บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Internet Software/Services

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Internet Software/Services. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2120LIFULL CO LTD
166 JPY−1.78%566.7K0.6421.876B JPY300.510.55 JPY−94.78%2.57%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2148ITMEDIA INC.
1940 JPY−0.61%341.9K1.2038.619B JPY24.7078.53 JPY−18.32%1.49%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
2150CARENET INC
703 JPY−1.82%694.1K0.8131.077B JPY20.7433.90 JPY−18.73%1.71%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
2323FONFUN CORPORATION
1025 JPY−5.09%139.5K0.483.419B JPY28.1836.37 JPY+225.16%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2326DIGITAL ARTS INC
4480 JPY+1.13%67K0.6862.87B JPY21.27210.60 JPY−1.20%1.79%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
2410CAREER DESIGN CENTER CO.LTD.
1696 JPY−1.62%115.8K2.5011.448B JPY8.34203.37 JPY+24.38%4.13%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2413M3 INC
2169.5 JPY+1.07%2.953M0.921.473T JPY31.7968.24 JPY−1.27%0.88%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
2440GURUNAVI INC
276 JPY−2.47%335.5K0.6715.22B JPY−11.98 JPY+84.43%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2998CREAL INC
5070 JPY−3.24%36.1K0.4029.616B JPY69.4173.04 JPY+56.29%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3042SECUAVAIL INC
313 JPY0.00%101.3K0.432.407B JPY8.7335.86 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3138FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
689 JPY+1.03%6K2.412.186B JPY10.1268.10 JPY−21.37%2.32%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3633GMO PEPABO INC
1360 JPY−1.66%8K0.357.196B JPY−119.16 JPY−223.56%3.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3659NEXON CO LTD
2553.0 JPY+5.23%3.127M1.512.143T JPY31.1881.88 JPY−27.81%0.39%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
3660ISTYLE INC
476 JPY+0.21%1.31M0.4336.59B JPY66.307.18 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3674AUCFAN CO LIMITED
478 JPY−1.44%44.2K0.365.065B JPY23.8320.06 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3679ZIGEXN CO LTD
551 JPY−1.61%515K0.6159.576B JPY15.6335.26 JPY+41.33%0.73%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3770ZAPPALLAS INC
428 JPY−1.38%4K0.575.485B JPY−16.68 JPY+39.22%2.34%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3807FISCO LTD
109 JPY−10.66%3.829M2.614.994B JPY−34.73 JPY+42.15%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3843FREEBIT CO.LTD
1635 JPY−1.27%71K0.5031.448B JPY11.05147.96 JPY+417.98%0.49%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3845I-FREEK MOBILE INC
92 JPY0.00%101K0.911.641B JPY−2.29 JPY−122.72%3.26%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3848DATA APPLICATIONS COMPANY LIMITED
1070 JPY−0.74%5.7K0.567.209B JPY14.3374.68 JPY+23.30%2.10%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3911AIMING INC
258 JPY−1.90%1.101M0.6310.362B JPY−55.47 JPY−468.71%0.78%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3931VALUE GOLF INC
1093 JPY+0.18%1.1K0.711.975B JPY358.713.05 JPY−96.65%2.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3963SYNCHRO FOOD CO LTD
641 JPY−1.84%171.1K0.7517.051B JPY24.1926.50 JPY+17.85%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3989SHARINGTECHNOLOGY INC
502 JPY+2.45%324.8K0.3611.279B JPY8.9356.22 JPY+77.48%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3990UUUM CO LTD
405 JPY−0.98%24.7K0.368.098B JPY−86.73 JPY−451.32%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
3995SKIYAKI INC
360 JPY−0.55%45.6K1.083.901B JPY38.209.42 JPY−46.98%1.39%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4019STAMEN CO LTD
570 JPY−0.87%79K0.604.953B JPY39.8814.29 JPY+25.11%0.70%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4059MAGMAG INC
718 JPY−2.71%46.7K0.142.021B JPY−165.95 JPY−2794.44%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4169ENECHANGE LTD
1154 JPY−1.37%465.4K0.6040.096B JPY−40.94 JPY+6.62%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
4170KAIZEN PLATFORM INC
293 JPY+1.74%155.1K0.724.942B JPY−1.31 JPY+92.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4177I-PLUG INC
1398 JPY+2.64%19.5K0.555.521B JPY−59.04 JPY+44.66%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4262NIFTY LIFESTYLE CO LTD
1040 JPY−0.86%37K0.776.618B JPY13.8974.89 JPY+3.25%1.78%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4267LIGHTWORKS CORPORATION
1000 JPY0.00%1.4K0.454.944B JPY34.2929.17 JPY+1.36%3.20%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4298PROTO CORPORATION
1324 JPY−0.45%21.4K0.6053.219B JPY9.71136.35 JPY+26.86%2.64%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4445LIVING TECHNOLOGIE INC
2160 JPY−1.55%1K1.082.902B JPY10.42207.23 JPY+24.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4446LINK-U GROUP INC
682 JPY−0.73%23.7K0.829.665B JPY38.5917.67 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4449GIFTEE INC
1339 JPY−3.25%792.4K0.6539.365B JPY418.113.20 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
4479MAKUAKE INC
798 JPY−0.25%135.7K0.4710.138B JPY−24.72 JPY+80.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4482WILLS INC
796 JPY+1.27%32.7K0.7516.759B JPY32.2424.69 JPY+23.44%1.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4487SPACE MARKET INC
375 JPY−3.35%92.3K0.544.487B JPY−14.09 JPY−45.50%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4490VISASQ INC
917 JPY−0.86%22.1K0.398.441B JPY−29.39 JPY+7.91%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
4689LY CORPORATION
402.0 JPY−2.64%23.627M1.353.046T JPY24.9416.12 JPY−36.44%1.38%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
4720JOHNAN ACADEMIC PREPARATORY
389 JPY0.00%3.5K0.963.133B JPY−5.68 JPY+92.51%1.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4751CYBER AGENT
1042.0 JPY−0.81%3.52M0.63527.236B JPY55.7818.68 JPY−22.33%1.44%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
4800ORICON INC
842 JPY−1.29%4.4K0.2911.429B JPY11.0476.28 JPY−8.25%3.21%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4819DIGITAL GARAGE
3360 JPY−3.31%176.5K0.74155.492B JPY53.4262.90 JPY1.10%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
5025MERCURY REALTECH INNOVATOR INC
551 JPY−3.50%10.9K0.591.461B JPY35.3215.60 JPY−50.20%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
5126PORTERS CORPORATION
2201 JPY−1.48%5.5K2.133.461B JPY13.81159.43 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
5138REBASE INC
1034 JPY+0.29%8.7K0.204.764B JPY26.0539.69 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
5139OPENWORK INC
723 JPY+0.56%145.2K0.4415.347B JPY32.1322.50 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
5243NOTE INC
550 JPY−2.65%73.1K0.658.379B JPY−27.54 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
6038IID INC
739 JPY+0.68%16.2K3.003.628B JPY16.6244.46 JPY−46.97%1.62%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6054LIVESENSE INC
232 JPY−0.85%35.5K0.676.361B JPY8.8826.12 JPY+33.24%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6098RECRUIT HOLDINGS CO LTD
6261 JPY+3.59%4.517M1.099.9T JPY29.11215.09 JPY+17.65%0.36%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
6176BRANGISTA INC
712 JPY−3.26%84.8K0.439.911B JPY15.1546.99 JPY+213.11%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6191AIRTRIP CORP
1480 JPY−2.82%517.4K1.3133.119B JPY29.3850.38 JPY−16.81%0.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
6194ATRAE INC
478 JPY−5.35%953.4K1.1612.394B JPY47.0910.15 JPY−53.26%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
7064HOWTELEVISION INC
2821 JPY−1.40%11.8K1.233.836B JPY13.00217.04 JPY−5.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7074TWENTY-FOUR SEVEN INC
311 JPY+6.14%1.412M17.401.792B JPY−102.98 JPY+72.28%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7088FORUM ENGINEERING INC
961 JPY+2.13%164.2K0.9750.357B JPY23.8840.24 JPY+107.79%2.60%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7089FOR STARTUPS INC
1313 JPY+0.38%10.5K0.564.774B JPY14.4091.17 JPY−36.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7119HALMEK HOLDINGS CO LTD
1007 JPY−1.18%28.4K0.3310.966B JPY12.0683.49 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7353KIYO LEARNING CO LTD
666 JPY−1.19%19.7K0.214.539B JPY41.1416.19 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7357GEOCODE CO LTD
678 JPY−3.56%17.2K1.141.857B JPY62.7810.80 JPY−68.65%2.95%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7363BABY CALENDAR INC
1577 JPY−3.07%8.6K0.991.422B JPY−111.81 JPY−601.16%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7366LITALICO INC
2166 JPY−1.90%90K0.9677.28B JPY24.5288.33 JPY+128.80%0.30%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
7378ASIRO INC
731 JPY+0.14%29.4K0.925.373B JPY−2.02 JPY−104.45%1.86%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7685BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD
2786 JPY−4.00%71K1.1940.635B JPY27.9899.57 JPY−36.41%0.90%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
7694ITSUMO INC
700 JPY−0.28%3.4K0.284.107B JPY10.5166.61 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9341GENOVA INC
1441 JPY0.00%53.1K0.4425.624B JPY16.3488.18 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9345BIZMATES INC
1309 JPY−0.08%6000.11บริการทางด้านเทคโนโลยี
9399BEAT HOLDINGS LTD
4 JPY0.00%4.098M2.76962.24M JPY−4.98 JPY+67.20%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9438MTI LTD
743 JPY−1.33%66.7K1.3440.693B JPY20.6535.98 JPY2.15%บริการทางด้านเทคโนโลยี