บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Electric Utilities

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Electric Utilities. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1773YTL CORP
82 JPY−2.38%42K0.31899.866B JPY14.805.54 JPY+268.34%1.54%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
3498KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD
14500 JPY+5.45%836.9K1.04141.813B JPY56.40257.07 JPY+18.14%0.41%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
5074TESS HOLDINGS CO LTD
456 JPY−2.15%455.2K0.9932.1B JPY7.2662.78 JPY+75.26%3.89%สาธารณูปโภค
6195HOPE INC
244 JPY−2.01%26.9K0.504.01B JPY34.147.15 JPY0.00%สาธารณูปโภค
7162ASTMAX CO LTD
243 JPY−0.82%16.9K0.313.125B JPY246.330.99 JPY−88.00%2.88%สาธารณูปโภค
9221FULUHASHI EPO CORPORATION
942 JPY−1.05%20.8K0.6211.075B JPY12.2576.88 JPY+10.38%2.97%สาธารณูปโภค
9501TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC
800.9 JPY−1.12%54.658M0.801.283T JPY2.00400.32 JPY0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงขายรุนแรง
9502CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
1887.0 JPY+1.10%1.523M0.681.427T JPY3.30572.38 JPY2.65%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
9503KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
1945.0 JPY+1.28%2.2M0.851.736T JPY3.52552.54 JPY2.57%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
9504CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC
1018.5 JPY+0.79%1.392M0.58366.928B JPY2.78366.03 JPY0.49%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
9505HOKURIKU ELECTRIC POWER CO
725.2 JPY+0.12%703.6K0.51151.396B JPY3.18228.30 JPY0.00%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
9507SHIKOKU ELECTRIC POWER CO INC
1098.5 JPY+0.87%639.2K0.80208.901B JPY7.17153.26 JPY+344.69%1.37%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
9508KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
1243.5 JPY+1.63%2.236M1.02587.835B JPY2.72457.62 JPY1.61%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
9511OKINAWA ELECTRIC POWER COMPANY INC
1115 JPY+0.72%202.1K1.0060.558B JPY−216.20 JPY+61.99%0.45%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
9513ELECTRIC POWER DEVELOPMENT
2481.5 JPY+0.79%464.7K0.73454.234B JPY7.69322.57 JPY−57.95%3.83%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
9517EREX CO LTD
708 JPY−1.94%652.2K1.3541.996B JPY−213.12 JPY−264.45%3.11%สาธารณูปโภค
มีแรงขาย