ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด2.174T JPY2.72%−1.31%1.231Mบริการเชิงพาณิชย์54
ยานอวกาศและการป้องกัน3.375T JPY1.91%−3.17%3.884Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร5.55T JPY3.28%−1.70%4.806Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ4.275T JPY2.56%+0.11%962.935Kระบบขนส่ง31
สายการบิน2.795T JPY0.96%+0.56%4.838Mระบบขนส่ง5
การผลิตพลังงานทางเลือก862.159B JPY1.39%−1.57%2.28Mสาธารณูปโภค6
อะลูมินั่ม375.264B JPY2.92%−2.45%209.961Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
เสื้อผ้า/รองเท้า3.827T JPY2.23%−1.66%1.355Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร40
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า12.644T JPY1.07%−2.68%2.033Mการค้าปลีก36
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM14.315T JPY4.55%−3.84%7.817Mการผลิตของผู้ผลิต91
ตลาดหลังการขายของยานยนต์5.842T JPY3.21%−3.21%2.327Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์5.228T JPY2.38%−1.53%2.52Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์2.312T JPY1.69%−0.88%639.463Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
ไบโอเทคโนโลยี450.398B JPY0.03%−0.89%1.225Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
การออกอากาศกระจายเสียง1.732T JPY2.45%−1.35%537.568Kบริการผู้บริโภค10
วัสดุก่อสร้าง2.721T JPY3.15%−1.17%1.119Mการผลิตของผู้ผลิต30
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม21.672B JPY−1.58%258.7Kบริการผู้บริโภค1
เกมและบ่อนคาสิโน202.134B JPY1.27%−2.30%263.202Kบริการผู้บริโภค3
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ52.18B JPY3.83%−1.00%75.218Kการค้าปลีก4
เคมีทางการเกษตร266.255B JPY3.37%−1.12%609.283Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์12.559T JPY3.40%−2.74%5.884Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
เคมีพิเศษเฉพาะ18.572T JPY2.31%−2.39%5.309Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
ถ่านหิน35.505B JPY2.46%0.00%1.936Mแร่พลังงาน1
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์2.8T JPY1.54%−3.32%1.312Mบริการเชิงพาณิชย์32
การสื่อสารคอมพิวเตอร์369.453B JPY2.84%−1.46%76.366Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์6.7T JPY3.44%−2.21%3.606Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์16.066T JPY0.66%−1.13%3.813Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง1.024T JPY3.49%−1.34%310.628Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
สินค้าอุปโภคบริโภค34.887B JPY3.24%−1.27%50.163Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ1.357T JPY3.04%−1.39%2.907Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
บริการประมวลผลข้อมูล1.132T JPY1.33%−1.25%824.839Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
ห้างสรรพสินค้า2.654T JPY1.59%−0.71%1.363Mการค้าปลีก14
ร้านค้าส่วนลด262.695B JPY2.31%+0.78%958.941Kการค้าปลีก6
เครือข่ายร้านยา4.457T JPY1.83%−0.83%687.337Kการค้าปลีก19
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า6.953T JPY2.08%−0.01%23.407Mสาธารณูปโภค16
เครื่องใช้ไฟฟ้า13.223T JPY2.22%−1.50%4.06Mการผลิตของผู้ผลิต51
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์7.524T JPY1.73%−0.69%1.903Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์26.791T JPY0.96%−1.41%3.433Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์7.143T JPY3.43%−1.62%5.56Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์30
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์2.561T JPY3.14%−1.63%178.1Kบริการการกระจายสินค้า43
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์1.408T JPY2.46%−0.50%2.027Mการค้าปลีก17
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า8.842T JPY2.05%−0.45%5.075Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
วิศวกรรมและก่อสร้าง11.204T JPY3.09%−1.42%913.439Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม158
บริการด้านสิ่งแวดล้อม447.169B JPY1.64%−3.90%206.749Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง9.644T JPY3.36%−1.50%2.76Mการเงิน40
กลุ่มบริษัททางการเงิน1.12T JPY4.10%−0.29%1.187Mการเงิน6
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน6.457B JPY1.76%−2.02%62.601Kบริการเชิงพาณิชย์2
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร9.366T JPY2.79%−2.23%3.334Mบริการการกระจายสินค้า29
ค้าปลีกอาหาร12.108T JPY1.67%−0.21%2.241Mการค้าปลีก49
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์748.833B JPY1.61%+0.02%306.791Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม3.183T JPY2.45%−0.58%1.282Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม12.108T JPY1.47%−1.66%1.069Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร62
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า315.939B JPY1.67%−1.20%94.948Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ3.685T JPY2.26%−0.24%1.346Mสาธารณูปโภค12
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย1.435T JPY3.56%−0.83%1.054Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน869.93B JPY2.40%−0.75%182.74Kการค้าปลีก12
สร้างบ้าน7.197T JPY3.54%−2.36%1.698Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร45
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล199.272B JPY1.27%−0.83%257.189Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ1.41T JPY1.16%+0.23%783.152Kบริการผู้บริโภค17
การดูแลครัวเรือน/บุคคล10.227T JPY1.77%+0.07%2.447Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม1.095T JPY2.95%−0.47%677.618Kการผลิตของผู้ผลิต11
เครื่องจักรอุตสาหกรรม62.242T JPY1.67%−1.73%2.125Mการผลิตของผู้ผลิต219
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม6.701T JPY2.15%−0.77%1.583Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ54
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ18.299T JPY1.49%−1.16%711.015Kบริการทางด้านเทคโนโลยี199
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย150.056B JPY2.06%+0.89%101.895Kการเงิน4
บริการน้ำมันครบวงจร2.822T JPY3.98%−2.94%13.36Mแร่พลังงาน2
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต3.868T JPY1.71%−0.27%4.975Mการค้าปลีก30
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต17.52T JPY0.69%−0.28%11.038Mบริการทางด้านเทคโนโลยี75
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์6.405T JPY3.05%−1.23%5.362Mการเงิน36
ผู้จัดการด้านการลงทุน954.721B JPY2.15%+8.52%2.865Mการเงิน17
กองทรัสต์/กองทุนรวม14.068B JPY1.65%−1.00%33Kอื่นๆ300
ประกันชีวิต/สุขภาพ9.833T JPY3.34%−1.03%8.423Mการเงิน5
ธนาคารรายใหญ่36.746T JPY3.51%+0.08%49.594Mการเงิน27
โทรคมนาคมรายใหญ่15.026T JPY2.88%−1.22%205.632Mการสื่อสาร4
การขนส่งทางทะเล5.17T JPY3.92%−2.31%5.373Mระบบขนส่ง20
กลุ่มบริษัทสื่อ16.915B JPY2.24%−2.40%63Kบริการผู้บริโภค1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์2.418T JPY2.34%−1.05%407.891Kบริการการกระจายสินค้า21
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์18.299T JPY1.04%−0.14%2.359Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
บริการทางการแพทย์/พยาบาล672.176B JPY1.92%−0.15%360.491Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
การผลิตโลหะ2.459T JPY2.52%−2.45%1.118Mการผลิตของผู้ผลิต47
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด11.009T JPY1.72%−1.44%1.764Mบริการเชิงพาณิชย์193
การผลิตเบ็ดเตล็ด1.453T JPY2.22%−1.57%399.038Kการผลิตของผู้ผลิต24
ยานพาหนะใช้มอเตอร์57.757T JPY3.24%−3.57%40.764Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
ภาพยนต์/บันเทิง11.409T JPY0.43%+0.03%3.046Mบริการผู้บริโภค29
ชุดประกันภัยรวม5.072T JPY4.24%−2.57%2.126Mการเงิน4
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา806.717B JPY3.00%−2.45%280.307Kการผลิตของผู้ผลิต13
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน3.382T JPY3.54%−1.05%7.845Mแร่พลังงาน6
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน42.252B JPY−7.21%421.2Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ1.86T JPY1.57%−0.43%645.163Kบริการผู้บริโภค56
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ321.543B JPY2.80%−2.18%111.139Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ2.067T JPY2.00%−2.08%1.07Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
การขนส่งอื่นๆ9.685T JPY1.72%−0.54%1.774Mระบบขนส่ง28
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป12.247T JPY1.44%−1.42%757.472Kบริการทางด้านเทคโนโลยี251
บริการด้านบุคลากร2.612T JPY6.06%−0.36%3.712Mบริการเชิงพาณิชย์49
ยาสามัญ15.217B JPY−2.53%1.192Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ยารายใหญ่40.712T JPY2.28%−1.62%4.15Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
ยาอื่นๆ357.886B JPY1.78%−0.98%288.07Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย7.826T JPY3.24%−1.63%6.936Mการเงิน4
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร423.679B JPY1.19%−2.05%377.449Kบริการผู้บริโภค15
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์9.106B JPY1.15%+1.54%3.298Kบริการผู้บริโภค2