บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Home Furnishings

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Home Furnishings. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
3140BRUNO INC
1015 JPY+0.30%8.5K0.7814.558B JPY−3.49 JPY−105.85%0.39%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3501SUMINOE TEXTILE CO
2480 JPY−1.82%17.6K0.4915.703B JPY9.02275.03 JPY2.22%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5201AGC INC
5377 JPY+0.45%849.7K0.881.139T JPY17.71303.58 JPY3.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
5202NIPPON SHEET GLASS CO
519 JPY−1.70%1.598M1.1147.418B JPY4.09127.02 JPY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
5956TOSO CO LTD
555 JPY+0.73%6.1K1.234.969B JPY17.7531.27 JPY−26.47%1.80%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
7817PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LTD
2498 JPY+0.12%106.5K0.88145.256B JPY15.93156.86 JPY+10.53%2.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
7955CLEANUP CORP
759 JPY0.00%29.3K0.6628B JPY16.2046.84 JPY−39.00%3.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
7971TOLI CORP
390 JPY0.00%223.5K0.7121.25B JPY6.4860.16 JPY+122.66%3.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
7989TACHIKAWA CORP
1481 JPY−0.60%8.8K0.5528.816B JPY10.35143.02 JPY+10.30%2.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร