บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทญี่ปุ่น ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น ZOZO INC หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง KOUKANDEKIRUKUN INC ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
4755RAKUTEN GROUP INC
1.706 T JPY815.2 JPY+2.46%27.238 M1.14−145.24 JPY+36.60%0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
3092ZOZO INC
1.07 T JPY3596 JPY−0.22%834.4 K0.5224.26148.20 JPY+12.42%2.89%การค้าปลีก
ปานกลาง
4732USS CO LTD
650.141 B JPY1268.0 JPY−2.20%2.835 M0.9018.6268.10 JPY+11.21%2.91%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
4385MERCARI INC
307.892 B JPY1931.5 JPY+2.74%4.166 M0.6719.7497.85 JPY+207.88%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
22678ASKUL CORP
225.794 B JPY2263 JPY−2.29%322.1 K0.6511.71193.20 JPY+105.79%1.55%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
9997BELLUNA CO
66.52 B JPY699 JPY+1.60%304.6 K0.7911.5860.38 JPY−21.28%2.98%การค้าปลีก
3964AUCNET INC
60.375 B JPY2524 JPY+2.94%9.7 K0.4114.06179.46 JPY+9.15%2.16%การค้าปลีก
3182OISIX RA DAICHI INC
47.087 B JPY1257 JPY−2.41%475.4 K1.3711.15112.70 JPY+128.01%0.00%การค้าปลีก
33179SYUPPIN CO LIMITED
26.165 B JPY1263 JPY−2.47%278.7 K0.9911.55109.34 JPY+36.32%2.78%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
22930KITANOTATSUJIN CORP
24.601 B JPY174 JPY−1.69%1.571 M2.4024.347.15 JPY+189.15%1.24%การค้าปลีก
77686KAKUYASU GROUP CO LTD
20.501 B JPY2132 JPY+0.42%2.8 K0.2812.94164.78 JPY+159.23%2.36%การค้าปลีก
33134HAMEE CORP
19.767 B JPY1276 JPY+2.74%45.5 K1.3324.6651.74 JPY−25.82%1.81%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
3558JADE GROUP INC
17.336 B JPY1584 JPY+2.99%165.4 K0.8517.9388.32 JPY−20.16%0.00%การค้าปลีก
22652MANDARAKE INC
17.215 B JPY485 JPY+0.21%254.5 K0.7811.3542.75 JPY+41.36%0.04%การค้าปลีก
88165SENSHUKAI CO
14.726 B JPY317 JPY+0.96%53.4 K0.90−71.72 JPY+68.11%0.00%การค้าปลีก
3031RACCOON HOLDINGS INC
14.445 B JPY672 JPY+2.75%145.9 K1.7535.9118.72 JPY−33.85%2.14%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
77110KURASHICOM INC
10.65 B JPY1440 JPY−0.35%17.4 K1.6712.97111.02 JPY3.11%การค้าปลีก
99270VALUENCE HOLDINGS INC
9.693 B JPY746 JPY+2.61%41.5 K0.90−0.54 JPY−100.61%4.13%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
3542VEGA CORP CO LTD
9.236 B JPY876 JPY−0.11%96.7 K1.1523.1837.79 JPY+229.22%1.14%การค้าปลีก
33840PATH CORPORATION
8.165 B JPY143 JPY−1.38%141.9 K1.11−3.31 JPY+39.04%0.00%การค้าปลีก
77695KOUKANDEKIRUKUN INC
5.001 B JPY2279 JPY+3.64%4.6 K0.8722.9199.49 JPY+24.33%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
33135MARKETENTERPRISE CO LTD
4.503 B JPY862 JPY+2.13%34.9 K1.02−48.99 JPY+12.43%0.00%การค้าปลีก
33556RENET JAPAN GROUP INC
4.032 B JPY329 JPY+2.49%45.7 K0.64−107.01 JPY−533.19%0.00%การค้าปลีก
77687MICREED CO LTD
2.783 B JPY406 JPY−3.79%132.7 K1.0112.1033.55 JPY+65.12%1.60%การค้าปลีก
44017CREEMA LTD
2.283 B JPY348 JPY+2.65%49.7 K1.4930.1111.56 JPY0.00%การค้าปลีก
33192SHIROHATO CO LTD
2.077 B JPY310 JPY−0.64%1.6 K0.43−18.12 JPY−263.26%0.00%การค้าปลีก
33779J ESCOM HOLDINGS
1.77 B JPY149 JPY−2.61%146.5 K1.04−23.68 JPY−696.27%0.00%การค้าปลีก
77140PETGO CORPORATION
1.733 B JPY950 JPY+1.82%22.6 K3.4510.7688.25 JPY+1.22%0.00%การค้าปลีก
77138TORICO CO LTD
1.254 B JPY1041 JPY+1.66%7 K1.36−223.66 JPY−503.30%0.00%การค้าปลีก