บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Beverages: Non-Alcoholic

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Beverages: Non-Alcoholic. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2573HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO
2469 JPY−0.28%7K0.3932.85B JPY25.6196.42 JPY+135.98%1.22%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2579COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HLDGS INC
1980.0 JPY−0.13%649.8K0.46355.103B JPY197.4810.03 JPY2.53%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
2585LIFEDRINK CO INC
4610 JPY−1.39%211.9K1.1660.031B JPY19.46236.95 JPY+32.75%0.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
2587SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED
4880 JPY−0.85%647.1K0.461.508T JPY18.22267.77 JPY+0.52%1.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
2588PREMIUM WATER HLDGS INC
3150 JPY−0.32%9.1K0.6593.426B JPY15.41204.36 JPY+45.15%2.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2599JAPAN FOODS CO
1414 JPY−0.91%10.2K1.056.82B JPY6.26225.83 JPY+227.32%1.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร