อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2162.057B0.75-1.79%2.300Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ11
2903.877B1.670.38%661.061Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร65
255.086B2.21-0.55%97.040Kในทางอุตสาหกรรม5
304.378B1.79-0.16%167.282Kวัสดุพื้นฐาน13
2675.481B1.69-1.24%362.355Kในทางอุตสาหกรรม13
2443.421B2.60-1.03%730.682Kในทางอุตสาหกรรม3
387.292B1.21-0.61%118.903Kในทางอุตสาหกรรม3
351.791B3.73-0.39%1.589Mวัสดุพื้นฐาน7
1656.816B2.24-0.71%245.382Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร54
9141.723B1.06-0.19%535.035Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร36
758.569B1.660.06%75.459Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
57865.480B3.440.08%2.536Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
555.786B2.322.33%468.874Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
12446.287B3.011.09%1.171Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร112
43823.736B4.210.65%11.343Mไฟแนนซ์90
1865.490B0.53-1.16%414.762Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ30
6638.900B1.98-3.87%2.691Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
1639.658B2.39-1.03%277.456Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
6767.507B1.51-0.44%303.519Kในทางอุตสาหกรรม120
999.788B1.760.20%238.123Kในทางอุตสาหกรรม26
1000.892B2.46-1.32%117.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
71.197B2.450.13%422ไฟแนนซ์6
57.728B3.33-1.03%193.108Kพลังงาน4
1567.942B2.46-0.82%470.187Kในทางอุตสาหกรรม23
22217.472B2.26-0.24%583.416Kวัสดุพื้นฐาน120
987.675B2.280.42%303.834Kเทคโนโลยี28
2624.090B2.11-0.71%648.628Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
748.358B2.190.36%147.749Kเทคโนโลยี23
11212.093B2.79-0.81%585.233Kในทางอุตสาหกรรม169
1172.550B2.39-0.85%141.152Kวัสดุพื้นฐาน40
4200.157B2.960.69%351.288Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร62
4247.410B3.21-0.94%1.585Mไฟแนนซ์18
560.704B1.26-3.83%76.975Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
1871.612B2.95-1.30%358.883Kไฟแนนซ์12
4785.466B1.54-0.27%1.013Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
1281.362B0.771.33%557.707Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
278.943B1.68-0.53%385.357Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
2224.060B4.560.08%3.199Mวัสดุพื้นฐาน13
610.781B3.55-1.27%933.200Kไฟแนนซ์1
27223.117B4.31-0.28%1.583Mในทางอุตสาหกรรม16
4944.201B1.23-2.05%252.828Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร25
6872.946B2.76-1.38%1.646Mสาธารณูปโภค16
33828.550B1.30-0.02%926.803Kในทางอุตสาหกรรม142
678.905B2.420.61%1.067Mเทคโนโลยี30
8761.297B1.020.26%2.260Mในทางอุตสาหกรรม49
2161.150B1.41-3.02%558.481Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
996.084B2.16-0.16%187.593Kในทางอุตสาหกรรม30
1011.305B3.10-2.21%973.585Kไฟแนนซ์5
599.175B1.57-1.15%106.192Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
13129.426B1.45-1.18%349.271Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร119
11132.485B2.00-1.51%984.095Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร81
10.491B2.690.25%1.031Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
36.293B2.660.52%7.649Kวัสดุพื้นฐาน10
2930.045B1.76-0.93%121.485Kในทางอุตสาหกรรม42
694.035B1.25-0.12%254.126Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ25
1348.677B2.07-0.70%290.580Kในทางอุตสาหกรรม16
5920.313B3.180.58%1.926Mในทางอุตสาหกรรม30
462.605B2.74-0.84%530.999Kในทางอุตสาหกรรม4
9.926B0.990.31%114.766Kไฟแนนซ์3
207.873B2.510.04%67.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
1705.947B0.75-1.23%275.360Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
826.308B2.45-0.08%97.154Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
5074.131B3.430.15%1.252Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
665.433B1.41-0.61%160.084Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
13429.780B1.73-0.50%2.862Mเทคโนโลยี16
1464.058B1.01-0.73%317.526Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
15077.734B1.37-1.17%629.922Kเทคโนโลยี183
16896.934B2.220.22%1.625Mในทางอุตสาหกรรม11
22197.110B2.080.54%465.322Kในทางอุตสาหกรรม254
10118.714B3.44-0.42%2.576Mบริการโทรคมนาคม13
11348.001B1.02-0.48%3.364Mเทคโนโลยี99
5146.017B2.79-1.51%3.118Mไฟแนนซ์36
207.162B2.54-1.43%114.446Kไฟแนนซ์8
6127.413B0.43-1.75%445.986Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร36
13616.275B3.28-0.64%2.331Mไฟแนนซ์8
1530.464B1.26-1.71%436.792Kในทางอุตสาหกรรม23
366.542B1.68-0.77%200.433Kในทางอุตสาหกรรม11
10461.817B1.08-1.57%879.616Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ41
63.278B1.79-0.30%11.600Kวัสดุพื้นฐาน4
114.186B1.500.68%9.799Kไฟแนนซ์5
294.817B3.70-3.33%7.000Kสาธารณูปโภค1
2780.729B2.24-0.01%913.730Kสาธารณูปโภค10
3475.112B1.49-2.19%210.592Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
1057.545B1.25-1.35%195.058Kวัสดุพื้นฐาน20
18810.888B4.02-0.75%861.619Kเทคโนโลยี25
1567.121B1.87-0.29%1.988Mพลังงาน3
5204.612B3.77-2.21%5.427Mพลังงาน25
224.754B2.18-0.46%92.706Kพลังงาน4
643.668B1.50-0.54%81.959Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
383.463B1.71-1.24%404.627Kวัสดุพื้นฐาน13
1358.135B1.87-0.81%750.411Kวัสดุพื้นฐาน19
24625.573B1.10-1.80%336.519Kในทางอุตสาหกรรม35
13133.955B1.09-1.04%1.013Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร29
1095.873B1.76-0.72%120.748Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร58
37499.846B2.68-1.48%1.248Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ62
19.012B1.220.45%4.730Kเทคโนโลยี3
30.865B1.13-0.64%35.776Kวัสดุพื้นฐาน3
75.696B2.47-1.69%95.094Kในทางอุตสาหกรรม8
7892.418B3.89-0.07%1.081Mไฟแนนซ์4
13318.442B2.05-1.23%1.606Mไฟแนนซ์105
1243.727B1.67-1.60%169.350Kไฟแนนซ์29
2808.243B0.72-0.50%239.184Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
47.169B2.162.56%389.381Kพลังงาน4
5163.836B1.03-0.80%187.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร107
5467.655B3.271.70%1.280Mเทคโนโลยี33
3517.024B1.770.95%3.660Mเทคโนโลยี48
135.105B1.18-0.19%332.620Kในทางอุตสาหกรรม7
6513.978B1.21-1.30%297.424Kเทคโนโลยี133
2859.947B2.89-0.67%507.736Kวัสดุพื้นฐาน27
1604.787B2.28-0.13%845.719Kวัสดุพื้นฐาน15
8278.576B4.27-0.85%1.118Mวัสดุพื้นฐาน60
790.918B2.93-0.38%202.854Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
10772.528B3.700.45%513.532Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
4349.188B5.91-0.80%2.802Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
6855.490B2.07-1.87%1.197Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
32385.017B1.990.72%5.871Mบริการโทรคมนาคม11
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ