อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
2117.095B0.750.87%1.916Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ12
3404.015B1.432.02%891.414Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร64
262.788B1.741.59%133.197Kในทางอุตสาหกรรม5
293.717B1.810.19%79.390Kวัสดุพื้นฐาน13
3075.727B1.480.60%660.590Kในทางอุตสาหกรรม13
2725.833B2.180.62%582.883Kในทางอุตสาหกรรม3
358.360B1.320.83%168.657Kในทางอุตสาหกรรม3
396.729B2.630.82%874.634Kวัสดุพื้นฐาน7
1606.702B2.141.12%244.816Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร56
7231.291B1.260.97%785.572Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร35
765.335B1.590.28%106.281Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
59756.274B3.360.23%3.330Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
554.368B2.271.69%397.075Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
18533.675B2.710.90%536.314Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร114
48196.047B3.720.59%17.926Mไฟแนนซ์90
2128.734B0.440.41%831.370Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ30
6603.359B1.994.46%768.817Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
1745.263B2.200.16%297.703Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
6613.957B1.490.76%305.016Kในทางอุตสาหกรรม117
1446.341B1.640.89%86.608Kในทางอุตสาหกรรม27
1421.270B2.390.21%228.684Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
56.731B2.87-0.07%217ไฟแนนซ์5
57.841B3.12-0.47%436.253Kพลังงาน4
1601.858B2.441.21%477.313Kในทางอุตสาหกรรม24
20999.437B2.230.29%946.673Kวัสดุพื้นฐาน112
927.197B2.211.14%505.554Kเทคโนโลยี27
2468.749B2.150.91%967.089Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
745.947B2.100.80%164.645Kเทคโนโลยี23
13326.555B2.441.94%904.390Kในทางอุตสาหกรรม173
1282.848B2.061.11%262.792Kวัสดุพื้นฐาน40
4788.700B2.860.98%420.025Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร66
4367.640B2.881.13%2.126Mไฟแนนซ์18
413.890B1.240.07%81.342Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
1846.207B3.051.07%303.502Kไฟแนนซ์11
7187.171B1.380.89%2.379Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร38
1276.493B0.770.13%553.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
330.466B1.292.30%380.633Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
2593.997B3.801.11%4.784Mวัสดุพื้นฐาน13
546.442B3.890.30%1.127Mไฟแนนซ์1
29593.860B4.141.51%2.152Mในทางอุตสาหกรรม16
5117.458B1.240.22%325.462Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร26
8791.696B1.980.11%3.569Mสาธารณูปโภค16
29663.427B1.360.26%1.666Mในทางอุตสาหกรรม143
941.327B2.402.00%1.571Mเทคโนโลยี29
7184.315B1.111.21%2.038Mในทางอุตสาหกรรม49
1458.154B0.911.18%352.660Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
914.634B2.090.97%201.087Kในทางอุตสาหกรรม29
1178.445B2.883.09%1.331Mไฟแนนซ์5
638.760B1.481.15%108.676Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
13670.623B1.351.40%429.529Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร121
11517.589B1.64-0.43%900.926Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร79
10.918B2.580.30%844สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
36.588B2.652.73%24.803Kวัสดุพื้นฐาน10
2858.929B1.711.13%187.259Kในทางอุตสาหกรรม42
630.225B1.212.23%474.533Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ23
1184.471B2.091.67%615.355Kในทางอุตสาหกรรม16
6223.202B2.802.64%3.363Mในทางอุตสาหกรรม30
484.829B2.631.59%469.313Kในทางอุตสาหกรรม5
9.558B1.03-1.18%1.165Mไฟแนนซ์3
220.779B2.450.94%79.333Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1625.644B0.74-0.11%358.827Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
947.197B2.080.79%163.805Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
6442.606B3.500.81%1.128Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
825.361B1.710.24%109.793Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
13110.755B1.681.36%3.458Mเทคโนโลยี15
1418.057B1.040.90%311.111Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
13290.090B1.541.15%665.759Kเทคโนโลยี186
19318.073B2.030.22%2.647Mในทางอุตสาหกรรม12
22347.575B2.161.61%802.918Kในทางอุตสาหกรรม259
9133.212B3.44-0.99%2.927Mบริการโทรคมนาคม13
10021.446B1.041.29%4.497Mเทคโนโลยี95
5231.966B3.561.48%4.602Mไฟแนนซ์35
186.192B2.762.10%103.267Kไฟแนนซ์8
5167.790B0.500.45%332.233Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร36
14857.264B2.930.43%3.121Mไฟแนนซ์8
997.256B1.821.99%902.886Kในทางอุตสาหกรรม20
345.841B1.351.79%144.872Kในทางอุตสาหกรรม11
9812.105B1.160.16%874.521Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ42
67.456B1.810.23%42.249Kวัสดุพื้นฐาน4
97.913B1.820.17%6.212Kไฟแนนซ์5
313.940B3.510.00%6.000Kสาธารณูปโภค1
3163.555B1.860.92%617.198Kสาธารณูปโภค10
3663.854B1.360.77%454.767Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
1251.708B1.090.54%217.606Kวัสดุพื้นฐาน21
22205.168B4.332.99%903.706Kเทคโนโลยี28
1617.985B1.740.48%3.506Mพลังงาน3
6410.706B3.370.18%3.219Mพลังงาน27
199.262B2.121.91%123.511Kพลังงาน4
707.193B1.480.42%118.911Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร36
398.030B1.620.38%496.761Kวัสดุพื้นฐาน13
1418.627B1.64-0.30%1.881Mวัสดุพื้นฐาน19
23272.712B1.221.10%383.486Kในทางอุตสาหกรรม36
12012.922B1.190.90%1.417Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
1137.751B1.851.12%188.199Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร58
46387.750B2.741.36%2.110Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ62
20.251B0.49-1.50%84.828Kเทคโนโลยี3
44.262B0.905.44%111.274Kวัสดุพื้นฐาน3
1179.673B1.843.37%790.764Kในทางอุตสาหกรรม9
7162.305B4.060.81%1.561Mไฟแนนซ์4
13599.704B1.981.90%2.073Mไฟแนนซ์105
1166.434B1.611.31%150.931Kไฟแนนซ์28
3464.590B1.171.30%546.309Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
15.423B0.29-0.66%318.476Kพลังงาน2
5256.954B1.040.51%185.765Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร108
4515.839B3.923.58%1.459Mเทคโนโลยี34
4457.342B2.081.01%4.061Mเทคโนโลยี50
168.352B0.913.72%485.151Kในทางอุตสาหกรรม7
5472.101B1.351.03%464.299Kเทคโนโลยี121
1970.850B2.841.12%1.190Mวัสดุพื้นฐาน27
1574.908B3.112.48%1.007Mวัสดุพื้นฐาน15
8010.105B4.072.09%988.444Kวัสดุพื้นฐาน57
810.088B2.860.66%350.582Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
11092.229B3.65-1.10%550.188Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
4917.296B5.282.31%5.694Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
6487.217B1.981.91%1.841Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
31319.782B2.100.28%6.488Mบริการโทรคมนาคม11
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ