ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
8922.117B-3.46%2.402Mบริการเชิงพาณิชย์51
357.807B-1.41%321.743Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
1622.311B-1.99%420.278Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
4170.258B-2.80%850.607Kระบบขนส่ง15
2364.977B0.64%6.220Mระบบขนส่ง4
454.332B-1.55%902.987Kสาธารณูปโภค3
328.778B-3.46%316.392Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2398.444B-1.28%821.606Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
9477.019B-4.07%940.173Kการค้าปลีก33
18619.355B-1.44%845.088Kการผลิตของผู้ผลิต84
4990.264B-3.67%1.574Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
5359.911B-2.60%2.140Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2416.318B-2.36%418.053Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1571.725B-2.10%850.139Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
1386.479B-2.88%490.635Kบริการผู้บริโภค11
3952.407B-2.35%436.874Kการผลิตของผู้ผลิต47
63.918B-0.80%29.400Kบริการผู้บริโภค1
132.762B-0.86%91.400Kบริการผู้บริโภค1
2306.692B-2.77%781.381Kการค้าปลีก8
1043.899B-5.36%737.728Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4550.488B-3.86%4.602Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
26912.609B-2.53%1.421Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ87
36.525B-2.04%818.589Kแร่พลังงาน2
1966.793B-3.13%615.847Kบริการเชิงพาณิชย์34
146.350B-1.58%82.533Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
612.807B-2.61%308.355Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
252.440B-0.48%366.416Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1395.487B-5.69%266.718Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน32
184.318B0.01%363.977Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1193.430B-2.73%459.060Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
1497.247B-1.51%280.372Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
1329.380B-2.13%1.527Mการค้าปลีก11
2778.602B-0.73%807.609Kการค้าปลีก11
357.807B-1.41%321.743Kการค้าปลีก8
5291.785B-1.61%3.288Mสาธารณูปโภค16
13207.790B-3.33%2.129Mการผลิตของผู้ผลิต55
11905.684B-2.82%1.637Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์69
34791.829B-2.69%1.619Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
15063.022B-3.23%1.408Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
1266.832B-1.95%166.853Kบริการการกระจายสินค้า32
1388.307B-2.75%1.679Mการค้าปลีก17
28695.158B-0.63%2.997Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
11592.953B-1.87%869.623Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
341.199B-2.29%152.136Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
8351.941B-2.09%2.133Mการเงิน44
987.646B-2.35%2.053Mการเงิน8
294.113B1.02%108.961Kบริการเชิงพาณิชย์4
1297.874B-1.72%56.922Kบริการการกระจายสินค้า38
10628.334B-1.11%1.803Mการค้าปลีก49
86.576B-1.15%25.340Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2999.493B-2.16%379.942Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9522.612B-2.28%700.250Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร76
106.714B-3.68%53.718Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
3192.521B-2.23%877.435Kสาธารณูปโภค16
210.475B-2.70%82.471Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
577.084B-2.05%311.841Kการค้าปลีก11
3980.141B-2.14%1.084Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร31
59.987B-0.71%22.077Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
615.470B-0.31%220.186Kบริการผู้บริโภค17
13602.410B-2.47%1.172Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
13090.163B-0.76%2.393Mการผลิตของผู้ผลิต14
30506.310B-2.69%788.388Kการผลิตของผู้ผลิต191
8993.638B-2.55%1.062Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ61
19489.696B-1.79%909.079Kบริการทางด้านเทคโนโลยี201
419.476B-1.29%198.992Kการเงิน7
815.097B-2.82%1.402Mแร่พลังงาน2
1954.123B-1.59%438.282Kการค้าปลีก28
19809.460B-2.56%5.064Mบริการทางด้านเทคโนโลยี88
8125.886B-2.94%4.590Mการเงิน37
453.295B-3.31%595.958Kการเงิน11
424.214B-0.64%3.159Kอื่นๆ265
7952.262B-2.84%7.966Mการเงิน5
26333.500B-2.07%24.374Mการเงิน10
17281.653B-0.72%6.237Mการสื่อสาร4
2547.330B-0.75%2.234Mระบบขนส่ง32
2.927B0.00%4.400Kบริการผู้บริโภค1
1518.852B-2.13%484.831Kบริการการกระจายสินค้า18
17189.552B-2.53%1.929Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
843.555B-1.88%259.796Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
3858.158B-3.33%1.493Mการผลิตของผู้ผลิต67
52.395B-2.50%213.151Kอื่นๆ3
7916.150B-1.61%335.060Kบริการเชิงพาณิชย์174
3387.545B-1.43%591.432Kการผลิตของผู้ผลิต45
73318.400B-2.49%4.998Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
8465.703B-0.90%439.752Kบริการผู้บริโภค35
39.429B0.25%33.548Kการเงิน2
870.888B-1.47%153.460Kการผลิตของผู้ผลิต21
1339.585B-1.66%9.550Mแร่พลังงาน3
3269.738B-2.79%9.534Mแร่พลังงาน8
151.099B-3.08%137.761Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4929.901B-1.25%2.481Mบริการผู้บริโภค66
28695.158B-0.63%2.997Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
1602.466B-2.59%1.616Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
2978.917B-2.09%681.803Kระบบขนส่ง22
1043.899B-5.36%737.728Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
2033.212B-2.31%264.405Kบริการเชิงพาณิชย์43
264.669B-1.26%312.041Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
14452.879B-1.24%2.523Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
29768.601B-1.99%2.805Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
9.558B-3.03%254.300Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5033.934B-2.41%2.897Mการเงิน3
127.040B-1.74%146.819Kบริการผู้บริโภค12
13.386B-0.20%6.996Kบริการผู้บริโภค2
1388.662B-2.25%1.606Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
15287.694B-1.41%1.045Mระบบขนส่ง22
17951.368B-2.25%1.790Mการเงิน127
17359.925B0.17%6.973Kการเงิน68
14925.841B-1.60%655.777Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
11451.858B-2.05%2.834Mการเงิน78
5448.610B-0.38%494.546Kบริการผู้บริโภค98
7004.967B-2.88%8.133Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
763.714B-1.44%182.763Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1790.180B-2.06%1.650Mการเงิน1
3569.650B-1.45%217.449Kการค้าปลีก58
14798.630B-3.38%11.523Mการสื่อสาร17
4517.061B-5.29%4.001Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
206.057B-2.26%46.391Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
2350.365B-2.47%3.177Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
3911.369B-1.27%6.226Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1413.917B-3.47%695.609Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1618.889B-0.99%208.155Kระบบขนส่ง24
7813.060B-1.33%4.314Mการผลิตของผู้ผลิต36
14.824B-1.76%48.112Kสาธารณูปโภค2
33036.055B-2.89%3.155Mบริการการกระจายสินค้า160
8226.674B-2.24%6.536Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter