อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2333.231B0.70-0.18%887.289Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ12
3151.629B1.54-2.62%401.222Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร65
260.518B2.16-0.32%35.602Kในทางอุตสาหกรรม5
300.111B1.800.09%135.742Kวัสดุพื้นฐาน13
2771.861B1.64-1.90%411.456Kในทางอุตสาหกรรม14
2517.593B2.52-0.26%477.635Kในทางอุตสาหกรรม3
398.148B1.17-0.29%59.066Kในทางอุตสาหกรรม3
366.063B3.58-1.77%576.900Kวัสดุพื้นฐาน7
1696.383B2.200.37%146.547Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร54
8812.567B1.090.26%310.884Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร36
762.999B1.63-1.40%22.577Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
54879.172B3.63-0.14%1.529Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
431.286B2.92-0.33%61.329Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
17483.382B3.20-1.69%343.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร114
44311.363B4.200.01%9.492Mไฟแนนซ์90
1875.028B0.52-1.01%452.282Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ30
6370.652B2.06-4.33%574.539Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
1653.563B2.370.38%220.177Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
6950.059B1.47-0.24%200.864Kในทางอุตสาหกรรม119
1062.853B1.65-0.36%48.583Kในทางอุตสาหกรรม26
1046.065B2.36-1.07%78.724Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
62.523B2.71-0.01%325ไฟแนนซ์5
72.507B3.56-3.02%96.055Kพลังงาน5
1657.546B2.33-1.61%277.416Kในทางอุตสาหกรรม23
21306.606B2.32-1.37%454.191Kวัสดุพื้นฐาน118
932.060B2.41-0.80%289.961Kเทคโนโลยี28
2692.841B2.240.67%635.738Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
719.323B2.28-1.42%127.179Kเทคโนโลยี23
13175.385B2.62-1.14%329.251Kในทางอุตสาหกรรม171
1180.475B2.360.31%107.729Kวัสดุพื้นฐาน40
4575.408B3.05-2.16%186.590Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร63
4031.281B3.38-0.28%1.065Mไฟแนนซ์18
578.269B1.22-1.12%79.109Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
1822.870B3.31-0.78%139.920Kไฟแนนซ์11
4752.296B1.54-1.99%1.605Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
1338.094B0.73-0.96%207.153Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
324.637B1.44-0.14%167.922Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
2192.638B4.62-0.68%3.337Mวัสดุพื้นฐาน13
573.577B3.78-1.39%399.100Kไฟแนนซ์1
34624.610B4.46-1.27%877.692Kในทางอุตสาหกรรม20
4648.313B1.30-0.03%146.410Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร26
7600.834B2.68-1.41%1.129Mสาธารณูปโภค16
33928.579B1.33-1.64%791.119Kในทางอุตสาหกรรม145
654.675B2.51-2.11%573.225Kเทคโนโลยี30
8630.393B1.04-0.31%1.606Mในทางอุตสาหกรรม49
2281.401B1.33-0.10%122.279Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
947.151B2.27-0.89%86.565Kในทางอุตสาหกรรม30
1023.975B3.06-1.03%255.714Kไฟแนนซ์5
593.981B1.60-0.04%63.685Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
13533.718B1.43-0.62%183.103Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร121
11665.613B1.93-0.77%598.865Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร82
10.850B2.600.08%332สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
36.083B2.52-0.31%4.789Kวัสดุพื้นฐาน10
2910.798B1.77-1.10%74.441Kในทางอุตสาหกรรม42
675.879B1.28-0.10%170.147Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ25
1269.457B2.20-1.58%628.047Kในทางอุตสาหกรรม16
5707.480B3.290.26%1.347Mในทางอุตสาหกรรม29
415.047B3.06-1.00%323.490Kในทางอุตสาหกรรม4
9.582B1.030.31%326.097Kไฟแนนซ์3
217.740B2.36-0.26%14.950Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
1496.999B0.85-1.53%163.407Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
833.481B2.43-0.74%59.654Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
5044.893B3.410.01%791.395Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
701.068B1.340.95%166.832Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
13205.311B1.76-2.11%5.017Mเทคโนโลยี16
1507.208B0.98-0.44%176.798Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
15808.553B1.50-1.05%288.677Kเทคโนโลยี182
22297.367B2.180.34%892.600Kในทางอุตสาหกรรม16
21183.323B2.11-1.56%360.766Kในทางอุตสาหกรรม252
9869.038B3.520.01%2.170Mบริการโทรคมนาคม13
10983.641B0.93-1.36%2.496Mเทคโนโลยี96
5161.993B2.84-2.39%1.963Mไฟแนนซ์37
195.313B2.690.86%66.957Kไฟแนนซ์8
6021.600B0.450.37%322.732Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร37
13966.392B3.230.29%1.174Mไฟแนนซ์8
1382.701B1.39-3.41%373.915Kในทางอุตสาหกรรม22
372.090B1.66-0.35%64.402Kในทางอุตสาหกรรม11
10499.247B1.08-0.60%427.464Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ41
66.144B1.84-1.72%13.195Kวัสดุพื้นฐาน4
116.326B1.53-1.25%10.963Kไฟแนนซ์6
303.419B3.773.45%4.000Kสาธารณูปโภค1
2878.164B2.17-0.23%654.177Kสาธารณูปโภค10
3182.049B1.360.23%133.780Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
1122.172B1.19-1.12%90.529Kวัสดุพื้นฐาน21
19044.045B3.97-0.70%1.056Mเทคโนโลยี25
1666.247B1.76-2.03%2.535Mพลังงาน3
5817.605B3.470.79%2.156Mพลังงาน26
221.499B2.05-0.90%31.210Kพลังงาน4
639.455B1.51-0.09%52.085Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
416.043B1.57-0.30%274.111Kวัสดุพื้นฐาน13
1403.528B1.810.13%348.743Kวัสดุพื้นฐาน19
27216.555B1.12-0.83%234.441Kในทางอุตสาหกรรม36
13836.092B1.04-1.77%686.747Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
1079.937B1.78-0.98%127.573Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร57
50194.030B3.10-0.26%779.072Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ63
19.846B1.17-0.96%24.746Kเทคโนโลยี3
30.917B1.12-2.14%43.934Kวัสดุพื้นฐาน3
67.014B2.78-0.75%69.927Kในทางอุตสาหกรรม8
7556.111B3.97-1.63%1.281Mไฟแนนซ์4
17308.779B2.062.29%802.154Kไฟแนนซ์106
1154.415B1.80-0.56%166.188Kไฟแนนซ์29
3030.486B0.66-0.71%169.822Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
53.269B1.91-0.72%93.413Kพลังงาน4
5285.438B1.01-0.51%190.610Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร108
4879.959B3.66-2.78%918.402Kเทคโนโลยี33
3211.161B1.94-2.59%3.218Mเทคโนโลยี47
127.754B1.24-1.87%336.298Kในทางอุตสาหกรรม7
6388.214B1.20-1.11%261.844Kเทคโนโลยี132
2806.463B2.94-0.91%582.578Kวัสดุพื้นฐาน27
1452.067B2.520.10%458.004Kวัสดุพื้นฐาน15
11209.704B4.33-3.00%404.672Kวัสดุพื้นฐาน60
786.793B2.92-0.54%197.539Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
4286.453B3.770.35%764.524Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
4520.353B5.690.12%2.441Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
6477.036B2.19-1.00%712.743Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
32655.742B2.031.05%5.332Mบริการโทรคมนาคม11
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ