บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Apparel/Footwear

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Apparel/Footwear. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2668TABIO CORPORATION
1196 JPY−0.33%8.5K1.508.138B JPY14.7681.01 JPY+73.47%2.51%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2670ABC-MART INC
2553.0 JPY−0.49%603.6K0.64632.17B JPY16.06158.94 JPY+66.11%2.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
2792HONEYS HOLDINGS CO LTD
1637 JPY−1.50%97.1K1.0045.62B JPY8.16200.63 JPY+37.52%3.36%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3002GUNZE LTD
5540 JPY−1.42%36.6K0.7284.998B JPY20.50270.25 JPY+2194.81%2.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
3070AMAGASA CO.LTD
124 JPY−6.06%587.3K0.831.554B JPY−57.17 JPY+42.80%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3161AZEARTH CORPORATION
690 JPY0.00%12.8K1.813.893B JPY9.4273.28 JPY+57.16%3.19%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3205DAIDOH LIMITED
674 JPY−5.20%214.7K1.3620.704B JPY3.38199.45 JPY0.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3320CROSS PLUS INC
1230 JPY−0.89%9.2K0.859.02B JPY5.21236.05 JPY2.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3529ATSUGI CO LTD
604 JPY+1.34%76.5K0.679.68B JPY11.6951.68 JPY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3591WACOAL HOLDINGS CORP
3674 JPY+0.66%141.4K0.84201.722B JPY−56.68 JPY−122.21%2.45%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
3597JICHODO CO LTD
11630 JPY−0.51%2.5K0.5929.482B JPY12.11960.12 JPY+1.65%4.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3598YAMAKI CO LTD
164 JPY−1.80%40.4K1.522.324B JPY3.1252.65 JPY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3607KURAUDIA HOLDINGS CO LTD
387 JPY−0.77%64.4K0.913.409B JPY6.1063.44 JPY−54.33%2.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3608TSI HOLDINGS CO LTD
670 JPY+2.29%454.1K1.0254.701B JPY31.4421.31 JPY+460.17%2.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3611MATSUOKA CORPORATION
1557 JPY−2.01%45.9K1.5815.262B JPY7.10219.35 JPY+66.05%2.57%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3612WORLD CO LTD
1887 JPY−2.33%147.5K0.7263.737B JPY9.41200.61 JPY+132.05%2.97%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
5142ACHILLES CORP
1620 JPY+1.82%27.8K1.1524.636B JPY−610.53 JPY−1427.70%2.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
7453RYOHIN KEIKAKU CO
2408.0 JPY+1.86%4.104M1.32633.381B JPY22.81105.59 JPY+35.37%1.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
7501TIEMCO LTD
792 JPY+1.54%5000.061.961B JPY18.0543.89 JPY−13.76%1.52%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
7839SHOEI CO LTD
2096 JPY−0.76%267.7K0.76112.502B JPY15.45135.68 JPY+18.01%3.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
7936ASICS CORP
6392 JPY+0.38%976.5K0.551.171T JPY33.23192.37 JPY+77.36%1.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
8011SANYO SHOKAI
2507 JPY−1.30%234.8K1.1330.42B JPY10.48239.16 JPY+11.55%3.51%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8013NAIGAI CO LTD
258 JPY−0.39%48.5K2.252.12B JPY−82.48 JPY−3.04%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8016ONWARD HOLDINGS CO LTD
504 JPY−1.75%1.58M0.8568.357B JPY11.2644.77 JPY+89.84%3.57%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
8022MIZUNO CORP
5260 JPY0.00%67.3K0.50134.416B JPY10.03524.49 JPY+41.99%1.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขาย
8025TSUKAMOTO CORPORATION CO LTD
1264 JPY+0.96%2K0.605.057B JPY−61.70 JPY−0.17%2.37%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8029LOOK HOLDINGS INCORPORATED
2466 JPY−0.16%38.7K0.8018.961B JPY7.40333.44 JPY−5.90%3.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8040TOKYO SOIR CO
876 JPY+0.34%1.1K0.172.968B JPY3.74234.09 JPY+53.02%3.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8107KIMURATAN CORP
18 JPY0.00%292K1.874.316B JPY−0.68 JPY+92.45%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8111GOLDWIN INC
8902 JPY+2.58%238.7K1.01403.967B JPY18.01494.28 JPY+12.40%1.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
8114DESCENTE LTD
3380 JPY+0.30%253.1K0.92255.122B JPY29.27115.49 JPY−23.85%1.18%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
8115MOONBAT CO LTD
711 JPY+0.14%2.6K0.362.992B JPY6.10116.50 JPY+292.48%0.84%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8118KING CO LTD
700 JPY+0.57%4.9K0.4212.583B JPY17.7539.44 JPY−0.78%2.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8127YAMATO INTERNATIONAL INC
297 JPY0.00%30.4K0.606.102B JPY13.3022.33 JPY−12.54%6.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8143LAPINE CO
275 JPY+1.85%12.7K0.63650.139M JPY−145.20 JPY−251.51%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8215GINZA YAMAGATAYA CO
1185 JPY0.00%3000.452.044B JPY17.3768.23 JPY−20.32%2.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
9271WAGOKORO CO LTD
377 JPY0.00%8.9K0.402.376B JPY−1.20 JPY+94.94%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
9275NARUMIYA INTERNATIONAL CO LTD
1168 JPY−2.18%28.3K0.3611.823B JPY11.9797.59 JPY−3.89%3.51%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
9837MORITO CO LTD
1444 JPY−0.76%78.5K1.4638.252B JPY17.4482.80 JPY+33.06%3.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
9885CHARLE CO LTD
523 JPY+0.97%345.5K2.218.282B JPY22.6323.11 JPY1.53%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร