อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
2242.119B0.700.35%900.897Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ12
3326.618B1.471.09%677.276Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร66
268.658B1.680.66%161.528Kในทางอุตสาหกรรม5
312.997B1.690.06%91.986Kวัสดุพื้นฐาน13
3079.463B1.480.43%566.462Kในทางอุตสาหกรรม13
2720.787B2.18-0.14%2.144Mในทางอุตสาหกรรม3
432.926B1.092.34%430.234Kในทางอุตสาหกรรม3
391.177B2.810.88%758.109Kวัสดุพื้นฐาน7
1791.097B1.900.41%262.045Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร55
7678.793B1.190.55%448.383Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร35
804.499B1.510.70%87.128Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
57535.430B3.450.33%2.661Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
453.194B2.721.30%265.086Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
18019.030B2.86-1.09%679.585Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร115
48156.960B3.710.65%16.319Mไฟแนนซ์90
1939.046B0.480.34%680.122Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ30
9082.919B1.922.94%683.564Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
1761.032B2.181.24%474.746Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
7003.843B1.410.49%369.842Kในทางอุตสาหกรรม119
1397.325B1.690.61%118.244Kในทางอุตสาหกรรม26
1361.749B2.49-0.07%441.818Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
59.734B2.830.27%427ไฟแนนซ์5
75.151B3.09-4.92%3.021Mพลังงาน5
1587.972B2.471.33%713.274Kในทางอุตสาหกรรม25
18260.320B2.190.11%966.206Kวัสดุพื้นฐาน113
929.988B2.180.13%455.302Kเทคโนโลยี26
2623.045B2.010.22%1.563Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
807.089B1.940.88%157.924Kเทคโนโลยี23
13045.231B2.310.67%573.809Kในทางอุตสาหกรรม173
1293.893B2.03-0.02%229.877Kวัสดุพื้นฐาน41
4176.222B2.92-0.25%551.163Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร63
4347.098B2.890.10%3.268Mไฟแนนซ์18
449.613B1.140.55%88.960Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
1885.303B2.990.59%537.953Kไฟแนนซ์11
6710.752B1.41-0.01%2.793Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร37
1455.487B0.68-1.51%464.038Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
322.662B1.330.44%450.051Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
2416.817B4.080.51%5.122Mวัสดุพื้นฐาน13
561.941B3.68-0.04%1.145Mไฟแนนซ์1
28300.492B4.070.91%2.319Mในทางอุตสาหกรรม17
5227.415B1.21-0.14%296.145Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร26
9258.363B2.020.55%1.514Mสาธารณูปโภค17
33202.895B1.201.38%765.977Kในทางอุตสาหกรรม145
1042.063B2.23-0.84%518.349Kเทคโนโลยี31
7827.433B1.020.82%1.908Mในทางอุตสาหกรรม50
1522.883B0.880.46%213.791Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
923.493B2.060.41%186.840Kในทางอุตสาหกรรม28
1155.927B2.94-0.28%1.696Mไฟแนนซ์5
702.246B1.45-0.08%83.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
13691.739B1.350.80%399.250Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร120
11169.324B1.72-0.04%1.422Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร80
11.476B2.46-0.35%1.517Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
36.147B2.440.41%9.414Kวัสดุพื้นฐาน10
3049.566B1.620.19%218.878Kในทางอุตสาหกรรม43
692.260B1.100.69%241.153Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ23
1269.300B1.950.55%362.682Kในทางอุตสาหกรรม16
6096.672B2.860.70%3.133Mในทางอุตสาหกรรม29
473.179B2.68-1.37%677.198Kในทางอุตสาหกรรม4
10.215B0.960.28%964.337Kไฟแนนซ์3
223.052B2.381.81%55.759Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1573.183B0.79-1.55%338.106Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
928.671B2.120.57%130.865Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
6816.331B3.341.43%1.437Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
849.327B1.660.21%155.286Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
12347.609B1.79-2.36%9.171Mเทคโนโลยี15
1667.091B0.88-0.61%533.307Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
14384.221B1.420.59%643.240Kเทคโนโลยี188
22049.672B2.01-0.03%2.073Mในทางอุตสาหกรรม14
23041.908B2.030.33%577.255Kในทางอุตสาหกรรม256
9562.076B3.24-0.28%2.320Mบริการโทรคมนาคม13
10726.896B0.960.76%7.249Mเทคโนโลยี95
6115.640B3.91-1.39%5.535Mไฟแนนซ์37
211.882B2.41-1.05%480.520Kไฟแนนซ์8
5611.664B0.451.36%463.913Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร36
14521.004B3.000.05%2.835Mไฟแนนซ์8
1201.774B2.09-1.09%431.881Kในทางอุตสาหกรรม21
361.333B1.290.80%341.829Kในทางอุตสาหกรรม11
10356.530B1.07-0.08%625.171Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ41
66.847B1.830.11%18.183Kวัสดุพื้นฐาน4
108.115B1.650.33%6.696Kไฟแนนซ์5
307.394B3.740.00%30.000Kสาธารณูปโภค1
4235.966B1.891.55%541.248Kสาธารณูปโภค11
3820.381B1.361.65%315.123Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
1216.637B1.120.37%238.057Kวัสดุพื้นฐาน21
23488.178B4.09-0.25%601.550Kเทคโนโลยี28
1723.321B1.64-0.43%4.331Mพลังงาน3
6133.668B3.50-0.43%12.961Mพลังงาน26
242.384B1.743.27%316.230Kพลังงาน4
724.812B1.480.01%178.614Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร36
425.590B1.531.40%713.836Kวัสดุพื้นฐาน13
1526.190B1.531.92%1.866Mวัสดุพื้นฐาน19
23287.580B1.131.00%459.653Kในทางอุตสาหกรรม35
13851.038B1.010.59%1.037Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
1185.002B1.800.90%246.453Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร58
57170.507B2.710.80%1.632Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ63
19.436B0.510.13%9.118Kเทคโนโลยี3
45.510B0.87-1.81%94.047Kวัสดุพื้นฐาน3
1215.224B1.781.41%535.682Kในทางอุตสาหกรรม9
7425.833B3.970.29%1.749Mไฟแนนซ์4
16727.004B1.801.20%1.333Mไฟแนนซ์105
1186.667B1.590.41%137.286Kไฟแนนซ์28
3692.614B1.090.36%558.884Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
32.396B0.41-3.35%237.825Kพลังงาน4
5469.072B0.990.38%172.517Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร108
4739.088B3.710.79%970.702Kเทคโนโลยี33
4275.218B2.041.83%4.035Mเทคโนโลยี50
164.130B0.93-1.11%421.260Kในทางอุตสาหกรรม7
5630.334B1.310.31%383.527Kเทคโนโลยี124
2118.848B2.670.90%975.358Kวัสดุพื้นฐาน27
1634.660B2.991.39%1.051Mวัสดุพื้นฐาน15
9930.560B3.990.20%590.319Kวัสดุพื้นฐาน58
827.896B2.800.65%351.813Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
10741.342B3.69-1.58%731.638Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
5060.771B5.13-1.10%4.644Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
6251.293B2.06-2.22%2.263Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
32618.748B1.86-1.34%7.211Mบริการโทรคมนาคม11
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ