บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

552
หุ้น
48444.359B
เงินทุนของตลาด
2.235M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.72%
เปลี่ยนแปลง
−0.17%
ประสิทธิภาพ เดือน
+13.43%
ประสิทธิภาพ ปี
+16.94%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
1973NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
1979 JPY−0.85%161.5K297.29B JPY21.8490.63 JPY−2.64%2.30%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
2120LIFULL CO LTD
230 JPY−2.13%779.2K30.969B JPY12.7418.05 JPY0.96%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2121MIXI. INC
2402 JPY−0.04%251K174.331B JPY60.2539.87 JPY−69.85%4.58%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
2148ITMEDIA INC.
1170 JPY0.00%42.9K23.289B JPY12.8291.28 JPY−0.40%2.39%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
2150CARENET INC
810 JPY−1.58%261.5K36.382B JPY21.0638.46 JPY1.43%0.73%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
2158FRONTEO INC
617 JPY−0.48%177.2K24.4B JPY−46.00 JPY−474.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
2169CDS CO LTD
1738 JPY0.23%3K11.826B JPY12.95134.23 JPY−16.99%3.58%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2186SOBAL CORPORATION
1017 JPY−0.49%4.9K8.04B JPY12.6080.70 JPY36.47%3.23%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2303DAWN CORP
1944 JPY−0.92%11.5K6.286B JPY19.18101.36 JPY14.51%0.82%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2307CROSS CAT CO LTD
996 JPY−0.99%73.6K15.389B JPY15.6763.57 JPY5.00%3.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2315CAICA DIGITAL INC
52 JPY−1.89%649.3K6.847B JPY−70.49 JPY−909.69%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2317SYSTENA CORPORATION
279 JPY0.72%1.189M107.307B JPY14.9118.72 JPY18.23%2.89%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
2321SOFTFRONT HOLDINGS
96 JPY0.00%79.4K2.964B JPY−2.42 JPY−77.14%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2323FONFUN CORPORATION
598 JPY−0.83%18.7K2.012B JPY22.1527.00 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2326DIGITAL ARTS INC
4600 JPY−2.23%46.2K66.027B JPY22.12207.93 JPY−3.61%1.59%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
2327NS SOLUTIONS CORPORATION
4285 JPY−0.12%108.1K392.519B JPY18.09236.83 JPY10.02%1.75%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
2332QUEST CO LTD
1230 JPY−1.20%7.7K6.461B JPY10.32119.21 JPY−11.61%3.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2335CUBE SYSTEM INC
1177 JPY−0.76%34.1K17.493B JPY16.3272.12 JPY13.92%4.22%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2338QUANTUM SOLUTIONS CO LTD
1850 JPY−3.39%338.2K26.106B JPY−15.24 JPY21.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2345KUSHIM INC
287 JPY−3.37%296.2K4.371B JPY−1.40 JPY−110.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2349NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1716 JPY1.54%2.4K18.769B JPY8.56200.53 JPY31.31%1.54%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2351ASJ INC
490 JPY−0.61%2.5K3.92B JPY112.144.37 JPY0.41%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2354YE DIGITAL CORPORATION
683 JPY−0.15%81.5K12.405B JPY19.1935.58 JPY4.35%1.46%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2359CORE CORPORATION
1721 JPY−1.09%9.1K24.794B JPY12.25140.53 JPY21.28%2.30%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2391PLANET INC
1236 JPY−0.64%8.4K8.249B JPY18.5266.72 JPY−15.91%3.42%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2410CAREER DESIGN CENTER CO.LTD.
2047 JPY−1.25%45.1K13.993B JPY11.10184.37 JPY47.97%2.17%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2413M3 INC
2778.5 JPY−0.09%1.854M1.888T JPY38.2872.59 JPY−18.09%0.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
2427OUTSOURCING INC
1164.5 JPY−0.47%725.5K147.335B JPY12.4693.44 JPY2.14%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
2432DENA CO LTD
1497.5 JPY−0.66%424.1K166.525B JPY26.6856.13 JPY−71.35%1.33%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
2440GURUNAVI INC
314 JPY−3.09%447.7K17.867B JPY−34.03 JPY66.04%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2454ALL ABOUT INC
506 JPY−0.78%14.8K7.003B JPY−9.41 JPY−177.97%0.59%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2468FUETREK CO.LTD
261 JPY−5.78%108.7K2.592B JPY−66.72 JPY−1766.76%1.08%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2477TEMAIRAZU INC
2740 JPY−2.73%81.7K18.253B JPY20.32134.86 JPY11.66%1.08%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2480SYSTEM LOCATION
1387 JPY0.07%4.1K4.89B JPY12.63109.78 JPY3.16%2.74%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2488JTP CO LTD
915 JPY−0.11%32.1K5.116B JPY15.9157.51 JPY14.31%3.38%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2492INFOMART CORPORATION
437 JPY−2.46%1.915M102.407B JPY435.911.00 JPY−34.83%0.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
2493E SUPPORTLINK LTD
860 JPY−0.12%2.6K3.809B JPY37.5122.93 JPY0.58%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2497UNITED INC
944 JPY−0.21%94.8K37.047B JPY6.80138.73 JPY37.21%2.27%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2656VECTOR HOLDINGS INC
282 JPY−3.75%134.6K5.602B JPY−36.23 JPY−47.25%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2667IMAGEONE CO LTD
606 JPY−0.82%192.2K6.555B JPY−21.37 JPY65.83%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2987TASUKI CORP
1361 JPY1.26%670.3K18.933B JPY11.33120.15 JPY25.37%4.02%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2998CREAL INC
3600 JPY−8.16%194.9K22.635B JPY40.3489.23 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3040SOLITON SYSTEMS K.K.
1120 JPY−0.71%11.4K20.878B JPY12.2291.63 JPY8.65%1.60%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3042SECUAVAIL INC
319 JPY10.76%4.242M2.215B JPY−5.90 JPY55.37%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3138FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
745 JPY1.92%4K2.319B JPY9.9874.62 JPY−26.38%2.74%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3316TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
1744 JPY0.00%17.2K10.961B JPY29.1159.91 JPY14.43%1.15%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3371SOFTCREATE HOLDINGS CORP
1668 JPY−2.17%115.9K45.55B JPY14.04118.80 JPY32.50%1.47%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3393STARTIA HLDGS INC
1655 JPY0.49%86.2K16.324B JPY10.11163.68 JPY29.21%2.49%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3416PIXTA INC
833 JPY−0.36%5.7K1.904B JPY7.83106.39 JPY32.93%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3622NETYEAR GROUP CORPORATION
620 JPY−0.32%3K4.353B JPY21.2629.16 JPY97.19%0.92%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3626TIS INC.
3378 JPY−1.66%677K814.748B JPY14.41234.44 JPY41.81%1.46%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
3627JNS HOLDINGS INC
423 JPY−3.42%94.4K5.365B JPY24.9716.94 JPY−54.19%1.14%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3628DATA HORIZON CO.LTD
1980 JPY−4.67%22.7K26.246B JPY−53.28 JPY−37.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3632GREE INC
566 JPY−0.18%526.7K101.551B JPY10.6153.33 JPY−1.25%1.94%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
3633GMO PEPABO INC
1333 JPY−1.04%13.4K7.128B JPY−107.11 JPY−206.19%3.71%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3634SOCKETS INC
985 JPY−0.61%2.9K2.431B JPY−1.46 JPY97.65%0.30%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3635KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
2158.5 JPY−1.44%818.3K732.382B JPY20.96103.00 JPY21.75%2.28%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
3639VOLTAGE INCORPORATION
283 JPY−1.39%30K1.843B JPY−6.10 JPY90.50%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3640DENSAN CO LTD
1586 JPY0.32%1.1K7.916B JPY4.96319.60 JPY107.90%2.85%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3646EKITAN & CO LTD
398 JPY0.25%5.8K1.87B JPY92.184.32 JPY−71.75%3.53%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3648AGS CORP
733 JPY−0.14%7K12.866B JPY17.2942.39 JPY43.65%1.50%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3649FINDEX INC
733 JPY0.27%45.8K18.722B JPY27.3526.80 JPY11.53%1.44%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3653MORPHO INC
1084 JPY1.69%18.3K5.606B JPY−122.21 JPY5.49%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3655BRAINPAD INC.
844 JPY−0.47%205.6K18.576B JPY35.5923.71 JPY−35.08%0.94%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3656KLAB INC
272 JPY−2.16%548K11.303B JPY−14.62 JPY73.50%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3657POLE TO WIN HOLDINGS INC
550 JPY−1.26%340.2K21.102B JPY77.617.09 JPY−82.04%2.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
3659NEXON CO LTD
2694.0 JPY−3.61%2.872M2.388T JPY20.69130.21 JPY−6.14%0.36%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
3660ISTYLE INC
489 JPY0.82%1.693M37.282B JPY203.922.40 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3661M UP HOLDINGS INC
1197 JPY−1.72%485.1K44.034B JPY36.2233.05 JPY9.65%0.82%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3662ATEAM INC
595 JPY−1.00%193.8K11.308B JPY77.127.72 JPY2.66%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3663CELSYS INC
693 JPY−1.28%328.4K25.297B JPY96.677.17 JPY−76.33%1.14%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3665ENIGMO INC
362 JPY−2.43%211.6K15.449B JPY25.9113.97 JPY−62.57%2.70%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3666TECNOS JAPAN INCORPORATED
702 JPY−0.71%79.7K13.945B JPY13.8850.56 JPY62.74%2.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3667ENISH INC
212 JPY−4.07%850.9K3.912B JPY−64.08 JPY−56.20%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3668COLOPL INC
631 JPY−1.71%237.1K82.353B JPY91.546.89 JPY−72.94%3.12%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
3671SOFTMAX CO LTD
750 JPY0.40%4.7K4.481B JPY10.5171.33 JPY39.66%4.02%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3672ALTPLUSINC
205 JPY−3.30%191.1K4.12B JPY−32.44 JPY21.16%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3673BROADLEAF CO LTD
505 JPY−1.37%137.3K45.054B JPY−24.29 JPY−956.88%0.20%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3674AUCFAN CO LIMITED
486 JPY−1.42%39.8K5.224B JPY29.6816.38 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3676DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
1021 JPY−2.11%224.1K22.561B JPY30.9433.00 JPY−58.23%2.01%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3677SYSTEM INFORMATION CO LTD
735 JPY−1.74%100.1K17.482B JPY15.9746.04 JPY−19.70%2.54%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3678MEDIA DO CO LTD
1145 JPY−2.22%63.4K17.715B JPY18.0663.41 JPY−20.87%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
3679ZIGEXN CO LTD
528 JPY−2.94%780.5K58.819B JPY17.8629.56 JPY38.81%0.74%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
3680HOTTO LINK INC
334 JPY−3.19%58.1K5.412B JPY2.60128.69 JPY272.56%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3681V-CUBE INC
388 JPY−2.76%294.3K9.684B JPY−17.76 JPY−146.91%1.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3682ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
506 JPY0.00%2.3K3.37B JPY20.7124.43 JPY−31.46%3.95%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3683CYBERLINKS CO LTD
785 JPY1.55%30.3K8.62B JPY15.0152.31 JPY−24.79%1.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3686DLE INC
242 JPY−3.59%225K10.671B JPY−10.48 JPY−45.71%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3687FIXSTARS CORPORATION
1167 JPY−2.59%227.2K38.952B JPY30.7237.99 JPY21.06%0.83%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
3688CARTA HOLDINGS INC
1263 JPY0.88%66.6K31.503B JPY−20.65 JPY−116.49%4.31%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3690YRGLM INC
570 JPY0.35%2.2K3.587B JPY15.5036.77 JPY4.35%1.23%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3691DIGITAL PLUS INC
620 JPY−3.13%5.1K2.362B JPY−81.87 JPY−428.58%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3692FFRI SECURITY INC
1125 JPY−0.79%33.7K9.151B JPY50.2822.37 JPY32.06%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3694OPTIM CORPORATION
821 JPY−2.49%192.9K46.36B JPY43.6218.82 JPY19.12%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3697SHIFT INC
26370 JPY0.36%232.3K463.073B JPY88.89296.67 JPY12.91%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
3698CRI MIDDLEWARE CO LTD
1036 JPY−1.52%21.1K5.741B JPY−22.43 JPY−659.66%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3710JORUDAN CO LTD
697 JPY0.29%3.1K3.572B JPY−30.20 JPY−296.55%0.86%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3712INFORMATION PLANNING CO
2943 JPY−0.03%2K9.861B JPY11.25261.64 JPY−6.51%3.06%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3719GEXEED CO LTD
214 JPY−2.73%152.8K5.344B JPY−3.30 JPY38.89%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3727APLIX CORPORATION
203 JPY−0.98%140.2K4.542B JPY13.6714.85 JPY2024.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี