บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Electronic Production Equipment

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Electronic Production Equipment. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2162NMS HOLDINGS CORPORATION
360 JPY−2.70%107.2K1.165.987B JPY8.9540.24 JPY1.69%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4064NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO INC
1838 JPY+0.77%40K0.6017.263B JPY−20.13 JPY−112.39%3.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
4238MIRAIAL CO.LTD
1590 JPY+1.66%79.8K0.9914.145B JPY11.23141.64 JPY−27.63%2.55%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5214NIPPON ELECTRIC GLASS
3592 JPY−0.66%433.2K0.79334.154B JPY−282.90 JPY−193.44%3.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6387SAMCO INC
5500 JPY+2.23%66.9K0.4943.779B JPY32.86167.38 JPY+10.12%0.83%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
6524KOHOKU KOGYO CO LTD
4575 JPY+2.01%25.4K0.6040.41B JPY21.62211.64 JPY−38.13%1.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6635KK DI-NIKKO ENGINEERING
562 JPY−14.85%674.9K3.634.427B JPY10.8951.61 JPY−69.96%1.82%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6666RIVER ELETEC CORP
743 JPY+0.54%51.6K0.646.429B JPY307.522.42 JPY−98.04%1.74%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6770ALPS ALPINE CO LTD
1128.0 JPY+2.55%2.395M1.11220.985B JPY−146.11 JPY−202.73%3.75%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
6779NIHON DEMPA KOGYO
1414 JPY−2.62%135.6K0.5831.365B JPY11.21126.08 JPY−56.50%1.40%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
6817SUMIDA CORP
1195 JPY−1.57%542.3K0.9339.677B JPY7.16167.00 JPY−9.93%4.19%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6838TAMAGAWA HOLDINGS CO LTD
758 JPY−2.07%49.1K1.004.648B JPY−67.98 JPY+10.77%0.68%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6844SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING
3110 JPY+0.48%24.9K1.0932.158B JPY−156.64 JPY−138.48%4.17%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6899ASTI CORPORATION
3590 JPY+0.28%5.5K0.3711.239B JPY4.91731.20 JPY+17.87%2.50%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6905COSEL CO LTD
1566 JPY+1.75%103.9K0.8252.323B JPY10.26152.57 JPY+102.22%2.87%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6912KIKUSUI HOLDINGS CORPORATION
1369 JPY−1.16%8.6K0.5811.475B JPY9.31147.07 JPY+45.35%2.76%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6926OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO
273 JPY−0.36%22.1K0.516.149B JPY10.6525.64 JPY+24.91%1.45%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6962DAISHINKU CORP
897 JPY−0.88%163K0.9232.365B JPY18.6148.21 JPY−62.46%3.05%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
6966MITSUI HIGH TEC INC
8458 JPY+0.82%271.7K0.94306.788B JPY24.95339.00 JPY−41.99%0.86%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6981MURATA MANUFACTURING CO
3029 JPY+0.20%4.822M1.075.998T JPY26.45114.53 JPY−20.84%1.66%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6989HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO
1421 JPY−1.52%16.6K1.3712.086B JPY23.5760.30 JPY−83.27%3.81%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6999KOA CORPORATION
1509 JPY−0.79%162.2K1.2357.404B JPY15.03100.37 JPY−47.22%3.22%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
7087WILLTEC CO LTD
933 JPY+0.32%7.6K0.396.03B JPY9.6796.44 JPY+32.75%5.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
7692EARTH INFINITY CO LTD
165 JPY−12.23%84.922M2.7516.85B JPY62.782.63 JPY0.72%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
7717V TECHNOLOGY
2576 JPY−0.31%49.7K0.5824.976B JPY−183.50 JPY−192.22%2.32%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
7739CANON ELECTRONICS INC
2292 JPY+1.60%103.1K0.7192.55B JPY14.27160.62 JPY−5.14%2.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
7794EDP CORPORATION
1253 JPY−4.06%139.8K0.9317.325B JPY1405.340.89 JPY−98.58%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8020KANEMATSU CORP
2384 JPY−0.13%355.8K1.16199.269B JPY10.19233.92 JPY+0.43%3.46%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
8155MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY
3240 JPY+1.89%112.7K0.88102.156B JPY14.04230.70 JPY+3.28%2.01%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง