สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

115
หุ้น
90577.621B
เงินทุนของตลาด
6.356M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.55%
เปลี่ยนแปลง
+2.70%
ประสิทธิภาพ เดือน
+2.74%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.89%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1419 TAMA HOME CO LIMITED
2415.000.75%18.00ขาย85.000K205275000.0070.242B8.50282.18
1420 SANYO HOMES CORPORATION
707.000.00%0.00ขาย3.600K2545200.007.827B20.3334.83865.00
1430 FIRST-CORPORATION INC
728.000.97%7.00ขาย7.300K5314400.008.706B6.83105.78
1439 YASUE CORPORATION
900.000.00%0.00ขาย10090000.001.177B21.6143.42189.00
1444 NISSOU CO LTD
1690.00-1.63%-28.00ขาย9001521000.001.802B12.31139.5152.00
1766 TOKEN CORPORATION
9170.001.89%170.00มีแรงซื้อรุนแรง27.600K253092000.00121.003B11.75764.245183.00
1808 HASEKO CORPORATION
1565.00-0.19%-3.00ขาย634.400K992836000.00430.648B8.10193.447460.00
1840 TSUCHIYA HLDG
207.00-0.96%-2.00ขาย83.600K17305200.005.224B37.395.62760.00
1873 NIHON HOUSE HOLDINGS CO LTD
414.001.22%5.00ซื้อ81.000K33534000.0016.359B9.6142.671184.00
1911 SUMITOMO FORESTRY CO
2327.003.42%77.00มีแรงซื้อรุนแรง1.821M4236536200.00449.723B3.90538.6121254.00
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3149.003.21%98.00ขาย1.491M4694844100.001999.854B9.37340.5648831.00
2706 BROCOLLI CO LTD
1141.000.26%3.00ขาย9001026900.009.954B119.779.53142.00
2736 FESTARIA HOLDINGS CO LTD
1580.000.96%15.00มีแรงซื้อรุนแรง1.400K2212000.001.838B10.90153.83531.00
2777 CASSINA IXC LTD
806.000.12%1.00ขาย1.100K886600.003.054B4.11195.23284.00
2983 ARR PLANNER CO LTD
1118.003.52%38.00ซื้อ10.900K12186200.005.799B6.87158.33306.00
2999 HOME POSITION CO LTD
520.000.39%2.00ซื้อ19.600K10192000.00
3254 PRESSANCE CORPORATION
1630.003.16%50.00ซื้อ74.400K121272000.00108.023B6.25255.47681.00
3271 THE GLOBAL LTD.
166.003.75%6.00ซื้อ1.356M225029600.004.529B9.6416.38
3288 OPEN HOUSE GROUP CO LTD
6070.003.94%230.00มีแรงซื้อรุนแรง205.900K1249813000.00737.483B9.92605.524087.00
3291 IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD
2254.003.39%74.00มีแรงซื้อรุนแรง624.500K1407623000.00615.472B6.33344.2312815.00
3294 E'GRAND CO LTD
1538.000.26%4.00ซื้อ6.400K9843200.009.757B5.31288.96113.00
3467 AGRATIO URBAN DESIGN INC
1518.000.26%4.00ขาย10.600K16090800.008.699B6.09251.12101.00
3477 FORLIFE CO LTD
1479.00-3.59%-55.00ซื้อ3.500K5176500.003.067B6.80205.8686.00
3501 SUMINOE TEXTILE CO
1733.000.81%14.00ซื้อ10.900K18889700.0010.884B38.8844.27
3723 NIHON FALCOM CORP
1250.00-0.79%-10.00ขาย6.200K7750000.0012.952B14.2588.4263.00
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
7308.00-1.46%-108.00ขาย1.855M13557801600.002972.155B15.36487.2475474.00
5101 YOKOHAMA RUBBER CO
2178.003.91%82.00มีแรงซื้อรุนแรง1.399M3046586400.00336.650B6.05323.2827222.00
5105 TOYO TIRE CORPORATION
1665.00-6.09%-108.00ขาย2.551M4246915500.00272.934B5.57335.8910324.00
5108 BRIDGESTONE CORP
5321.00-0.47%-25.00ซื้อ2.156M11472076000.003764.840B32.63164.31135636.00
5110 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES
1160.000.52%6.00ขาย972.900K1128564000.00303.498B11.5199.4540055.00
5202 NIPPON SHEET GLASS CO
484.000.41%2.00ซื้อ835.400K404333600.0043.916B22.4425232.00
5283 TAKAMISAWA CO
1990.00-1.29%-26.00มีแรงขายรุนแรง6001194000.003.389B5.64357.02984.00
5695 POWDERTECH CO LTD
2228.000.27%6.00ขาย1.000K2228000.006.437B8.04277.37250.00
5945 TENRYU SAW MFG CO
3170.00-0.31%-10.00ซื้อ200634000.0014.715B6.39494.371166.00
5962 ASAKA INDUSTRIAL CO
1541.002.05%31.00ขาย100154100.001.480B7.80193.57148.00
5966 KYOTO TOOL CO LTD
1920.00-0.52%-10.00มีแรงขายรุนแรง200384000.004.690B9.39207.90262.00
5967 TONE CO LTD
3170.00-1.71%-55.00ซื้อ8002536000.007.292B10.13318.44
5969 LOBTEX CO LTD
2375.000.00%0.00ซื้อ200475000.002.218B8.14273.84191.00
5990 SUPER TOOL CO LTD
2185.000.78%17.00ขาย100218500.004.994B10.06215.42111.00
6257 FUJISHOJI CO.LTD.
883.000.23%2.00มีแรงซื้อรุนแรง7.700K6799100.0019.730B29.2130.36457.00
6258 HIRATA CORPORATION
4835.001.68%80.00ซื้อ18.300K88480500.0049.354B19.30248.731881.00
6343 FREESIA MACROSS CORPORATION
114.000.00%0.00ซื้อ4.100K467400.005.131B12.399.12426.00
6392 YAMADA CORPORATION
2381.000.04%1.00ซื้อ200476200.005.698B4.72506.64328.00
6419 MARS GROUP HOLDINGS CORPORATION
1597.000.69%11.00ขาย18.800K30023600.0026.829B22.7169.10694.00
6445 JANOME CORPORATION
710.001.72%12.00ขาย34.900K24779000.0013.493B5.25135.152971.00
6586 MAKITA CORP
3295.002.42%78.00ขาย1.166M3840652000.00873.521B15.93197.8420233.00
6632 JVCKENWOOD CORPORATION
203.004.64%9.00มีแรงซื้อรุนแรง2.010M407969100.0031.716B7.6025.4516585.00
6694 ZOOM CORPORATION
1130.00-0.26%-3.00ขาย13.700K15481000.004.826B8.30138.07171.00
6698 VISCO TECHNOLOGIES CORPORATION
722.001.40%10.00ขาย10.700K7725400.004.477B20.0935.77153.00
6752 PANASONIC HOLDINGS CORP
1125.501.03%11.50ซื้อ4.029M4534414400.002600.023B11.3497.59240198.00
6753 SHARP CORP
1018.000.99%10.00ขาย1.592M1621063200.00654.445B7.81129.0747941.00
6758 SONY GROUP CORPORATION
11350.001.25%140.00ขาย2.267M25730450000.0013903.617B16.08717.25108900.00
6788 NIHON TRIM CO LTD
2440.000.62%15.00ขาย3.300K8052000.0018.855B11.80207.21608.00
6800 YOKOWO CO LTD
2166.001.93%41.00ซื้อ45.100K97686600.0049.537B8.41247.918499.00
6897 TWINBIRD CORP
634.001.44%9.00ซื้อ8.700K5515800.006.637B-16.27308.00
6925 USHIO INC
1809.002.03%36.00ซื้อ137.600K248918400.00213.809B16.45108.705342.00
6952 CASIO COMPUTER CO
1362.001.11%15.00ซื้อ653.000K889386000.00322.134B20.5265.3410152.00
7057 NEW CONSTRUCTOR'S NETWORK CO LTD
1200.000.50%6.00ซื้อ2.100K2520000.003.842B12.4294.83115.00
7201 NISSAN MOTOR CO
535.901.23%6.50ซื้อ9.141M4898447540.002072.217B13.7737.84134114.00
7202 ISUZU MOTORS
1575.002.01%31.00มีแรงซื้อรุนแรง1.373M2161687500.001196.814B10.17149.3944299.00
7203 TOYOTA MOTOR CORP
2123.501.70%35.50ขาย16.730M35527216750.0028920.423B10.67194.53372817.00
7211 MITSUBISHI MOTOR CORP
504.001.82%9.00ซื้อ7.511M3785342400.00736.487B6.9071.5828796.00
7228 DAYTONA CORP
3130.00-0.32%-10.00ซื้อ6.600K20658000.007.360B5.59587.82200.00
7255 SAKURAI LTD
482.000.00%0.00มีแรงซื้อรุนแรง300144600.001.763B9.5050.63329.00
7261 MAZDA MOTOR CORP
1260.000.72%9.00ซื้อ3.346M4215456000.00787.962B8.62135.2348750.00
7265 EIKEN INDUSTRIES CO
3170.000.16%5.00ซื้อ4001268000.003.175B9.35336.83239.00
7267 HONDA MOTOR CO
3534.003.15%108.00มีแรงซื้อรุนแรง4.990M17633246400.005904.914B9.18369.22204035.00
7269 SUZUKI MOTOR CORP
4796.00-0.56%-27.00ซื้อ1.401M6717277600.002342.278B17.41275.6869193.00
7270 SUBARU CORPORATION
2488.001.24%30.50มีแรงซื้อรุนแรง1.680M4179093600.001884.732B23.43102.6236910.00
7272 YAMAHA MOTOR CO
2794.002.05%56.00มีแรงซื้อรุนแรง1.761M4920513400.00957.002B6.42420.7751249.00
7297 CAR MATE MANUFACTURING CO
899.000.90%8.00ขาย400359600.006.342B7.47119.33684.00
7309 SHIMANO INC
25025.003.03%735.00ซื้อ223.300K5588082500.002205.759B17.521399.4313179.00
7313 TS TECH CO.LTD.
1606.003.81%59.00มีแรงซื้อรุนแรง361.600K580729600.00207.761B25.1860.8014308.00
7320 JAPAN LIVING WARRANTY INC
1768.000.17%3.00ซื้อ25.700K45437600.008.945B16.98100.15103.00
7501 TIEMCO LTD
730.001.25%9.00ซื้อ200146000.001.786B19.0437.8667.00
7731 NIKON CORP
1581.002.60%40.00มีแรงซื้อรุนแรง1.313M2076327300.00565.855B14.81105.4218437.00
7740 TAMRON CO LTD
3100.001.64%50.00มีแรงซื้อรุนแรง59.200K183520000.0063.588B8.81338.174098.00
7769 RHYTHM CO LTD
1559.00-0.26%-4.00ขาย17.600K27438400.0012.908B12.78124.852720.00
7771 NIHON SEIMITSU CO
73.000.00%0.00ซื้อ95.400K6964200.001.608B15.864.542301.00
7810 CROSSFOR CO LTD
198.00-0.50%-1.00ขาย8.000K1584000.003.360B14.9013.2690.00
7816 SNOW PEAK INC
2694.007.37%185.00ซื้อ1.255M3381508800.0094.907B33.3078.22623.00
7817 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LTD
2684.003.71%96.00มีแรงซื้อรุนแรง98.900K265447600.00150.489B15.84162.153682.00
7829 SAMANTHA THAVASA JAPAN LIMITED
112.000.00%0.00ขาย4.100K459200.007.375B-53.291927.00
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
10030.002.16%212.00ซื้อ658.300K6602749000.002157.184B20.27495.159886.00
7837 R. C. CORE CO.LTD.
552.00-2.30%-13.00ขาย6.200K3422400.002.381B-215.11292.00
7847 GRAPHITE DESIGN INC
614.001.66%10.00มีแรงซื้อรุนแรง8.300K5096200.003.906B7.0287.56120.00
7865 PEOPLE CO(TOYS)
1332.00-1.19%-16.00ขาย8.900K11854800.005.896B14.7692.3455.00
7867 TOMY COMPANY LTD
1334.00-1.19%-16.00ขาย260.800K347907200.00123.101B19.7174.012418.00
7872 ESTELLE HOLDINGS CO LTD
624.00-0.16%-1.00มีแรงขายรุนแรง19.200K11980800.006.642B62.879.972563.00
7878 KOHSAI CO LTD
7340.0015.77%1000.00มีแรงซื้อรุนแรง22.500K165150000.002.373B338.2715.7969.00
7906 YONEX CO LTD
1603.006.16%93.00มีแรงซื้อรุนแรง1.012M1622716900.00132.221B13.4589.932403.00
7944 ROLAND CORPORATION
4445.002.30%100.00มีแรงซื้อรุนแรง18.000K80010000.00120.072B19.24230.492730.00
7951 YAMAHA CORP
5670.002.53%140.00ซื้อ477.200K2705724000.00931.690B29.18188.1619895.00
7952 KAWAI MUSICAL INSTRUMENT MANUF.CO
2737.000.81%22.00ขาย7.100K19432700.0023.335B4.89554.532969.00
7955 CLEANUP CORP
628.001.78%11.00มีแรงซื้อรุนแรง24.400K15323200.0022.762B7.9978.373469.00
7965 ZOJIRUSHI CORPORATION
1575.002.27%35.00มีแรงซื้อรุนแรง48.200K75915000.00104.152B20.3475.511304.00
7971 TOLI CORP
203.000.00%0.00ขาย65.300K13255900.0012.421B19.4010.461874.00
7974 NINTENDO CO LTD
57240.000.32%180.00ขาย390.800K22369392000.006694.411B13.354293.446717.00
7976 MITSUBISHI PENCIL CO
1406.001.88%26.00เป็นกลาง63.300K88999800.0077.342B11.93113.622816.00
7989 TACHIKAWA CORP
1081.002.37%25.00ซื้อ7.100K7675100.0020.546B7.19145.961252.00
7990 GLOBERIDE INC
2705.0017.05%394.00มีแรงซื้อรุนแรง436.100K1179650500.0053.072B5.35433.987517.00
7992 SAILOR PEN CO
172.000.58%1.00ขาย7.700K1324400.005.069B267.331.55188.00
8008 YONDOSHI HOLDINGS INC
1842.000.16%3.00ซื้อ36.100K66496200.0039.416B23.9876.191252.00
8022 MIZUNO CORP
2647.000.95%25.00มีแรงซื้อรุนแรง27.500K72792500.0067.004B7.52331.623782.00
8050 SEIKO HOLDINGS CORPORATION
2820.00-0.35%-10.00ขาย75.400K212628000.00116.720B15.20195.6411984.00
8139 NAGAHORI CORP
889.00-3.68%-34.00ขาย59.700K53073300.0014.155B88.3210.69527.00
8881 NISSHIN GROUP HLDGS CO LTD
428.000.94%4.00ขาย53.500K22898000.0019.814B6.0770.06714.00
8886 WOODFRIENDS CO LTD
3040.000.16%5.00ขาย1.100K3344000.004.426B4.74643.12
8894 REVOLUTION CO LTD
16.006.67%1.00ซื้อ1.208M19321600.006.000B-0.1236.00
8904 AVANTIA CO LTD
827.000.24%2.00ซื้อ88.000K72776000.0011.744B6.86120.20620.00
8917 FIRST JUKEN CO LTD
1157.001.05%12.00ซื้อ24.400K28230800.0015.911B6.70170.00380.00
8919 KATITAS CO LTD
3470.002.81%95.00ซื้อ63.400K219998000.00260.384B37.8091.51866.00
8999 GRANDY HOUSE CORPORATION
549.000.73%4.00ซื้อ35.100K19269900.0016.058B6.0191.52821.00
9639 SANKYO FRONTIER CO
3870.001.31%50.00ขาย1.300K5031000.0042.451B8.14470.181115.00
9663 NAGAWA CO LTD
8350.002.20%180.00ซื้อ2.100K17535000.00128.190B43.42191.37511.00
โหลดเพิ่ม