บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Packaged Software

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Packaged Software. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
135AVRAIN SOLUTION INC.
5810 JPY4.644Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
2121MIXI. INC
2442 JPY+0.54%322.8K1.17166.171B JPY22.75107.35 JPY+63.78%4.50%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
2158FRONTEO INC
743 JPY−0.27%914.3K0.8929.241B JPY−32.67 JPY−84.26%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2303DAWN CORP
2003 JPY+0.75%4.2K0.356.418B JPY17.87112.06 JPY+36.57%0.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2345KUSHIM INC
224 JPY−1.32%457.1K1.373.769B JPY−1.40 JPY−110.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2432DENA CO LTD
1249.5 JPY−0.87%598.5K0.47138.025B JPY−266.50 JPY−385.74%1.60%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
2454ALL ABOUT INC
411 JPY−0.24%9.3K1.105.644B JPY−17.94 JPY−2881.66%0.73%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2468FUETREK CO.LTD
287 JPY+23.18%7.114M231.042.686B JPY−60.46 JPY−84.08%1.05%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2477TEMAIRAZU INC
2755 JPY+0.11%39.3K0.6117.853B JPY19.36142.32 JPY+11.65%1.14%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2480SYSTEM LOCATION
1380 JPY−2.06%8.2K2.304.869B JPY12.56109.85 JPY−0.88%2.75%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2492INFOMART CORPORATION
400 JPY+5.82%1.69M0.9591.434B JPY304.671.31 JPY+4.82%0.24%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
2497UNITED INC
897 JPY−0.88%115.6K0.8935.128B JPY10.8782.53 JPY−7.00%3.96%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2656VECTOR HOLDINGS INC
125 JPY−2.34%151.3K0.802.39B JPY−55.26 JPY−153.40%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2667IMAGEONE CO LTD
343 JPY−1.15%274.7K0.723.68B JPY−67.88 JPY−103.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3628DATA HORIZON CO.LTD
865 JPY+2.49%27.2K0.6710.931B JPY−42.80 JPY+37.61%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3632GREE INC
488 JPY−7.40%2.936M5.2787.402B JPY9.3452.23 JPY+27.64%2.25%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
3634SOCKETS INC
1013 JPY+0.30%37.1K0.202.485B JPY−20.29 JPY+49.68%0.30%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3635KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
1842.0 JPY−0.51%1.378M1.03616.003B JPY14.75124.87 JPY+108.15%2.71%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
3639VOLTAGE INCORPORATION
265 JPY+1.15%5.9K0.321.702B JPY−18.68 JPY−352.59%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3646EKITAN & CO LTD
373 JPY−2.61%69.3K3.731.757B JPY−145.72 JPY−927.72%3.75%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3649FINDEX INC
1112 JPY−0.63%69.5K0.4728.48B JPY26.9241.31 JPY+46.42%1.17%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3655BRAINPAD INC.
1480 JPY+9.14%1.217M1.5732.421B JPY52.9127.97 JPY−2.71%0.54%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3656KLAB INC
362 JPY+1.97%3.279M0.4314.718B JPY−44.98 JPY−222.21%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3663CELSYS INC
796 JPY−3.52%206.2K0.4528.685B JPY43.1518.45 JPY−37.33%1.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3665ENIGMO INC
351 JPY+0.57%115.3K0.6714.616B JPY29.9011.74 JPY−62.22%2.85%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3667ENISH INC
208 JPY+13.04%2.744M1.614.481B JPY−76.61 JPY−196.43%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3668COLOPL INC
574 JPY−1.37%360.6K1.0173.682B JPY41.1913.94 JPY+35.08%3.48%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
3671SOFTMAX CO LTD
802 JPY−0.74%9.4K0.904.811B JPY10.6275.54 JPY+7.75%3.74%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3673BROADLEAF CO LTD
533 JPY−3.44%425.9K1.0446.902B JPY−16.77 JPY+39.10%0.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3681V-CUBE INC
326 JPY−0.61%226.6K0.557.912B JPY−231.69 JPY−7367.44%1.23%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3682ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
607 JPY−3.65%45K0.834.043B JPY18.2833.20 JPY+61.47%3.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3688CARTA HOLDINGS INC
1431 JPY−1.11%27K0.5436.018B JPY−93.78 JPY−179.41%3.77%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3690YRGLM INC
630 JPY−0.47%8.5K0.593.978B JPY26.1124.13 JPY−38.77%1.17%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3692FFRI SECURITY INC
1815 JPY+2.43%74.6K0.5014.647B JPY40.4844.83 JPY+266.37%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3694OPTIM CORPORATION
1059 JPY+0.86%157.5K0.6058.323B JPY46.1722.94 JPY+40.25%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3698CRI MIDDLEWARE CO LTD
825 JPY−0.12%12.2K0.574.502B JPY19.8341.60 JPY1.82%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3710JORUDAN CO LTD
616 JPY−0.16%1.5K0.703.166B JPY−49.68 JPY−857.42%0.97%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3712INFORMATION PLANNING CO
3835 JPY−0.39%8000.1812.846B JPY12.80299.64 JPY+17.02%2.48%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3727APLIX CORPORATION
173 JPY−1.14%72.8K0.733.833B JPY12.6913.63 JPY+117.35%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3733SOFTWARE SERVICE INC
12960 JPY+2.05%4.7K0.4970.407B JPY13.93930.38 JPY+47.93%0.93%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3758AERIA INC
314 JPY−0.32%49.3K0.236.924B JPY14.5021.65 JPY+178.99%1.59%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3760CAVE INTERACTIVE CO LTD
1706 JPY+1.07%73.1K0.4411.339B JPY6.37267.71 JPY+49.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3763PRO-SHIP INC
1466 JPY−0.68%14.9K0.4518.046B JPY14.7499.43 JPY+4.06%3.21%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3765GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
2272.0 JPY+0.91%478.7K0.67130.942B JPY8.41270.19 JPY−10.97%1.32%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
3773ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
1714 JPY+0.71%101.7K0.7131.525B JPY24.3570.39 JPY+58.52%0.93%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3793DRECOM CO.LTD
957 JPY+0.53%152.8K0.3427.576B JPY308.853.10 JPY−92.11%0.52%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3800UNIRITA INC
2012 JPY+1.00%3.5K1.1014.426B JPY17.32116.20 JPY+31.84%3.38%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3804SYSTEM D INC
1405 JPY0.00%5.1K0.848.996B JPY14.2298.82 JPY+6.95%1.64%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3810CYBERSTEP INC
313 JPY−2.49%1.151M0.723.657B JPY−146.67 JPY+16.08%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3823THE WHY HOW DO COMPANY INC
36 JPY−2.70%635.7K0.281.781B JPY−9.78 JPY+29.07%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3826SYSTEM INTEGRATOR CORP
436 JPY+0.93%16.4K0.714.804B JPY11.2238.85 JPY+127.31%1.83%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3835EBASE CO LTD
745 JPY+0.81%51.3K0.4734.314B JPY32.1923.14 JPY+27.13%0.82%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3836AVANT GROUP CORPORATION
1372 JPY+2.16%79.2K1.4151.646B JPY23.7357.83 JPY−6.28%1.09%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3841JEDAT INC.
1050 JPY−2.87%6.4K1.324.074B JPY14.8170.92 JPY+7.02%2.38%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3851NIPPON ICHI SOFTWARE INC.
1084 JPY−0.37%1.8K0.295.464B JPY8.33130.18 JPY−9.51%0.46%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3853ASTERIA CORPORATION
650 JPY+1.25%101.2K0.5010.909B JPY−290.77 JPY−276.47%1.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3902MEDICAL DATA VISION CO LTD
576 JPY+1.05%189.6K0.8522.462B JPY22.4825.62 JPY+12.60%1.13%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
3903GUMI INC
399 JPY+0.76%268.1K0.7914.953B JPY−22.56 JPY+66.60%1.25%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3904KAYAK INC
737 JPY−0.14%41.2K0.4411.872B JPY23.3631.56 JPY−36.57%0.53%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3905DATASECTION INC
685 JPY+0.15%1.196M1.1310.246B JPY−94.35 JPY−7698.20%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3909SHOWCASE INC
310 JPY−0.96%23K0.332.657B JPY−14.70 JPY+76.07%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3910MKSYSTEM CORPORATION
340 JPY+0.29%4.1K0.131.845B JPY−114.54 JPY−807.95%2.35%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3912MOBILE FACTORY INC
733 JPY0.00%38K0.736.272B JPY−0.48 JPY−100.68%1.09%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3917IRIDGE INC
511 JPY−1.16%49.1K0.343.662B JPY−19.25 JPY−176.97%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3920INTERNETWORKING & BROADBAND CONS
426 JPY+0.24%8.8K0.492.356B JPY49.868.54 JPY+47.28%1.41%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3923RAKUS CO LTD
2187.0 JPY+2.27%836.5K0.60396.316B JPY129.1416.94 JPY+215.42%0.09%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
3927FUVA BRAIN LTD
717 JPY−0.42%78K1.043.828B JPY−5.84 JPY−147.35%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3928MYNET INC
407 JPY−5.57%1.173M0.443.54B JPY23.9516.99 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3930HATENA CO LTD
745 JPY−0.53%21.6K0.762.285B JPY33.5222.23 JPY−71.09%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3932AKATSUKI INC
2474 JPY+3.08%114.3K0.9033.697B JPY−4.34 JPY−101.72%3.23%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
3935EDIA CO LTD
393 JPY−0.51%18.4K0.502.408B JPY23.7716.53 JPY−9.75%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3937UBICOM HOLDINGS INC
1373 JPY−0.58%62.7K0.3516.344B JPY26.4551.92 JPY−13.18%0.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3939KANAMIC NETWORK CO LTD
491 JPY−1.01%442.3K0.7323.284B JPY29.4916.65 JPY+16.77%1.12%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3940NOMURA SYSTEM CORPORATION CO LTD
116 JPY+1.75%124.3K0.505.386B JPY14.907.79 JPY+41.67%2.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3961SILVER EGG TECHNOLOGY CO LTD
806 JPY−0.62%5.7K0.432.391B JPY40.5219.89 JPY+531.62%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3962CHANGE HOLDINGS INC
1413 JPY−2.42%1.458M1.04102.238B JPY14.4198.07 JPY+21.37%0.71%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3965CAPITAL ASSET PLANNING INC
751 JPY0.00%5.2K0.614.307B JPY14.7350.99 JPY1.73%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3969ATLED LTD
1432 JPY+0.63%7.3K0.6410.722B JPY15.4292.86 JPY+9.46%1.75%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3970INNOVATION INC
1246 JPY−0.16%18K1.443.239B JPY77.1016.16 JPY−90.37%3.13%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3981BEAGLEE INC
1123 JPY−1.40%39.7K1.026.761B JPY9.84114.11 JPY+3.44%1.34%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3985TEMONA INC
232 JPY−1.28%28.1K0.822.478B JPY−8.79 JPY+59.68%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3986BBREAK SYSTEM COMPANY LTD
1458 JPY+0.55%1.1K0.772.241B JPY13.46108.35 JPY+41.00%0.82%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3987ECOMOTT INC
396 JPY−1.00%43.7K0.782.086B JPY−37.22 JPY−1872.90%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3991WANTEDLY INC
1328 JPY−0.15%11.1K0.2712.613B JPY12.42106.96 JPY+26.09%1.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3993PKSHA TECHNOLOGY INC
5910 JPY+3.68%1.321M1.47185.846B JPY165.4235.73 JPY+33.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3994MONEY FORWARD INC
5691 JPY−0.37%446.2K0.83309.396B JPY−117.00 JPY+33.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3997TRADE WORKS CO LTD
851 JPY−1.39%4.1K0.332.929B JPY−16.10 JPY−127.68%2.35%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4011HEADWATERS CO LTD
13200 JPY−0.15%274K1.3924.833B JPY393.0433.58 JPY−9.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4012AXIS CO LTD
1440 JPY+0.91%14.5K0.465.979B JPY13.42107.28 JPY+18.05%1.25%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4013KINJIRO CO LTD
797 JPY−2.21%14.1K0.787.957B JPY20.9738.00 JPY+23.33%2.13%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4015ARARA INC
523 JPY+0.19%50.3K0.816.253B JPY40.7612.83 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4020BETREND CORPORATION
970 JPY−3.29%80.8K0.202.134B JPY32.3130.02 JPY−33.28%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4052FICHA INC
886 JPY−1.56%38.5K0.745.189B JPY−4.75 JPY−923.96%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4053SUN INC
1004 JPY−0.59%310.2K0.6338.228B JPY25.8638.83 JPY+90.37%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
4055T&S INC
2251 JPY−1.01%123.3K1.0417.182B JPY36.2062.18 JPY+8.30%0.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4056NEURAL GROUP INC
1137 JPY+0.44%127.8K0.8017.431B JPY−43.43 JPY+31.68%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4057INTERFACTORY INC
529 JPY+1.34%17.3K3.222.182B JPY−31.17 JPY−256.51%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4058TOYOKUMO INC
1612 JPY−0.74%26.9K0.5517.725B JPY27.7558.09 JPY+48.93%0.62%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4060RAKUMO INC
1298 JPY−1.29%101.6K1.097.497B JPY41.5531.24 JPY−0.62%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4069BLUEMEME INC
1240 JPY−1.74%7.6K0.684.28B JPY26.1247.47 JPY−17.51%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี