บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

35
หุ้น
962.368B
เงินทุนของตลาด
232.236K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.13%
เปลี่ยนแปลง
+5.47%
ประสิทธิภาพ เดือน
−7.09%
ประสิทธิภาพ ปี
−7.53%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2309CMIC HLDGS CO LTD
2644 JPY0.00%410.4K2.9147.831B JPY6.36415.85 JPY−11.56%1.89%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
2372I'ROM GROUP CO LTD
1990 JPY−2.02%71.4K0.9224.592B JPY14.60136.32 JPY−48.80%3.20%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
2373CARE TWENTYONE CORP
651 JPY0.00%5.3K0.738.76B JPY−0.63 JPY−100.94%2.61%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
2374SAINT-CARE HOLDING CORPORATION
935 JPY−0.11%28.1K1.0423.399B JPY12.3375.82 JPY+7.40%2.56%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
2397DNA CHIP RESEARCH INC
701 JPY−1.13%7.8K0.604.504B JPY−51.97 JPY−44.86%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
2425CARE SERVICE CO LTD
719 JPY0.00%2.3K0.892.727B JPY8.2187.54 JPY+88.53%1.95%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
2435CEDAR. CO LTD
247 JPY−2.37%60.5K1.262.839B JPY38.496.42 JPY0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
3996SIGNPOST CORPORATION
438 JPY−3.31%59.4K1.495.793B JPY−8.24 JPY−695.50%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
4172TOWA HI SYSTEM CO LTD
1591 JPY−0.50%2000.303.563B JPY13.71116.03 JPY−18.26%3.13%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
4544H.U. GROUP HLDGS INC
2582.5 JPY+0.53%157.9K0.69146.649B JPY−29.85 JPY−106.63%4.87%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
4694BML INC
2937 JPY+0.14%78.5K0.72114.214B JPY13.37219.71 JPY−65.28%3.41%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
6029ARTRA GROUP CORPORATION
197 JPY+0.51%99.8K0.621.989B JPY−7.18 JPY+70.46%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
6059UCHIYAMA HLDGS CO LTD
349 JPY−1.41%22.7K1.856.843B JPY−6.19 JPY+40.73%2.82%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
6062CHARM CARE CORPORATION
1142 JPY−4.75%184.5K1.8839.098B JPY11.30101.08 JPY+8.27%1.83%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
6181TAMENY INC
107 JPY−0.93%214.9K1.672.837B JPY−6.71 JPY−103.28%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
6545INTERNET INFINITY INC(JP)
385 JPY−0.77%11.4K0.832.087B JPY50.647.60 JPY−60.62%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
6557AIAI GROUP CORPORATION
850 JPY+2.78%30.7K0.392.542B JPY7.05120.58 JPY0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
7037TENO HOLDINGS CO LTD
475 JPY−0.63%2.6K0.262.243B JPY87.965.40 JPY−3.32%1.88%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
7061JAPAN HOSPICES HLDGS INC
2175 JPY−3.16%122.6K1.5018.053B JPY23.3693.12 JPY+123.22%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
7062FUREASU CO LTD
925 JPY+0.98%8.2K3.332.155B JPY29.0231.88 JPY+145.63%1.15%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
7071AMVIS HOLDINGS INC
2811 JPY−2.23%294.9K0.97281.845B JPY43.7164.32 JPY+47.43%0.10%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
7083AHC GROUP INC
624 JPY+0.32%1.5K1.011.294B JPY−86.15 JPY−63.12%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
7091LIVING PLATFORM LTD
1081 JPY−0.92%2.3K0.244.901B JPY56.3819.17 JPY−56.74%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
7133HYUGA PRIMARY CARE CO LTD
1780 JPY−1.55%6.8K0.3712.94B JPY39.5545.01 JPY−10.03%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
7362TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC
1165 JPY+2.28%12.9K10.241.746B JPY14.7079.25 JPY−42.97%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
7634HOSHIIRYO-SANKI CO LTD
3950 JPY+1.28%1.5K1.0312.05B JPY9.36422.13 JPY+5.02%1.79%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
7774JAPAN TISSUE ENGINEERING CO LTD
500 JPY−0.60%10.2K0.6020.427B JPY−7.87 JPY+50.97%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
7813PLATZ CO LTD
668 JPY+1.21%1.1K0.382.328B JPY7.3590.89 JPY+177.43%2.12%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
9214RECOVERY INTERNATIONAL CO LTD
2015 JPY−0.89%2.6K0.522.875B JPY21.5993.32 JPY+39.36%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
9220FB CARE SERVICE CO LTD
1067 JPY−0.19%2.2K0.442.861B JPY5.28201.99 JPY3.09%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
9229SUNWELS CO LTD
2214 JPY−2.85%955.4K1.5980.266B JPY47.8946.24 JPY0.45%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
9262SILVER LIFE CO LTD
1032 JPY−0.19%21.4K0.5511.211B JPY18.7655.02 JPY+50.09%1.45%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
9340ASO INTERNATIONAL INC
621 JPY+0.16%1.1K0.12บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
9346COCORPORT INC
2307 JPY−3.07%45.3K0.728.562B JPY0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
9729TOKAI CORP(GIFU)
1920 JPY+0.26%26.6K0.6267.593B JPY12.07159.08 JPY−8.73%3.34%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ