บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Apparel/Footwear Retail

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Apparel/Footwear Retail. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2138CROOZ INC
823 JPY−0.84%197.2K0.239.232B JPY7.70106.86 JPY+596.16%0.00%การค้าปลีก
2499NIHONWASOU HOLDINGS INC
332 JPY+0.30%15.3K1.373.001B JPY17.4219.06 JPY−27.02%4.23%การค้าปลีก
2685ADASTRIA CO LTD
3460 JPY+1.47%219.1K0.38154.295B JPY13.70252.48 JPY+27.08%2.35%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
2686GFOOT CO.LTD
284 JPY−0.35%23.1K0.4812.13B JPY−72.96 JPY+46.58%0.00%การค้าปลีก
2726PAL GROUP HOLDINGS CO LTD
2264 JPY−0.31%345.2K1.00204.839B JPY16.08140.83 JPY+48.81%2.20%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
2778PALEMO HOLDINGS CO LTD
170 JPY−1.73%212.6K1.102.064B JPY3.4149.80 JPY+408.30%0.00%การค้าปลีก
3059HIRAKI CO.LTD
1009 JPY0.00%2.4K1.184.915B JPY−8.06 JPY−121.42%1.98%การค้าปลีก
3083CS MEN CO.LTD.
492 JPY+0.41%5.8K0.321.413B JPY−70.24 JPY+29.28%0.00%การค้าปลีก
3181KAITORI OKOKU CO LTD
780 JPY−2.86%18.6K1.002.923B JPY8.4292.65 JPY+41.06%1.25%การค้าปลีก
3185DREAM VISION CO LTD
173 JPY0.00%23.4K1.912.549B JPY−25.34 JPY−426.80%0.00%การค้าปลีก
3189ANAP INC
232 JPY0.00%31.6K0.741.192B JPY−237.97 JPY−69.16%0.00%การค้าปลีก
3415TOKYO BASE CO LTD
297 JPY−3.57%326.2K1.0713.35B JPY163.821.81 JPY1.30%การค้าปลีก
ปานกลาง
3548BAROQUE JAPAN LTD
771 JPY−2.03%852.2K1.5028.343B JPY27.2328.31 JPY+177.85%4.83%การค้าปลีก
3566UNIFORM NEXT CO LTD
618 JPY−1.90%9.3K0.416.295B JPY17.5835.16 JPY+27.87%0.63%การค้าปลีก
6186ICHIKURA CO LTD
602 JPY+0.84%19.8K0.853.292B JPY9.9060.80 JPY−61.14%3.52%การค้าปลีก
6634NCXX GROUP INC
146 JPY−3.31%187.5K0.694.104B JPY−24.20 JPY−151.52%0.00%การค้าปลีก
7126GLOBAL STYLE CO LTD
1605 JPY+0.06%2.1K0.755.153B JPY16.0899.83 JPY−23.36%1.87%การค้าปลีก
7416HARUYAMA HOLDINGS INC
619 JPY+1.64%25.5K1.409.961B JPY51.5612.01 JPY2.55%การค้าปลีก
7445RIGHT-ON CO
408 JPY+0.25%37.9K0.8612.039B JPY−108.52 JPY−134.48%0.00%การค้าปลีก
มีแรงขายรุนแรง
7494KONAKA CO LTD
415 JPY+0.48%117.2K1.2412.025B JPY−21.75 JPY+75.17%4.84%การค้าปลีก
7545NISHIMATSUYA CHAIN CO
2223 JPY−0.89%176.5K0.38136.339B JPY16.47134.99 JPY+0.59%1.20%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
7603MAC HOUSE CO LTD
376 JPY+0.53%10.2K0.225.777B JPY−70.95 JPY+11.37%0.00%การค้าปลีก
7606UNITED ARROWS LTD
1752 JPY−0.74%167.1K1.0450.294B JPY11.49152.50 JPY+15.08%2.95%การค้าปลีก
ปานกลาง
7615YU-WA CREATION HOLDINGS CO LTD
147 JPY−0.68%64.7K0.571.308B JPY−85.14 JPY−703.01%4.05%การค้าปลีก
7683WA INC
2222 JPY+0.86%10.3K0.9120.996B JPY21.66102.59 JPY+42.86%0.79%การค้าปลีก
7938REGAL CORPORATION
2246 JPY+0.63%1.3K0.637.124B JPY53.4742.01 JPY−85.10%2.24%การค้าปลีก
8166TAKA-Q CO LTD
67 JPY0.00%81.6K0.671.632B JPY−14.21 JPY+72.33%0.00%การค้าปลีก
8185CHIYODA CO LTD
872 JPY0.00%52.3K0.6630.825B JPY44.6519.53 JPY3.21%การค้าปลีก
ปานกลาง
8214AOKI HOLDINGS INC
1113 JPY−0.36%106.8K0.8393.72B JPY12.3789.95 JPY+9.46%2.33%การค้าปลีก
8219AOYAMA TRADING CO
1622 JPY−0.37%439.9K0.6581.105B JPY10.09160.71 JPY+59.62%1.60%การค้าปลีก
ปานกลาง
8227SHIMAMURA CO
7945 JPY−0.33%197.5K0.34587.173B JPY14.83535.86 JPY−2.06%1.69%การค้าปลีก
ปานกลาง
8281XEBIO HOLDINGS CO LTD
976 JPY−0.41%60.9K0.5943.327B JPY12.6777.00 JPY−23.31%3.06%การค้าปลีก
9876COX CO LTD
229 JPY−2.14%81.1K0.766.461B JPY5.9438.58 JPY+1145.41%0.00%การค้าปลีก
9980MRK HOLDINGS INC
113 JPY−1.74%127.7K1.9111.649B JPY−0.67 JPY−110.74%0.87%การค้าปลีก
9983FAST RETAILING CO LTD
44370 JPY+2.57%1.585M1.1713.597T JPY42.741038.23 JPY+20.36%0.76%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ