mสาธารณูปโภค19
39108.083B1.20-0.80%689.893Kในทางอุตสาหกรรม141
759.213B2.16-0.35%1.145Mเทคโนโลยี30
9383.359B1.020.35%4.049Mในทางอุตสาหกรรม49
3235.585B1.140.51%151.440Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
1118.135B2.040.87%151.002Kในทางอุตสาหกรรม30
1105.544B2.701.28%690.753Kไฟแนนซ์5
592.372B1.590.35%75.241Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
13648.301B1.390.00%406.815Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร119
10820.936B1.86-0.54%1.336Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร79
31.284B0.90-0.26%6.329Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
37.388B2.53-0.05%14.063Kวัสดุพื้นฐาน10
3055.339B1.760.12%163.952Kในทางอุตสาหกรรม42
796.127B1.181.39%266.548Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ26
1444.164B1.97-0.88%270.736Kในทางอุตสาหกรรม16
6160.523B3.09-0.04%1.974Mในทางอุตสาหกรรม30
466.675B2.750.05%689.026Kในทางอุตสาหกรรม4
14.292B0.76-1.86%1.170Mไฟแนนซ์4
287.273B2.04-0.69%45.597Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1957.850B0.650.10%192.589Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
909.144B2.340.73%246.174Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
7534.071B3.120.17%1.034Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
741.817B1.28-0.03%121.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
15420.584B1.55-0.73%4.040Mเทคโนโลยี15
1558.210B0.990.43%225.746Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
18750.783B1.410.01%703.954Kเทคโนโลยี190
20268.020B2.24-1.18%1.782Mในทางอุตสาหกรรม14
25228.838B1.75-0.57%482.209Kในทางอุตสาหกรรม256
10334.152B3.38-0.62%1.716Mบริการโทรคมนาคม13
11634.982B0.87-0.75%17.900Mเทคโนโลยี99
6531.737B3.401.36%5.913Mไฟแนนซ์36
215.207B2.45-0.32%127.471Kไฟแนนซ์8
6446.701B0.421.10%725.869Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร35
9180.469B4.16-0.25%2.602Mไฟแนนซ์7
1122.306B1.650.19%578.639Kในทางอุตสาหกรรม20
349.965B2.11-0.32%135.923Kในทางอุตสาหกรรม11
12553.955B0.940.01%914.046Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ43
86.892B1.34-0.22%99.773Kวัสดุพื้นฐาน4
97.886B2.003.68%11.582Kไฟแนนซ์5
250.109B4.47-4.17%18.000Kสาธารณูปโภค1
3946.160B2.31-1.07%457.970Kสาธารณูปโภค11
3019.919B1.310.09%236.188Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
1022.484B1.32-0.74%201.412Kวัสดุพื้นฐาน20
18504.518B4.24-0.12%879.929Kเทคโนโลยี25
1699.857B2.03-1.22%2.961Mพลังงาน3
5027.090B4.10-1.10%4.059Mพลังงาน25
211.507B2.38-2.91%216.215Kพลังงาน4
655.395B1.520.31%125.436Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
380.439B1.850.67%538.903Kวัสดุพื้นฐาน14
1427.122B1.92-0.79%1.198Mวัสดุพื้นฐาน19
24046.084B1.150.79%373.351Kในทางอุตสาหกรรม35
13268.269B1.190.38%1.111Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร29
1131.101B1.800.12%216.904Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร60
58006.018B2.742.25%1.722Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ64
23.043B1.01-0.16%105.781Kเทคโนโลยี3
50.041B1.094.52%57.421Kวัสดุพื้นฐาน3
64.261B2.280.08%365.167Kในทางอุตสาหกรรม7
7855.805B3.870.15%1.928Mไฟแนนซ์5
16730.519B1.970.24%1.579Mไฟแนนซ์107
1470.366B1.431.23%498.131Kไฟแนนซ์29
3240.640B0.63-0.12%278.543Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
88.513B1.436.89%1.806Mพลังงาน5
2298.352B3.481.36%2.964Kไฟแนนซ์10
5550.451B0.91-0.01%269.120Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร109
7571.336B1.93-0.94%966.584Kเทคโนโลยี33
4607.134B1.53-1.73%3.433Mเทคโนโลยี48
127.627B1.24-0.65%441.237Kในทางอุตสาหกรรม7
7183.114B1.180.83%471.226Kเทคโนโลยี135
640.163B1.830.49%9.522Kไฟแนนซ์5
3282.190B2.79-0.19%452.893Kวัสดุพื้นฐาน28
1651.369B2.04-1.46%936.639Kวัสดุพื้นฐาน15
5410.215B3.58-0.65%1.115Mวัสดุพื้นฐาน56
871.965B2.72-0.74%609.360Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
10339.864B3.591.69%489.444Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
4414.090B6.11-0.20%4.603Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
7228.974B2.140.51%810.399Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
33444.513B3.25-0.79%7.094Mบริการโทรคมนาคม11
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ