บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Chemicals: Specialty

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Chemicals: Specialty. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
3101TOYOBO CO
1111 JPY0.00%191.2K0.6098.765B JPY−99.47 JPY−184.23%3.60%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4004RESONAC HOLDINGS CORPORATION
3616 JPY+0.03%1.518M0.52654.776B JPY−104.65 JPY−161.55%1.80%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4005SUMITOMO CHEMICAL COMPANY
302.3 JPY−0.49%27.292M0.76494.557B JPY−99.74 JPY−283.68%3.97%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4022RASA INDUSTRIES
2514 JPY+3.29%78K1.1119.946B JPY9.81256.23 JPY−42.74%4.89%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4023KUREHA CORPORATION
2716 JPY+1.38%253.2K1.11155.595B JPY16.26167.04 JPY−47.04%3.38%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4027TAYCA CORP
1595 JPY+3.24%63.3K2.0736.486B JPY23.8666.84 JPY−50.40%2.26%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4028ISHIHARA SANGYO KAISHA
1490 JPY+0.20%273.2K1.6059.532B JPY8.44176.45 JPY−28.98%2.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
4040NANKAI CHEMICAL COMPANY LIMITED
5450 JPY−0.18%72K0.3612.7B JPY8.43646.73 JPY0.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4042TOSOH CORP
2040.5 JPY+0.07%2.913M0.71649.306B JPY14.31142.56 JPY−40.92%3.92%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
4043TOKUYAMA CORP
2456.5 JPY+1.17%398.8K1.02176.751B JPY13.87177.14 JPY−44.94%2.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4045TOAGOSEI CO LTD
1528.0 JPY−0.91%504.2K1.23176.582B JPY14.86102.85 JPY+1.75%3.47%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
4046OSAKA SODA CO LTD
11830 JPY+2.51%115.4K0.92276.018B JPY54.42217.38 JPY−54.81%0.76%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
4047KANTO DENKA KOGYO CO
966 JPY+6.39%394.7K2.3555.494B JPY31.7530.42 JPY−82.53%3.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4061DENKA COMPANY LIMITED
2467.5 JPY+0.47%389K1.07212.778B JPY28.3487.07 JPY−37.13%3.65%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
4063SHIN-ETSU CHEMICAL CO
6584 JPY+3.08%6.145M0.9413.104T JPY24.71266.45 JPY−24.70%1.59%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4078SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO
1974 JPY−1.15%30.5K0.5133.272B JPY−524.19 JPY−275.36%3.29%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
4080TANAKA CHEMICAL CORP
1054 JPY−1.31%152.2K0.9434.289B JPY40.0126.34 JPY−64.07%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4088AIR WATER INC
2188.0 JPY+1.27%303.5K0.57494.851B JPY11.15196.18 JPY+18.55%2.83%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
4091NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION
4423 JPY+1.96%397K0.631.914T JPY20.35217.33 JPY+41.73%0.90%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
4093TOHO ACETYLENE CO
389 JPY+0.52%112.9K1.0413.598B JPY10.2338.02 JPY+32.51%3.34%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4094NIHON KAGAKU SANGYO CO
1410 JPY−0.42%6.4K0.4927.397B JPY16.7484.23 JPY−36.56%2.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4097KOATSU GAS KOGYO CO
867 JPY+1.05%28.4K1.0047.862B JPY10.4882.75 JPY+10.53%2.19%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4098TITAN KOGYO K.K.
1097 JPY−0.27%4.6K0.773.308B JPY−76.42 JPY−193.46%1.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4099SHIKOKU KASEI HOLDINGS CORPORATION
1881 JPY−1.00%201.4K1.4495.094B JPY12.30152.97 JPY+23.24%1.49%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4102MARUO CALCIUM CO
1484 JPY−1.40%5000.963.315B JPY12.76116.34 JPY+95.39%2.02%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4107ISE CHEMICALS CORP
10740 JPY−0.56%27.3K0.6354.757B JPY14.91720.40 JPY+43.35%2.51%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4109STELLA CHEMIFA
3765 JPY0.00%36.3K0.7748.243B JPY19.43193.76 JPY−36.60%2.39%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
4116DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO
2732 JPY+0.89%35.6K1.3050.487B JPY14.61187.01 JPY+4.37%2.93%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4118KANEKA CORP
3665 JPY+1.83%238K0.83239.102B JPY13.61269.24 JPY−23.99%3.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
4119NIPPON PIGMENT CO
3060 JPY+1.83%9000.214.804B JPY−556.98 JPY−235.76%3.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4120SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO
2660 JPY+0.19%9001.233.643B JPY4.73561.93 JPY+59.24%1.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4182MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC
2514.5 JPY+3.05%1.145M1.04501.759B JPY11.51218.39 JPY−15.86%3.18%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4202DAICEL CORPORATION
1494.5 JPY+5.62%1.358M1.71426.993B JPY7.69194.22 JPY+53.86%3.01%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4208UBE CORPORATION
2529.0 JPY+0.74%519K1.37246.861B JPY17.43145.12 JPY+169.68%3.76%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4212SEKISUI JUSHI CORP
2578 JPY+0.70%50.1K0.7163.759B JPY17.81144.78 JPY−11.96%2.52%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4215C I TAKIRON CORPORATION
649 JPY−0.15%75.6K0.6463.156B JPY27.4923.61 JPY−39.00%2.31%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4220RIKEN TECHNOS CORPORATION
979 JPY−0.10%90.7K0.8653.605B JPY9.17106.78 JPY+61.65%2.86%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4221OKURA INDUSTRIAL CO
3215 JPY−1.08%55.8K0.7538.352B JPY8.94359.58 JPY+13.28%3.42%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4224LONSEAL CORP
1761 JPY−1.07%1.5K0.208.117B JPY12.04146.25 JPY+20.58%3.41%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4229GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO
3655 JPY+2.09%13.1K0.6724.226B JPY12.59290.40 JPY+31.47%2.46%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4243NIX INC
819 JPY+0.24%2.6K0.691.902B JPY52.4015.63 JPY−88.79%2.44%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4361KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY CO
1340 JPY−0.37%1K0.471.632B JPY6.38209.88 JPY+16.77%3.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4403NOF CORP
6715 JPY−0.21%232.9K0.78539.971B JPY15.84423.86 JPY+10.73%1.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
4406NEW JAPAN CHEMICAL CO
207 JPY+1.97%110K0.767.718B JPY−7.83 JPY−222.69%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4410HARIMA CHEMICALS GROUP INC
919 JPY−0.43%58.5K0.7623.127B JPY−49.63 JPY−170.89%4.57%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4461DKS CO. LTD.
3430 JPY−2.42%89.3K0.6234.931B JPY114.6429.92 JPY+46.12%1.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
4463NICCA CHEMICAL CO
908 JPY+0.89%20.7K0.7614.312B JPY8.48107.03 JPY−20.13%3.52%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4531YUKI GOSEI KOGYO CO
327 JPY−0.91%117.1K0.557.137B JPY11.2629.05 JPY+104.53%2.14%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4629DAISHIN CHEMICAL
1616 JPY+5.41%15K2.767.394B JPY10.39155.52 JPY−24.10%2.48%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4631DIC CORPORATION
2924.5 JPY+1.30%193K0.49276.821B JPY−421.05 JPY−326.32%2.74%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4957YASUHARA CHEMICAL CO
707 JPY−0.14%3.5K0.487.264B JPY8.5682.59 JPY+5.09%1.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4968ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES
1122 JPY−0.36%17K0.7022.259B JPY−141.24 JPY+16.01%4.28%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4970TOYO GOSEI CO LTD
10060 JPY+1.21%84.1K1.0679.847B JPY28.45353.56 JPY−28.30%0.40%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4971MEC COMPANY LTD
4580 JPY+3.27%113K0.7087.038B JPY37.39122.48 JPY−24.03%0.98%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
5010NIPPON SEIRO CO
145 JPY−5.23%363.9K1.442.864B JPY−61.83 JPY+48.44%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5018MORESCO CORP
1368 JPY−0.87%42.6K0.5212.832B JPY10.26133.34 JPY+56.04%3.29%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6055JAPAN MATERIAL CO LTD
2595 JPY+2.04%371.9K1.05266.301B JPY50.7951.09 JPY−37.71%0.77%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
6309TOMOE ENGINEERING CO
3795 JPY−2.44%27.2K1.8037.868B JPY13.85273.95 JPY+2.78%2.90%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7375REFINVERSE GROUP INC
829 JPY−6.43%74K1.032.767B JPY−155.65 JPY−386.83%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7425HATSUHO SHOUJI CO
3790 JPY−0.13%1000.066.203B JPY6.37595.03 JPY+13.95%2.90%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7871FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO
899 JPY+0.33%5.4K0.4918.367B JPY9.8891.01 JPY+31.51%3.17%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7942JSP CORP
2237 JPY+0.04%172.7K1.5766.682B JPY11.41196.00 JPY+241.27%2.24%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
7958TENMA CORPORATION
2350 JPY−0.51%19.6K0.8647.789B JPY14.82158.52 JPY+83.99%3.49%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7970SHIN-ETSU POLYMER CO
1597 JPY+0.95%168.1K0.89129.273B JPY16.7895.15 JPY−7.02%2.63%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7988NIFCO INC
3650 JPY+1.19%236.8K0.71342.628B JPY13.98261.10 JPY+5.03%1.78%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
8014CHORI CO LTD
3145 JPY−1.26%31.7K0.6577.396B JPY8.96351.04 JPY+1.53%3.59%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
8152SOMAR CORPORATION
3715 JPY−0.40%3.5K0.807.206B JPY7.35505.75 JPY+65.46%1.35%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
9212GREEN EARTH INSTITUTE CO LTD
588 JPY−1.67%44.5K0.896.631B JPY−10.09 JPY+57.12%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
9539KEIYO GAS CO LTD
2635 JPY+0.08%1.6K0.8428.259B JPY19.34136.22 JPY+566.69%2.28%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
9845PARKER CORPORATION
932 JPY+0.43%27.6K1.7723.731B JPY7.07131.82 JPY+43.92%2.15%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ