การสื่อสาร (ภาค)

23
หุ้น
41804.827B
เงินทุนของตลาด
55.478M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.47%
เปลี่ยนแปลง
−0.19%
ประสิทธิภาพ เดือน
+10.97%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.73%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1992KANDA TSUSHINKI CO
1772 JPY−0.28%3000.594.305B JPY11.40155.49 JPY−42.15%3.38%การสื่อสาร
3625TECHFIRM HOLDINGS INC
497 JPY−1.78%5.7K0.823.568B JPY−18.66 JPY−28.08%0.99%การสื่อสาร
3774INTERNET INITIATIVE JAPAN INC
2645.0 JPY−0.45%331.2K0.69478.046B JPY25.74102.74 JPY+7.06%1.20%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
3834ASAHI NET INC
622 JPY−0.80%34.6K1.6217.531B JPY14.8042.02 JPY−6.05%3.67%การสื่อสาร
ปานกลาง
3934BENEFIT JAPAN CO LTD
1191 JPY−0.67%6000.427.163B JPY7.91150.57 JPY+46.66%0.75%การสื่อสาร
4390IPS INC
1983 JPY−1.64%143.1K1.1925.1B JPY16.45120.58 JPY−48.14%1.74%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
4395ACCRETE INC
1050 JPY−1.69%37.2K0.686.38B JPY17.3460.56 JPY−52.62%0.94%การสื่อสาร
4415BROAD ENTERPRISE CO LTD
849 JPY+0.95%11.9K1.334.912B JPY12.7466.63 JPY+326.07%0.00%การสื่อสาร
4476AI CROSS INC
1411 JPY−0.84%34.5K0.825.678B JPY44.2731.87 JPY+8.50%0.00%การสื่อสาร
4485JTOWER INC
5050 JPY−5.78%539.4K2.28118.101B JPY−77.69 JPY−331.44%0.00%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
5587INBOUND PLATFORM CORP
1682 JPY+1.69%23.7K0.16การสื่อสาร
6549DM SOLUTIONS CO LTD
1167 JPY−0.51%2K0.493.249B JPY8.81132.51 JPY+165.81%0.00%การสื่อสาร
9416VISION INC
1125 JPY−3.18%876.8K1.9156.417B JPY19.9156.50 JPY+113.95%0.00%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
9418USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD
3750 JPY−0.66%155.3K1.00226.921B JPY20.56182.42 JPY+26.25%0.57%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
9419WIRELESSGATE INC
186 JPY−2.62%20.7K0.652.049B JPY16.0011.63 JPY0.00%การสื่อสาร
9424JAPAN COMMUNICATIONS INC.
223 JPY−1.76%2.522M1.0937.454B JPY30.527.31 JPY+128.31%0.00%การสื่อสาร
9432NIPPON TEL & TEL CORP
173.2 JPY+0.06%146.39M1.2114.754T JPY12.4813.88 JPY+2.39%2.83%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
9433KDDI CORPORATION
4587 JPY−0.82%3.639M1.0010.112T JPY14.30320.73 JPY+6.91%3.03%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
9434SOFTBANK CORP.
1801.0 JPY+0.14%7.999M1.108.47T JPY14.37125.31 JPY+33.62%4.78%การสื่อสาร
ปานกลาง
9436OKINAWA CELLULAR
3385 JPY+0.89%26.5K0.55164.991B JPY15.23222.23 JPY+17.19%2.83%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
9445FORVAL TELECOM
366 JPY−0.81%5.6K1.116.184B JPY8.4443.34 JPY+93.05%4.61%การสื่อสาร
9450FIBERGATE INC
950 JPY−1.14%115.1K0.5719.688B JPY12.8174.13 JPY+23.30%1.04%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
9984SOFTBANK GROUP CORP
5920 JPY−1.66%7.475M1.027.281T JPY−1543.13 JPY−21.55%0.73%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ