อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2450.479B0.661.49%6.941Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ11
2909.942B1.730.45%1.330Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร66
247.831B2.270.27%368.984Kในทางอุตสาหกรรม5
317.996B1.620.23%233.583Kวัสดุพื้นฐาน12
2452.833B1.84-2.00%1.568Mในทางอุตสาหกรรม13
2477.130B2.550.40%1.839Mในทางอุตสาหกรรม3
406.089B1.152.18%320.926Kในทางอุตสาหกรรม3
331.888B3.950.90%2.296Mวัสดุพื้นฐาน7
1696.095B2.201.10%427.538Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร54
8925.397B1.090.51%1.166Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร37
1148.986B1.51-10.26%108.263Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
61796.341B3.290.67%5.259Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
460.690B2.72-0.06%376.099Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
17658.385B2.993.22%1.147Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร111
46677.712B4.070.80%28.202Mไฟแนนซ์92
1787.869B0.550.00%791.718Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ30
8460.151B2.43-4.24%1.756Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
1564.535B2.511.44%521.995Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
7031.195B1.51-0.21%797.671Kในทางอุตสาหกรรม121
1019.127B1.841.07%217.457Kในทางอุตสาหกรรม25
1000.712B2.861.01%240.770Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
77.484B3.690.11%553ไฟแนนซ์6
55.153B3.481.09%388.677Kพลังงาน4
1712.103B2.241.71%2.098Mในทางอุตสาหกรรม23
9956.912B3.291.36%7.385Kไฟแนนซ์35
24146.505B2.131.07%1.480Mวัสดุพื้นฐาน119
1010.287B2.240.62%567.085Kเทคโนโลยี28
2661.313B2.091.22%1.072Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
727.995B2.210.50%215.307Kเทคโนโลยี23
13133.806B2.682.22%1.083Mในทางอุตสาหกรรม171
1143.678B2.450.87%421.216Kวัสดุพื้นฐาน40
4196.287B3.021.14%867.186Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร62
4363.115B3.120.14%4.704Mไฟแนนซ์18
467.754B1.250.07%174.552Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
2604.038B2.791.67%538.128Kไฟแนนซ์13
5476.380B1.521.80%4.132Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร43
1334.825B0.770.49%2.422Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
271.916B1.560.81%1.080Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
2394.384B4.240.84%8.074Mวัสดุพื้นฐาน13
569.008B3.81-0.32%2.318Mไฟแนนซ์1
3156.146B3.761.37%15.331Kไฟแนนซ์12
31719.430B4.222.00%3.787Mในทางอุตสาหกรรม17
5101.748B1.190.71%392.255Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร24
6566.833B2.591.10%3.064Mสาธารณูปโภค16
35885.691B1.270.84%1.491Mในทางอุตสาหกรรม142
772.307B2.211.91%1.140Mเทคโนโลยี31
8190.414B1.121.75%12.117Mในทางอุตสาหกรรม49
2286.002B1.331.34%438.905Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
1008.639B2.16-0.08%296.634Kในทางอุตสาหกรรม30
1070.556B2.930.35%1.806Mไฟแนนซ์5
583.676B1.611.20%169.247Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
13158.682B1.411.30%741.108Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร119
11619.501B1.910.99%2.782Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร80
11.118B2.540.57%1.297Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
36.549B2.660.18%11.122Kวัสดุพื้นฐาน10
2879.771B1.790.56%310.727Kในทางอุตสาหกรรม42
700.481B1.250.29%213.035Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ25
1395.541B2.151.46%496.227Kในทางอุตสาหกรรม17
6009.143B3.131.48%4.492Mในทางอุตสาหกรรม30
449.536B2.840.50%773.862Kในทางอุตสาหกรรม4
9.264B1.06-0.15%157.887Kไฟแนนซ์3
213.298B2.441.28%119.931Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
1819.667B0.661.95%565.399Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
864.098B2.360.92%227.026Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
6948.564B3.321.14%2.302Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
837.627B1.693.24%172.270Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
14236.543B1.630.73%5.865Mเทคโนโลยี16
1483.853B1.031.77%537.523Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
16623.390B1.460.85%1.471Mเทคโนโลยี186
20527.566B2.090.40%3.246Mในทางอุตสาหกรรม14
23093.533B2.000.72%995.160Kในทางอุตสาหกรรม256
10254.849B3.33-0.25%4.407Mบริการโทรคมนาคม13
11409.540B1.040.87%23.615Mเทคโนโลยี98
5821.326B2.463.14%10.902Mไฟแนนซ์36
211.864B2.49-0.61%293.542Kไฟแนนซ์8
6660.344B0.402.42%1.126Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร37
12880.628B3.450.56%4.303Mไฟแนนซ์8
1464.945B1.311.68%1.055Mในทางอุตสาหกรรม22
340.884B1.79-0.40%469.003Kในทางอุตสาหกรรม11
10530.937B1.081.10%1.972Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ40
63.839B1.771.26%37.816Kวัสดุพื้นฐาน4
119.407B1.56-0.69%13.669Kไฟแนนซ์5
262.024B4.100.00%14.000Kสาธารณูปโภค1
2843.664B2.171.72%1.341Mสาธารณูปโภค10
3558.587B1.360.32%379.107Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
983.681B1.350.50%588.463Kวัสดุพื้นฐาน20
13811.666B4.082.37%2.573Mเทคโนโลยี24
1660.441B1.770.44%7.144Mพลังงาน3
5145.492B3.830.83%7.457Mพลังงาน25
217.706B2.31-1.01%179.218Kพลังงาน4
620.718B1.560.26%153.926Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
372.644B1.751.65%869.988Kวัสดุพื้นฐาน13
1318.833B1.921.49%2.068Mวัสดุพื้นฐาน19
27795.851B1.112.58%806.804Kในทางอุตสาหกรรม37
13125.743B1.191.11%1.760Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร29
1098.466B1.791.03%248.001Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร58
50208.927B3.173.24%2.497Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ64
18.632B1.24-0.08%15.845Kเทคโนโลยี3
33.735B1.400.07%71.287Kวัสดุพื้นฐาน3
78.311B2.08-0.79%81.916Kในทางอุตสาหกรรม8
8151.243B3.751.34%2.734Mไฟแนนซ์4
13658.282B2.032.46%3.743Mไฟแนนซ์106
1233.527B1.72-0.39%530.139Kไฟแนนซ์29
2915.793B0.691.31%772.401Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
72.213B1.40-2.61%803.507Kพลังงาน5
2268.096B3.371.27%4.981Kไฟแนนซ์10
5399.897B0.930.51%275.218Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร107
6551.468B2.710.23%1.842Mเทคโนโลยี32
4234.310B1.661.12%6.018Mเทคโนโลยี48
133.424B1.191.06%528.290Kในทางอุตสาหกรรม7
6474.221B1.240.48%1.118Mเทคโนโลยี131
629.422B1.821.99%11.424Kไฟแนนซ์5
3099.444B2.840.45%1.108Mวัสดุพื้นฐาน27
1661.323B2.200.59%1.425Mวัสดุพื้นฐาน15
5434.533B4.761.68%1.758Mวัสดุพื้นฐาน57
829.080B2.811.13%854.894Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
7280.967B3.623.46%1.349Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
4160.348B6.480.54%6.128Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
7110.297B1.991.19%1.361Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
33551.586B1.971.28%12.333Mบริการโทรคมนาคม11
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน TradingView Coins ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ