สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

134
หุ้น
103496.962B
เงินทุนของตลาด
4.565M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.27%
เปลี่ยนแปลง
−6.23%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.84%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.66%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1413 HINOKIYA GROUP CO LTD
1860.00-3.28%-63.00แนะนำให้ขาย18.100K24.238B10.15189.40สร้างบ้าน
1419 TAMA HOME CO LIMITED
1321.00-3.58%-49.00ขาย297.900K40.354B9.31147.213538.00สร้างบ้าน
1419 TAMA HOME CO LIMITED
1435.001.34%19.00ขาย20040.354B9.62147.213538.00สร้างบ้าน
1420 SANYO HOMES CORPORATION
678.00-3.97%-28.00ขาย24.900K8.706B10.0570.28760.00สร้างบ้าน
1430 FIRST-CORPORATION INC
518.00-3.90%-21.00ขาย93.800K7.022B9.2258.54138.00สร้างบ้าน
1439 YASUE CORPORATION
972.00-6.00%-62.00แนะนำให้ขาย4.400K1.347B11.2194.88สร้างบ้าน
1449 FUJI JAPAN CO LTD
510.00-7.61%-42.00แนะนำให้ขาย1.500K1.176B19.4228.42สร้างบ้าน
1728 MISAWA HOMES CHUGOKU CO.LTD
259.00-4.78%-13.00ขาย15.600K3.130B6.1943.98532.00สร้างบ้าน
1757 CREA HOLDINGS INC
29.000.00%0.00ซื้อ2.254M4.439B-10.3675.00สร้างบ้าน
1766 TOKEN CORPORATION
7920.00-3.18%-260.00ซื้อ30.800K110.004B12.69644.546370.00สร้างบ้าน
1808 HASEKO CORPORATION
1296.00-3.79%-51.00ขาย2.298M400.652B6.03223.286974.00สร้างบ้าน
1840 TSUCHIYA HLDG
175.00-6.91%-13.00แนะนำให้ขาย89.600K4.700B26.147.19779.00สร้างบ้าน
1873 NIHON HOUSE HOLDINGS CO LTD
421.00-2.09%-9.00ขาย165.900K19.725B7.8854.571309.00สร้างบ้าน
1906 HOSODA CORP
129.000.00%0.00ซื้อ9.500K2.418B-40.66229.00สร้างบ้าน
2706 BROCOLLI CO LTD
1943.00-5.45%-112.00ซื้อ180.200K17.976B30.0768.3597.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
2736 FESTARIA HOLDINGS CO LTD
1496.00-3.92%-61.00ขาย3.400K1.833B135.1012.66569.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
2777 CASSINA IXC LTD
793.00-1.49%-12.00แนะนำให้ขาย2.900K3.054B-14.79ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
3271 THE GLOBAL LTD
398.00-3.63%-15.00แนะนำให้ขาย88.900K5.617B-6.70161.00สร้างบ้าน
3291 IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD
1516.00-3.25%-51.00แนะนำให้ขาย516.800K451.893B7.49209.228561.00สร้างบ้าน
3294 E'GRAND CO LTD
752.00-2.34%-18.00ขาย38.600K4.847B5.92132.2097.00สร้างบ้าน
3467 AGRATIO URBAN DESIGN INC
473.00-4.06%-20.00แนะนำให้ขาย22.200K2.811B17.2928.7576.00สร้างบ้าน
3477 FORLIFE CO LTD
991.00-5.62%-59.00ขาย3.600K2.100B10.9595.8862.00สร้างบ้าน
3501 SUMINOE TEXTILE CO
2107.00-3.30%-72.00แนะนำให้ขาย16.400K14.235B31.6068.952899.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
3504 MARUHACHI HOLDINGS CO LTD
771.00-1.78%-14.00ขาย22.300K12.166B21.3436.781028.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
3723 NIHON FALCOM CORP
1124.00-0.62%-7.00ขาย72.300K11.626B12.1892.8660.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
3810 CYBERSTEP INC
1575.00-8.70%-150.00ขาย647.600K13.564B134.7913.07463.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
3851 NIPPON ICHI SOFTWARE INC.
1049.00-4.98%-55.00ขาย103.800K5.578B245.644.75162.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
4334 YUKE'S CO LTD
422.00-1.86%-8.00แนะนำให้ขาย14.500K3.720B-22.51272.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
5431.00-1.38%-76.00ขาย3.719M2254.490B14.36384.9072332.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
5101 YOKOHAMA RUBBER CO
1846.00-2.48%-47.00ขาย659.400K303.731B7.24261.61ตลาดหลังการขายของยานยนต์
5105 TOYO TIRE CORPORATION
1540.00-2.84%-45.00ซื้อ1.025M243.968B9.79161.84ตลาดหลังการขายของยานยนต์
5108 BRIDGESTONE CORPORATION
3715.00-7.36%-295.00แนะนำให้ขาย2002477.870B9.92405.93ตลาดหลังการขายของยานยนต์
5108 BRIDGESTONE CORP
3715.00-1.62%-61.00แนะนำให้ขาย6.633M2477.870B9.34405.93ตลาดหลังการขายของยานยนต์
5108 BRIDGESTONE CORP
3705.00-1.72%-65.00แนะนำให้ขาย1002477.870B9.33405.93ตลาดหลังการขายของยานยนต์
5110 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES
1162.00-2.52%-30.00แนะนำให้ขาย1.171M313.500B25.9745.90ตลาดหลังการขายของยานยนต์
5280 YOSHICON CO LTD
1005.00-2.43%-25.00แนะนำให้ขาย2.800K7.517B5.03204.70146.00สร้างบ้าน
5283 TAKAMISAWA CO
1762.00-6.77%-128.00แนะนำให้ขาย1.400K3.177B4.53417.60953.00สร้างบ้าน
5331 NORITAKE COMPANY LIMITED
3880.00-2.63%-105.00ขาย23.800K57.422B7.63522.265091.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
5962 ASAKA INDUSTRIAL CO
1659.00-2.12%-36.00แนะนำให้ขาย4001.629B31.3154.13150.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
5966 KYOTO TOOL CO LTD
1933.00-3.78%-76.00ขาย1.800K4.813B6.02333.53276.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
5967 TONE CO LTD
2427.00-6.65%-173.00แนะนำให้ขาย3.700K5.060B5.79448.79134.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
5969 LOBTEX CO LTD
2243.000.00%0.00ซื้อ2002.095B11.69191.88188.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
5982 MARUZEN CO LTD
2031.00-2.21%-46.00แนะนำให้ขาย8.700K33.586B10.26202.411353.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
5990 SUPER TOOL CO LTD
2370.00-2.47%-60.00ขาย3.300K4.979B8.06301.56101.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
5920.00-2.15%-130.00เป็นกลาง1001869.120B3.11501.4364641.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP
5920.00-1.66%-100.00แนะนำให้ขาย693.900K1869.120B12.01501.4364641.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
6257 FUJISHOJI CO.LTD.
919.00-2.23%-21.00ขาย23.900K21.052B-100.24462.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
6343 FREESIA MACROSS CORPORATION
152.00-3.80%-6.00ขาย516.500K7.111B14.5310.88471.00สร้างบ้าน
6392 YAMADA CORPORATION
2733.00-2.50%-70.00ขาย1.100K6.711B6.19452.56313.00สร้างบ้าน
6419 MARS GROUP HOLDINGS CORPORATION
1832.00-3.02%-57.00ขาย22.700K31.546B24.7876.22761.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
6445 JANOME SEWING MACHINE CO
352.00-3.03%-11.00ขาย54.100K7.017B20.1118.053078.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6465 HOSHIZAKI CORPORATION
9490.00-2.06%-200.00ขาย321.500K701.755B28.72337.43อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6502 TOSHIBA CORP
3035.00-2.25%-70.00ขาย2.341M1408.370B-291.06128697.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6502 TOSHIBA CORPORATION
3085.00-2.22%-70.00ขาย1001408.370B-291.06128697.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6586 MAKITA CORP
3835.00-1.92%-75.00ขาย929.200K1061.630B20.75188.4716424.00เครื่องมือ & ชิ้นส่วน
6628 ONKYO CORP(NEW)
17.000.00%0.00แนะนำให้ขาย9.007M3.854B-23.331368.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6632 JVCKENWOOD CORPORATION
232.00-7.20%-18.00ขาย4.183M40.986B20.8512.3616939.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
6694 ZOOM CORPORATION
1201.00-2.83%-35.00แนะนำให้ขาย5.700K2.826B11.41110.02ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
6698 VISCO TECHNOLOGIES CORPORATION
1019.00-2.02%-21.00แนะนำให้ขาย26.100K6.643B37.7328.16121.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6752 PANASONIC CORPORATION
1105.00-0.90%-10.00ขาย5002629.140B9.02123.72271869.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6752 PANASONIC CORP
1083.00-3.90%-44.00ขาย15.198M2629.140B9.12123.72271869.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6753 SHARP CORP
1327.00-4.05%-56.00ขาย2.912M844.799B14.13102.9554156.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6758 SONY CORP
6877.00-3.89%-278.00ขาย10.840M8775.520B13.79530.36114400.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6788 NIHON TRIM CO LTD
3330.00-5.13%-180.00แนะนำให้ขาย109.700K27.713B20.40172.11500.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6800 YOKOWO CO LTD
2613.00-4.67%-128.00แนะนำให้ขาย176.600K55.568B18.06152.157694.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6819 IZU SHABOTEN RESORT CO LTD
100.00-3.85%-4.00ขาย152.600K2.961B9.9210.48109.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6839 FUNAI ELECTRIC CO
607.00-4.86%-31.00ขาย89.500K21.768B65.579.732383.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6897 TWINBIRD CORP
433.00-8.84%-42.00ขาย24.600K4.150B-12.29303.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6907 GEOMATEC CO LTD
534.00-4.81%-27.00ขาย14.300K4.438B-399.93596.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
6952 CASIO COMPUTER CO
1923.00-2.39%-47.00ขาย1.823M477.861B19.9099.8211868.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
6962 DAISHINKU CORP
1757.00-2.06%-37.00ซื้อ212.700K14.482B-83.754040.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
7057 NEW CONSTRUCTOR'S NETWORK CO LTD
996.00-3.30%-34.00ขาย46.800K3.310B19.7352.4581.00สร้างบ้าน
7201 NISSAN MOTOR CO
470.30-2.39%-11.50ขาย19.644M1885.350B45.1910.67140564.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
7202 ISUZU MOTORS
1042.50-2.11%-22.50ขาย2.846M785.484B9.04117.8237263.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
7203 TOYOTA MOTOR CORPORATION
7400.00-1.67%-126.00ขาย90021330.900B8.70873.28370870.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
7203 TOYOTA MOTOR CORP
7384.00-2.13%-161.00ขาย8.847M21330.900B8.73873.28370870.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
7211 MITSUBISHI MOTOR CORP
376.00-2.08%-8.00แนะนำให้ขาย5.904M571.511B11.0234.9031314.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
7255 SAKURAI LTD
483.00-7.29%-38.00แนะนำให้ขาย5.400K1.983B9.0457.61318.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
7261 MAZDA MOTOR CORP
788.00-3.43%-28.00แนะนำให้ขาย5.502M513.906B8.7493.3849998.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
7265 EIKEN INDUSTRIES CO
2520.00-1.22%-31.00แนะนำให้ขาย4002.590B7.01363.96241.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
7267 HONDA MOTOR CO
2924.00-0.73%-21.50ขาย8.283M5145.530B10.97268.60219722.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
7269 SUZUKI MOTOR CORP
4616.00-2.57%-122.00แนะนำให้ขาย1.871M2299.510B19.19247.2567721.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
7270 SUBARU CORPORATION
2719.50-3.58%-101.00ขาย3.510M2162.800B15.31184.2734200.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
7272 YAMAHA MOTOR CO
1793.00-1.91%-35.00ขาย2.000M638.570B8.43216.83ยานพาหนะใช้มอเตอร์
7292 MURAKAMI CORP
2724.00-2.71%-76.00ขาย5.100K35.758B7.87355.872949.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
7297 CAR MATE MANUFACTURING CO
912.000.55%5.00ขาย14.900K6.398B5.89154.01706.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
7309 SHIMANO INC
15260.00-0.91%-140.00ขาย278.600K1427.590B27.54559.14ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7313 TS TECH CO.LTD.
2857.00-3.12%-92.00ขาย150.100K200.525B9.39314.1516859.00ตลาดหลังการขายของยานยนต์
7320 JAPAN LIVING WARRANTY INC
1350.00-5.92%-85.00ขาย29.300K7.181B35.6341.2581.00สร้างบ้าน
7404 SHOWA AIRCRAFT INDUSTRY CO
2126.000.00%0.00ขาย73.300K69.338B36.3658.46745.00ยานพาหนะใช้มอเตอร์
7501 TIEMCO LTD
578.00-0.86%-5.00ขาย1.600K1.444B-5.30ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7519 GOYO INTEX CO LTD
313.00-1.57%-5.00ขาย105.400K3.211B-36.0773.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
7610 TAY TWO CO LTD
34.00-8.11%-3.00ขาย1.674M2.140B16.052.31238.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7612 NUTS INC
61.00-12.86%-9.00แนะนำให้ขาย6.696M5.972B-8.679.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7731 NIKON CORP
1153.00-0.43%-5.00ขาย3.467M440.297B9.96116.6920917.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
7740 TAMRON CO LTD
2494.00-3.26%-84.00ขาย92.700K66.343B12.45207.12อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
7769 RHYTHM WATCH CO
857.000.59%5.00ขาย15.700K7.038B-88.483126.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
7807 KOWA CO LTD
904.00-7.09%-69.00ขาย4.600K4.164B-94.82ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7810 CROSSFOR CO LTD
305.00-3.79%-12.00ขาย48.400K5.301B-0.9996.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
7816 SNOW PEAK INC
730.00-5.56%-43.00ขาย455.600K14.005B27.6328.08ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7829 SAMANTHA THAVASA JAPAN LIMITED
197.00-7.94%-17.00ขาย127.100K7.553B-62.191634.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
5650.00-1.24%-71.00แนะนำให้ขาย1.248M1256.770B20.03285.658360.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7837 R. C. CORE CO.LTD.
964.00-0.21%-2.00ขาย4.400K4.069B-54.23258.00สร้างบ้าน
7840 FRANCE BED HOLDINGS CO
871.00-2.24%-20.00ขาย78.000K34.546B11.9874.401542.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
7847 GRAPHITE DESIGN INC
440.00-11.47%-57.00แนะนำให้ขาย34.600K3.214B32.6115.24120.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7865 PEOPLE CO(TOYS)
957.003.24%30.00ขาย33.200K4.055B14.3164.7646.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7867 TOMY COMPANY LTD
964.00-2.33%-23.00ขาย1.261M94.207B17.1257.672665.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7872 ESTELLE HOLDINGS CO LTD
650.00-1.52%-10.00ขาย23.100K7.014B8.3279.322571.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
7878 KOHSAI CO LTD
2297.00-5.12%-124.00แนะนำให้ขาย2.100K906.142M10.01241.7850.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
7906 YONEX CO LTD
582.00-4.43%-27.00ขาย178.000K53.304B32.0918.981795.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7951 YAMAHA CORP
5410.00-1.28%-70.00ขาย799.700K971.467B24.65222.3520375.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7952 KAWAI MUSICAL INSTRUMENT MANUF.CO
2737.00-2.98%-84.00แนะนำให้ขาย24.100K24.247B9.84286.752813.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7955 CLEANUP CORP
560.00-0.88%-5.00ขาย39.200K20.844B11.0251.283518.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
7965 ZOJIRUSHI CORPORATION
1723.00-4.12%-74.00ขาย529.800K121.483B29.7660.391357.00อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
7971 TOLI CORP
276.00-2.47%-7.00ขาย146.900K17.316B9.3330.351833.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
7974 NINTENDO CO LTD
38190.00-1.98%-770.00ขาย1.111M4641.060B20.961858.835944.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7976 MITSUBISHI PENCIL CO
1520.00-1.43%-22.00แนะนำให้ขาย87.000K86.961B19.8177.83เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
7983 MIROKU CORPORATION
1923.002.12%40.00ขาย1.700K5.557B5.83322.77557.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7989 TACHIKAWA CORP
1112.00-2.11%-24.00แนะนำให้ขาย13.600K22.104B8.00141.96ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
7990 GLOBERIDE INC
2016.00-3.68%-77.00แนะนำให้ขาย31.100K24.038B11.07189.116207.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
7992 SAILOR PEN CO
140.00-7.89%-12.00ขาย145.000K2.220B-9.54เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
8022 MIZUNO CORP
2240.00-3.24%-75.00แนะนำให้ขาย88.900K58.919B9.29249.284442.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
8050 SEIKO HOLDINGS CORPORATION
2110.00-2.99%-65.00แนะนำให้ขาย196.900K89.649B15.10143.9912020.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
8139 NAGAHORI CORP
214.00-5.73%-13.00ขาย25.700K3.481B-3.42633.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ
8881 NISSHIN GROUP HLDGS CO LTD
488.00-3.56%-18.00ขาย123.600K23.734B4.69107.91669.00สร้างบ้าน
8885 L' ATTRAIT CO
896.00-3.45%-32.00ขาย61.000K4.895B3.58261.46สร้างบ้าน
8886 WOODFRIENDS CO LTD
2470.00-4.08%-105.00ขาย8003.755B6.70384.58250.00สร้างบ้าน
8887 RIBERESUTE CORP
819.00-4.55%-39.00ขาย62.000K10.116B7.96107.8536.00สร้างบ้าน
8919 KATITAS CO LTD
3670.00-3.67%-140.00ขาย326.400K145.535B24.12161.54715.00สร้างบ้าน
8996 HOUSEFREEDOM CO.LTD
395.00-1.50%-6.00แนะนำให้ขาย1.100K1.617B5.9966.96สร้างบ้าน
8999 GRANDY HOUSE CORPORATION
420.00-3.89%-17.00แนะนำให้ขาย99.100K12.665B7.5758.49730.00สร้างบ้าน
9639 SANKYO FRONTIER CO
3855.00-1.91%-75.00ขาย5.200K43.674B9.99393.331011.00สร้างบ้าน
9684 SQUARE ENIX HOLDINGS CO.LTD.
4490.00-3.65%-170.00แนะนำให้ขาย1.905M555.885B19.36241.044601.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
9697 CAPCOM CO LTD
3140.00-3.83%-125.00ขาย849.700K348.540B21.21153.972832.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ