อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5229.883B1.12-0.15%896.158Kบริการเชิงพาณิชย์57
312.158B1.480.61%169.342Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1594.443B1.81-0.35%401.063Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2492.758B1.860.44%762.881Kระบบขนส่ง10
2390.073B2.60-0.38%1.526Mระบบขนส่ง3
122.175B0.901.24%643.737Kสาธารณูปโภค2
318.882B2.74-0.10%1.171Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1579.559B1.73-0.48%236.263Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
8531.501B1.11-0.16%343.470Kการค้าปลีก35
17899.462B2.550.11%442.335Kการผลิตของผู้ผลิต89
7427.396B3.57-1.53%793.004Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9342.235B2.360.44%820.132Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3285.050B1.480.37%246.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1444.767B0.07-0.26%326.848Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1545.747B2.320.97%560.397Kบริการผู้บริโภค11
4242.296B2.780.28%357.796Kการผลิตของผู้ผลิต57
73.794B2.930.77%8.300Kบริการผู้บริโภค1
115.254B1.28-0.30%68.988Kบริการผู้บริโภค2
1212.308B0.48-1.96%1.400Mการค้าปลีก13
924.818B1.84-0.73%373.396Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4034.958B3.57-0.06%2.116Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19381.808B2.321.22%892.331Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
31.079B0.51-1.11%943.368Kแร่พลังงาน2
2300.942B1.90-0.25%1.027Mบริการเชิงพาณิชย์31
87.190B0.710.33%293.893Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
525.117B1.75-0.27%108.492Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
117.598B2.520.60%346.970Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1868.338B1.903.57%186.558Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
280.351B1.67-0.53%105.933Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1509.943B1.650.48%205.028Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
748.630B1.80-0.44%212.795Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2488.238B1.73-0.99%518.415Kการค้าปลีก16
2468.196B0.770.07%639.542Kการค้าปลีก12
4165.204B1.13-1.10%152.458Kการค้าปลีก20
7671.991B2.99-0.43%1.438Mสาธารณูปโภค17
9585.666B1.75-0.47%984.816Kการผลิตของผู้ผลิต55
11017.002B1.530.11%1.537Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
38401.405B2.770.17%982.776Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
8163.434B1.823.52%1.703Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1321.829B2.500.19%419.292Kบริการการกระจายสินค้า33
2670.303B1.83-0.45%1.850Mการค้าปลีก17
23387.747B1.40-0.05%3.794Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
15891.334B2.740.73%712.745Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
363.217B2.420.30%62.361Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8341.916B2.96-0.26%1.723Mการเงิน41
573.430B4.03-0.76%1.158Mการเงิน5
154.238B1.61-1.46%168.383Kบริการเชิงพาณิชย์7
983.332B1.73-0.23%25.417Kบริการการกระจายสินค้า40
9966.950B1.84-0.91%962.053Kการค้าปลีก47
73.673B0.66-1.80%64.148Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2900.837B1.42-0.72%513.905Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9549.341B1.40-0.29%287.834Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
100.307B2.73-2.55%88.885Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4026.314B2.19-0.59%743.787Kสาธารณูปโภค16
301.059B2.94-0.18%51.764Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
514.254B2.17-0.07%102.034Kการค้าปลีก10
1473.214B2.71-0.56%297.858Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
122.066B0.63-0.90%66.271Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
712.308B1.39-0.55%116.603Kบริการผู้บริโภค16
13665.085B1.30-0.53%985.976Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9134.367B2.21-1.12%1.151Mการผลิตของผู้ผลิต10
28874.178B1.780.03%417.382Kการผลิตของผู้ผลิต192
7836.476B2.09-0.48%394.172Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
15341.958B1.37-0.83%615.435Kบริการทางด้านเทคโนโลยี185
122.522B2.311.76%16.577Kการเงิน8
916.996B5.34-0.67%864.748Kแร่พลังงาน2
1192.704B1.12-1.02%1.524Mการค้าปลีก15
13097.359B1.02-0.10%4.224Mบริการทางด้านเทคโนโลยี91
8157.675B4.03-0.39%4.313Mการเงิน40
179.752B2.390.51%76.642Kการเงิน8
406.040B2.85-0.15%718อื่นๆ255
9374.708B3.94-0.14%3.051Mการเงิน6
31987.386B4.36-0.29%20.049Mการเงิน11
17116.650B4.380.30%4.061Mการสื่อสาร2
2064.278B1.934.06%475.868Kระบบขนส่ง36
3.946B2.701.23%6.900Kบริการผู้บริโภค1
2102.363B1.77-1.19%392.284Kบริการการกระจายสินค้า18
13164.408B0.88-0.72%1.488Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
460.426B2.45-1.61%131.107Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5074.351B2.180.86%912.912Kการผลิตของผู้ผลิต70
54.806B2.35-0.68%180.409Kอื่นๆ3
7358.178B1.50-0.61%341.192Kบริการเชิงพาณิชย์159
2954.532B1.88-0.05%484.131Kการผลิตของผู้ผลิต40
58264.088B3.02-0.75%2.210Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7275.865B0.540.19%436.290Kบริการผู้บริโภค35
30.065B0.12-0.91%15.365Kการเงิน2
985.580B2.07-0.45%145.838Kการผลิตของผู้ผลิต21
1811.838B2.38-1.16%2.675Mแร่พลังงาน3
3411.386B4.320.92%4.489Mแร่พลังงาน8
186.177B1.75-0.73%98.377Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4354.443B1.26-0.08%2.369Mบริการผู้บริโภค67
343.136B2.12-0.33%99.703Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1369.380B2.211.61%1.028Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1495.130B1.480.40%128.103Kระบบขนส่ง17
7241.770B1.03-0.56%377.512Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
1950.365B1.86-1.14%394.210Kบริการเชิงพาณิชย์38
610.252B1.29-0.70%350.524Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
22327.356B3.860.66%1.195Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
28487.056B1.39-0.55%1.493Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
5.793B0.00-5.00%379.900Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5985.105B3.55-0.75%1.060Mการเงิน3
136.112B0.99-0.01%138.972Kบริการผู้บริโภค14
18.792B0.93-1.41%6.096Kบริการผู้บริโภค2
1312.837B1.870.22%1.304Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26665.691B1.120.71%390.691Kระบบขนส่ง27
20389.996B2.370.20%1.803Mการเงิน120
16511.095B3.57-0.07%8.331Kการเงิน70
12928.326B1.45-1.09%1.144Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
14171.160B3.41-0.69%1.522Mการเงิน80
5393.560B0.93-0.35%224.045Kบริการผู้บริโภค99
2921.684B0.982.04%7.594Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1098.961B1.13-1.05%180.370Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2101.750B4.10-0.30%930.400Kการเงิน1
3900.934B1.22-0.37%160.581Kการค้าปลีก63
9443.242B1.070.96%11.661Mการสื่อสาร20
7909.909B1.552.60%1.200Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
302.595B2.041.57%64.584Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2453.028B2.35-0.21%2.340Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
4434.490B6.16-0.08%3.915Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1008.381B1.720.40%292.907Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1461.415B1.80-0.04%133.037Kระบบขนส่ง25
7337.127B2.91-0.02%2.396Mการผลิตของผู้ผลิต44
20.632B1.482.88%78.080Kสาธารณูปโภค3
39506.361B4.00-0.03%1.699Mบริการการกระจายสินค้า169
17531.004B3.730.33%4.080Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ