บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Drugstore Chains

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Drugstore Chains. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2664CAWACHI LIMITED
2722 JPY−1.73%228.4K1.3860.76B JPY13.91195.71 JPY+1.70%1.84%การค้าปลีก
3034QOL HOLDINGS CO LTD
1632 JPY−0.85%95.2K0.9559.927B JPY11.51141.80 JPY−4.61%1.96%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
3088MATSUKIYOCOCOKARA & CO
2466.0 JPY−0.60%1.435M0.721.039T JPY20.40120.90 JPY+37.84%1.28%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
3141WELCIA HOLDINGS CO LTD
2734.0 JPY−3.26%2.205M0.67569.971B JPY21.62126.45 JPY−3.54%1.24%การค้าปลีก
ปานกลาง
3148CREATE SD HOLDINGS CO LTD
3245 JPY−1.37%51.2K0.46205.144B JPY15.76205.91 JPY+1.38%1.66%การค้าปลีก
3341NIHON CHOUZAI CO LTD
1427 JPY−1.18%65.4K0.9941.364B JPY10.84131.63 JPY−42.85%1.75%การค้าปลีก
ปานกลาง
3349COSMOS PHARMACEUTICAL CORP
14485 JPY−0.99%161.2K1.03573.592B JPY23.82608.16 JPY+3.76%0.81%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
3353MEDICAL IKKOU GP CO LTD
2304 JPY−1.33%2.1K0.308.654B JPY8.88259.39 JPY+24.98%1.95%การค้าปลีก
3391TSURUHA HOLDINGS INC
11105 JPY−1.73%308.3K0.92539.939B JPY20.28547.60 JPY+14.57%2.49%การค้าปลีก
ปานกลาง
3544SATUDORA HOLDINGS CO LTD
822 JPY−1.32%28.8K0.9911.347B JPY59.4713.82 JPY−47.45%1.22%การค้าปลีก
4350MEDICAL SYSTEM NETWORK CO LTD
623 JPY−1.58%65.4K1.1518.801B JPY8.9269.85 JPY+45.88%1.93%การค้าปลีก
ปานกลาง
4558CHUKYO IYAKUHIN CO
206 JPY−0.96%19.1K0.872.189B JPY−0.71 JPY−115.27%2.43%การค้าปลีก
7129MIAHELSA HLDNGS CORP
1038 JPY−0.19%1.4K0.532.608B JPY6.73154.28 JPY+202.84%2.89%การค้าปลีก
7649SUGI HOLDINGS CO.LTD.
2362.0 JPY+0.53%626K0.44445.178B JPY20.27116.53 JPY+14.07%0.75%การค้าปลีก
ปานกลาง
7679YAKUODO HLDGS CO LTD
2815 JPY−2.93%74.7K0.4955.569B JPY15.25184.59 JPY+15.54%0.92%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
9267GENKY DRUGSTORES CO LTD
6450 JPY−3.59%41.1K1.3397.959B JPY17.57367.11 JPY+22.35%0.39%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
9627AIN HOLDINGS INC
4682 JPY−1.18%248.6K1.25164.934B JPY14.51322.67 JPY+51.36%1.28%การค้าปลีก
ปานกลาง
9776SAPPORO CLINICAL LABORATORIES
1019 JPY+0.49%8000.323.472B JPY8.76116.32 JPY−55.33%2.26%การค้าปลีก
9989SUNDRUG CO LTD
4707 JPY+0.73%277.9K0.73550.359B JPY19.57240.46 JPY+11.52%2.27%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ