บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Medical Specialties

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Medical Specialties. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
3046JINS HOLDINGS INC
4085 JPY−0.73%112.4K0.8495.345B JPY52.8877.25 JPY+201.07%0.98%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
3593HOGY MEDICAL CO
3630 JPY+0.55%38K0.8261.099B JPY27.39132.51 JPY−25.78%2.15%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
3604KAWAMOTO CORP
810 JPY−0.74%3.3K0.374.694B JPY10.2578.99 JPY−41.62%1.98%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4203SUMITOMO BAKELITE CO
8923 JPY+3.76%250.3K1.13395.691B JPY18.84473.58 JPY+21.65%1.57%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
4543TERUMO CORP
5924 JPY+1.51%1.578M0.824.411T JPY44.54133.00 JPY+14.74%0.73%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
4549EIKEN CHEMICAL CO
1900 JPY+0.64%351.2K2.7463.583B JPY24.1178.80 JPY−55.12%2.74%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
4570IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
507 JPY+0.20%257.5K0.874.722B JPY−20.69 JPY−110.20%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4595MIZUHO MEDY CO LTD
3340 JPY+0.30%47.5K0.6331.812B JPY8.43396.27 JPY−51.85%5.99%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
4901FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
9765 JPY+2.54%1.413M0.933.917T JPY16.38596.10 JPY+15.16%1.43%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
4974TAKARA BIO INC
999 JPY−1.67%666.1K1.22120.295B JPY76.5713.05 JPY−92.18%4.20%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
4978REPROCELL INCORPORATED
170 JPY+0.59%511.5K0.7014.992B JPY−2.56 JPY+19.75%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5187CREATE MEDIC CO
971 JPY+0.31%15.3K0.648.831B JPY57.3616.93 JPY−66.57%3.81%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5889JAPAN EYEWEAR HOLDINGS CO LTD
1637 JPY−0.43%97.6K0.4439.197B JPY1.04%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6523PHC HLDGS CORP
1212 JPY−0.49%708.8K0.90152.935B JPY−141.64 JPY+26.00%5.94%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
6678TECHNO MEDICA CO
1791 JPY+0.34%6.4K0.5115.263B JPY11.95149.83 JPY+7.79%3.35%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6823RION CO LTD
2927 JPY−1.84%81.2K1.2136.033B JPY14.34204.07 JPY+26.54%1.54%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6849NIHON KOHDEN CORP
4190 JPY+1.11%228.6K1.09352.847B JPY21.79192.27 JPY+5.42%1.69%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
6869SYSMEX CORP
8408 JPY−0.14%419.8K0.671.76T JPY39.03215.44 JPY−2.75%1.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
6894PULSTEC INDUSTRIAL CO
1617 JPY+0.81%1.2K1.032.213B JPY8.72185.46 JPY+8.32%4.33%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6951JEOL LTD
6652 JPY+0.23%288.1K0.69339.318B JPY23.10288.01 JPY−19.30%1.04%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
6960FUKUDA DENSHI CO
7100 JPY−1.11%43.3K0.73246.444B JPY11.12638.26 JPY+18.85%2.54%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7575JAPAN LIFELINE CO
1299 JPY−0.69%163.1K0.88101.219B JPY11.76110.44 JPY+33.29%2.93%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
7600JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING
708 JPY−1.94%114.9K1.0618.68B JPY18.3138.67 JPY−37.82%1.84%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7701SHIMADZU CORP
4135 JPY+1.27%673.1K0.911.218T JPY22.08187.25 JPY+11.84%1.35%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
7702JMS CO LTD
520 JPY+0.19%19.1K0.6112.705B JPY62.458.33 JPY+175.35%3.27%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7707PRECISION SYSTEM SCIENCE CO
206 JPY−1.90%105.4K0.495.699B JPY−57.37 JPY−217.41%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7716NAKANISHI INC
2367 JPY−1.21%191.3K0.49204.64B JPY8.86267.29 JPY+84.20%2.11%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
7730MANI INC
2055.0 JPY+0.76%226.7K1.22202.411B JPY32.5063.23 JPY+18.16%1.80%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
7733OLYMPUS CORPORATION
2127.0 JPY−0.23%4.082M0.812.556T JPY9.86215.71 JPY+101.48%0.75%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
7741HOYA CORP
19935 JPY+2.31%827.6K0.936.981T JPY42.22472.16 JPY+3.38%0.55%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
7743SEED CO LTD (PRECISION MACHINERY)
713 JPY−0.70%102.5K1.0317.849B JPY27.5025.92 JPY−20.45%1.68%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7747ASAHI INTECC CO LTD
3111 JPY0.00%672.7K0.62845.028B JPY54.6856.89 JPY+29.36%0.47%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
7749MEDIKIT CO LTD
3045 JPY−0.16%1000.0148.127B JPY17.83170.81 JPY−3.11%3.45%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
77773-D MATRIX LTD
128 JPY−2.29%766.6K0.3810.157B JPY−35.38 JPY−101.52%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7779CYBERDYNE INC
211 JPY+1.93%666.6K0.6828.999B JPY−6.21 JPY−905.22%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
7780MENICON CO LTD
1776.5 JPY+0.11%317.8K0.33134.915B JPY28.7361.84 JPY−36.35%1.41%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
7782SINCERE CO LTD
500 JPY−1.38%16.8K0.773.134B JPY10.7646.47 JPY+343.56%2.80%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7807KOWA CO LTD
1449 JPY−0.07%18K0.597.247B JPY12.58115.22 JPY+48.56%0.76%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7840FRANCE BED HOLDINGS CO
1325 JPY−1.27%61.3K1.0945.041B JPY18.1173.17 JPY+4.12%2.79%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7963KOKEN LTD
1606 JPY0.00%1.8K0.758.039B JPY11.32141.89 JPY−15.48%2.18%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7979SHOFU INC
2707 JPY+0.33%21.6K1.0548.155B JPY15.64173.12 JPY+3.55%2.29%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
7980SHIGEMATSU WORKS CO
761 JPY+0.26%4.1K0.905.412B JPY13.3257.12 JPY−48.88%1.97%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
9854AIGAN CO LTD
180 JPY0.00%39.9K1.593.493B JPY−18.60 JPY+54.25%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ