ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
9250.008B-1.50%1.015Mบริการเชิงพาณิชย์52
339.913B1.49%108.899Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
1649.217B-0.28%131.592Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
3889.944B-1.85%529.609Kระบบขนส่ง14
2345.247B1.13%2.501Mระบบขนส่ง4
386.713B-2.66%610.396Kสาธารณูปโภค2
303.307B3.46%157.465Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2273.386B1.36%865.093Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
12126.066B0.28%350.881Kการค้าปลีก34
16282.186B1.17%408.445Kการผลิตของผู้ผลิต82
7075.590B-1.84%557.330Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
6340.262B-1.64%652.219Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2374.766B3.08%293.924Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1531.586B-1.17%273.964Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
1576.250B0.90%170.302Kบริการผู้บริโภค12
4894.883B-0.47%166.524Kการผลิตของผู้ผลิต49
75.465B0.46%8.100Kบริการผู้บริโภค1
145.615B0.57%119.800Kบริการผู้บริโภค1
2534.207B-3.71%905.237Kการค้าปลีก8
1103.257B1.28%228.081Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4449.006B2.25%1.974Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
25331.633B-1.29%624.349Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ87
37.288B0.95%586.301Kแร่พลังงาน2
1809.157B1.52%375.711Kบริการเชิงพาณิชย์34
150.548B0.08%22.041Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
598.242B-1.84%335.221Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
223.029B-0.35%111.101Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1195.716B0.03%185.324Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31
168.506B-0.01%112.453Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1136.570B1.16%224.670Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
1474.160B-1.70%184.132Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
1865.332B3.44%631.189Kการค้าปลีก15
2910.760B2.29%513.825Kการค้าปลีก12
4544.209B-1.18%173.697Kการค้าปลีก20
6095.630B0.59%1.603Mสาธารณูปโภค16
13701.219B-1.63%1.140Mการผลิตของผู้ผลิต55
12965.594B-1.34%750.756Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
31904.055B1.18%685.802Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
13024.279B-1.53%480.418Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
1194.127B-0.70%113.301Kบริการการกระจายสินค้า31
1364.159B0.61%973.635Kการค้าปลีก18
28551.274B-0.31%1.507Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
11160.487B0.22%526.858Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม178
274.335B0.07%40.702Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
8628.083B-0.29%960.610Kการเงิน46
771.322B-1.81%1.095Mการเงิน4
286.892B-2.67%166.220Kบริการเชิงพาณิชย์4
1270.493B0.11%26.349Kบริการการกระจายสินค้า37
10118.448B0.66%687.076Kการค้าปลีก49
86.377B-0.02%15.846Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2669.009B-0.05%254.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
9339.579B-0.16%292.899Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร75
101.051B-1.82%10.780Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
4051.212B-1.25%346.015Kสาธารณูปโภค17
234.086B0.18%32.898Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
612.454B-0.47%189.834Kการค้าปลีก11
1769.192B-0.16%282.359Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
74.720B-0.30%26.622Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
615.069B1.02%127.665Kบริการผู้บริโภค16
13760.386B-0.16%587.748Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
11069.168B3.02%676.129Kการผลิตของผู้ผลิต14
31558.332B0.42%331.247Kการผลิตของผู้ผลิต193
8755.774B0.38%290.605Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ61
18262.657B-1.50%923.667Kบริการทางด้านเทคโนโลยี201
458.196B-0.43%41.685Kการเงิน8
851.385B1.60%544.421Kแร่พลังงาน2
1860.435B-1.97%260.504Kการค้าปลีก28
19505.336B-1.27%3.940Mบริการทางด้านเทคโนโลยี85
8290.002B-0.42%2.428Mการเงิน37
431.772B-2.23%182.722Kการเงิน12
413.494B-0.37%2.147Kอื่นๆ257
7966.963B1.31%3.564Mการเงิน5
25160.252B-0.30%10.240Mการเงิน10
17407.408B-0.84%3.969Mการสื่อสาร4
1842.915B1.52%423.701Kระบบขนส่ง32
2.718B-1.36%5.300Kบริการผู้บริโภค1
1551.464B-0.21%122.149Kบริการการกระจายสินค้า18
15940.748B-0.26%708.580Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
915.052B-0.35%277.955Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ23
3801.271B2.07%743.141Kการผลิตของผู้ผลิต66
130.223B-0.75%437.700Kอื่นๆ6
8007.312B-0.98%141.038Kบริการเชิงพาณิชย์176
3139.411B-0.25%335.842Kการผลิตของผู้ผลิต45
61170.293B0.97%2.064Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
8356.316B-1.02%296.881Kบริการผู้บริโภค35
39.372B0.90%19.168Kการเงิน2
786.754B0.16%104.716Kการผลิตของผู้ผลิต22
1324.988B0.84%5.112Mแร่พลังงาน3
3389.766B1.92%5.972Mแร่พลังงาน8
135.102B1.24%105.355Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4379.276B-0.14%1.272Mบริการผู้บริโภค64
194.656B2.88%361.446Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1824.587B2.50%792.861Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
2908.264B0.03%481.280Kระบบขนส่ง22
10339.460B-1.53%274.175Kบริการทางด้านเทคโนโลยี140
1863.949B0.40%102.754Kบริการเชิงพาณิชย์41
470.213B-0.04%154.323Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
19325.516B-0.74%2.193Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
30046.876B-0.19%948.039Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
9.558B2.94%2.195Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5284.750B0.20%812.187Kการเงิน3
119.313B0.87%343.637Kบริการผู้บริโภค12
14.522B0.77%2.593Kบริการผู้บริโภค2
1495.034B0.79%647.007Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
15271.574B-0.06%369.709Kระบบขนส่ง20
17257.142B-0.13%611.047Kการเงิน122
15578.148B-0.88%4.439Kการเงิน67
14902.805B-1.09%417.403Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
12400.944B0.07%1.115Mการเงิน79
5229.584B0.47%560.273Kบริการผู้บริโภค98
6607.171B-1.94%2.735Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
828.204B-1.14%65.765Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
1731.460B1.24%822.400Kการเงิน1
3812.388B-1.30%124.273Kการค้าปลีก59
20240.260B1.53%5.412Mการสื่อสาร18
6473.465B7.97%1.833Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
220.503B-0.51%16.704Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
2261.558B1.79%1.706Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
3423.410B0.00%3.175Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1292.574B-0.72%406.547Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1798.528B-0.80%87.243Kระบบขนส่ง25
8480.669B0.06%1.296Mการผลิตของผู้ผลิต36
13.836B-0.53%3.260Kสาธารณูปโภค2
30001.281B2.85%1.989Mบริการการกระจายสินค้า161
7812.197B-0.09%1.978Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ